Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Lektoři

A | B | C | Č | D | E | F | H | C | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž

 • Apeltauerová Jana, Bc.

  Vedoucí oddělení správy Informačního systému katastru nemovitostí na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním, podílí se na rozvoji aplikací Dálkový přístup do KN, Služba sledování změn a další.

 • Bachor Vlastimil, Ing.

  dlouholetý vedoucí pracovník oddělení legislativy daně z příjmů právnických osob Ministerstva financí, přední odborník na daň z příjmů právnických osob, který se podílel na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho novel v oblasti zdaňování obchodních společností a družstev

 • Barešová Eva, JUDr.

  Od vzniku katastru nemovitostí do konce roku 2018 pracovala jako vedoucí samostatného oddělení legislativy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, podílela se na přípravě nového katastrálního zákona. Nyní se věnuje přednáškové činnosti a pedagogické činnosti na VŠ.

 • Bejčková Michaela, Mgr.

  předsedkyně senátu Nejvyššího správního soudu, v letech 2009 – 2016 soudkyně správního úseku Městského soudu v Praze. V minulosti působila jako členka oddělení evidence judikatury NSS a podílela se zejména na jazykové redakci Sbírky rozhodnutí NSS. Přednáší o právnické češtině jak praktickým právníkům, tak studentům (kurs právního psaní na Právnické fakultě Univerzity Karlovy).

 • Benda Václav, Ing.

  BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH

 • Beneš, Radek, Ing. RNDr.MSc.

  Senior konzultant v oboru kybernetické bezpečnosti, soudní znalec ICT, specializuje se na CyberCrime, trestní řízení a forenzní postupy v kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti v kyberprostoru, na elektronickou kontraktaci, digitální důkazy a právně-technické normativy (eIDAS, GDPR, ePrivacy, ZoKB, PSD2 a další)

 • Benýšek Jan , Mgr.

  vedoucí oddělení, pod které spadají zkoušky insolvenčních správců, odbor insolvenčních a soudních znalců Ministerstva spravedlnosti ČR

 • Beran Jiří, JUDr.

  vedoucí oddělení legislativy platebních služeb a tržní infrastruktury, Ministerstvo financí.

 • Berger (Veselá) Šárka, Ing.

  daňový poradce zaměřující se na zdanění fyzických osob, zaměstnanců i podnikatelů, sociální zabezpečení a zdravotní pojištění včetně jejich mezinárodních aspektů a pracovní právo. Má mnohaleté praktické zkušenosti v oblastech globálního poradenství ve sféře zaměstnanosti, analýzy a nastavování systémů odměňování zaměstnanců, včetně programů zaměstnaneckých akciových a opčních plánů, nastavování smluvní dokumentace statutárních orgánů společností, přeshraničního vysílání zaměstnanců a revize pracovně-právních dokumentů. Je členem Sekce daně z příjmů fyzických osob při Komoře daňových poradců ČR.

 • Bernard Michal, JUDr.,Ph.D.

  advokát AK Dohnal & Bernard, s.r.o, dříve pracoval jako právník odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí, podílel se na přípravě nového zákona o ochraně ovzduší, nyní se ochraně ovzduší věnuje v advokátní praxi. Je spoluautorem komentáře k Zákonu o ochraně ovzduší, C.H.Beck, 2013

 • Bezouška Petr, JUDr., Ph.D.

  Člen advokátní kanceláře PRK Partners, vysokoškolský pedagog

 • Bielinová Petra, Mgr.

  advokátka a odborná lektorka, specializuje se na správní právo, veřejné zakázky a problematiku územně samosprávných celků. Je autorkou komentáře k zákonu o registru smluv (BIELINOVÁ, Petra. Zákon o registru smluv s komentářem. Ostrava: CODEXIS Publishing, 2016.) Zastupuje žadatele o informace, ale poskytuje právní servis rovněž povinným subjektům dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

 • Bílý Jan, Ing.

  odborný rada v oddělení datové podpory statistiky zahraničního obchodu Českého statistického úřadu

 • Bistárová Eva, Mgr.

  vrchní ministerský rada oddělení insolvenčního, odbor insolvenční a soudních znalců Ministerstva spravedlnosti ČR

 • Bláha Radim, Ing. Mgr.

  působil na Ministerstvu financí a ve finanční správě více než 20 let. V rámci své činnosti řídil správu přímých daní v České republice, zaváděl strategii a postupy pro mezinárodní zdaňování s důrazem na převodní ceny, strategii pro potírání daňových úniků v mezinárodním kontextu a s prvkem daňových rájů. V současné době působí jako daňový konzultant pro oblast mezinárodního zdaňování a převodních cen u společnosti Staněk, Tomíček & Partners.

 • Blažková Dana

  poradce v oblasti pracovního práva a zákoníku práce, lektorka kurzů v oblasti pracovněprávní legislativy s dlouholetou praxí v oblasti řízení lidských zdrojů a personalistiky na straně zaměstnavatelů, vede nejčtenější pracovněprávní poradnu na českém internetu

 • Brantová Jana

  vedoucí oddělení veřejných knih a informací z Katastru nemovitostí, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu

 • Braun Tomáš, Mgr.

  předseda senátu Vrchního soudu Praha

 • Brázda Martin, Ing.

  Generální ředitelství cel, vedoucí projektu E-DOVOZ v Celní správě ČR

 • Brzobohatá Pavlína, JUDr.

  předsedkyně senátu Nejvyššího soudu ČR rozhodující ve věcech nájmu, sporů o vyklizení bytu či domu, ve věcech nájmu nebytových prostor a pozemků, ve věcech společenství vlastníků bytových jednotek apod.

 • Bureš Jaroslav, JUDr.

  předseda Vrchního soudu v Praze, člen stálé skupiny Ministerstva spravedlnosti pro insolvenční právo, byl členem Komise pro rekodifikaci občanského zákoníku

 • Bureš Radim, Mgr.

  spoluautor zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, který se významně podílel na přípravě tzv. „Velké novely“ a jejího projednávání v celém legislativním procesu

 • Burian David, Mgr. Bc.

  specialista na ochranu osobních údajů, od roku 2001 působí na Úřadu pro ochranu osobních údajů, v současné době jako ředitel odboru předávání, akreditací a konzultací.

 • Čáp Jiří, JUDr.

  advokát, spolupracovník Ministerstva pro místní rozvoj ČR, místopředseda představenstva a předseda Legislativně právní komise Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, sekretář Koordinačního fóra pro bytové a družstevně bytové právo při SMBD ČR, autor a spoluautor publikací z oblasti bydlení a z oblasti družstev, spolupracoval na legislativních přípravách nové právní úpravy bytového spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku a je hlavním autorem zvláštního zákona a prováděcího předpisu.

 • Čech Petr, JUDr., LL.M., Ph.D.

  odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

 • Čemusová Jana , Ing.

  vedoucí oddělení správy registru a peněžních operací VZP ČR - Regionální pobočky Praha

 • Čermák Michal, Mgr.

  působí jako právník na Českém vysokém učení technickém v Praze, je majitelem poradenské společnosti Čermák Consulting, s.r.o. a působí jako externí konzultant v oblastech složitých veřejných zakázek u řady zadavatelů. Ve své praxi se zaměřuje zejména na veřejné zakázky na informační systémy a stavební práce. V minulosti byl ředitelem úseku veřejných zakázek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

 • Černín Karel, Mgr., Ph.D.

  soudce Krajského soudu v Brně

 • Černínová Michaela , Mgr.

  právnička Kanceláře veřejného ochránce práv

 • Čouková Pěva, Ing.

  auditorka, daňová poradkyně, zkušební komisař KDP, zakladatelka Účetního a mzdového portálu www.ucetni-portal.cz, členka Sekce účetnictví KDP ČR, Sekce DPH KDP ČR, Neziskové sekce KDP ČR, členka Výboru pro účetní výkaznictví KAČR a Výboru pro veřejný sektor KAČR

 • Daněk Antonín, Ing.

  Specialista ve zdravotním pojištění získal svoje zkušenosti a znalosti dlouholetým pravidelným a intenzivním kontaktem s odbornou sférou, zejména se zaměstnavateli. Má za sebou 20 let výkonu vedoucí funkce, kontrolní činnosti u zaměstnavatelů a metodického působení ve Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR. V rámci České republiky provádí metodickou a poradenskou činnost v celé šíři spektra zdravotního pojištění. Přednáší problematiku zdravotního pojištění od roku 1995 především pro mzdové účetní a další specialisty v oblasti zpracování mezd, ale také i pro pracovníky softwarových firem a pro pracovníky zdravotních pojišťoven. Rozsáhlá je jeho publikační činnost. Kromě jiného je autorem oblasti zdravotního pojištění v publikaci Abeceda mzdové účetní, každoročně vydávané nakladatelstvím ANAG Olomouc.

 • de Korver Zuzana, Mgr.

  vedoucí oddělení rozklady, působí na Úřadu průmyslového vlastnictví, v současnosti zastává pozici předsedkyně rozkladového senátu se zaměřením na práva na označení, spoluautorka novely zákona o ochranných známkách.

 • Dědič Jan, Prof. JUDr.

  společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

 • Dienstbier Filip, JUDr. Ing., Ph.D.

  předseda senátu Nejvyššího správního soudu, vysokoškolský pedagog

 • Dobešová Katarína

  Odbor 15 – Příjmové daně Ministerstva financí, vrchní ministerský rada, specialistka v oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, autorka a spoluautorka odborných publikací, zkušená lektorka v oblasti přípravy mzdových účetních

 • Dobrovolná Eva, JUDr., Ph.D., LL.M.

  Odborná asistentka na Katedře civilního práva procesního Právnické fakulty Masarykovy univerzity,poradkyně v mezinárodní advokátní kanceláři Maggi Kathollnig RechtsanwaltsGmbH

 • Doležalová Daniela , Mgr. RNDr.

  přední odbornice na algoritmické obchodování v ČR, spoluautorka komentáře k zákonu o platebním styku a k zákonu o podnikání na kapitálovém trhu, do roku 2015 působila na Ministerstvu financí v legislativě finančního trhu a v oddělení Platební služby a tržní infrastruktura

 • Doležílek Jiří, JUDr.

  předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, specializovaného na pracovněprávní agendu

 • Doskočil Lubomír , Mgr.

  Generální ředitelství cel, celní odbor, oddělení netarifních opatření

 • Drápal Ljubomír, JUDr.

  předseda Krajského soudu v Praze

 • Dvořák, Bohumil, JUDr.Ph.D., LL.M.

  soudce občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR, vysokoškolský učitel

 • Eliáš Karel , Prof.Dr.JUDr

  autor návrhu nového občanského zákoníku, člen Legislativní rady vlády, vědecký pracovník Ústavu státu a práva AV ČR

 • Ernest Dušan, kpt. Mgr.

  Generální ředitelství cel, celní odbor, oddělení netarifních opatření

 • Fencáková Silvia, Mgr.

  ministerský rada oddělení insolvenčního, odbor insolvenční a soudních znalců, Ministerstvo spravedlnosti ČR

 • Ferianc Zuzana, Mgr. Ing.

  Counsel a vedoucí právního týmu, který se v rámci pražské kanceláře Baker McKenzie specializuje na oblast pracovního práva. Pracovnímu právu se věnuje více než 10 let a poskytuje v této oblasti klientům právní poradenství v různých záležitostech, jako je například příprava pracovních smluv, vnitřní předpisy, ukončení pracovního poměru, realizace propouštění zaměstnanců a plánů restrukturalizace, hromadné propouštění, převody zaměstnanců podle pravidel TUPE (zachování práv zaměstnanců po převodu podniku), případy diskriminace nebo obtěžování, kolektivní vyjednávání nebo zakládání evropské rady zaměstnanců. Poskytuje také právní poradenství klientům v otázkách imigračního práva a vysílání zaměstnanců k výkonu pracovní činnosti. Je členkou České advokátní komory a Slovenské advokátní komory a poskytuje klientům poradenství podle českého i slovenského právního řádu. Je autorkou četných článků zaměřených na různá pracovněprávní témata a pravidelně poskytuje školení vybraným klientům v otázkách pracovního práva a je opakovaně doporučována předními mezinárodními hodnotícími publikacemi (Chambers Europe, Legal 500) jako přední odbornice na pracovní právo v ČR.

 • Fiala Josef, Prof. JUDr.,CSc.

  Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, katedra občanského práva, člen Legislativní rady vlády

 • Fiala Roman, JUDr.

  do února roku 2021 místopředseda Nejvyššího soudu, je předsedou Komise pro rekodifikaci civilního procesu, člen Komise pro aplikaci nové civilní legislativy Ministerstva spravedlnosti, byl členem expertní skupiny pro nový občanský zákoník

 • Hálová Jana, JUDr.

  dlouholetá pracovnice oddělení státního občanství a matrik ústředního orgánu státní správy, dlouholetá lektorka a zkušební komisařka Institutu pro místní správu

 • Hálová Markéta , Mgr., Ph.D.

  od roku 1997 se v ČNB zabývá problematikou evropského práva v oblasti bankovnictví a platebního styku. V současnosti pracuje na pozici hlavního právníka pro EU. Za ČR se zúčastnila procesu tvorby a vyjednávání řady evropských předpisů. Je spoluautorkou několika českých zákonů.

 • Havel Bohumil, Doc. JUDr., Ph.D.

  hlavní zpracovatel nového zákona o obchodních korporacích, člen Legislativní rady vlády, výzkumný pracovník Ústavu státu a práva AV, of counsel PRK Partners

 • Havelková Svatava, Mgr.

  v letech 1990 až 2011 pracovnice Ministerstva životního prostředí a v letech 2006 až 2011 pracovnice Agentury ochrany přírody a krajiny. Od roku 2006 až dosud členka redakční rady časopisu Ochrana přírody

 • Havlíková Štěpánka, Mgr., LL.M.

  Advokátka v advokátní kanceláři Dentons a současně externí doktorandkou na Ústavu práva a technologií na Masarykově Univerzitě. V rámci advokátní praxe se specializuje zejména na právo duševního vlastnictví, softwarové smlouvy, IT právo, soudní spory zejména v oblasti nekalé soutěže, jakož i ochranu soukromí a ochranu dat. V oblasti umělé inteligence Štěpánka radí klientům zejména v oblastech implementace systémů umělé inteligence, compliance a ochrany dat, jakož i v otázkách smluvních podmínek s dodavateli systémů. V rámci doktorského studia se Štěpánka věnuje právu duševního vlastnictví a otázkám web scrapingu a data miningu, které souvisí mimo jiné s otázkou použití dat pro trénování umělé inteligence. V rámci úspěšně dokončeného LL.M. studia na Universität Regensburg se Štěpánka dále věnovala právním aspektům technologie na bázi umělé inteligence umožňující automatickou hlasovou analýzu.

 • Hejmala Miloš, JUDr.

  advokát se specializací na pracovní právo, odborný konzultant a lektor v oboru pracovní právo, smluvní partner podnikatelské sféry, veřejných vysokých škol a rozpočtové sféry pro oblast pracovního práva

 • Hexner Adam, Mgr.

  vrchní ministerský rada odboru legislativního Ministerstva spravedlnosti, významnou měrou se podílel na přípravě a zpracování zákona o evidenci skutečných majitelů včetně jeho poslední velké novely

 • Hlavinová Markéta, Mgr.

  Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 1999 pracuje na Finančním analytickém úřadě (dříve Finančním analytickém úvaru Ministerstva financí), kde se v minulosti věnovala problematice mezinárodní spolupráce a kontroly povinných osob. Od roku 2016 působí na právním odboru FAÚ, v současné době jako jeho ředitelka, zodpovědná mimo jiné právě za oblast legislativy.

 • Holcová Irena, JUDr.

  advokátka se specializací zejména na autorské právo - i ve vztahu k oblasti IT, působící též jako odborná asistentka Ústavu autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního Právnické fakulty UK, publikuje v oboru autorského práva (zejména komentář Autorský zákon a předpisy související, Komentář k novému občanskému zákoníku - část Licence), podílela se aktivně též na přípravě autorského zákona a jeho novel a přípravě úpravy licence v novém občanském zákoníku. Obdržela ocenění Právník roku 2015 pro právo duševního vlastnictví.

 • Holendová Kateřina, Mgr.

  od roku 2013 pracovnice Povodí Vltavy, s. p., specialistka na vodní právo, v letech 2008 – 2013 pracovala na vodoprávním úřadě Krajského úřadu Středočeského kraje.

 • Holmes Alena, JUDr.

  ředitelka odboru - Majetkové daně, daň silniční, poplatky a oceňování Ministerstva financí, spoluautorka zákona o dani z nemovitostí

 • Holý Jaroslav, Ing. Bc.

  vedoucí oddělení metodiky a kontroly Katastrální úřadu pro hlavní město Prahu, věnuje se lektorské a publikační činnosti v oblasti katastru nemovitostí, je držitelem úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností a členem zkušební komise IV. pro obor státní služby zeměměřictví katastr nemovitostí.

 • Horák, Pavel, JUDr. Ing.Ph.D.

  předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu

 • Horáková Simone, Ing.

  Věnuje kybernetické bezpečnosti od roku 1995. Prošla pozicemi od bezpečnostního experta přes architekta bezpečnosti až po pozici Chief Information Security Officer (CISO). Spolupracovala s velkými bankovními domy, státními institucemi i neziskovým sektorem.

 • Horník Jan , JUDr., Ph.D.

  oddělení boje s korupcí Úřadu vlády České republiky

 • Houška Josef, Ing.

  ředitel celního úřadu Tábor a externí lektor celní školy, spoluautor předpisů upravujících problematiku celního řízení

 • Hrabánková Milada, Ing.

  zástupkyně ředitele odboru živností Ministerstva průmyslu a obchodu, lektorka a zkušební komisařka Institutu pro veřejnou správu

 • Hrabětová Daniela, Ing.

  metodik Generálního finančního ředitelství Praha

 • Hrůšová Růžena, Ing.

  odbor Nepřímých daní Ministerstva financí

 • Hřebíková Iva, Mgr.

  ředitelka odboru systemizace, organizace a koordinace státní služby ústředního orgánu státní správy, personální ředitelka sekce pro státní službu

 • Hulmák Milan, JUDr., Ph.D.

  katedra občanského práva a pracovního práva PF UP, byl členem rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti k novému občanskému zákoníku, je členem Komise pro aplikaci nové civilní legislativy, člen pracovní komise LRV pro soukromé právo

 • Hulva Martin, Ing. npor.

  Celník, lektor, vedoucí oddělení celního úřadu

 • Hůrka Petr, Prof. JUDr., Ph.D.

  lektor, konzultant na pracovněprávní vztahy a HR, profesor pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na Právnické fakultě UK v Praze a v Brně. Na vysoké škole CEVRO Institut je garantem nové studijní specializace "Pracovněprávní vztahy a personální řízení". Je členem Legislativní rady vlády, vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy Univerzity a členem redakční rady mnoha českých i mezinárodních odborných právnických časopisů. Působí jako zprostředkovatel a rozhodce v kolektivních pracovněprávních sporech. Publikoval dosud více než 100 odborných statí a publikací v národních i mezinárodních právnických titulech. Pravidelně se účastní odborných konferencí a diskuzních pořadů věnovaných personálním vztahům. Dříve působil jako náměstek pro legislativu Ministerstva práce a sociálních věcí, kde řídil práce na klíčových novelizacích pracovněprávních předpisů a dále jako náměstek pro státní službu na Ministerstvu vnitra. Bylo mu uděleno ocenění Právník roku 2018 za Pracovní právo

 • Chlebcová Radka, JUDr. , Ph.D.

  advokát - lektor ICC ČR, specializace na mezinárodní právo soukromé a obchodní, realizaci investičních celků a řešení vad zboží nebo díla, držitel CACE certifikátu na smluvní podmínky pro výstavbu pro stavební a inženýrská díla projektovaná objednatelem.

 • Jakl Štěpán, Mgr. et Mgr.

  Vrchní ministerský rada odboru odpadů Ministerstva životního prostředí, podílí se na přípravě nových právních předpisů

 • Janoušek Lubomír, JUDr. Ing.

  specializovaný finanční úřad, odborný rada, oddělení metodiky daní z příjmů

 • Janoušková Anežka, JUDr., Ph.D.

  vedoucí oddělení civilního práva procesního a insolvenční legislativy Ministerstva spravedlnosti, významnou měrou se podílela na přípravě nového zákona o hromadných žalobách, doktorandka na Katedře občanského práva Právnické fakulty UK, členka Advisory Committee společného projektu European Law Institute a EU Agency for Fundamental Rights věnujícímu se tématu Business and Human Rights: Access to Justice and Effective Remedies

 • Janšová Marie, Mgr.

  specialistka a doporučovaná advokátka v oblasti pracovního práva; v roce 2022 jí bylo uděleno ocenění Právník roku v oblasti pracovního práva. Od roku 2016 působí jako partnerka v advokátní kanceláři LEGALITÉ. Zaměřuje se na poskytování právního poradenství v oblasti pracovního práva, včetně pracovněprávních aspektů obchodních transakcí, problematiky přechodu práv a povinností, digitalizace HR agendy, specifik právních vztahů s manažery, poradenství v oblasti odměňování a ochrany know-how, kolektivního vyjednávání a zastupování v pracovněprávních sporech a v řízení před správními orgány. Dále se specializuje na právní vztahy statutárních orgánů korporací, ochranu osobních údajů a spornou agendu. Je členkou Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů (AKV), členkou představenstva za Českou republiku v European Employment Law Association (EELA) a předsedkyní představenstva Czech Employment Lawyers Association (CzELA). Mezinárodními právnickými ratingovými publikacemi je pravidelně řazena mezi nejdoporučovanější pracovněprávní specialisty (Chambers Europe, Who’s Who Legal). Pravidelně přednáší a publikuje; je spoluautorkou Komentáře k zákoníku práce (C.H.Beck, 2018 a 2022).

 • Jaroš Vojtěch, Mgr.

  soudní exekutor, člen Právní a legislativní komise Exekutorské komory ČR, člen kárné komise Exekutorské komory ČR, jedno funkční období byl členem Kárného senátu NSS ČR, je členem autorského kolektivu Syruček, Sabotinov a kol. Realitní právo. Nemovitosti v realitní praxi. Praha : C. H. Beck,2. vydání, 2020

 • Jelínková Jitka, JUDr. RNDr., Ph.D.

  právní specialistka na veřejnou správu a životní prostředí, v letech 2004 až 2023 členka rozkladové, legislativní a výkladové komise ministra životního prostředí, v letech 2001 - 2015 vedoucí právního odboru ředitelství České inspekce životního prostředí, autorka praktického komentáře k zákonu o ochraně přírody a krajiny a řady dalších publikací z práva životního prostředí a správního práva

 • Jindřichová Denisa, JUDr., Ph.D.

  hlavní právník pro správní řízení v České národní bance, dlouhodobě se zabývá problematikou legislativy platebního styku a peněžního oběhu, regulací, licencováním a dohledem v této oblasti, výkladem právních předpisů platebního styku a inovativními formami placení. Intenzivněji se též věnovala problematice kybernetické bezpečnosti a problematice kolektivního investování nebo regulací spotřebitelského úvěru. Aktuálně se věnuje aktivní aplikaci práva finančního trhu na Sekci licenčních a sankčních řízení ČNB. Vystupuje na odborných konferencích v tuzemsku i v zahraničí k aktuálním otázkám platebního styku a příležitostně přispívá do odborného tisku. Je spoluautorkou komentáře k problematice tzv. bankovních smluv v kontextu nového občanského zákoníku. Působí rovněž jako externí lektor na Právnické fakultě UK v Praze a Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Je členkou rozkladové komise MF ČR.

 • Jirásková Zdeňka, JUDr.

  vedoucí oddělení místních poplatků Ministerstva financí, dlouholetá lektorka a zkušební komisařka IMS Ministerstva vnitra

 • Jouza Ladislav, JUDr.

  advokát, rozhodce pracovních sporů podle oprávnění Ministerstva práce a sociálních věcí, spoluautor zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a dalších pracovněprávních předpisů, autor řady publikací z oblasti pracovního práva, za rok 2016 získal titul právník roku v oboru pracovního práva.

 • Kapitán Zdeněk, JUDr. Ing., Ph.D.

  ředitel Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, vysokoškolský pedagog Akademie Sting, o. p. s., odborný asistent Právnické fakulty Masarykovy univerzity, poradce a konzultant mezinárodního práva soukromého a obchodního

 • Kasíková Martina, JUDr.

  předsedkyně senátu Krajského soudu v Praze, od roku 2000 se věnuje přednáškové činnosti pro soudce, soudní exekutory i další právnickou veřejnost v oborech mezinárodní justiční spolupráce, práva Evropské unie, exekucí a výkonu rozhodnutí. Od téhož roku je zařazena mezi lektory Justiční akademie a Soudcovské unie ČR, je také externím vyučujícím na katedře občanského práva PF UK. V roce 2006 získala bronzovou Randovu medaili za přínos právu a za rok 2007 získala titul právník roku v oboru občanského práva. Vedle toho se věnuje publikační činnosti.

 • Kaucký Jiří, Mgr.

  spoluautor nového správního řádu

 • Kelblová Helena, Ing.

  podílela se na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho dosavadních novel v oblasti daňové uznatelnosti majetku v základu daně z příjmů u obchodních společností a družstev

 • Kincl Michael, JUDr.

  asistent předsedy senátu Nejvyššího soudu, veřejné podpoře se věnuje od roku 2000, kdy začal pracovat jako právník a zástupce ředitele odboru veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Autor řady odborných článků a několika monografií zaměřených na problematiku veřejné podpory. Zpracovává odborné expertízy a vykonává metodické poradenství v oblasti veřejné podpory. Působil v České asociace pro soutěžní právo.

 • Klabouchová Ivona, Ing.

  Významná odbornice na celní problematiku, věnuje se celnímu poradenství, přednáškové činnosti a publikuje v ekonomickém tisku.

 • Klápště Jiří, Ing.(garant III. bloku)

  ředitel odboru obecné ochrany přírody a krajiny Ministerstva životního prostředí, spoluautor novel právních předpisů a přední odborník na problematiku vztahujících se k III. bloku

 • Klee Lukáš, JUDr.,Ph.D., LL.M., MBA

  mezinárodně uznávaný odborník na stavební smluvní právo, poradce, vyučující na VUT Brno a Právnické fakultě Univerzity Karlovy, lektor, soudní znalec, adjudikátor a rozhodce. Kontaktní údaje: www.klee-consulting.com

 • Klestil Jindřich, Dr.

  pracovník Generálního finančního ředitelství - oddělení majetkových daní a daně silniční

 • Klímová Růžena, Ing.

  zkušená lektorka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy, autorka mnoha odborných článků a spoluautorka řady publikací v oblasti mzdového účetnictví

 • Kněžínek, Jan, JUDr.Ph.D.

  náměstek pro řízení Sekce Legislativní rady vlády a místopředseda Legislativní rady vlády, od července 2018 do dubna 2019 byl ministrem spravedlnosti ČR. Mj. je spoluautorem Komentáře k zákonu o silničním provozu (dříve také působil na Ministerstvu dopravy nejprve jako ministerský rada na odboru agend řidičů, později jako ředitel odboru dopravně správního).

 • Kobsinek Josef, Mgr.

  dříve pracoval na Generálním ředitelství cel, odborník na kontrolní režimy

 • Korbel František, Mgr., Ph.D.

  Advokát, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS a člen představenstva ČAK. V letech 2007 – 2013 náměstek pro legislativu a informatiku několika ministrů spravedlnosti, pod nimiž řídil mimo jiné práce na přijímání nového občanského zákoníku. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády. Působí jako vysokoškolský učitel na katedře správního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a na katedře urbanismu Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Vedle legislativy, práva na informace a témat eGovernmentu se ve své praxi věnuje stavebnímu právu. Byl vedoucím autorského kolektivu expertů, kteří připravili původní návrh nového stavebního zákona, s nímž získal v hlasování veřejnosti titul Zákon roku 2021. Jako jeden z mála právníků obdržel v roce 2016 Českou cenu za architekturu za sepis Pražských stavebních předpisů.

 • Koreček Jan, Ing.

  vedoucí oddělení majetkových daní a daně silniční a zástupce ředitele Odboru majetkových daní, oceňování a ostatních agend Generálního finančního ředitelství

 • Kouba Stanislav, Ing. Mgr.

  ředitel odboru daní z příjmů Ministerstva financí. Podílel se na přípravě zákona o evidenci tržeb. Působí též na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v rámci katedry finančního práva a je autorem řady odborných článku i monografií z daňové oblasti.

 • Kožík David, Ing.

  přední odborník na klasifikaci zboží do celního sazebníku (kombinované nomenklatury), věnuje se poradenství v oblasti celní problematiky a mezinárodního obchodu a přednáškové činnosti.

 • Králík Aleš, Mgr. Bc.,LL.M.

  oddělení legislativy kapitálového trhu, Ministerstvo financí

 • Králík Michal, Mgr., Ph.D.

  předseda senátu Nejvyššího soudu ČR specializovaného na oblast věcných práv, lektor Justiční akademie České republiky, Notářské komory a České advokátní komory, pravidelně publikuje v odborných periodikách. Je autorem a spoluautorem řady monografií a komentářů.

 • Kramařík Roman, JUDr., Ph.D.

  partner advokátní kanceláře JŠK. Roman se dlouhodobě ve své praxi věnuje soutěžnímu právu např. při zastupování klientů ve věcech veřejné podpory, zastupování společností v soudních řízeních proti rozhodnutí ÚOHS o žalobě ve věci veřejných zakázek ve věcech spojování podniků. Získal intenzivní zkušenosti v akvizicích a financování, v oborech výstavby veřejné infrastruktury (nejen) formou PPP, v energetice, telekomunikacích a zdravotnictví.

 • Krátký Michal, Ing.

  odborník, který se podílel na přípravě i projednání nového vodního zákona včetně jeho velké novely a prováděcích předpisů k němu

 • Krátký Otakar, JUDr.

  spoluautor vyhlášek a příruček pro provádění Intrastatu

 • Krčmář Zdeněk, JUDr.

  předseda senátu Nejvyššího soudu, hlavní zpracovatel velké systémové novely insolvenčního zákona

 • Krhut Rostislav, Mgr.

  soudce Krajského soudu v Ostravě, člen Expertní poradní skupiny Ministerstva spravedlnosti pro insolvenci S22 a též člen INSOL Europe, aktuálně na stáži u Vrchního soudu v Olomouci.

 • Kubík Jiří , JUDr., MBA

  Vedoucí oddělení odvolání a stížností stavebního úřadu, Magistrát města Plzně. Zkušený lektor a autor odborných článků v oblasti stavebního práva, člen České společnosti pro stavební právo.

 • Kučera Zdeněk, JUDr., Ph.D.

  Partner pražské kanceláře Dentons, působí jako garant modulu Práva ICT a je vedoucím Centra práva, technologií a digitalizace na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, je rovněž garant výuky právních předmětů na Fakultě informačních technologií ČVUT. Ve své praxi se zaměřuje zejména na řešení sporů, obchodní právo a IT právo. V rámci IT práva se specializuje zejména na strukturování komplexních projektů, akvizic IT společností, softwarové právo, otázky elektronické kontraktace, odpovědnosti na internetu, ochrany osobních údajů a právní úpravu on-line marketingu. Věnuje se i otázkám nových technologií a řešitelem projektu Právní aspekty virtuální a rozšířené reality TAČR. V roce 2017 získal ocenění Právník roku v oblasti práva informačních a komunikačních technologií. Pro tuto oblast jej doporučuje například i žebříček Chambers Europe.

 • Kučerová Alena, JUDr.

  specialista pro ochranu informací společnosti OKsystem a s., odborný konzultant a lektor kurzů zaměřených na oblast dopadů GDPR v soukromém i veřejném sektoru. Od roku 2000 působila v Úřadu pro ochranu osobních údajů ve vedoucích pracovních pozicích (ředitelka odboru, náměstkyně předsedy) se zaměřením na výkon dozorové činnosti UOOU a správní rozhodování. Zastupovala úřad i v rámci mezinárodní spolupráce v rámci EU. Od ledna 2017 působí jako odborný poradce a konzultant v oboru ochrana informací veřejném i soukromém sektoru, kde využívá své dosavadní zkušenosti v praxi povinných subjektů. Je spoluautorkou komentářů k zákonu o ochraně osobních údajů (C.H.BECK, 2003 a 2012), a odborných publikací (Polygon 2010 a 2013). Aktuálně publikuje odborné články k dopadům GDPR v oblasti provozu kamerových systémů v bytových domech prostřednictvím portálu: https://www.tzb-info.cz/bezpecnost (poslední z prosince 2018 – téma zpracovatelská smlouva).

 • Kučínský Adam, Ing. Bc.

  ředitel odboru regulace Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Zabývá se zejména řízením bezpečností informací, krizovým řízením a problematikou ochrany klíčových informačních a komunikačních systémů státu.

 • Kühn Zdeněk, prof. JUDr.,Ph.D., LL.M., S.J.D.

  od 19. prosince 2023 je soudcem Ústavního soudu, do té doby byl předsedou senátu Nejvyššího správního soudu, působí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

 • Kulhánek Vratislav , Ing., Dr.Hc.

  Industrial Advisors, s.r.o., jednatel, společník Kooperativa pojišťovna, a.s., člen dozorčí rady

 • Kurka René, JUDr.

  vedoucí referátu, odbor sankčních řízení ČNB

 • Kvítek Tomáš , Prof. Ing. , CSc.

  Profesor Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity, katedry krajinného managementu, působí také na Povodí Vltavy. Specializuje se na problematiku vodního režimu krajiny, vodního a živinného režimu luk a pastvin, ochrany jakosti vod před plošnými zdroji znečištění (dusík, fosfor), cesty odtoku pramenných a drenážních vod, vliv rozsahu a rozmístění trvalých kultur v povodí na jakost vody.

 • Lang Roman, JUDr.,Ph.D.

  právník oddělení důchodového pojištění Ministerstva práce a sociálních věcí

 • Lasák Jan, JUDr., Ph.D., LL.M.

  counsel advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., odborný asistent na katedře soukromého práva a civilního procesu (Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci).

 • Lavický, Petr, Doc. JUDr.Ph.D.

  docent Právnické fakulty MU, předseda rekodifikační skupiny

 • Macháčková Marta, JUDr., Ph.D.

  daňová poradkyně, Brno

 • Mareček Jan, JUDr.(garant II. bloku)

  předseda České společnosti pro stavební právo, advokát, spoluautor právních předpisů týkajících se stavebního práva

 • Mareš Petr, plk. Mgr.

  vedoucí pracovník na Generálním ředitelství cel; specialista na společný celní sazebník EU, sazební zařazování zboží a zbožíznalství; odborný garant a lektor celního specializačního kurzu v celní škole; zástupce ČR při jednáních v Evropské komisi a Světové celní organizaci, kde podílí se na tvorbě předpisů upravujících danou problematiku; autor a spoluautor předpisů upravujících danou problematiku na národní úrovni.

 • Maršíková Jolana, JUDr.

  soudkyně Krajského soudu v Hradci Králové, pověřená řízením obchodního úseku a úseku veřejných rejstříků, rozhoduje jako soudce ve sporné obchodní agendě a v insolvenčních věcech. Publikuje na téma insolvenční právo.

 • Mazanec Michal, JUDr.

  místopředseda Nejvyššího správního soudu od roku 2003. Celoživotně se věnuje otázkám veřejného práva. Od roku 1991 byl členem Komise pro správní právo Legislativní rady vlády a v letech 1998 až 2002 byl členem LRV. V době před vznikem Nejvyššího správního soudu redigoval jako soudce Vrchního soudu v Praze tzv. „červenou sbírku“ judikátů správních soudů (1992 - 2002) a od roku 2003 se jako člen redakční rady podílí na vydávání Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

 • Mejzlík Ladislav, Doc. Ing., Ph.D.

  absolvovent VŠE v Praze, kde pracoval v letech 2006 – 2014 jako vedoucí katedry finančního účetnictví a auditingu, v letech 2014 – 2018 byl dvakrát zvolen děkanem Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze a od roku 2022 je proděkanem fakulty. Od roku 1993 je statutárním auditorem Komory auditorů ČR a v letech 2010 – 2014 byl dvakrát zvolen jejím prvním viceprezidentem, v roce 2022 jejím prezidentem. Zastupuje Fakultu financí a účetnictví VŠE v Praze v Národní účetní radě. Je členem European Accounting Association a American Accounting Association. Odborně se specializuje na regulaci a harmonizaci účetnictví v mezinárodním měřítku a na oblast využití informačních a komunikačních technologií v účetnictví a auditingu a v těchto oblastech je znám přednáškovou a publikační činností. Je dlouholetým členem poradní skupiny Ministerstva financí ČR pro účetnictví a podílel se na přípravě nového zákona o účetnictví. Rovněž je členem a předsedou výborů pro audit, pracuje v redakčních radách odborných časopisů a je členem vědeckých rad vysokých škol.

 • Mikula Ondřej, Mgr.

  Advokát. Řadu let působil ve známé české advokátní kanceláři. V roce 2018 založil spolu s Janem Šovarem FINREG PARTNERS, advokátní kancelář specializují se na oblast regulace finančního trhu, FinTech a investiční fondy s akcentem na CEE region. Podílel se na poskytování právních služeb řadě předních českých i světových finančních institucí. Pravidelně se věnuje přednáškové a publikační činnosti a píše blog věnovaný regulaci finančního trhu – finreg.cz.

 • Moravcová Iva, PhDr.

  psycholožka práce a krizová manažerka, která zložila společnost IQI – Individual Quality Increase. Specializuje se na psychologii práce, klinickou a dopravní psychologii. Je certifikovanou mediátorkou s praxí ve vyjednávání. Je také soudní znalkyně psychologie se zvláštní specializací psychologie práce, managementu, personalistiky a psychologie dopravy. V době krize 2008 působila externě jako krizová interim HR manažerka v několika společnostech, osobně realizovala Outplacement pro Českou konsolidační agenturu (250 zaměstnanců), Outplacement na Ministerstvu vnitra ČR (250 zaměstnanců), v rámci fúze 3 společností Jablonex Group, Železnobrodské sklo a Ornela (1200 zaměstnanců) následný Outplacement po fúzi a další menší Outplacement projekty. Poté se jako mediátorka podílela na tvorbě mediačního zákona, následně vyučovala mediaci pro Českou advokátní komoru.

 • Moravcová Marie, JUDr.

  ředitelka Vzdělávacího ústavu pro rozhodčí řízení a mediaci. Od konce devadesátých let do roku 2020 působila ve funkci tajemníka Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Je spoluautorkou odborných publikací, týkajících se rozhodčího řízení, publikuje také na toto téma články a příspěvky v odborných periodikách.

 • Moskala Jiří, Mgr., MPA

  vedoucí úřadu, odborník pro management obcí a měst a řízení lidských zdrojů

 • Nedvídková Tereza , Mgr.

  oddělení Právní podpora a majetkové v odboru Státní majetek Ministerstva financí, kde se zaměřuje na zpracování výkladových stanovisek k zákonu č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. V rámci legislativního procesu pak pracuje na přípravě novelizace zákona o majetku státu a rovněž zpracovává připomínky k návrhům právních předpisů právě z pohledu uvedeného zákona. V rámci své činnosti převzala agendu paní doktorky Vilhelmové, na jejíž práci se snaží navázat.

 • Nesrovnal Jiří, Ing. Bc.

  Daňový poradce, člen prezidia Komory daňových poradců ČR

 • Nešleha Matěj, Ing.

  Řídí a vlastní daňově poradenskou společnost KODAP Jihlava, s.r.o. Na konci roku 2018 se stal členem Prezidia Komory daňových poradců České republiky, kde vykonává také funkci zkušebního komisaře. Specializuje se na zdanění fyzických osob a svěřenských fondů.

 • Neubauerová Stanislava, JUDr.

  právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, členka České společnosti pro stavební právo, přednáší a publikuje v oblasti stavebního práva.

 • Nietscheová Jaroslava, prom. práv.

  specialistka na vodní právo Povodí Vltavy, s.p., významnou měrou se podílí na legislativní přípravě novel vodního zákona, členka Výkladové komise pro vodní zákon Ministerstva zemědělství, členka Rozkladové komise ministra zemědělství a ministra životního prostředí, členka zkušební komise a lektorka Institutu pro veřejnou správu MV. Působí rovněž jako konzultant vodoprávních úřadů, je spoluautorkou či autorkou řady publikací a odborných článků.

 • Nonnemann František, Mgr.

  Deset let působil na Úřadě pro ochranu osobních údajů, naposledy v pozici vedoucího právního oddělení. Během působení na Úřadu se zabýval především konzultační činností pro soukromé i veřejné subjekty, přezkumem rozkladů a námitek k závěrům Úřadu, zastupování Úřadu u správních soudů a jeho reprezentováním v mezinárodních pracovních či kontrolních skupinách. V letech 2016-2019 působil v MONETA Money Bank, a.s., kde vedl tým zabývající se především ochranou osobních údajů včetně implementace GDPR do všech procesů Skupiny MONETA. V letech 2019-2021 působil ve společnosti MallPay s.r.o., ve kterém zajišťoval celou oblast compliance a řízení nefinanční rizik. Na konci roku 2021 se zapojil do projektu založení nové banky (Projekt Partners Banka) a podílí se na vytvoření a nastavení řízení compliance a dalších operačních rizik.

 • Obrovská Lucie, Mgr. Bc., Ph.D.

  právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, soustřeďuje se na oblast diskriminace a problematiku školské legislativy, vyučuje na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, publikuje v oblasti antidiskriminačního práva, školské legislativy a dějin práva, věnuje se vzdělávání pedagogů a ředitelů škol.

 • Ondrejová Dana, Doc. JUDr., Ph.D.

  docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka (LEGATO advokátní kancelář).

 • Pacáková Simona, Ing.

  Auditor, daňový poradce a soudní znalec v oboru ekonomika, je dlouholetým lektorem profesního vzdělávání v oblasti účetnictví a daní.

 • Passer Jan, JUDr.,Ph.D., LL.M.

  předseda senátu Nejvyššího správního soudu. Přednáší na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a Justiční akademii, zakládající člen České společnosti pro evropské a srovnávací právo, věnuje se také publikační činnosti.

 • Pavlová Marcela, Ing.

  do října 2021 náměstkyně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj, spolupodílela se na legislativní přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu a na novém stavebním zákonu, zkušební komisařka pro zvláštní část zkoušek odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění

 • Pazderka Přemysl, Ing.

  Člen autorského týmu zákona o kybernetické bezpečnosti odpovědný za tvorbu vyhlášky o kybernetické bezpečnosti. Vedoucí oddělení vývoje, výzkumu a podpory Národního centra kybernetické bezpečnosti Národního bezpečnostního úřadu.

 • Pecková Hodečková Jana, Ing. Mgr.

  právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, zkušená lektorka a specialistka na veřejné i soukromé právo. Ve své dosavadní práci pro veřejného ochránce práv se právem poskytování dotací prakticky zabývá. Má rovněž předchozí zkušenosti z advokacie a advokátní zkoušky.

 • Pelikán Robert, JUDr.,Ph.D.

  v současné době odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, partner advokátní kanceláře Wolf Theiss. Od března roku 2015 do června roku 2018 byl ministrem spravedlnosti ČR.

 • Pelikánová Helena, JUDr.

  advokátní kancelář (www.akpelikan.cz), specialistka v otázkách důchodového pojištění

 • Penka Miroslav, Mgr.

  Insolvenční správce, v letech 2004 – 2007 působil jako koncipient v mezinárodní advokátní kanceláři, v roce 2007 složil advokátní zkoušky. Ve své advokátní praxi poskytuje právní poradenství převážně v oblasti práva nemovitostí a obchodních společností. Insolvenční praxi se věnuje od roku 2009 a insolvenčním správcem se stal v roce 2010. Je rovněž spoluautorem odborné publikace Realitní právo, Nemovitosti v realitní praxi, C.H. Beck (již II. vydání), což je praktický průvodce (každodenní bible) profesionálů v nemovitostech.

 • Peroutka Pavel, Ing.

  nezávislý konzultant pro obor VaK, vykonává funkci technického auditora při Mze ČR, působí rovněž jako soudní znalec pro ekonomiku se specializací na cenotvorbu v oboru VaK

 • Peškar Michal , JUDr. Bc.

  Partner v advokátní kanceláři Randl Partners. Při svém mnohaletém působení v oblasti pracovního práva se zaměřuje zejména na oblast pracovní doby, a to včetně podrobných propočtů a návrhů složitých harmonogramů směn, a související otázky ohledně dovolené, odměňování, ukončování pracovních poměrů, překážek v práci, pracovnělékařské služby, elektronizace v HR a alkoholu a jiných návykových látek na pracovišti. Na rozdíl od velké části právníků se matematiky nebojí, a naopak ji při své práci rád využívá. Je také předsedou a členem kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů (AKV), členem České advokátní komory, Evropské asociace právníků specializujících se na pracovní právo (EELA) a České asociace advokátů specializujících se na pracovní právo (CzELA). Pravidelně přednáší a publikuje a je doporučován jako přední odborník na pracovní právo v Chambers Europe Guide.

 • Petr Michal, JUDr., Ph.D.

  of-counsel advokátní kanceláře JŠK, dříve působil na pozici místopředsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pro soutěž. Soutěžnímu právu se věnuje více než deset let. Rovněž vyučuje na Univerzitě Palackého v Olomouci a na Masarykově univerzitě v Brně. Je autorem řady odborných publikací a členem redakční rady časopisu ANTITRUST – revue soutěžního práva.

 • Petrov Jan, Mgr. et Mgr., LL.M., Ph.D.

  Spoluautor komentáře C.H.Beck k ObčZ (svazky k závazkovému právu), dříve ředitel Justiční akademie, byl členem rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti k novému občanskému zákoníku. Působí jako odborný asistent na katedře soukromého práva Právnické fakulty UPOL a jako advokát.

 • Philippi Tomáš , JUDr.

  advokát - spoluautor nového zákona o realitním zprostředkování a účastnil se též legislativního projednávání daného zákona. Specializuje se mimo jiné na realitní právo a s ním související právní vztahy. Je držitelem autorizace k poskytování odborných zkoušek v oboru Obchodník s realitami pro získání odborné kvalifikace k provozování nové vázané živnosti Realitní zprostředkování dle realitního zákona. Působí rovněž na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a také jako lektor kurzů pro občanské právo a pro vzdělávání realitních zprostředkovatelů. Je autorem a provozovatelem poradenského realitního serveru „Jak na bydlení“ (http://www.jaknabydleni.cz), spoluautorem knihy „Pohledávky - Právní příručka věřitele“, Computer Press, a.s., 2006, odborných článků, apod.

 • Pihera Vlastimil, JUDr., Ph.D.

  působí jako vědecký pracovník Ústavu státu a Práva Akademie věd ČR a jako counsel v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík. Věnuje se především korporačnímu právu, právu finančních trhů a problematice správy majetku. Je autorem komentáře k úpravě svěřenského fondu v občanském zákoníku (C.H. Beck, 2014), a na toto téma průběžně publikuje. Ve své advokátní praxi získal hluboké zkušenosti mimo jiné i s problematikou svěřenských fondů, ať již ve stádiu jejich zřizování či následně v průběhu jejich správy.

 • Pilařová Ivana, Ing.

  auditorka, daňová poradkyně, zkušební komisař KDP

 • Plevová Magdaléna , JUDr. Ing.

  Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V rámci své pracovní kariéry začínala v soukromém sektoru v mediální a reklamní oblasti a po návratu ze studia v zahraničí nastoupila do České konsolidační agentury, kde se zabývala vypořádáním pohledávek. Mezníkem v kariéře byla práce v celorepublikovém útvaru PČR, který se zabýval finanční kriminalitou se zaměřením na daňovou trestnou činnost. Od roku 2012 pracuje pro finanční zpravodajskou jednotku ČR, a to Finanční analytický úřad, kde působila ve všech klíčových odděleních. Začínala na právním oddělení, poté vyzkoušela práci na kontrolním oddělení, následně 6 let působila na analytickém oddělení a od roku 2019 je vedoucí oddělení Mezinárodní a právní. Poslední jmenované oddělení bylo pod jejím vedením od konce února 2022 do začátku října 2022 plně vytíženo prováděním mezinárodních sankcí v ČR. V únoru 2023 byla pověřena řízením právního odboru.

 • Podškubka Tomáš , Ing., Ph.D., MRICS

  partner TPA, soudní znalec, člen RICS (prestižní britská komora sdružující odborníky v oblasti nemovitostí). Je specialistou v oblasti oceňování, strukturací, přeměn, M&A a strategického poradenství. Je soudním znalcem a členem Královského institutu diplomovaných specialistů (MRICS). Kromě své činnosti v TPA je také členem Katedry financí a oceňování podniku na VŠE, aktivním lektorem a autorem nebo spoluautorem řady odborných publikací a článků.

 • Polanská Pavla, Ing.

  Daňová poradkyně se specializací na daň z přidané hodnoty a spotřební daně. Daňovému poradenství se věnuje od roku 2008, předtím pracovala na pozici metodika nepřímých daní ve finanční správě. Kromě poradenské činnosti ve společnosti Mazars s.r.o. se věnuje výuce nepřímých daní na Vysoké škole ekonomické. Zároveň působí jako zkoušková komisařka při Komoře daňových poradců ČR.

 • Pořízková Barbara, JUDr.

  Místopředsedkyně Nejvyššího správního soudu, dlouholetá lektorka KDP České republiky i KDP Slovenské republiky, přednáší pro vzdělávací agentury i územní finanční orgány, dříve působila na oddělení nepřímých daní Finančního ředitelství v Brně, poté u největší mezinárodní poradenské společnosti v oblasti daní a auditu (spol. PricewaterhouseCoopers). Zde působila jako vedoucí skupiny správního procesu se zaměřením na daňové spory, a současně byla členem interní skupiny specialistů na DPH.

 • Procházková Jana, Ing.

  zaměstnanec Finanční správy České republiky s praxí v oblasti majetkových daní (FÚ pro Královéhradecký kraj), lektor, člen zkušební komise KDP ČR.

 • Procházková Petra, Ing.

  odborná asistentka

 • Ptáček Lubomír, JUDr., Ph.D.

  soudce stážista Nejvyššího soudu České republiky, český styčný soudce v oblasti rodinného práva (soudce Haagské sítě soudců), lektor Justiční akademie ČR, lektor Justičné akademie

 • Púry František, JUDr., Ph.D.

  Předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu, kde se specializuje zejména na hospodářskou a majetkovou kriminalitu. Kromě rozhodování o dovoláních a stížnostech pro porušení zákona u Nejvyššího soudu se věnuje též lektorské činnosti na Justiční akademii České republiky a Justiční akademii Slovenské republiky. Externě působí i na některých vysokých školách v Praze a účastní se různých odborných konferencí a seminářů. Je autorem a spoluautorem řady publikací a odborných statí z oblasti trestního práva hmotného a procesního.

 • Rajchl Jiří, JUDr., Ph.D.

  odborný asistent na katedře správního práva a správní vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy, přednáší též na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., spoluautor monografie Právní aspekty hazardních her, konzultant provozovatelů, advokátních kanceláří a orgánů veřejné správy v oblasti hazardních her, člen poradních orgánů několika ústředních správních úřadů.

 • Raus David, JUDr., Ph.D.

  předseda senátu Krajského soudu v Brně, vyučující na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

 • Rážová Eva, JUDr.

  externí odborný lektor, podílela se na legislativní přípravě zákona o sociálních službách a na přípravě změn v rámci sociální reformy

 • Reinoha Marek

  poradce v oblasti cel a unijního obchodu

 • Rezková Marie, JUDr.

  spoluautorka zákona a jeho změn, v této oblasti také publikuje. Pracovala v oblasti rizik v bankovní sféře. V rámci Ministerstva financí vedla kontrolní skupiny Finančního analytického útvaru při výkonu specializovaného správního dozoru v této oblasti. Působí jako protektor finančních institucí.

 • Richter Martin, JUDr., Ph.D.

  advokát, vysokoškolský učitel, lektor Justiční akademie České republiky pro oblast trestní odpovědnosti ve veřejné správě

 • Rindová Iva, Ing.

  Zkušební komisařka Komory daňových poradců, pracuje ve finanční správě více než 20 let jako metodik daně z příjmů fyzických osob. Podílela se aktivně na vytváření tiskopisů daně z příjmů. Dlouhodobě se profesně věnuje mzdové oblasti a zdaňování příjmů ze závislé činnosti. Přednáší pro účetní, personalisty a daňové poradce jak problematiku daně z příjmů fyzických osob, tak i cestovních náhrad. Je absolventkou Vysokého učení technického v Brně, fakulty elektrotechnické, oboru technická kybernetika. Byla jednou z prvních daňových poradců po vzniku této profese.

 • Ronovská Kateřina, Prof. JUDr., Ph.D.

  působí na katedře občanského práva Masarykovy univerzity v Brně. Věnuje se především tématu osob v právním smyslu, zejména problematice nadačního, trustového a spolkového práva v evropském kontextu. Spolupracuje s řadou českých spolků a nadací a dalších organizací neziskové sféry. Je autorkou komentáře nadačního práva (C.H. Beck, 2014), spoluautorkou publikace o spolkovém právu (Leges, 2014) a je členkou Výboru pro financování a legislativu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.

 • Roztočil Aleš, Mgr. Bc., LL.M.

  soudce Nejvyššího správního soudu

 • Rožek Petr, Ing., Ph.D.

  Po třicetileté praxi v různých dopravních a logistických společnostech působí aktuálně jako výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky ČR. Vedle toho je lektorem dopravní problematiky, škod a pojištění v dopravě, a samozřejmě pravidel Incoterms při nejrůznějších institucích (je certifikovaným lektorem ICC): ICC Praha, Svaz spedice, VŠE, Univerzita Pardubice, Hospodářská komora ČR, Ministerstvo dopravy ČR. Byl členem připomínkové skupiny za Česko při tvorbě revize pravidel Incoterms 2020 a je autorem jejich českého překladu.

 • Rubeš Pavel, JUDr., Ph.D.

  od r. 2006 pracuje ve vodárenství, nejprve jako právník a posléze jako vedoucí právní služby společnosti Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., a po transformaci následně pro ČEVAK a.s. Od r. 2013 ve vodárenství působí jako nezávislý konzultant, věnuje se publikační a přednáškové činnosti a poradenství. Je autorem řady odborných článků z oboru práva vodárenství. Na podzim r. 2014 v nakladatelství Wolters Kluwer vyšel jeho komentář zákona o vodovodech a kanalizacích.

 • Ryneš Petr, Ing.

  auditor, ved. pracovník firmy EURO - Trend Audit, a.s.

 • Říha Jiří, JUDr. Bc., Ph.D.

  předseda senátu Nejvyššího soudu, odborný asistent Katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, předseda pracovní skupiny Komise pro nový trestní řád Ministerstva spravedlnosti, člen Komise pro trestní právo Legislativní rady vlády, působí jako lektor (např. pro Justiční akademii, Probační a mediační službu České republiky a další organizace), je spoluautorem řady učebnic a komentářů v oblasti trestního práva a je členem redakční rady časopisu Trestní právo

 • Salačová Marie, JUDr.

  specialistka na problematiku poskytování cestovních výdajů, autorka a spoluautorka řady publikací

 • Sedláčková Vladimíra, JUDr.

  zástupce ředitele odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj, spolupodílí se na legislativní přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu, lektorka a komisařka pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku stavebního řádu a vyvlastnění

 • Schödelbauerová Pavla, JUDr.

  vedoucí oddělení bytových agend v odboru politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj ČR, spoluautorka zákonů v oblasti bydlení, autorka a spoluautorka publikací z oblasti bydlení, spolupracovala na legislativních přípravách nové právní úpravy nájmu bytu a bytového spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku. Podílela a podílí se na přípravě novely ObčZ v oblasti bytového spoluvlastnictví a rozboru právní úpravy nájmu bytů jako podkladu pro příští legislativní úpravy.

 • Scholzová Vlasta, Ing.

  vedoucí oddělení Oceňování majetku Ministerstva financí

 • Simon Pavel, JUDr.

  předseda specializovaného senátu Nejvyššího soudu, který rozhoduje o nárocích na náhradu újmy způsobené výkonem veřejné moci

 • Sitta Vladimír, Ing., MBA

  soudní znalec v oboru Kriminalistika – padělky listin a platidel, pověřená osoba České národní banky oprávněná k vedení i organizování odborných kurzů na rozpoznání padělaných a pozměněných bankovek a mincí podle § 33 odst. 4 zákona č. 136/2011 Sb., konzultant státních institucí, soudů, policie a jejich specializovaných útvarů (padělaní, penězokazectví či identifikace stop násilné trestné činnosti), autor řady tuzemských i zahraničních návrhů zabezpečení státních dokladů a cenin proti padělání (státní a cestovní doklady, alkoholové a tabákové kolky, kolkové známky, poštovní známky, losy, jízdenky a další), školitel úředníků ÚSC na problematiku padělání listin a platidel. Konzultant Ministerstva spravedlnosti ČR v oblasti sestavování seznamu znaleckých specializací k novému zákonu č. 254/2019 Sb. o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech.

 • Skála Milan, PhDr.

  daňový poradce 014, Cicero, s.r.o., dlouholetá specializace na problematiku zdaňování nemovitostí.

 • Skálová Jana, Doc. Ing., Ph.D.

  partner TPA Group, člen Presidia a zkušební komisař Komory daňových poradců ČR, daňová poradkyně a auditorka, působí rovněž na VŠE

 • Sklenář Tomáš, Ing.

  spoluautor stavebního zákona, jeho novel a prováděcích vyhlášek k němu, spolupodílel se na návrhu nového stavebního zákona, člen rady Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, člen České společnosti pro stavební právo, přednášející na přípravě na zkoušky a člen zkušební komise pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost územního plánování, člen zkušební komise ČKAIT pro obor městské inženýrství, autor vymezení průmyslové zóny Kolín-Ovčáry (Automobilka Toyota), řešení lokalit pro bydlení a pro veřejnou infrastrukturu, podílel se na pořízení více jak 100 ÚPD a ÚPP. Dlouholetý zástupce ředitele a ředitel odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj.

 • Slavíková Lucie, JUDr. , Ph.D.

  Legislativní odbor Ministerstva spravedlnosti ČR, specializace na právnické osoby a vnitrostátní i unijní právo obchodních korporací

 • Slezák Petr, Ing.

  zástupce ředitele odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence a vedoucí oddělení metodiky a projektové EIA Ministerstva životního prostředí

 • Slováček David, Mgr.

  asistent soudkyně Nejvyššího správního soudu, dříve právník Kanceláře veřejného ochránce práv. Zkušený lektor a specialista na veřejné i soukromé právo. Ve své dosavadní práci se prakticky zabýval právem poskytování dotací. Specializuje se rovněž na problematiku místních a účelových komunikací, ochrany spotřebitele, odškodňování za chybný výkon veřejné moci a další agendy. Má rovněž předchozí zkušenosti z advokacie a advokátní zkoušky.

 • Smejkal Ladislav, JUDr.

  advokát a partner mezinárodní advokátní kanceláře Dentons. Zaměřuje se na poskytování právního poradenství v oblasti trestního práva, což zahrnuje jak obhajobu právnických a fyzických osob, ale i zastupování poškozených v trestním řízení, zavádění compliance management systémů a realizaci interních šetření. Dále se specializuje kriminalitu zaměstnanců a členů vedení obchodních společností a související právní otázky včetně zastupování v soudních sporech. Je členem České advokátní komory a Mezinárodní advokátní komory (IBA). Je mezinárodními právnickými ratingovými publikacemi pravidelně řazen mezi nejdoporučovanější odborníky v oblasti trestního a pracovního práva (Chambers Europe, Who’s Who Legal, Legal 500). Pravidelně přednáší a publikuje v České republice i v zahraničí.

 • Součková Ilona, Ing.

  působí v oddělení daně z příjmů právnických osob Generálního finančního ředitelství, podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti daně z příjmů právnických osob ve spolupráci s příslušným legislativním odborem, metodicky řídí a koordinuje výměnu informací mezi daňovou správou a dalšími orgány státní správy

 • Soukupová Jana, JUDr.

  Působí jako interní doktorandka na Centru práva, technologií a digitalizace na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde je také garantkou předmětu Legal Technology. Současně je firemní právničkou ve společnosti Adastra, kde se zaměřuje na softwarové smlouvy a ochranu osobních údajů. Byla členkou řešitelského týmu projektu Právní aspekty virtuální a rozšířené reality TAČR. Pro svůj dizertační výzkum získala prestižní stipendium SYLFF, díky kterému absolvovala výzkumné pobyty na Maastricht University a Queen Mary University of London.

 • Staša Josef, JUDr. Ing.,CSc.

  Právnická fakulta University Karlovy, katedra správního práva a správní vědy,člen Legislativní rady vlády, člen České společnosti pro stavební právo

 • Stejskal Jan, Ing.

  Jednatel Belbin CS s.r.o., je členem britské asociace trenérů CIPD /www.cipd.co.uk/ a manažerským konzultantem v oblasti prodeje, výroby a služeb jak v České republice, tak v zahraničí. Je specialistou na rozvoj lidského kapitálu, zvyšování produktivity práce, týmové práce a účinnosti procesů. Je mezinárodně akreditovaným garantem expertního systému Belbin® pro budování a rozvoj týmů.

 • Stiebitz Jan, Mgr.

  působí ve státní správě v odboru správních činností, v oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů, je lektorem a zkušebním komisařem IMS.

 • Stupková Radka, Mgr.

  vedoucí oddělení ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví, spoluautorka novely zákona o ochranných známkách.

 • Sviták Jan, Mgr. Ing.

  advokát, lektor VŠFS, Praha

 • Svoboda Jiří, JUDr.

  notář v Praze. Podílel se na přípravě nového občanského zákoníku a byl členem pracovní skupiny Ministerstva spravedlnosti pro přípravu nového zákona o nesporném řízení soudním

 • Svoboda Michal, Ing., Ph.D.

  Spoluautor závazných právních předpisů v oblasti účetnictví veřejného sektoru, certifikovaný interní auditor ve veřejné správě na úrovni senior, nezávislý konzultant v oblasti účetnictví a finanční řízení organizací veřejné správy, dlouholetý odborný lektor a školitel.

 • Svobodová Ivana, JUDr.

  od roku 1994 je daňovou poradkyní, věnuje se daňovému poradenství a vedení účetnictví v samostatné praxi. Specializuje se na DPH, daně z příjmů a daně ve vztahu k zahraničí. Je rovněž spoluautorkou odborné publikace Realitní právo, Nemovitosti v realitní praxi, C.H. Beck (již II. vydání), což je praktický průvodce (každodenní bible) profesionálů v nemovitostech.

 • Syruček Vladimír, Mgr.

  Odborník na nemovitosti a vše co s nimi souvisí, tj. po obchodní, právní, ale i daňové stránce. Nemovitostní problematice se v rámci své odborné praxe aktivně věnuje od roku 1993. Věnuje se též lektorské činnosti, je členem Hospodářské komory ČR, Jednoty českých právníků a Vzdělávacího centra Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR. Přednáší také na vysokých školách. Lektor je zároveň hlavním autorem odborné publikace Realitní právo, Nemovitosti v realitní praxi, C.H. Beck (již II. vydání), což je praktický průvodce (každodenní bible) profesionálů v nemovitostech a dále i autorem 16 interaktivní vzorů smluv z oblasti realitního práva (C.H.Beck), na kterých se též podíleli JUDr. Eva Barešová a Mgr. Michal Králík, Ph.D.

 • Šafra Michal, mjr. Mgr.

  Generální ředitelství cel, celní odbor, vedoucí referátu ochrany spotřebitele, oddělení Netarifních opatření

 • Šámal Pavel, Prof. JUDr., Ph.D.

  předseda Nejvyššího soudu ČR, vysokoškolský učitel, hlavní autor trestního zákoníku, zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, člen trestní komise Legislativní rady vlády ČR

 • Šámalová Milada, JUDr.

  předsedkyně senátu soudu pro mládež Nejvyššího soudu (specializace na soudnictví ve věcech mládeže), autorka článků a spoluatorka nového vydání Komentáře k zákonu o soudnictví ve věcech mládeže (C. H. Beck, 2011), dále zpracovala mnoho publikovaných rozhodnutí v oblasti trestního práva mládeže (ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, v časopisech Trestněprávní revue, Trestní právo atd.).

 • Šebestová Alena, Mgr.

  odbor regulace finančního trhu, Česká národní banka

 • Šímová Veronika, Ing.

  vedoucí oddělení SEA odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstva životního prostředí

 • Šimůnková Karolína, Mgr. et Mgr.

  metodik spisové služby

 • Škubal Jaroslav, JUDr.

  advokát České advokátní komory, spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners, kde v současné době vede pracovněprávní oddělení. V rámci advokátní praxe se věnuje mimo jiné přípravě smluvní dokumentace pro zaměstnance včetně top manažerů, řešení postupu při propouštění zaměstnanců a restrukturalizacích, nakládání s osobními údaji zaměstnanců nebo vysílání zaměstnanců.

 • Šovar Jan, Mgr. Ing.

  Advokát. Řadu let působil ve známé české advokátní kanceláři. V roce 2018 založil spolu s Ondřejem Mikulou FINREG PARTNERS, advokátní kancelář specializují se na oblast regulace finančního trhu, FinTech a investiční fondy s akcentem na CEE region. Působil ve Výboru evropských regulátorů cenných papírů, poradním orgánu Evropské komise, v Paříži a v Deutsche Bank v Londýně. Léta vedl legislativu kapitálového trhu na Ministerstvu financí, kde se mj. zpracovávala nová regulace fondového podnikání v České republice a liberalizace dluhopisového práva. Publikuje v odborném a populárním tisku a pravidelně přednáší a píše blog věnovaný regulaci finančního trhu – finreg.cz.

 • Šrámková Alice, Ing.

  daňový poradce, člen sekce účetnictví KDP, účetní expert v Systému certifikace účetní profese v ČR, účastní se na zasedáních Národní účetní rady, je zkušební komisařkou u KDP a v Systému certifikace účetní profese v ČR.

 • Štancl Michal, JUDr., Ph.D.

  zástupce ředitele odboru a vedoucí odd. Právní podpora a majetkové v odboru Státní majetek Ministerstva financí

 • Štenglová Ivana, Doc. JUDr.

  docentka Právnické fakulty University Karlovy, byla členkou komise pro rekodifikaci občanského zákoníku a komise pro zpracování zákona o obchodních korporacích, členka Legislativní rady vlády

 • Štěpán Martin

  konzultant v oblasti ekonomiky tepelné energetiky, majitel poradenské společnosti DEAS s.r.o. (www.deas.cz), působící v oboru energetického poradenství již od roku 1992, podílel se na přípravě aktualizace předpisů o rozúčtování nákladů na služby

 • Šuk Petr, JUDr.

  místopředseda Nejvyššího soudu ČR, specializuje se na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu. V letošním roce získal titul Právník roku v oblasti občanského práva.

 • Šumavská Martina, Mgr.

  Advokátka, která se ve své praxi specializuje primárně na pracovní právo a cizinecké právo. Od roku 2019 spolupracuje s advokátní kanceláří GT Legal, přičemž z předchozích let má zkušenosti z působení v mezinárodní advokátní kanceláři a na Oblastním inspektorátu práce pro Středočeský kraj, oddělení inspekce nelegálního zaměstnávání. Pravidelně se věnuje publikační a přednáškové činnosti se zaměřením na pracovněprávní tematiku, včetně zaměstnávání cizinců. Je členkou Czech Employment Lawyers Association (CzELA) a European Employment Lawyers Association (EELA), sdružující advokáty specializované na pracovní právo.

 • Šustrová Daniela, JUDr., LL.M.

  expertka na katastrální problematiku, bývalá ředitelka kanceláře ředitele Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu. Právník roku 2018 pro správní právo. Věnuje se rovněž lektorské a publikační činnosti a v současné době přednáší též na Právnické Fakultě UP v Olomouci a CEVRO Institutu v Praze.

 • Táborský Jan, Mgr.

  zkušený korektor, redaktor a konzultant v oblasti českého jazyka. Vystudoval český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde později pracoval jako asistent. Znalosti češtiny si prohloubil také během svých úvazků v Ústavu pro jazyk český. Má praxi z několika redakčních míst ve státním, neziskovém i komerčním sektoru. V současné době vede jazykovou agenturu zaměřenou na jazykové korektury a redakční práce a přednáší v kurzech češtiny pro Čechy (pro veřejnost i firemní klientelu). Je autorem popularizační knihy Jazykové jednohubky (Zoner Press, 2014), stylistické kapitoly Mluvnice současné češtiny (Cvrček, V. a kol., Karolinum, 2015), několika e-learningových kurzu aj.

 • Toman Petr, pplk. Mgr.

  specialista na společný celní sazebník EU, sazební zařazování zboží a zbožíznalství na Generálním ředitelství cel; lektor celního specializačního kurzu v celní škole; zástupce ČR při jednáních v Evropské komisi, kde podílí se na tvorbě předpisů upravujících danou problematiku.

 • Tomášová Zdeňka, JUDr.,CSc.

  dlouholetá lektorka a zkušební komisařka IMS Ministerstva vnitra

 • Tomíček Milan, Mgr., Ph.D.

  Staněk, Tomíček a partneři, s.r.o., daňový poradce

 • Tomíčková Monika, Mgr.

  Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Pracovala v mezinárodní konzultantské firmě, řídila bilaterální projekty Britského velvyslanectví v Praze, česko-holandskou nadaci Divoké husy, byla členkou správních rad NNO. Naposledy působila jako manažerka charitativních aktivit České televize, kde nastartovala nový projekt vzdělávání neziskových organizací a realizaci tzv. adopce pořadu – projektu, který přispívá k lepšímu zviditelnění sociálních témat v pořadech ČT a většímu zapojení neziskových organizací do jejího vysílání. Za tento projekt byla ČT oceněna jako TOP Odpovědná firma 2016. Dlouhodobě se zabývá efektivní komunikací společenských témat a spoluprací napříč neziskovým sektorem i byznysem.

 • Tomšej Jakub, JUDr., Ph.D.

  odborník na pracovní právo a pracovnělékařské služby. Působí jako vyučující na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Praktické zkušenosti získal jako advokát mezinárodní advokátní kanceláře a podnikový právník specializovaný na pracovní právo. Je autorem nebo spoluautorem řady publikací a článků, včetně publikace "Pracovnělékařské služby". Byl řešitelem nebo spoluřešitelem několika vědeckých projektů v oblasti pracovního práva a pravidelně se věnuje přednáškové a výukové činnosti.

 • Trakalová Veronika, Mgr.

  metodička Intrastatu v oddělení datové podpory zahraničního obchodu Českého statistického úřadu

 • Trnková Ludmila, JUDr.

  legislativní odbor Ministerstva zdravotnictví

 • Tuháček Miloš, JUDr.

  advokát specializovaný na stavební právo a právo životního prostředí, spoluautor komentářů k zákonu o svobodném přístupu k informacím a k zákonu o právu na informace o životním prostředí, praktických průvodců právem životního prostředí a ochranou dřevin a praktického komentáře k zákonu o jednotném environmentálním stanovisku (vydává Wolters Kluwer, 2024).

 • Tunka Martin, Ing. arch., CSc.

  spoluautor stavebního zákona, jeho novel a prováděcích vyhlášek k němu, člen autorizační rady ČKA, člen České společnosti pro stavební právo, člen zkušební komise pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování

 • Ugróczy Soňa , Ing.

  daňová poradkyně SKDP, společnost PKF Slovensko, s.r.o., členka metodicko-legislativní komise pro DPH, odborná lektorka s dlouholetou praxí v oblasti daňového práva.

 • Urbanová Sylva, Ing.

  oddělení TARICu Generálního ředitelství cel

 • Valica Radomír, JUDr. et Mgr.

  dříve ředitel odboru právního a legislativního Národního bezpečnostního úřadu, autor zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. V současnosti bezpečnostní ředitel ČEZ Distribuce, a.s.

 • Vašek Libor, Ing., Ph.D.

  Účetní expert, odborný asistent na katedře finančního účetnictví a auditingu VŠE. Konzultant a odborný lektor v oblasti IFRS a podnikových konsolidací. Člen kontrolního výboru RVDA, člen Legislativní rady malých a středních podniků při AMSP ČR, autor a spoluautor odborných publikací a článků. Autor podcastu Pro(fi) účetní.

 • Vašíková Jana, JUDr.

  právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, členka České společnosti pro stavební právo, přednáší a publikuje v oblasti stavebního práva.

 • Vávrová Eva, Mgr.

  Do roku 2021 asistentka soudce Nejvyššího správního soudu, předtím dlouholetá právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, nyní vedoucí Muzea města Tišnova

 • Vedral Josef, JUDr., Ph.D.

  spoluautor správního řádu, autor publikace „Správní řád – komentář“ – II. aktualizované vydání: Polygon, 2012, autor komentáře k novému zákonu o kontrole: Polygon, prosinec 2015, je členem Legislativní rady vlády, působí na Právnické fakultě University Karlovy, spoluautor připravovaného Komentáře k zákonu o státní službě

 • Velíšková Anna, Ing.

  interní auditorka v praxi, dlouholetá lektorka a zkušební komisařka Institutu pro veřejnou správu, s osobními praktickými zkušenostmi z této oblasti

 • Vilhelmová Renata, JUDr.

  pracovnice odd. Právní podpora a majetkové v odboru Státní majetek Ministerstva financí

 • Vincík Jaroslav, npor.

  celní úřad pro hl. m. Prahu, odbor Celní

 • Vinšů Alex, RNDr.

  Od roku 1992 pracuje samostatně jako nezávislý expert. Věnuje se především vývoji systémů na řízení projektů, školení produktů firmy Microsoft, myšlenkovým mapám a biostatistice v oblasti stomatologie. Spolupracuje například s Univerzitou Karlovou v Praze a Stomatologickou klinikou v Motole. Zajímá se o praktické využití modelů umělé inteligence.

 • Vlasák František, JUDr.

  oddělení nemocenského pojištění a pojistného Ministerstva práce a sociálních věcí

 • Vodný Roman, Ing., Ph.D.

  ředitel odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj, spoluautor návrhu novel stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek a návrhu nového stavebního zákona na úseku územního plánování, přednášející na Fakultě stavební ČVUT Praha, České zemědělské univerzitě Praha a na přípravě na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost územní plánování, předseda zkušební komise pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování, místopředseda Autorizační rady ČKA.

 • Vojtek Petr, JUDr.

  předseda senátu Nejvyššího soudu ČR, rozhoduje o dovoláních ve věcech sporů o náhradě škody

 • Vrajík Michal, Mgr.

  advokát specializovaný na pracovní právo. Od roku 2016 působí jako samostatný advokát. Dříve působil rovněž v předních českých kancelářích Randl Partners a Dvořák Hager & Partners. Je doporučovaným advokátem pro oblast pracovního práva mezinárodními asociacemi Chambers and Partners a Who’s Who Legal. Je členem Sekce pro pracovní právo České advokátní komory, členem představenstva spolku CzELA, tedy české asociace advokátů specializujících se na pracovní právo a členem spolku EELA, tedy evropské asociace advokátů specializujících se na pracovní právo. Je spoluautorem řady odborných publikací a článků, dvou komentářů k zákoníku práce, učebnice pracovního práva a několika monografií.

 • Vrba Jiří, Ing.

  člen Výkonného výboru KAČR, auditor, soudní znalec

 • Wipplerová Tereza, Mgr.

  pověřenkyně pro ochranu osobních údajů Městského úřadu v Táboře a několika škol a obchodních společností

 • Zábojová Lenka, Ing. Bc.

  daňová poradkyně, asistentka auditora, členka neziskové a DPH sekce odborného kolegia Komory daňových poradců

 • Zahumenská Vendula, Mgr., Ph.D.

  odbornice na územní rozvoj měst a obcí v praxi, vysokoškolská pedagožka na Masarykově universitě, autorka řady odborných článků

 • Zahumenský David, Mgr.

  advokát, odborník na pravidla pro uzavírání smluv s investory

 • Zajonc Myron, JUDr.

  dlouholetý lektor a zkušební komisař, působí ve státní správě v odboru všeobecné správy, autor mnoha metodických pokynů v oblasti správního řádu, přestupkového práva a řízení o přestupcích

 • Zdražil Vladimír, Ing.

  člen metodické rady Svazu účetních

 • Zelenka Vladimír, Doc. Ing., Ph.D.

  Katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE Praha

 • Zeman Pavel, JUDr.

  Působil jako státní zástupce nejdříve na okresním, poté i na krajském státním zastupitelství v Plzni. Potom nastoupil na Nejvyšší státní zastupitelství v Brně (NSZ). V roce 2004 se stal zástupcem České republiky u Evropské jednotky pro justiční spolupráci (Eurojust) a zároveň působil jako státní zástupce na mezinárodním odboru Nejvyššího státního zastupitelství. K 1. lednu 2011 byl jmenován nejvyšším státním zástupcem. Tuto funkci zastával do června 2021. Specializuje se na legislativu, analytiku a metodiku a mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech. Za přínos k vzájemnému respektu mezi jednotlivými právnickými profesemi, za přednáškovou činnost pro brněnské členy JČP, jakož i za úsilí o nezávislost státního zastupitelství mu byla v roce 2021 na návrh Jednoty českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy. Absolvoval Právnickou a Filozofickou fakultu (obor politologie) Univerzity Karlovy v Praze.

 • Zezulka Ondřej, JUDr., Ph.D.

  Vrchní ministerský rada oddělení civilního práva procesního a insolvenční legislativy Ministerstva spravedlnosti. Ve své praxi a publikační činnosti se věnuje teoretickým aspektům českého a evropského insolvenčního práva a preventivní restrukturalizace. Národní expert v pracovní skupině Rady EU zabývající se přípravou směrnice 2019/1023, který se výrazně podílel na právě přípravě vlastního textu návrhu zákona o preventivní restrukturalizaci. Interní doktorand a vyučující na katedře podnikového a evropského práva VŠE.

 • Zídek Martin , JUDr.(garant IV. bloku)

  ředitel Památkové inspekce Ministerstva kultury, spoluautor nového památkového zákona a přední odborník na problematiku památkové péče

 • Zíka Václav, Ing.

  zástupce ředitele odboru "Daní z přijmu a veřejná pojistná" a vedoucí oddělení "Mezinárodních daňových vztahů" Ministerstva financí

 • Zoubek Hynek, Mgr.

  předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu

 • Ženíšková Marta, Ing.

  odbor sociálního pojištění, Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Žufanová Hana , RNDr., Ph.D.

  řídí útvar interního auditu na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a úzce spolupracuje s oddělením boje s korupcí Úřadu vlády České republiky

Nalezeno celkem 251 lektorů.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit