Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Akreditované vzdělávání

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
11.09.2019 MS Excel - efektivně
17.09.2019 Veřejná prostranství
17.09.2019 Velká novela zákona o místních poplatcích 2020 a nejčastější nesprávnosti správců poplatků při výkonu správy místních poplatků
18.09.2019 MS Word - efektivně
19.09.2019 Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a GDPR - jak poskytovat osobní údaje veřejnosti a subjektům údajů a neporušit právo?
19.09.2019 Stavební zákon na úseku územního rozhodování a stavebního řádu po velké novele a jaké změny se očekávají v rámci rekodifikace
20.09.2019 Opatření obecné povahy
24.09.2019 Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích
26.09.2019 Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stavebního zákona - základní přehled
01.10.2019 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
01.10.2019 Nový stavební zákon - podrobné informace o věcném záměru nového stavebního zákona schváleného vládou
01.10.2019 Novelizovaný registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika a novela
03.10.2019 Ověřování - vidimace, legalizace
03.10.2019 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
04.10.2019 Zákon o kontrole (kontrolní řád)
08.10.2019 Stavební zákon na úseku územního rozhodování po velké novele + jaké změny se očekávají v rámci rekodifikace
10.10.2019 Občanské průkazy a cestovní doklady - zkušenosti a problémy z aplikační praxe po významné novele
15.10.2019 Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu
17.10.2019 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách
22.10.2019 Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
22.10.2019 Stavební zákon na úseku stavebního řádu po velké novele + jaké změny se očekávají v rámci rekodifikace
22.10.2019 Rodinné právo v praxi matrik
24.10.2019 Správní postupy podle stavebního zákona po jeho velké novele a s ohledem na záměr rekodifikace
24.10.2019 Jak na kontrolu ve veřejné správě aneb kontrola od A do Z
31.10.2019 Odstraňování černých staveb po novele stavebního zákona
31.10.2019 Poskytování informací veřejnosti po účinnosti GDPR - vliv GDPR na registr smluv - jak postupovat ve sporných situacích
05.11.2019 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě a jaké změny se očekávají v rámci rekodifikace
06.11.2019 MS Excel - efektivně
07.11.2019 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
12.11.2019 Velká novela zákona o místních poplatcích - nový místní poplatek z pobytu a další změny v zákoně o místních poplatcích účinné od 1. ledna 2020
12.11.2019 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
12.11.2019 Změny v právu na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
13.11.2019 MS Word - efektivně
13.11.2019 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
14.11.2019 Územní plánování - problémy současné praxe, letošní novely stavebního zákona, informace o přípravě nového stavebního zákona
14.11.2019 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
22.11.2019 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi
26.11.2019 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
26.11.2019 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2019
26.11.2019 Jméno a příjmení v matriční praxi
28.11.2019 Rozpočtová pravidla územních rozpočtů v praxi
28.11.2019 Účastníci řízení před a po velké novele stavebního zákona
28.11.2019 Aktuální právní problémy ochrany ŽP ve městech a obcích
29.11.2019 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi
03.12.2019 Námitky sousedů proti stavbě I. - proč a jak je má stavební úřad posuzovat
03.12.2019 Účetnictví vybraných účetních jednotek od A do Z
05.12.2019 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
05.12.2019 Stavební zákon na úseku územního rozhodování a stavebního řádu po velké novele a jaké změny se očekávají v rámci rekodifikace
10.12.2019 Stavební zákon včetně novel a informací o přípravě nového stavebního zákona
10.12.2019 Procesní obrana při poskytování dotací po významné novele velkých rozpočtových pravidel
10.12.2019 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
12.12.2019 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
12.12.2019 Občanské průkazy a cestovní doklady - zkušenosti a problémy z aplikační praxe po významné novele
13.12.2019 Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení
17.12.2019 Námitky sousedů proti stavbě II. - provádění a užívání stavby a obrana sousedů ve správním řízení i před soudem

Nalezeno celkem 55 seminářů.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit