Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Vybrané otázky z úpravy akciové společnosti ve světle reformy evropského práva

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
26.03.2007
9.00 - cca 16.00
    —
7054

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Detaily/doprava
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Cílem semináře je rozebrat vybrané aktuální problémy z právní úpravy akciové společnosti, a to na pozadí rozsáhlých reformních změn, kterými prošlo komunitární právo společností v roce 2006 či v předchozích letech a které bude třeba v brzké době promítnout do obchodního zákoníku, popř. které budou v českém právu novelizovány již v prvním pololetí roku 2007.

Seminář se zaměří zejména na následující okruhy: - nabývání vlastních akcií a finanční asistence - nepeněžité vklady do společnosti a problémy s jejich znaleckým oceňováním - transakce mezi akciovou společností a osobami jí blízkými (§ 196a ObchZ) - významná reforma druhé směrnice o tvorbě a zachování základního kapitálu - nadnárodní fúze akciových společností (evropská společnost, směrnice o nadnárodních fúzích) - nabídky převzetí a squeeze-out po rozsáhlé novelizaci obchodního zákoníku - řízení a správa akciové společnosti po reformě směrnic o účetnictví a o auditu (nová působnost valné hromady, nové povinné náležitosti výroční zprávy, povinný výbor pro audit) - problematika akcionářských dohod a jejich odrazu v právu společností - převod podniku a jeho části, resp. významných složek majetku společnosti (§ 67a ObchZ) ve světle komunitární úpravy a judikatury k ní - valná hromada a distanční výkon akcionářských práv ve světle navržené směrnice ES - nové povinnosti akciových společností, jejichž akcie jsou přijaté k obchodování na regulovaném trhu v ČR, popř. v zahraničí

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit