Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

EVROPSKÉ PRÁVO SPOLEČNOSTÍ A JEHO ODRAZ V TUZEMSKÉM PRÁVU I V PRÁVNÍ PRAXI (ZÁKLADNÍ SEMINÁŘ)

Evropské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
23.09.2004
9.00 - cca 16.00
    —
4199

MV CENTRUM
Na Strži 63, Praha 4

Detaily/doprava
metrem trasa C, výstup stanice Pankrác

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Cílem semináře je seznámit účastníky se základními prameny komunitárního práva společností, nastínit jejich obsah a odraz v českém právu, perspektivy dalšího vývoje, jakož i hlavní kontury nadnárodních forem podnikání, jejichž úprava plyne z komunitárního práva, a dále otázek volného pohybu osob, kapitálu, svobody usazování se, korporátní mobility a migrace.

Seminář uvede účastníky do problematiky a poskytne ucelený přehled o přednášené materii. Jeho rozsah nicméně neumožní zabíhat do přílišných podrobností. Z toho důvodu se seminář zaměřuje na vybrané klíčové oblasti úpravy. Je určen zájemcům o základní orientaci v problematice, jejichž časové možnosti nedovolují účast na vícedenních seminářích.

Seminář se zaměří zejména na následující okruhy:

 • systém komunitárního práva a zvláštnosti jeho interpretace a aplikace
 • charakteristika první směrnice (o publicitě) a zejména její novely z roku 2003
 • charakteristika druhé směrnice (o zachování základního kapitálu) a úvah o její novelizaci
 • charakteristika jedenácté směrnice (o publicitě organizačních složek podniku zahraničních podnikatelů)
 • charakteristika nové směrnice o nabídkách převzetí
 • základní informace o návrhu desáté (o přeshraničních fúzích) a čtrnácté (o přemístění sídla do zahraničí) směrnice
 • seznámení s vybranou judikaturou Evropského soudního dvora ve věcech společností (zejména svoboda usazování se - problém tzv. formálně zahraničních společností, volný pohyb kapitálu - problém tzv. zlatých akcií)
 • vybrané otázky z problematiky korporátní mobility a migrace napříč Evropským hospodářským prostorem
 • evropská (akciová) společnost a její význam pro tuzemské podnikatele
 • nadnárodní fúze akciových společností, jejichž výsledkem je evropská společnost
 • přemístění sídla evropské společnosti
 • základní informace o ostatních nadnárodních formách společností upravených komunitárním právem
 • perspektivy dalšího vývoje komunitárního práva společností a jeho očekávaný odraz v českém právu

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit