Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Akreditované vzdělávání

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
02.02.2021 „Suchá“ novela vodního zákona a další projednávané změny v právní úpravě vodního hospodářstvízrušeno
(přeloženo)
02.02.2021 „Suchá“ novela vodního zákona a další projednávané změny v právní úpravě vodního hospodářství - ON-LINE
04.02.2021 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování a jak probíhá rekodifikacezrušeno
(přeloženo)
04.02.2021 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování a jak probíhá rekodifikace - ON-LINE
09.02.2021 Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stavebního zákona - základní přehledzrušeno
(přeloženo)
11.02.2021 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxizrušeno
(přeloženo)
16.02.2021 Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novelyzrušeno
(přeloženo)
16.02.2021 Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely - ON-LINE
16.02.2021 Veřejná prostranstvízrušeno
(přeloženo)
17.02.2021 MS Word - efektivnězrušeno
(přeloženo)
18.02.2021 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxezrušeno
(přeloženo)
18.02.2021 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe - ON-LINE
18.02.2021 Stavební zákon - problémy současné praxe, aplikace novely zákona o liniových stavbách + nový stavební zákon - nejaktuálnější informace o návrhu a postupu projednávánízrušeno
(přeloženo)
09.03.2021 Novela zákona o místních poplatcích účinná od 1. ledna 2021 (nové poplatky za komunální odpad a další změny zákona o místních poplatcích)
09.03.2021 Novela zákona o místních poplatcích účinná od 1. ledna 2021 (nové poplatky za komunální odpad a další změny zákona o místních poplatcích) - ON-LINE
12.03.2021 Zákon o kontrole (kontrolní řád)
16.03.2021 Stavební zákon na úseku územního rozhodování + jak probíhá rekodifikace
18.03.2021 Jméno a příjmení v matriční praxi po velké novele
18.03.2021 Územní plánování - aplikace novely stavebního zákona související s novelou zákona o liniových stavbách a podrobné informace o návrhu nového stavebního zákona
23.03.2021 Hospodaření a kontrola příspěvkových organizací územních samosprávných celků
25.03.2021 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
25.03.2021 Odstraňování černých staveb po novele stavebního zákona
08.04.2021 Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností
08.04.2021 Plánovací smlouvy a smlouvy obcí s investory
13.04.2021 Stavební zákon na úseku stavebního řádu + jak probíhá rekodifikace
14.04.2021 MS Excel - efektivně
15.04.2021 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
20.04.2021 Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
20.04.2021 Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest - ON-LINE
20.04.2021 Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na aktuální vývoj právní úpravy a na přípravu rekodifikace
21.04.2021 MS Word - efektivně
22.04.2021 Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu
22.04.2021 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách
27.04.2021 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování a jak probíhá rekodifikace
04.05.2021 Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
04.05.2021 Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest - ON-LINE
04.05.2021 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2021 a připravované úpravy ve vazbě na projednávanou rekodifikaci veřejného stavebního práva
05.05.2021 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
06.05.2021 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
11.05.2021 Právo na informace - praktický výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
11.05.2021 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě a jak probíhá rekodifikace veřejného stavebního práva
13.05.2021 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních)
13.05.2021 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
13.05.2021 Účastníci řízení podle stavebního zákona ke květnu 2021
14.05.2021 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi
14.05.2021 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE seminář
18.05.2021 Námitky sousedů proti stavbě I. - proč a jak je má stavební úřad posuzovat
18.05.2021 Námitky sousedů proti stavbě I. - proč a jak je má stavební úřad posuzovat - ON-LINE
25.05.2021 Nový stavební zákon - podrobné informace o návrhu nového stavebního zákona
25.05.2021 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
27.05.2021 Ověřování - vidimace, legalizace po novele
28.05.2021 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi
01.06.2021 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
01.06.2021 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře - ON-LINE seminář
01.06.2021 Jak na kontrolu ve veřejné správě aneb kontrola od A do Z
01.06.2021 Námitky sousedů proti stavbě II. - postup ve správním řízení i před soudem
02.06.2021 MS Excel - efektivně
03.06.2021 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
03.06.2021 Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích
08.06.2021 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi
10.06.2021 Novela zákona o místních poplatcích účinná od 1. ledna 2021 (nové poplatky za komunální odpad a další změny zákona o místních poplatcích)
10.06.2021 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování a jak probíhá rekodifikace
11.06.2021 Opravné prostředky ve správním řízení
17.06.2021 Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel
22.06.2021 Komplexní adaptační opatření k omezení sucha, místních povodní, eroze půdy a zlepšení jakosti vody v krajině

Nalezeno celkem 65 seminářů.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit