Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Praktické aspekty řízení a správy akciové společnosti - Právní minimum pro neprávníky

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
13.03.2008
9.00 - cca 16.00
    —
8051

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Detaily/doprava
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Odborný program

Poutavou a srozumitelnou formou a na konkrétních příkladech z praxe i z judikatury seminář účastníkům zprostředkuje právní minimum z oblasti řízení a správy akciové společnosti a zajištění jejího každodenního chodu, včetně aspektů koncernového úpravy (zejména problémy ovládané či řízené společnosti). Je určen všem, kdož se na řízení a správě akciové společnosti bezprostředně podílejí, ať již se jedná o členy představenstva či dozorčích rad (včetně zástupců zaměstnanců), předsedy či tajemníky těchto orgánů, anebo akcionáře, předsedy valných hromad, skrutátory, zapisovatele apod.

Praktickým zaměřením a formou je seminář vhodný také pro osoby bez právního vzdělání, jejichž výkon profese či funkce nicméně vyžaduje základní právní znalost uvedených otázek (např. začínající členové orgánů).

Seminář se zaměří zejména na následující okruhy

 • představenstvo
  • vznik a zánik funkce
  • práva a povinnosti, odměňování
  • působnost aneb co lze rozhodovat a co nikoliv
  • obchodní vedení a jeho meze
  • svolávání, jednání, rozhodování
  • usnesení, jeho závaznost, vykonatelnost, možnosti soudního napadení
  • aspekty odpovědnosti za nesprávné rozhodnutí, selhání podřízených složek ve společnosti atd.
  • specifické postavení představenstva ovládané či řízené společnosti
 • dozorčí rada
  • vznik a zánik funkce
  • práva a povinnosti, odměňování
  • působnost, kontrolní oprávnění, právo na informace
  • zástupci zaměstnanců v dozorčí radě
  • svolávání, jednání, rozhodování
  • usnesení, jeho závaznost, vykonatelnost, možnosti soudního napadení
  • odpovědnost za výkon funkce
  • specifické postavení dozorčí rady ovládané či řízené společnosti
 • valná hromada
  • působnost
  • svolávání valné hromady, náležitosti pozvánky
  • průběh jednání, působnost předsedy
  • postavení a povinnosti představenstva a dozorčí rady vůči valné hromadě
  • návrhy, protinávrhy, podání vysvětlení, diskusní příspěvky, možnosti jejich omezení
  • hlasování, usnesení a časté důvody jeho neplatnosti
  • zápis z valné hromady a jeho další osud
  • specifika jednočlenné společnosti (jediný akcionář)

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit