Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Akreditované vzdělávání

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
20.11.2018 Změny v právu na informace? - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
27.11.2018 Aktuální problémy aplikace zákona o svobodném přístupu k informacím a zákona o právu na informace o životním prostředí z pohledu autorů komentářů k těmto zákonům
27.11.2018 Rozpočtová pravidla územních rozpočtů v praxi
27.11.2018 Jméno a příjmení v matriční praxi
27.11.2018 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
28.11.2018 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
29.11.2018 Účastníci řízení před a po velké novele stavebního zákona
29.11.2018 Místní poplatky - nejčastější nesprávnosti v daňovém řízení
30.11.2018 Účetnictví vybraných účetních jednotek od A do Z
04.12.2018 Poskytování informací veřejnosti po účinnosti GDPR - vliv GDPR na registr smluv - jak postupovat ve sporných situacích
04.12.2018 Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona
04.12.2018 Občanské průkazy a cestovní doklady po významné novele - první zkušenosti a problémy z aplikační praxe
06.12.2018 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
06.12.2018 Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy po významných novelách
06.12.2018 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
07.12.2018 MS Word - efektivně
07.12.2018 Přestupky na úseku životního prostředí - dopady zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a změnového zákona č. 183/2017 Sb.
11.12.2018 Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona - část II. - příklady a cvičení
13.12.2018 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě po velké novele stavebního zákona, rozsah dokumentací a projektových dokumentací po novele vyhlášky o dokumentaci staveb
13.12.2018 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
14.12.2018 Opravné prostředky ve správním řízení
18.12.2018 Velká novela stavebního zákona na úseku územního rozhodování a stavebního řádu - první zkušenosti z aplikační praxe
19.12.2018 MS Word - efektivně
23.01.2019 MS Excel - efektivně
29.01.2019 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
29.01.2019 Novelizovaný registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika a novela
19.02.2019 Veřejná prostranství
26.02.2019 Procesní obrana při poskytování dotací po významné novele velkých rozpočtových pravidel, účinné od 1. 1. 2018
12.03.2019 Odstraňování černých staveb po novele stavebního zákona
13.03.2019 MS Excel - efektivně
22.03.2019 Zákon o kontrole (kontrolní řád)
26.03.2019 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
28.03.2019 Územní plánování v roce 2019
28.03.2019 Hospodaření a kontrola příspěvkových organizací územních samosprávných celků
09.04.2019 Změny v právu na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
09.04.2019 Občanské průkazy a cestovní doklady - zkušenosti a problémy z aplikační praxe po významné novele
09.04.2019 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
11.04.2019 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
16.04.2019 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
16.04.2019 Správní postupy podle stavebního zákona po jeho velké novele
15.05.2019 MS Excel - efektivně
23.05.2019 Porušení rozpočtové kázně a rizika v praxi
30.05.2019 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
31.05.2019 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - zkušenosti s aplikací v praxi
04.06.2019 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
06.06.2019 Občanské průkazy a cestovní doklady - zkušenosti a problémy z aplikační praxe po významné novele
11.06.2019 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních)
14.06.2019 Opravné prostředky ve správním řízení

Nalezeno celkem 48 seminářů.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit