Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Akreditované vzdělávání

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
14.05.2019 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
15.05.2019 MS Excel - efektivně
16.05.2019 Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy po významných novelách
20.05.2019 MS Word - efektivně
21.05.2019 Námitky sousedů proti stavbě I. - proč a jak je má stavební úřad posuzovat
23.05.2019 Občanské průkazy a cestovní doklady - zkušenosti a problémy z aplikační praxe po významné novele POZOR: MÍSTO KONÁNÍ: Bea centrum Olomouc!
23.05.2019 Porušení rozpočtové kázně a rizika v praxi
24.05.2019 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi
28.05.2019 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě po velké novele stavebního zákona, rozsah dokumentací a projektových dokumentací po novele vyhlášky o dokumentaci staveb
30.05.2019 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
31.05.2019 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi
04.06.2019 Poskytování informací veřejnosti po účinnosti GDPR - vliv GDPR na registr smluv - jak postupovat ve sporných situacích
04.06.2019 Námitky sousedů proti stavbě II. - provádění a užívání stavby a obrana sousedů ve správním řízení i před soudem
06.06.2019 Občanské průkazy a cestovní doklady - zkušenosti a problémy z aplikační praxe po významné novele
11.06.2019 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
11.06.2019 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních)
14.06.2019 Opravné prostředky ve správním řízení
19.06.2019 MS Word - efektivně
20.06.2019 Aktuální právní problémy ochrany ŽP ve městech a obcích
20.06.2019 Velká novela zákona o místních poplatcích 2019

Nalezeno celkem 20 seminářů.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit