Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Akreditované vzdělávání

Zobrazit všechny
Termín Seminář (certifikace/akreditace) Objednat
30.05.2023 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-775/2022 - GDPR - zpracování osobních údajů pro každého
30.05.2023 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-774/2022 - GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - webinář
30.05.2023 Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-528/2014 - Místní a účelové komunikace - ochrana a údržba veřejných cest
30.05.2023 Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-463/2020 - Místní a účelové komunikace -ochrana a údržba veřejných cest - webinář
30.05.2023 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2023 a změny související se zavedením jednotného environmentálního stanoviska a nového stavebního zákona
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-353/2015 - Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí
30.05.2023 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2023 a změny související se zavedením jednotného environmentálního stanoviska a nového stavebního zákona - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-600/2021 - Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - webinář
01.06.2023 Zákon o odpadech, prováděcí předpisy a jejich aplikace v praxi - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-99/2021 - Zákon o odpadech a prováděcí předpisy - webinář
02.06.2023 Zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-373/2022 - Zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - webinář
06.06.2023 Nový stavební zákon a jeho schválená velká věcná novela
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-324/2023 - Nové stavební právo
06.06.2023 Nový stavební zákon a jeho schválená velká věcná novela - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-329/2023 - Nové stavební právo - webinář
06.06.2023 Přestupkové právo a judikatura správních soudů
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-846/2021 - Přestupkové právo a judikatura správních soudů
06.06.2023 Přestupkové právo a judikatura správních soudů - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-847/2021 - Přestupkové právo a judikatura správních soudů - webinář
08.06.2023 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-671/2017 - Katastr nemovitostí
08.06.2023 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-107/2023 - Akreditováno pod názvem: KATASTR NEMOVITOSTÍ - WEBINÁŘ
08.06.2023 Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, edokladovka a zvažované legislativní změny
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-72/2008 - Občanské průkazy a cestovní doklady
08.06.2023 Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, edokladovka a zvažované legislativní změny - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-103/2021 - Občanské průkazy a cestovní doklady - webinář
08.06.2023 Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na nový stavební zákon a jeho novely
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-100/2007 - Stavební zákon ve vazbě na správní řád
08.06.2023 Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na nový stavební zákon a jeho novely- ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-356/2022 - Správní postupy podle stavebního zákona - webinář
09.06.2023 Zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-151/2019 - Zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích
09.06.2023 Zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-372/2022 - Zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - webinář
13.06.2023 Nový stavební zákon na úseku stavebního řádu a informace o schválené aktuální věcné novele.
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-203/2023 - Nový stavební zákon na úseku stavebního řádu
13.06.2023 Nový stavební zákon na úseku stavebního řádu a informace o schválené aktuální věcné novele - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-204/2023 - Nový stavební zákon na úseku stavebního řádu - webinář
13.06.2023 Ověřování - vidimace, legalizace po novele
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-409/2019 - Ověřování - vidimace, legalizace
13.06.2023 Ověřování - vidimace, legalizace po novele - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-409/2019 - Ověřování - vidimace, legalizace - webinář
15.06.2023 Ochrana životního prostředí v judikatuře správních soudů
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-401/2023 - Ochrana životního prostředí v judikatuře správních soudů
15.06.2023 Účastníci řízení podle současného a nového stavebního zákona
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-97/2018 - Účastníci řízení vedených podle stavebního zákona
15.06.2023 Účastníci řízení podle současného a nového stavebního zákona - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-256/2021 - Účastníci řízení vedených podle stavebního zákona - webinář
16.06.2023 Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-410/2015 - Opravné prostředky ve správním řízení
16.06.2023 Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-593/2021 - Opravné prostředky ve správním řízení - webinář
20.06.2023 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-476/2010 - Doručování písemností
20.06.2023 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-476/2010 - Doručování písemností - webinář
20.06.2023 DPH v oboru vodovodů a kanalizací
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-392/2023 - DPH v oboru vodovodů a kanalizací
20.06.2023 DPH v oboru vodovodů a kanalizací - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-391/2023 - DPH v oboru vodovodů a kanalizací - webinář
20.06.2023 Místní poplatky v roce 2023 včetně aktuální informace o projednávané novele zákona o místních poplatcích
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-294/2022 - Místní poplatky
20.06.2023 Místní poplatky v roce 2023 včetně aktuální informace o projednávané novele zákona o místních poplatcích - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-295/2022 - Místní poplatky - webinář
20.06.2023 Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-500/2016 - Procesní obrana při poskytování dotací - dotace jako přínos nebo problém?
20.06.2023 Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-500/2016 - Procesní obrana při poskytování dotací - dotace jako přínos nebo problém?
27.06.2023 Správná aplikace zákona o úřednících ÚSC včetně zákona o obcích v personální praxi
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-572/2022 - Správná aplikace zákona o úřednících ÚSC včetně zákona o obcích v personální praxi
27.06.2023 Správná aplikace zákona o úřednících ÚSC včetně zákona o obcích v personální praxi - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-573/2022 - Správná aplikace zákona o úřednících ÚSC včetně zákona o obcích v personální praxi - webinář
13.09.2023 MS Excel - efektivně
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV - 512/2017 - - MS EXCEL - EFEKTIVNĚ
14.09.2023 Veřejná prostranství
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-439/2015 - Veřejná prostranství
14.09.2023 Veřejná prostranství - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-575/2022 - Veřejná prostranství - webinář
15.09.2023 Opatření obecné povahy
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-503/2015 - Opatření obecné povahy
15.09.2023 Opatření obecné povahy - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-594/2021 - Opatření obecné povahy - webinář
20.09.2023 MS Word - efektivně
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV - 510/2017 - MS WORD - EFEKTIVNĚ
21.09.2023 Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-888/2022 - Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona
21.09.2023 Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: K/PV-890/2022 - Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona - webinář
21.09.2023 Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, edokladovka a zvažované legislativní změny
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-72/2008 - Občanské průkazy a cestovní doklady
21.09.2023 Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, edokladovka a zvažované legislativní změny - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-103/2021 - Občanské průkazy a cestovní doklady - webinář
03.10.2023 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-775/2022 - GDPR - zpracování osobních údajů pro každého
03.10.2023 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-774/2022 - GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - webinář
03.10.2023 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-671/2017 - Katastr nemovitostí
03.10.2023 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-107/2023 - Akreditováno pod názvem: KATASTR NEMOVITOSTÍ - WEBINÁŘ
05.10.2023 Zákon o vodovodech a kanalizacích
• Průběžné vzdělávání MV ČR: Seminář byl předložen k akreditačnímu řízení.
05.10.2023 Zákon o vodovodech a kanalizacích - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: Seminář byl předložen k akreditačnímu řízení.
06.10.2023 Zákon o kontrole (kontrolní řád)
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-409/2015 - Zákon o kontrole
06.10.2023 Zákon o kontrole (kontrolní řád) - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-650/2021 - Zákon o kontrole - webinář
11.10.2023 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky
• Certifikát IES
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-525/2019 - Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky
11.10.2023 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-234/2023 - Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky webinář
12.10.2023 Podvody s podpisy, padělané smlouvy a jiná rizika očima soudního znalce
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-420/2020 - Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností
12.10.2023 Rodinné právo v praxi matrik včetně informací o navrhované právní úpravě v této oblasti
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-484/2017 - Rodinné právo v praxi matrik
12.10.2023 Rodinné právo v praxi matrik včetně informací o navrhované právní úpravě v této oblasti - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-116/2021 - Rodinné právo v praxi matrik - webinář
19.10.2023 Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, edokladovka a zvažované legislativní změny
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-72/2008 - Občanské průkazy a cestovní doklady
19.10.2023 Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, edokladovka a zvažované legislativní změny - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-103/2021 - Občanské průkazy a cestovní doklady - webinář
24.10.2023 Jméno a příjmení v matriční praxi včetně informací o navrhované právní úpravě v této oblasti
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-306/2017 - Jméno a příjmení
24.10.2023 Jméno a příjmení v matriční praxi včetně informací o navrhované právní úpravě v této oblasti - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-306/2017 - Jméno a příjmení - webinář
24.10.2023 Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, edokladovka a zvažované legislativní změny
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-72/2008 - Občanské průkazy a cestovní doklady
24.10.2023 Provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-108/2023 - Provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů
24.10.2023 Provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-109/2023 - Provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů - webinář
24.10.2023 Správní postupy podle nového stavebního zákona
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-100/2007 - Stavební zákon ve vazbě na správní řád
24.10.2023 Správní postupy podle nového stavebního zákona - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-356/2022 - Správní postupy podle stavebního zákona - webinář
26.10.2023 Přelomová novela informačních zákonů zákonem č. 241/2022 Sb. - co přinese pro právní praxi povinných subjektů?
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-228/2023 - Informační zákony
26.10.2023 Přelomová novela informačních zákonů zákonem č. 241/2022 Sb. - co přinese pro právní praxi povinných subjektů? - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-229/2023 - Informační zákony - webinář
01.11.2023 MS Word - efektivně
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV - 510/2017 - MS WORD - EFEKTIVNĚ
02.11.2023 Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-888/2022 - Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona
02.11.2023 Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: K/PV-890/2022 - Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona - webinář
07.11.2023 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-775/2022 - GDPR - zpracování osobních údajů pro každého
07.11.2023 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-774/2022 - GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - webinář
08.11.2023 MS Excel - efektivně
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV - 512/2017 - - MS EXCEL - EFEKTIVNĚ
09.11.2023 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK I./PV-664/2005 - Správní řád
09.11.2023 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-465/2020 - Správní řád - webinář
14.11.2023 Matrika včetně informací o navrhované právní úpravě v této oblasti
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-592/2021 - Matrika
14.11.2023 Matrika včetně informací o navrhované právní úpravě v této oblasti - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-590/2021 - Matrika - webinář
21.11.2023 Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-527/2014 - Místní a účelové komunikace - vznik a užívání veřejných cest
21.11.2023 Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-464/2020 - Místní a účelové komunikace -vznik a užívání veřejných cest - webinář
22.11.2023 Změny zákona o silničním provozu od 1. ledna 2024
• Průběžné vzdělávání MV ČR: Seminář byl předložen k akreditačnímu řízení.
22.11.2023 Změny zákona o silničním provozu od 1. ledna 2024 - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: Seminář byl předložen k akreditačnímu řízení.
23.11.2023 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních)
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-266/2021 - Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních)
23.11.2023 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních) - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-265/2021 - Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních) - webinář
23.11.2023 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
• Certifikát IES
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-526/2019 - Pokročilé praktikum uzavírání smluv
23.11.2023 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-526/2019 - Pokročilé praktikum uzavírání smluv - webinář
24.11.2023 Zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-152/2019 - Zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek
24.11.2023 Zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-373/2022 - Zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - webinář
28.11.2023 Inventarizace majetku a závazků 2023 (pro úředníky územních samosprávných celků a těmito ÚSC zřizovaných příspěvkových organizací)
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-622/2022 - Inventarizace pro úředníky ÚSC a jimi zřizovaných příspěvkových organizací
28.11.2023 Inventarizace majetku a závazků 2023 (pro úředníky územních samosprávných celků a těmito ÚSC zřizovaných příspěvkových organizací) - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-623/2022 - Inventarizace pro úředníky ÚSC a jimi zřizovaných příspěvkových organizací - webinář
28.11.2023 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2023 a změny související se zavedením jednotného environmentálního stanoviska a nového stavebního zákona
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-353/2015 - Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí
28.11.2023 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2023 a změny související se zavedením jednotného environmentálního stanoviska a nového stavebního zákona - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-600/2021 - Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - webinář
30.11.2023 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-671/2017 - Katastr nemovitostí
30.11.2023 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-107/2023 - Akreditováno pod názvem: KATASTR NEMOVITOSTÍ - WEBINÁŘ
01.12.2023 Zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-151/2019 - Zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích
01.12.2023 Zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-372/2022 - Zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - webinář
05.12.2023 Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, edokladovka a zvažované legislativní změny
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-72/2008 - Občanské průkazy a cestovní doklady
05.12.2023 Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, edokladovka a zvažované legislativní změny - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-103/2021 - Občanské průkazy a cestovní doklady - webinář
05.12.2023 Účetnictví vybraných účetních jednotek od A do Z
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-1210/2012 - Účetnictví od A do Z
05.12.2023 Účetnictví vybraných účetních jednotek od A do Z - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-672/2021 - Účetnictví od A do Z - webinář
08.12.2023 Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-410/2015 - Opravné prostředky ve správním řízení
08.12.2023 Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-593/2021 - Opravné prostředky ve správním řízení - webinář
12.12.2023 Provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-108/2023 - Provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů
12.12.2023 Provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-109/2023 - Provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů - webinář
19.12.2023 Účetní závěrka organizací veřejného sektoru 2023 (pro úředníky územních samosprávných celků a těmito ÚSC zřizovaných příspěvkových organizací)
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK I./PV-961/2005 - Roční uzávěrka v územních samosprávných celcích
19.12.2023 Účetní závěrka organizací veřejného sektoru 2023 (pro úředníky územních samosprávných celků a těmito ÚSC zřizovaných příspěvkových organizací) - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: Seminář byl předložen k akreditačnímu řízení.

Nalezeno celkem 113 seminářů.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit