Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., lektor Justiční akademie

Petr Čech

Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze (1993 až 1998), zakončil rigorózní zkouškou v roce 2004. V letech 1998 až 2003 postgraduálně studoval německé právo na Universität zu Köln, Spolková republika Německo (LL.M.). V roce 2001 absolvoval kurz U.S. Financial System (Institute for International Education, Washington, New York, Chicago, Los Angeles, Denver, USA, za podpory IVP, U.S. State Department).

Od roku 2002 působí na katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy jako odborný asistent. Je členem mezinárodní akademické iniciativy European Company Network k problematice evropské společnosti a  dalších tuzemských i mezinárodních odborných uskupení.

V předchozím období byl také předsedou dozorčí rady RM-SYSTÉMu, a.s., členem rozkladové komise Komise pro cenné papíry, ředitelem legislativního a právního odboru Komise pro cenné papíry, místopředsedou akademického senátu Právnické fakulty UK a místopředsedou pražské skupiny Evropského sdružení studentů práv (ELSA).

Je spoluautorem šesti knižních monografií (Dědič, J., Štenglová, I., Čech, P., Kříž, R.: Akciové společnosti, 6. vydání, C. H. Beck, 2007; Dědič, J., Čech, P.: Evropská (akciová) společnost, Polygon, 2006; Dědič, J., Čech, P.: Obchodní právo po vstupu ČR do EU, 2. vydání (doplněné, rozšířené), Polygon, 2005; Dědič, J., Čech, P.: Evropské právo společností, Polygon, 2004; Dědič, J., Čech, P.: Obchodní právo po vstupu ČR do EU, Polygon, 2004; Dědič, J.: Komentář k obchodnímu zákoníku, Polygon, 2002 (autor výkladu k § 183a až § 183h ObchZ – nabídky převzetí, 3. díl, str. 1833 – 2219). Pravidelně publikuje články v odborných periodikách.

Aktuální semináře

Termín Seminář Místo Objednat
04.10.2021 Povinnosti a rizika pro jednatele, členy představenstva, správní či dozorčí rady, ale i společníky, akcionáře a další osoby budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
04.10.2021 Povinnosti a rizika pro jednatele, statutární ředitele, členy představenstva, správní či dozorčí rady, ale i společníky, akcionáře a další osoby - ON-LINEon-line
11.10.2021 Nová úprava evidence skutečných majitelů = nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení + praktická ukázka práce s evidencí - ON-LINEon-line
11.10.2021 Nová úprava evidence skutečných majitelů = nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení + praktická ukázka práce s evidencí budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
14.10.2021 Smluvní a závazkové právoHOTEL BEZDĚZ
01.11.2021 Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
01.11.2021 Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost - ON-LINEon-line
08.11.2021 Význam času v právu, promlčení - ON-LINEon-line
08.11.2021 Význam času v právu, promlčeníbudova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
25.11.2021 Obchodní korporace v roce 2021 - aktuální otázky, problémy a výzvyHOTEL BEZDĚZ
06.12.2021 Náhrada škody v podnikáníbudova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
06.12.2021 Náhrada škody v podnikání - ON-LINEon-line

Uplynulé semináře

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit