Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Obchodní zákoník po četných novelizacích - nová legislativní smršť v obchodním zákoníku

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
16.06.2009
9.00 - cca 16.00
    —
9061

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Detaily/doprava
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Rok 2008 přinesl řadu významných a rozsáhlých novelizací obchodního zákoníku. Další jsou přijaty či projednávány pro rok 2009. Jeden okruh změn nabyl účinnosti v dubnu 2009 (nový zákon o auditorech), dvě významné novelizace schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dne 13. května 2009, další velkou novelu obchodního zákoníku předložila Vláda České republiky na konci května 2009 a sněmovna ji aktuálně projednává. Některé změny si vyžádala nutnost harmonizovat české obchodní právo s právem komunitárním, jiné reagují na potřeby praxe. Cílem semináře je podat přehled o těchto novelizacích a zmapovat jejich hlavní přínos, mnohá interpretační a aplikační úskalí, ale i první praktické zkušenosti s jejich působením.

Seminář se zaměří zejména na následující přijaté či projednávané novelizace:

 • harmonizační průřezová novela obchodního zákoníku z počátku roku 2008
 • novelizace vyvolaná přijetím zákona o nabídkách převzetí a zákona o přeměnách
 • dopady velké novelizace živnostenského zákona (nová koncepce volné živnosti a její promítnutí do společenské smlouvy / stanov společnosti a do zápisu předmětu podnikání společnosti do obchodního rejstříku)
 • změny vyvolané zásadní novelizací práva cenných papírů a kapitálového trhu (červenec 2008)
 • dopady přijetí zákona o auditorech do obchodního zákoníku (duben 2009)
  • změna v působnosti orgánů společnosti při jmenování či odvolání auditora
  • výbor pro audit – nový orgán společnosti
 • velká novela obchodního zákoníku z roku 2009 (přijata v květnu 2009)
  • nový režim oceňování nepeněžitých vkladů
  • novinky v oblasti nabývání vlastních akcií
  • změny v úpravě finanční asistence
  • další novinky
 • změny v úpravě řízení a správy společností s kótovanými akciemi (přijaty v květnu 2009)
  • novinky ve svolávání valných hromad
  • náležitosti a jazyk pravidelných zpráv
  • oznamovací povinnost akcionářů a dalších osob
  • projednávaná transpozice směrnice o akcionářských právech (sněmovní tisk č. 855)
  • nové způsoby komunikace v právu společností
  • změny ve svolávání, organizaci a průběhu valné hromady
  • další převratné posuny

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit