Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Akreditované vzdělávání

Zobrazit všechny
Termín Seminář (certifikace/akreditace) Objednat
07.09.2021 Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-408/2019 - Obecní a krajské dotace (procesní obrana v potížích)
07.09.2021 Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-408/2019 - Obecní a krajské dotace (procesní obrana v potížích) - webinář
14.09.2021 Veřejná prostranství
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-439/2015 - Veřejná prostranství
14.09.2021 Veřejná prostranství - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-439/2015 - Veřejná prostranství - webinář
14.09.2021 Zákon o místních poplatcích po novele - nové poplatky za komunální odpad, nejčastěji řešené otázky obcí k jejich zavedení a správě
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-96/2021 - Novela zákona o místních poplatcích účinná od 1. ledna 2021 (Nové poplatky za komunální odpad a další změny zákona o místních poplatcích)
14.09.2021 Zákon o místních poplatcích po novele - nové poplatky za komunální odpad, nejčastěji řešené otázky obcí k jejich zavedení a správě - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-100/2021 - Novela zákona o místních poplatcích účinná od 1. ledna 2021 (Nové poplatky za komunální odpad a další změny zákona o místních poplatcích)- webinář
15.09.2021 MS Excel - efektivně
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV - 512/2017 - MS EXCEL - EFEKTIVNĚ
16.09.2021 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-103/2021 - Občanské průkazy a cestovní doklady - webinář
16.09.2021 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-72/2008 - Občanské průkazy a cestovní doklady
16.09.2021 Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stávajícího a nového stavebního zákona - základní přehled
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-41/2019 - Umisťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stavebního zákona
16.09.2021 Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stávajícího a nového stavebního zákona - základní přehled - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-41/2019 - Umisťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stavebního zákona - webinář
17.09.2021 Opatření obecné povahy
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-503/2015 - Opatření obecné povahy
17.09.2021 Opatření obecné povahy - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: Opatření obecné povahy - webinář
22.09.2021 MS Word - efektivně
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV - 510/2017 - MS WORD - EFEKTIVNĚ
23.09.2021 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK I./PV-262/2003 - Stavební zákon - stavební řád a územní rozhodování
23.09.2021 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK I./PV-262/2003 - Stavební zákon - stavební řád a územní rozhodování - webinář
30.09.2021 Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na aktuální vývoj právní úpravy a na stav rekodifikace
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-100/2007 - Stavební zákon ve vazbě na správní řád
30.09.2021 Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na aktuální vývoj právní úpravy a na stav rekodifikace - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-100/2007 - Stavební zákon ve vazbě na správní řád - webinář
05.10.2021 Hospodaření a kontrola příspěvkových organizací územních samosprávných celků
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-57/2007
05.10.2021 Hospodaření a kontrola příspěvkových organizací územních samosprávných celků - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-57/2007 - Hospodaření a kontrola příspěvkových organizací územně samosprávných celků - webinář
05.10.2021 Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-500/2016 - Procesní obrana při poskytování dotací - dotace jako přínos nebo problém?
05.10.2021 Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-500/2016 - Procesní obrana při poskytování dotací - dotace jako přínos nebo problém? - webinář
05.10.2021 Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-309/2016 - Zákon o registru smluv
05.10.2021 Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-309/2016 - Zákon o registru smluv - webinář
07.10.2021 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-72/2008 - Občanské průkazy a cestovní doklady
07.10.2021 Rodinné právo v praxi matrik
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-484/2017
07.10.2021 Rodinné právo v praxi matrik po velké novele - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-116/2021 - Rodinné právo v praxi matrik - webinář
08.10.2021 Zákon o kontrole (kontrolní řád)
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-409/2015 - Zákon o kontrole
08.10.2021 Zákon o kontrole (kontrolní řád) - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-409/2015 - Zákon o kontrole - webinář
11.10.2021 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi
• Certifikát IES
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-671/2017 - Katastr nemovitostí
12.10.2021 Nový stavební zákon - podrobné informace
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV - 41/2020 - Nový stavební zákon
12.10.2021 Nový stavební zákon - podrobné informace - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-41/2020 - Nový stavební zákon - webinář
13.10.2021 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky
• Certifikát IES
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-525/2019 - Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy po její podpis) pro neprávníky
14.10.2021 Komplexní adaptační opatření k omezení sucha, místních povodní, eroze půdy a zlepšení jakosti vody v krajině
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-286/2020 - Komplexní adaptační opatření k omezení sucha, místních povodní, eroze půdy a zlepšení jakosti vody v krajině
19.10.2021 „Suchá“ novela vodního zákona a další projednávané změny v právní úpravě vodního hospodářství
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-601/2019 - "Suchá" novela vodního zákona a další přijaté a projednávané novely vodního zákona
19.10.2021 Stavební zákon na úseku územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-59/2007 - Územní rozhodování podle stavebního zákona
19.10.2021 Stavební zákon na úseku územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-59/2007 - Územní rozhodování podle stavebního zákona - webinář
21.10.2021 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-103/2021 - Občanské průkazy a cestovní doklady - webinář
21.10.2021 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-72/2008 - Občanské průkazy a cestovní doklady
21.10.2021 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách
• Certifikát IES
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-537/2017 - Relativní majetková práva podle NOZ (uzavírání smluv)
21.10.2021 Zákon o místních poplatcích po novele - nové poplatky za komunální odpad, nejčastěji řešené otázky obcí k jejich zavedení a správě
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-96/2021 - Novela zákona o místních poplatcích účinná od 1. ledna 2021 (Nové poplatky za komunální odpad a další změny zákona o místních poplatcích)
21.10.2021 Zákon o místních poplatcích po novele - nové poplatky za komunální odpad, nejčastěji řešené otázky obcí k jejich zavedení a správě - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-100/2021 - Novela zákona o místních poplatcích účinná od 1. ledna 2021 (Nové poplatky za komunální odpad a další změny zákona o místních poplatcích)- webinář
26.10.2021 Plánovací smlouvy a smlouvy obcí s investory
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-287/2020 - Plánovací smlouvy a smlouvy obcí s investory
26.10.2021 Plánovací smlouvy a smlouvy obcí s investory - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-246/2021 - Plánovací smlouvy a smlouvy obcí s investory - webinář
02.11.2021 Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-420/2020 - Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností
02.11.2021 Stavební zákon na úseku stavebního řádu dnes a podle nové právní úpravy
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-311/2008 - Stavební řád
02.11.2021 Stavební zákon na úseku stavebního řádu dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-206/2021 - Stavební řád - webinář
03.11.2021 MS Word - efektivně
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV - 510/2017 - MS WORD - EFEKTIVNĚ
04.11.2021 Dozorová a kontrolní činnost stavebního úřadu ve veřejném zájmu ve světle současného a nového stavebního zákona
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-698/2017 - Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu
04.11.2021 Dozorová a kontrolní činnost stavebního úřadu ve veřejném zájmu ve světle současného a nového stavebního zákona - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-202/2021 - Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu - webinář
04.11.2021 Jméno a příjmení v matriční praxi
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-306/2017 - Jméno a příjmení
04.11.2021 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK I./PV-664/2005 - Správní řád
04.11.2021 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-465/2020 - Správní řád - webinář
09.11.2021 Jak na kontrolu ve veřejné správě aneb kontrola od A do Z
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-398/2018 - Jak na kontrolu ve veřejné správě
09.11.2021 Jak na kontrolu ve veřejné správě aneb kontrola od A do Z - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-398/2018 - Jak na kontrolu ve veřejné správě - webinář
09.11.2021 Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-527/2014 - Místní a účelové komunikace Vznik a užívání veřejných cest
09.11.2021 Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-464/2020 - Místní a účelové komunikace -vznik a užívání veřejných cest - webinář
09.11.2021 Územní plánování + podrobné informace o novém stavebním zákonu
• Průběžné vzdělávání MV ČR: Územní plánování
09.11.2021 Územní plánování + podrobné informace o novém stavebním zákonu - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: Územní plánování - webinář
10.11.2021 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-413/2017 - Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva
11.11.2021 Matrika
• Průběžné vzdělávání MV ČR
11.11.2021 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
• Certifikát IES
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-526/2019 - Pokročilé praktikum uzavírání smluv
11.11.2021 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-526/2019 - Pokročilé praktikum uzavírání smluv - webinář
11.11.2021 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2021 a připravované úpravy ve vazbě na projednávanou rekodifikaci veřejného stavebního práva
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-353/2015 - Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí
11.11.2021 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2021 a připravované úpravy ve vazbě na projednávanou rekodifikaci veřejného stavebního práva - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-353/2015 - Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - webinář
23.11.2021 Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-528/2014 - Místní a účelové komunikace Ochrana a údržba veřejných cest
23.11.2021 Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-463/2020 - Místní a účelové komunikace -ochrana a údržba veřejných cest - webinář
23.11.2021 Právo na informace - praktický výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-73/2008 - Právo na informace ve veřejné správě
23.11.2021 Právo na informace - praktický výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-251/2021 - Právo na informace ve veřejné správě - webinář
25.11.2021 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě dnes a podle nové právní úpravy
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-103/2013 - Stavební zákon - zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě
25.11.2021 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-103/2013 - Stavební zákon - zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě - webinář
26.11.2021 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-152/2019 - Zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek
26.11.2021 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE seminář
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-152/2019 - Zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - webinář
30.11.2021 Námitky sousedů proti stavbě I. - proč a jak je má stavební úřad posuzovat
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-176/2019 - Námitky proti stavbě - proč a jak je má stavební úřad posuzovat
30.11.2021 Námitky sousedů proti stavbě I. - proč a jak je má stavební úřad posuzovat - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-176/2019 - Námitky proti stavbě - proč a jak je má stavební úřad posuzovat - webinář
02.12.2021 Ověřování - vidimace, legalizace po novele
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-409/2019 - Ověřování - vidimace, legalizace
02.12.2021 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK I./PV-262/2003 - Stavební zákon - stavební řád a územní rozhodování
02.12.2021 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK I./PV-262/2003 - Stavební zákon - stavební řád a územní rozhodování - webinář
03.12.2021 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-151/2019 - Zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích
03.12.2021 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-151/2019 - Zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - webinář
07.12.2021 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-476/2010 - Doručování písemností
07.12.2021 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-476/2010 - Doručování písemností - webinář
07.12.2021 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-103/2021 - Občanské průkazy a cestovní doklady - webinář
07.12.2021 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-72/2008 - Občanské průkazy a cestovní doklady
07.12.2021 Účastníci řízení podle současného a nového stavebního zákona
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-97/2018 - Účastníci řízení vedených podle stavebního zákona
07.12.2021 Účastníci řízení podle současného a nového stavebního zákona - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-256/2021 - Účastníci řízení vedených podle stavebního zákona - webinář
09.12.2021 Nový stavební zákon - podrobné informace
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV - 41/2020 - Nový stavební zákon
09.12.2021 Nový stavební zákon - podrobné informace - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-41/2020 - Nový stavební zákon - webinář
09.12.2021 Účetnictví vybraných účetních jednotek od A do Z
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-1210/2012 - Účetnictví od A do Z
09.12.2021 Účetnictví vybraných účetních jednotek od A do Z - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-1210/2012 - Účetnictví od A do Z - webinář
10.12.2021 Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-410/2015 - Opravné prostředky ve správním řízení
10.12.2021 Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: Opravné prostředky ve správním řízení - webinář
14.12.2021 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi
• Certifikát IES
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-671/2017 - Katastr nemovitostí
14.12.2021 Námitky sousedů proti stavbě II. - postup ve správním řízení i před soudem
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-175/2019 - Námitky sousedů proti stavbě - provádění a užívání stavby a obrana sousedů ve správním řízení i před soudem
14.12.2021 Námitky sousedů proti stavbě II. - postup ve správním řízení i před soudem - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-175/2019 - Námitky sousedů proti stavbě - provádění a užívání stavby a obrana sousedů ve správním řízení i před soudem - webinář

Nalezeno celkem 100 seminářů.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit