Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Petr Čech

Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze (1993 až 1998), zakončil rigorózní zkouškou v roce 2004. V letech 1998 až 2003 postgraduálně studoval německé právo na Universität zu Köln, Spolková republika Německo (LL.M.). V roce 2001 absolvoval kurz U.S. Financial System (Institute for International Education, Washington, New York, Chicago, Los Angeles, Denver, USA, za podpory IVP, U.S. State Department).

Od roku 2002 působí na katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy jako odborný asistent. Je členem mezinárodní akademické iniciativy European Company Network k problematice evropské společnosti a  dalších tuzemských i mezinárodních odborných uskupení.

V předchozím období byl také předsedou dozorčí rady RM-SYSTÉMu, a.s., členem rozkladové komise Komise pro cenné papíry, ředitelem legislativního a právního odboru Komise pro cenné papíry, místopředsedou akademického senátu Právnické fakulty UK a místopředsedou pražské skupiny Evropského sdružení studentů práv (ELSA).

Je spoluautorem šesti knižních monografií (Dědič, J., Štenglová, I., Čech, P., Kříž, R.: Akciové společnosti, 6. vydání, C. H. Beck, 2007; Dědič, J., Čech, P.: Evropská (akciová) společnost, Polygon, 2006; Dědič, J., Čech, P.: Obchodní právo po vstupu ČR do EU, 2. vydání (doplněné, rozšířené), Polygon, 2005; Dědič, J., Čech, P.: Evropské právo společností, Polygon, 2004; Dědič, J., Čech, P.: Obchodní právo po vstupu ČR do EU, Polygon, 2004; Dědič, J.: Komentář k obchodnímu zákoníku, Polygon, 2002 (autor výkladu k § 183a až § 183h ObchZ – nabídky převzetí, 3. díl, str. 1833 – 2219). Pravidelně publikuje články v odborných periodikách.

Aktuální semináře

Termín Seminář Místo Objednat
05.09.2024 Právní úprava a.s. a s.r.o. - k aktuálním změnám a nejasnostembudova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
05.09.2024 Právní úprava a.s. a s.r.o. - k aktuálním změnám a nejasnostem - ON-LINEon-line
07.10.2024 Obchodněprávní judikatura za poslední půlrok - ON-LINEon-line
07.10.2024 Obchodněprávní judikatura za poslední půlrokbudova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
04.11.2024 Evidence skutečných majitelů po velké novele (a další aktuálně schválené reformě unijní úpravy) + Praktická ukázka práce s evidencí - ON-LINEon-line
04.11.2024 Evidence skutečných majitelů po velké novele (a další aktuálně schválené reformě unijní úpravy) + Praktická ukázka práce s evidencíbudova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
14.11.2024 Obchodní korporace v roce 2024 - aktuální otázky, problémy a výzvyPinia Hotel & Resort (dříve Clarion Hotel)
09.12.2024 Povinnosti a rizika pro jednatele, členy představenstva, správní či dozorčí rady, ale i společníky, věřitele a další osoby - ON-LINEon-line
09.12.2024 Povinnosti a rizika pro jednatele, členy představenstva, správní či dozorčí rady, ale i společníky, věřitele a další osobybudova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
12.12.2024 Smluvní a závazkové právoPinia Hotel & Resort (dříve Clarion Hotel)

Uplynulé semináře

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit