Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Akreditované vzdělávání

Zobrazit všechny
Termín Seminář (certifikace/akreditace) Objednat
04.10.2022 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-671/2017 - Katastr nemovitostí
04.10.2022 Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-309/2016 - Zákon o registru smluv
04.10.2022 Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-642/2022 - Zákon o registru smluv - webinář
06.10.2022 Rodinné právo v praxi matrik
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-484/2017 - Rodinné právo v praxi matrik
06.10.2022 Rodinné právo v praxi matrik - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-116/2021 - Rodinné právo v praxi matrik - webinář
06.10.2022 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK I./PV-947/2005 - Správní řízení
06.10.2022 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-109/2022 - Správní řízení - webinář
06.10.2022 Územní plánování - současný stavební zákon a jeho aplikace a podrobné informace o novém stavebním zákonu v nejaktuálnějším znění, dění kolem něj, očekávaný vývoj, aktuální znění navrhovaných novel a jejich dopady
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-589/2021 - Územní plánování
06.10.2022 Územní plánování - současný stavební zákon a jeho aplikace a podrobné informace o novém stavebním zákonu v nejaktuálnějším znění, dění kolem něj, očekávaný vývoj, aktuální znění navrhovaných novel a jejich dopady - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK-PV/591/2021 - Územní plánování - webinář
07.10.2022 Zákon o kontrole (kontrolní řád)
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-409/2015 - Zákon o kontrole
07.10.2022 Zákon o kontrole (kontrolní řád) - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-650/2021 - Zákon o kontrole - webinář
11.10.2022 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-775/2022 - GDPR - zpracování osobních údajů pro každého
11.10.2022 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-774/2022 - GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - webinář
11.10.2022 Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě (včetně aktuálního stavu úpravy atestací eSSI a novelizace právních předpisů spisové služby)
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-776/2022 - Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě
11.10.2022 Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě (včetně aktuálního stavu úpravy atestací eSSI a novelizace právních předpisů spisové služby) - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-777/2022 - Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě - webinář
13.10.2022 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky
• Certifikát IES
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-525/2019 - Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky
13.10.2022 Padělky platidel (CZK, EUR,USD) a zneužití platebních karet
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-475/2022 - Akreditováno pod názvem: Padělky peněz (CZK, EUR, USD) a zneužití platebních karet pro potřeby ÚSC
18.10.2022 Jak se bránit zneužívání práva na informace - nová judikatura a legislativa v oblasti střetu práva na informace s ochranou osobních údajů
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-81/2020 - Ochrana soukromí a osobních údajů versus právo na informace, jak se bránit zneužívání práv?
18.10.2022 Jak se bránit zneužívání práva na informace - nová judikatura a legislativa v oblasti střetu práva na informace s ochranou osobních údajů - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR
18.10.2022 Stavební zákon na úseku územního rozhodování a aktuální informace o novém stavebním zákonu, jeho novelách i očekávaném vývoji
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-59/2007 - Územní rozhodování podle stavebního zákona
18.10.2022 Stavební zákon na úseku územního rozhodování a aktuální informace o novém stavebním zákonu, jeho novelách i očekávaném vývoji - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-59/2007 - Územní rozhodování podle stavebního zákona - webinář
20.10.2022 DPH u obcí a příspěvkových organizací
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK I./PV-979/2005 - DPH u neziskových subjektů územních samosprávných celků
20.10.2022 DPH u obcí a příspěvkových organizací - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: DPH u neziskových subjektů územních samosprávných celků - webinář
20.10.2022 Kdy, proč a jak vybírat místní poplatky
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-294/2022 - Místní poplatky
20.10.2022 Kdy, proč a jak vybírat místní poplatky - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-295/2022 - - Místní poplatky - webinář
20.10.2022 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227 a zvažované legislativní změny
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-72/2008 - Občanské průkazy a cestovní doklady
20.10.2022 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227 a zvažované legislativní změny - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-103/2021 - Občanské průkazy a cestovní doklady - webinář
25.10.2022 Jméno a příjmení v matriční praxi
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-306/2017 - Jméno a příjmení
25.10.2022 Jméno a příjmení v matriční praxi - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-306/2017 - Jméno a příjmení - webinář
25.10.2022 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227 a zvažované legislativní změny
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-72/2008 - Občanské průkazy a cestovní doklady
25.10.2022 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK I./PV-663/2005 - Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
25.10.2022 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: předloženo k akreditaci
26.10.2022 MS Word - efektivně
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV - 510/2017 - MS WORD - EFEKTIVNĚ
01.11.2022 Jak na kontrolu příspěvkových organizací územních samosprávných celků
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-57/2007 - Hospodaření a kontrola příspěvkových organizací územně samosprávných celků
01.11.2022 Jak na kontrolu příspěvkových organizací územních samosprávných celků - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-57/2007 - Hospodaření a kontrola příspěvkových organizací územně samosprávných celků
01.11.2022 Trestní odpovědnost ve veřejné správě
• Průběžné vzdělávání MV ČR: Seminář byl předložen k akreditačnímu řízení.
01.11.2022 Trestní odpovědnost ve veřejné správě - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: Seminář byl předložen k akreditačnímu řízení.
03.11.2022 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních)
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-266/2021 - Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních)
03.11.2022 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních) - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-265/2021 - Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních) - webinář
03.11.2022 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK I./PV-664/2005 - Správní řád
03.11.2022 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-465/2020 - Správní řád - webinář
03.11.2022 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a aktuální informace o novém stavebním zákonu, jeho novel i očekávaný vývoj
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-311/2008 - Stavební řád
03.11.2022 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a aktuální informace o novém stavebním zákonu, jeho novel i očekávaný vývoj - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-206/2021 - Stavební řád - webinář
08.11.2022 Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-527/2014 - Místní a účelové komunikace - vznik a užívání veřejných cest
08.11.2022 Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-464/2020 - Místní a účelové komunikace -vznik a užívání veřejných cest - webinář
09.11.2022 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-413/2017 - Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva
10.11.2022 Dozorová a kontrolní činnost stavebního úřadu ve veřejném zájmu ve světle současného a nového stavebního zákona
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-698/2017 - Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu
10.11.2022 Dozorová a kontrolní činnost stavebního úřadu ve veřejném zájmu ve světle současného a nového stavebního zákona - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-202/2021 - Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu - webinář
10.11.2022 Inventarizace majetku a závazků 2022 (pro úředníky územních samosprávných celků a těmito ÚSC zřizovaných příspěvkových organizací) - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-623/2022 - Inventarizace pro úředníky ÚSC a jimi zřizovaných příspěvkových organizací - webinář
10.11.2022 Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-420/2020 - Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností
10.11.2022 Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, včetně novely
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK I./PV-946/2005 - Řízení o přestupcích
10.11.2022 Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, včetně novely - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-195/2022 - Řízení o přestupcích - webinář
15.11.2022 Matrika
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-592/2021 - Matrika
15.11.2022 Matrika - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-590/2021 - Matrika - webinář
22.11.2022 Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-528/2014 - Místní a účelové komunikace - ochrana a údržba veřejných cest
22.11.2022 Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-463/2020 - Místní a účelové komunikace -ochrana a údržba veřejných cest - webinář
22.11.2022 Právo na informace - praktický výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-73/2008 - Právo na informace ve veřejné správě
22.11.2022 Právo na informace - praktický výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-251/2021 - Právo na informace ve veřejné správě - webinář
23.11.2022 MS Excel - efektivně
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV - 512/2017 - MS EXCEL - EFEKTIVNĚ
23.11.2022 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
• Certifikát IES
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-526/2019 - Pokročilé praktikum uzavírání smluv
23.11.2022 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-526/2019 - Pokročilé praktikum uzavírání smluv - webinář
24.11.2022 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2022 a připravované úpravy ve vazbě na nový stavební zákon
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-353/2015 - Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí
24.11.2022 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2022 a připravované úpravy ve vazbě na nový stavební zákon - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-600/2021 - Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - webinář
24.11.2022 Správná aplikace zákona o úřednících ÚSC včetně zákona o obcích v personální praxi
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-572/2022 - Správná aplikace zákona o úřednících ÚSC včetně zákona o obcích v personální praxi
24.11.2022 Správná aplikace zákona o úřednících ÚSC včetně zákona o obcích v personální praxi - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-573/2022 - Správná aplikace zákona o úřednících ÚSC včetně zákona o obcích v personální praxi - webinář
25.11.2022 Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na nový stavební zákon a jeho novely- ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-356/2022 - Správní postupy podle stavebního zákona - webinář
25.11.2022 Zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenost s aplikací v praxi
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-152/2019 - Zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek
25.11.2022 Zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenost s aplikací v praxi - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-373/2022 - Zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - webinář
29.11.2022 Jednotné enviromentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona
• Průběžné vzdělávání MV ČR: Předloženo k akreditaci
29.11.2022 Jednotné enviromentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: Předloženo k akreditaci.
29.11.2022 Nový zákon o odpadech a nové prováděcí předpisy - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-99/2021 - Zákon o odpadech a prováděcí předpisy - webinář
29.11.2022 Nový zákon o odpadech a nové prováděcí předpisy a jejich aplikace v praxi
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-98/2021 - Zákon o odpadech a prováděcí předpisy
29.11.2022 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě včetně aktuálních informací o novém stavebním zákonu, jeho novelách i očekávaném vývoji
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-103/2013 - Stavební zákon - zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě
29.11.2022 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě včetně aktuálních informací o novém stavebním zákonu, jeho novelách i očekávaném vývoji - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-302/2022 - Stavební zákon - zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě - webinář
01.12.2022 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-671/2017 - Katastr nemovitostí
01.12.2022 Vodní zákon aktuálně a jeho praktické použití - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-351/2022 - Vodní zákon - webinář
01.12.2022 Vodní zákon aktuálně a jeho praktické použití
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-364/2022 - Vodní zákon
02.12.2022 Zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-151/2019 - Zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích
02.12.2022 Zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-372/2022 - Zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - webinář
06.12.2022 Kdy, proč a jak vybírat místní poplatky
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-294/2022 - Místní poplatky
06.12.2022 Kdy, proč a jak vybírat místní poplatky - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-295/2022 - - Místní poplatky - webinář
06.12.2022 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227 a zvažované legislativní změny
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-72/2008 - Občanské průkazy a cestovní doklady
06.12.2022 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227 a zvažované legislativní změny - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-103/2021 - Občanské průkazy a cestovní doklady - webinář
08.12.2022 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-775/2022 - GDPR - zpracování osobních údajů pro každého
08.12.2022 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-774/2022 - GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - webinář
08.12.2022 Nový stavební zákon - podrobné aktuální informace, dění kolem něj, očekávaný vývoj a dopady změn
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV - 41/2020 - Nový stavební zákon
08.12.2022 Nový stavební zákon - podrobné aktuální informace, dění kolem něj, očekávaný vývoj a dopady změn - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV - 41/2020 - Nový stavební zákon - webinář
08.12.2022 Účetnictví vybraných účetních jednotek od A do Z
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-1210/2012 - Účetnictví od A do Z
08.12.2022 Účetnictví vybraných účetních jednotek od A do Z - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-672/2021 - Účetnictví od A do Z - webinář
09.12.2022 Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-410/2015 - Opravné prostředky ve správním řízení
09.12.2022 Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-593/2021 - Opravné prostředky ve správním řízení - webinář
13.12.2022 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-476/2010 - Doručování písemností
13.12.2022 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-476/2010 - Doručování písemností - webinář
13.12.2022 Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-500/2016 - Procesní obrana při poskytování dotací - dotace jako přínos nebo problém?
13.12.2022 Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-500/2016 - Procesní obrana při poskytování dotací - dotace jako přínos nebo problém?
13.12.2022 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK I./PV-947/2005 - Správní řízení
13.12.2022 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-109/2022 - Správní řízení - webinář
13.12.2022 Účastníci řízení podle současného a nového stavebního zákona
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-97/2018 - Účastníci řízení vedených podle stavebního zákona
13.12.2022 Účastníci řízení podle současného a nového stavebního zákona - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-256/2021 - Účastníci řízení vedených podle stavebního zákona - webinář
15.12.2022 Ověřování - vidimace, legalizace po novele
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-409/2019 - Ověřování - vidimace, legalizace
15.12.2022 Ověřování - vidimace, legalizace po novele - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-409/2019 - Ověřování - vidimace, legalizace - webinář
15.12.2022 Přestupkové právo a judikatura správních soudů - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-847/2021 - Přestupkové právo a judikatura správních soudů - webinář
15.12.2022 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování včetně aktuálních informací o novém stavebním zákonu, jeho novelách i očekávaném vývoji
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK I./PV-262/2003 - Stavební zákon - stavební řád a územní rozhodování
15.12.2022 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování včetně aktuálních informací o novém stavebním zákonu, jeho novelách i očekávaném vývoji ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-303/2022 - Stavební zákon - stavební řád a územní rozhodování - webinář

Nalezeno celkem 106 seminářů.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit