Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Akreditované vzdělávání

Zobrazit všechny
Termín Seminář (certifikace/akreditace) Objednat
02.11.2021 Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-420/2020 - Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností
02.11.2021 Stavební zákon na úseku stavebního řádu dnes a podle nové právní úpravy
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-311/2008 - Stavební řád
02.11.2021 Stavební zákon na úseku stavebního řádu dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-206/2021 - Stavební řád - webinář
03.11.2021 MS Word - efektivně
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV - 510/2017 - MS WORD - EFEKTIVNĚ
zaplněno
04.11.2021 Dozorová a kontrolní činnost stavebního úřadu ve veřejném zájmu ve světle současného a nového stavebního zákona
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-698/2017 - Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu
04.11.2021 Dozorová a kontrolní činnost stavebního úřadu ve veřejném zájmu ve světle současného a nového stavebního zákona - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-202/2021 - Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu - webinář
04.11.2021 Jméno a příjmení v matriční praxi
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-306/2017 - Jméno a příjmení
04.11.2021 Jméno a příjmení v matriční praxi - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-306/2017 - Jméno a příjmení
04.11.2021 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK I./PV-664/2005 - Správní řád
04.11.2021 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-465/2020 - Správní řád - webinář
09.11.2021 Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-527/2014 - Místní a účelové komunikace Vznik a užívání veřejných cest
09.11.2021 Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-464/2020 - Místní a účelové komunikace -vznik a užívání veřejných cest - webinář
09.11.2021 Územní plánování + podrobné informace o novém stavebním zákonu
• Průběžné vzdělávání MV ČR: Územní plánování
09.11.2021 Územní plánování + podrobné informace o novém stavebním zákonu - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: Územní plánování - webinář
10.11.2021 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-413/2017 - Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva
11.11.2021 Matrika
• Průběžné vzdělávání MV ČR
11.11.2021 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
• Certifikát IES
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-526/2019 - Pokročilé praktikum uzavírání smluv
11.11.2021 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-526/2019 - Pokročilé praktikum uzavírání smluv - webinář
11.11.2021 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2021 a připravované úpravy ve vazbě na projednávanou rekodifikaci veřejného stavebního práva
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-353/2015 - Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí
11.11.2021 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2021 a připravované úpravy ve vazbě na projednávanou rekodifikaci veřejného stavebního práva - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-353/2015 - Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - webinář
23.11.2021 Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-528/2014 - Místní a účelové komunikace Ochrana a údržba veřejných cest
23.11.2021 Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-463/2020 - Místní a účelové komunikace -ochrana a údržba veřejných cest - webinář
23.11.2021 Právo na informace - praktický výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-73/2008 - Právo na informace ve veřejné správě
23.11.2021 Právo na informace - praktický výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-251/2021 - Právo na informace ve veřejné správě - webinář
23.11.2021 Stavební zákon na úseku územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-59/2007 - Územní rozhodování podle stavebního zákona
23.11.2021 Stavební zákon na úseku územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-59/2007 - Územní rozhodování podle stavebního zákona - webinář
25.11.2021 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě dnes a podle nové právní úpravy
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-103/2013 - Stavební zákon - zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě
25.11.2021 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-103/2013 - Stavební zákon - zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě - webinář
26.11.2021 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-152/2019 - Zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek
26.11.2021 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE seminář
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-152/2019 - Zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - webinář
30.11.2021 Námitky sousedů proti stavbě I. - proč a jak je má stavební úřad posuzovat
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-176/2019 - Námitky proti stavbě - proč a jak je má stavební úřad posuzovat
30.11.2021 Námitky sousedů proti stavbě I. - proč a jak je má stavební úřad posuzovat - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-176/2019 - Námitky proti stavbě - proč a jak je má stavební úřad posuzovat - webinář
30.11.2021 Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na aktuální vývoj právní úpravy a nový stavební zákon - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-100/2007 - Stavební zákon ve vazbě na správní řád - webinář
30.11.2021 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK I./PV-947/2005 - Správní řízení
30.11.2021 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: Seminář byl předložen k akreditačnímu řízení.
02.12.2021 Ověřování - vidimace, legalizace po novele
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-409/2019 - Ověřování - vidimace, legalizace
02.12.2021 Ověřování - vidimace, legalizace po novele - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-409/2019 - Ověřování - vidimace, legalizace - webinář
02.12.2021 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK I./PV-262/2003 - Stavební zákon - stavební řád a územní rozhodování
02.12.2021 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK I./PV-262/2003 - Stavební zákon - stavební řád a územní rozhodování - webinář
03.12.2021 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-151/2019 - Zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích
03.12.2021 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-151/2019 - Zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - webinář
07.12.2021 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-476/2010 - Doručování písemností
07.12.2021 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-476/2010 - Doručování písemností - webinář
07.12.2021 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-103/2021 - Občanské průkazy a cestovní doklady - webinář
07.12.2021 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-72/2008 - Občanské průkazy a cestovní doklady
07.12.2021 Účastníci řízení podle současného a nového stavebního zákona
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-97/2018 - Účastníci řízení vedených podle stavebního zákona
07.12.2021 Účastníci řízení podle současného a nového stavebního zákona - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-256/2021 - Účastníci řízení vedených podle stavebního zákona - webinář
09.12.2021 Nový stavební zákon - podrobné informace
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV - 41/2020 - Nový stavební zákon
09.12.2021 Nový stavební zákon - podrobné informace - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-41/2020 - Nový stavební zákon - webinář
09.12.2021 Účetnictví vybraných účetních jednotek od A do Z
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-1210/2012 - Účetnictví od A do Z
09.12.2021 Účetnictví vybraných účetních jednotek od A do Z - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-1210/2012 - Účetnictví od A do Z - webinář
10.12.2021 Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-410/2015 - Opravné prostředky ve správním řízení
10.12.2021 Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: Opravné prostředky ve správním řízení - webinář
14.12.2021 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi
• Certifikát IES
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-671/2017 - Katastr nemovitostí
14.12.2021 Námitky sousedů proti stavbě II. - postup ve správním řízení i před soudem
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-175/2019 - Námitky sousedů proti stavbě - provádění a užívání stavby a obrana sousedů ve správním řízení i před soudem
14.12.2021 Námitky sousedů proti stavbě II. - postup ve správním řízení i před soudem - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-175/2019 - Námitky sousedů proti stavbě - provádění a užívání stavby a obrana sousedů ve správním řízení i před soudem - webinář

Nalezeno celkem 58 seminářů.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit