Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Akreditované vzdělávání

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
03.09.2020 Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel
10.09.2020 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
10.09.2020 Hospodaření a kontrola příspěvkových organizací územních samosprávných celků
15.09.2020 Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na aktuální vývoj právní úpravy a na přípravu rekodifikace
15.09.2020 Veřejná prostranství
16.09.2020 MS Excel - efektivně
17.09.2020 Ochrana soukromí a osobních údajů versus právo na informace, jak se bránit zneužívání práv?
17.09.2020 Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích
18.09.2020 Opatření obecné povahy
22.09.2020 Ověřování - vidimace, legalizace po novele
23.09.2020 MS Word - efektivně
24.09.2020 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
24.09.2020 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování a jak probíhá rekodifikace
01.10.2020 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
01.10.2020 Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stavebního zákona - základní přehled
06.10.2020 Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely
06.10.2020 Odstraňování černých staveb po novele stavebního zákona
08.10.2020 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
08.10.2020 Nejčastější dotazy správců poplatků po novele zákona o místních poplatcích a nesprávnosti při výkonu správy místních poplatků
08.10.2020 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky
09.10.2020 Zákon o kontrole (kontrolní řád)
13.10.2020 Stavební zákon - problémy současné praxe + nový stavební zákon - nejaktuálnější informace o návrhu a postupu projednávání
13.10.2020 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
14.10.2020 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách
20.10.2020 Stavební zákon na úseku územního rozhodování + jak probíhá rekodifikace
21.10.2020 MS Word - efektivně
22.10.2020 Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
22.10.2020 Územní plánování - problémy současné praxe, aktuální informace o přípravě nového stavebního zákona
03.11.2020 Stavební zákon na úseku stavebního řádu + jak probíhá rekodifikace
03.11.2020 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních)
03.11.2020 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
05.11.2020 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
05.11.2020 Jméno a příjmení v matriční praxi po novele
05.11.2020 Plánovací smlouvy a smlouvy obcí s investory
10.11.2020 Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
10.11.2020 Změny v právu na informace - výklad zákon o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
10.11.2020 Porušení rozpočtové kázně a rizika v praxi
10.11.2020 Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu
11.11.2020 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
12.11.2020 Komplexní adaptační opatření k omezení sucha, místních povodní, eroze půdy a zlepšení jakosti vody v krajině
12.11.2020 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
24.11.2020 Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
26.11.2020 Účastníci řízení podle stavebního zákona k 1. 4. 2020
27.11.2020 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi
01.12.2020 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
01.12.2020 Námitky sousedů proti stavbě I. - proč a jak je má stavební úřad posuzovat
03.12.2020 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě a jaké změny nás čekají v rámci rekodifikace
04.12.2020 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi
08.12.2020 Nový stavební zákon - podrobné informace o návrhu paragrafového znění nového stavebního zákona
08.12.2020 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
08.12.2020 Účetnictví vybraných účetních jednotek od A do Z
08.12.2020 Místní poplatky - aktuálně v roce 2020 a 2021
09.12.2020 MS Excel - efektivně
10.12.2020 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
10.12.2020 „Suchá“ novela vodního zákona a další přijaté a projednávané novely vodního zákona
10.12.2020 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2021 a připravované úpravy ve vazbě na projednávanou rekodifikaci veřejného stavebního práva
11.12.2020 Opravné prostředky ve správním řízení
15.12.2020 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
15.12.2020 Námitky sousedů proti stavbě II. - postup ve správním řízení i před soudem
17.12.2020 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování a jak probíhá rekodifikace

Nalezeno celkem 60 seminářů.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit