Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

EVROPSKÁ (AKCIOVÁ) SPOLEČNOST

Evropské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
15.02.2005
9.00 - cca 16.00
    —
5073

MV CENTRUM
Na Strži 63, Praha 4

Detaily/doprava
metrem trasa C, výstup stanice Pankrác

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Dne 8. října 2004 nabylo účinnosti nařízení o evropské společnosti. Přináší úpravu zcela nové formy podnikání, která odpovídá akciové společnosti podle národního práva, pro řadu výhod ji však předčí. Díky nařízení lze uskutečnit např. fúzi akciových společností z různých členských států, bude-li nástupnickou právě evropská společnost. Sídlo evropské společnosti přitom nemusí ležet ve státu, ve kterém sídlila některá ze zúčastněných společností. Bude-li např. fúzovat česká a slovenská společnost, sídlo evropské společnosti, jež z fúze vzejde, lze umístit do Anglie, na Kypr apod. Další výhodu přináší nařízení v úpravě přemístění sídla. Evropská společnost se sídlem v ČR bude oprávněna přemístit např. do Irska, aniž se tento krok dotkne její právní osobnosti. Změní se pouze subsidiárně aplikovatelné právo. Z „české“ evropské společnosti se stane „irský“ subjekt. Výhoda evropské společnosti spočívá rovněž ve flexibilitě její struktury řízení a správy. Také evropské společnosti se sídlem v ČR se např. budou moci organizovat podle tzv. monistického modelu (správní rada kombinující funkce exekutivy, statutárního i dozorčího orgánu). Pro tyto a další přednosti se očekává značný zájem o právní formu evropské společnosti.

Seminář se zaměří zejména na následující okruhy: - charakteristika vývoje a aktuálního znění nařízení o evropské společnosti - charakteristika tuzemského prováděcího zákona k evropské společnosti a podzákonných předpisů k němu - praktický význam evropské společnosti pro tuzemské i zahraniční podnikatele - systém právní úpravy evropské společnosti - způsoby zakládání evropské společnosti - nadnárodní fúze akciových společností se sídlem na území alespoň dvou různých členských států ústící v založení evropské společnosti (s přihlédnutím ke slovenské úpravě) - zakládání holdingové evropské společnosti, dceřiné evropské společnosti - transformace tuzemské akciové společnosti na evropskou a naopak - základní kapitál evropské společnosti, přístup na kapitálové trhy - přemístění sídla evropské společnosti - orgány evropské společnosti a jejich působnost a) monistická evropská společnost (správní rada) - dualistická evropská společnost (představenstvo, dozorčí rada) - účast zaměstnanců na řízení evropské společnosti a) podrobnosti řízení při zakládání evropské společnosti (zvláštní vyjednávací výbor) b) právo na informace a projednání (výbor zaměstnanců) c) podíl zaměstnanců na řízení evropské společnosti - evropská společnost z hlediska daňového

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit