Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Akreditované vzdělávání

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
22.10.2019 Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
22.10.2019 Rodinné právo v praxi matrik
22.10.2019 Stavební zákon na úseku stavebního řádu po velké novele + jaké změny se očekávají v rámci rekodifikace
24.10.2019 Správní postupy podle stavebního zákona po jeho velké novele a s ohledem na záměr rekodifikace
24.10.2019 Jak na kontrolu ve veřejné správě aneb kontrola od A do Z
31.10.2019 Poskytování informací veřejnosti po účinnosti GDPR - vliv GDPR na registr smluv - jak postupovat ve sporných situacích
31.10.2019 Odstraňování černých staveb po novele stavebního zákona
05.11.2019 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě a jaké změny se očekávají v rámci rekodifikace
06.11.2019 MS Excel - efektivně
07.11.2019 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
12.11.2019 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
12.11.2019 Velká novela zákona o místních poplatcích - nový místní poplatek z pobytu a další změny v zákoně o místních poplatcích účinné od 1. ledna 2020
12.11.2019 Změny v právu na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
13.11.2019 MS Word - efektivně
13.11.2019 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
14.11.2019 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
14.11.2019 Územní plánování - problémy současné praxe, letošní novely stavebního zákona, informace o přípravě nového stavebního zákona
22.11.2019 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi
22.11.2019 Správní postupy podle stavebního zákona po jeho velké novele a s ohledem na záměr rekodifikace
26.11.2019 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
26.11.2019 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2019
26.11.2019 Jméno a příjmení v matriční praxi po novele
28.11.2019 Aktuální právní problémy ochrany ŽP ve městech a obcích
28.11.2019 Rozpočtová pravidla územních rozpočtů v praxi
28.11.2019 Účastníci řízení před a po velké novele stavebního zákona
29.11.2019 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi
03.12.2019 Námitky sousedů proti stavbě I. - proč a jak je má stavební úřad posuzovat
03.12.2019 Účetnictví vybraných účetních jednotek od A do Z
05.12.2019 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
05.12.2019 Stavební zákon na úseku územního rozhodování a stavebního řádu po velké novele a jaké změny se očekávají v rámci rekodifikace
10.12.2019 Stavební zákon včetně novel a informací o přípravě nového stavebního zákona
10.12.2019 Procesní obrana při poskytování dotací po významné novele velkých rozpočtových pravidel
10.12.2019 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
12.12.2019 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
12.12.2019 Občanské průkazy a cestovní doklady - zkušenosti a problémy z aplikační praxe po významné novele, biometrické údaje v občanském průkazu
13.12.2019 Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení
17.12.2019 Námitky sousedů proti stavbě II. - provádění a užívání stavby a obrana sousedů ve správním řízení i před soudem

Nalezeno celkem 37 seminářů.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit