Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Akreditované vzdělávání

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
10.12.2019 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
10.12.2019 Stavební zákon včetně novel a informací o přípravě nového stavebního zákona
10.12.2019 Procesní obrana při poskytování dotací po významné novele velkých rozpočtových pravidel
12.12.2019 Občanské průkazy a cestovní doklady - zkušenosti a problémy z aplikační praxe po významné novele, biometrické údaje v občanském průkazu
12.12.2019 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
12.12.2019 „Suchá“ novela vodního zákona a další přijaté a projednávané novely vodního zákona
13.12.2019 Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení
17.12.2019 Námitky sousedů proti stavbě II. - provádění a užívání stavby a obrana sousedů ve správním řízení i před soudem
19.12.2019 Stavební zákon na úseku územního rozhodování a stavebního řádu po velké novele a jaké změny se očekávají v rámci rekodifikace
15.01.2020 MS Word - efektivně
21.01.2020 Stavební zákon na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a jaké změny se připravují v rámci rekodifikace
22.01.2020 MS Excel - efektivně
28.01.2020 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
04.02.2020 Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely
06.02.2020 Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stavebního zákona - základní přehled
11.02.2020 Nový stavební zákon - podrobné informace o návrhu paragrafového znění nového stavebního zákona
11.02.2020 Velká novela zákona o místních poplatcích od 1. 1. 2020 - nový místní poplatek z pobytu a další změny v zákoně o místních poplatcích
25.02.2020 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
25.02.2020 Veřejná prostranství
27.02.2020 Stavební zákon na úseku územního rozhodování + jaké změny se připravují v rámci rekodifikace
06.03.2020 Zákon o kontrole (kontrolní řád)
12.03.2020 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky
12.03.2020 Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu
17.03.2020 Odstraňování černých staveb po novele stavebního zákona
18.03.2020 MS Excel - efektivně
19.03.2020 Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
19.03.2020 Ochrana soukromí a osobních údajů versus právo na informace, jak se bránit zneužívání práv?
24.03.2020 Územní plánování - problémy současné praxe, aktuální informace o přípravě nového stavebního zákona
26.03.2020 Hospodaření a kontrola příspěvkových organizací územních samosprávných celků
31.03.2020 Stavební zákon na úseku stavebního řádu + jaké změny se připravují v rámci rekodifikace
31.03.2020 Ověřování - vidimace, legalizace po novele
02.04.2020 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2020 a připravované úpravy ve vazbě na projednávanou rekodifikaci veřejného stavebního práva
07.04.2020 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
07.04.2020 Účastníci řízení podle stavebního zákona k 1. 4. 2020
14.04.2020 Správní postupy podle stavebního zákona po jeho velké novele a s ohledem na záměr rekodifikace
16.04.2020 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
21.04.2020 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
21.04.2020 Změny v právu na informace - výklad zákon o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
22.04.2020 MS Word - efektivně
23.04.2020 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě a jaké změny se očekávají v rámci rekodifikace
23.04.2020 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách
28.04.2020 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
29.04.2020 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
06.05.2020 MS Excel - efektivně
12.05.2020 Námitky sousedů proti stavbě I. - proč a jak je má stavební úřad posuzovat
14.05.2020 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních)
14.05.2020 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
14.05.2020 Jméno a příjmení v matriční praxi po novele
19.05.2020 Porušení rozpočtové kázně a rizika v praxi
21.05.2020 Stavební zákon - problémy současné praxe + nový stavební zákon - nejaktuálnější informace o návrhu a postupu projednávání
21.05.2020 Občanské průkazy a cestovní doklady - zkušenosti a problémy z aplikační praxe po významné novele, biometrické údaje v občanském průkazu
26.05.2020 Námitky sousedů proti stavbě II. - postup ve správním řízení i před soudem
28.05.2020 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
29.05.2020 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi
02.06.2020 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
02.06.2020 Nejčastější dotazy správců poplatků po novele zákona o místních poplatcích a nesprávnosti při výkonu správy místních poplatků
02.06.2020 Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích
05.06.2020 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi
11.06.2020 Stavební zákon na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a jaké změny se připravují v rámci rekodifikace
11.06.2020 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
12.06.2020 Opravné prostředky ve správním řízení
18.06.2020 Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel

Nalezeno celkem 62 seminářů.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit