Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Možnosti ukončení účasti ve společnosti s ručením omezeným a v akciové společnosti

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
07.02.2007
9.00 - cca 16.00
    —
7051

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Detaily/doprava
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Cílem semináře je detailně rozebrat vybrané aktuální problémy spojené s dobrovolným, ale i s nuceným ukončením účasti společníka či akcionáře ve společnosti s ručením omezeným, resp. v akciové společnosti, které v praxi působí nejasnosti či spory, a podat přehled o bohaté judikatuře Nejvyššího soudu i Ústavního soudu, jež se k nim váží.

Seminář se zaměří zejména na následující okruhy: - převod obchodního podílu / převod akcií - realizace zástavního práva k obchodnímu podílu / k akciím - prohlášení konkursu na majetek (jediného) společníka - důsledky zániku společného jmění manželů na právní osud obchodního podílu / akcií - smrt společníka a přechod účasti ve společnosti děděním - zrušení účasti společníka soudem - vyloučení společníka ze společnosti - nabídka převzetí, nabídka na odkoupení, veřejný návrh smlouvy o koupi akcií a problematika spravedlivé ceny - právo výkupu účastnických cenných papírů (squeeze-out) a problematika výše protiplnění, resp. jejího soudního přezkumu - ukončení účasti společníka při přeměnách (převod jmění na hlavního akcionáře) - specifika jednočlenné společnosti

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit