Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Akreditované vzdělávání

Zobrazit všechny
Termín Seminář (certifikace/akreditace) Objednat
05.12.2023 Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, edokladovka a zvažované legislativní změny
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-72/2008 - Občanské průkazy a cestovní doklady
05.12.2023 ON-LINE - Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, edokladovka a zvažované legislativní změny - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-103/2021 - Občanské průkazy a cestovní doklady - webinář
05.12.2023 Účetnictví vybraných účetních jednotek od A do Z a nový zákon o účetnictví - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-672/2021 - Účetnictví od A do Z - webinář
07.12.2023 DPH v oboru vodovodů a kanalizací
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-392/2023 - DPH v oboru vodovodů a kanalizací
07.12.2023 DPH v oboru vodovodů kanalizací - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-391/2023 - DPH v oboru vodovodů a kanalizací - webinář
07.12.2023 Nový stavební zákon
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-324/2023 - Nové stavební právo
07.12.2023 Nový stavební zákon - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-329/2023 - Nové stavební právo - webinář
08.12.2023 Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-410/2015 - Opravné prostředky ve správním řízení
08.12.2023 Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-593/2021 - Opravné prostředky ve správním řízení - webinář
12.12.2023 Místní poplatky v roce 2024 včetně aktuální novely zákona o místních poplatcích
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-294/2022 - Místní poplatky
12.12.2023 Nový stavební zákon na úseku stavebního řádu a co lze očekávat od poslední schválené věcné novely
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-203/2023 - Nový stavební zákon na úseku stavebního řádu
12.12.2023 Nový stavební zákon na úseku stavebního řádu a co lze očekávat od poslední schválené věcné novely - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-204/2023 - Nový stavební zákon na úseku stavebního řádu - webinář
12.12.2023 Provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-108/2023 - Provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů
12.12.2023 Provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-109/2023 - Provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů - webinář
14.12.2023 Přestupkové právo a judikatura správních soudů
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-846/2021 - Přestupkové právo a judikatura správních soudů
14.12.2023 Přestupkové právo a judikatura správních soudů - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-847/2021 - Přestupkové právo a judikatura správních soudů - webinář
14.12.2023 Účastníci řízení podle současného a nového stavebního zákona
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-97/2018 - Účastníci řízení vedených podle stavebního zákona
14.12.2023 Účastníci řízení podle současného a nového stavebního zákona - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-256/2021 - Účastníci řízení vedených podle stavebního zákona - webinář
19.12.2023 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-476/2010 - Doručování písemností
19.12.2023 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-476/2010 - Doručování písemností - webinář
19.12.2023 Účetní závěrka organizací veřejného sektoru 2023 a nový zákon o účetnictví (pro úředníky územních samosprávných celků a těmito ÚSC zřizovaných příspěvkových organizací)
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK I./PV-961/2005 - Roční uzávěrka v územních samosprávných celcích
19.12.2023 Účetní závěrka organizací veřejného sektoru 2023 a nový zákon o účetnictví (pro úředníky územních samosprávných celků a těmito ÚSC zřizovaných příspěvkových organizací) - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: Seminář byl předložen k akreditačnímu řízení.
17.01.2024 MS Excel - efektivně
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV - 512/2017 - MS EXCEL - EFEKTIVNĚ
23.01.2024 Změny zákona o silničním provozu od 1. ledna 2024
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-660/2023 - Zákon o silničním provozu
23.01.2024 Změny zákona o silničním provozu od 1. ledna 2024 - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-659/2023 - Zákon o silničním provozu - webinář
30.01.2024 Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-309/2016 - Zákon o registru smluv
30.01.2024 Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-642/2022 - Zákon o registru smluv - webinář
31.01.2024 MS Excel - analýza dat
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-423/2023 - MS Excel - analýza dat v praxi úředníka
07.02.2024 MS Excel - vzorce a podmíněné formátování efektivně
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-422/2023 - MS Excel - vzorce a podmíněné formátování efektivně v praxi úředníka
14.02.2024 MS Word - efektivně
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV - 510/2017 - MS WORD - EFEKTIVNĚ
20.02.2024 Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-888/2022 - Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona
20.02.2024 Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-890/2022 - Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona - webinář
21.02.2024 MS Excel - funkce
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-421/2023 - MS Excel - funkce v praxi úředníka
22.02.2024 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-671/2017 - Katastr nemovitostí
22.02.2024 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-107/2023 - Akreditováno pod názvem: Katastr nemovitostí - webinář
28.02.2024 MS Word - pro pokročilé
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-420/2023 - MS Word - pro pokročilé v praxi úředníka
07.03.2024 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky
• Certifikát IES
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-525/2019 - Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky
07.03.2024 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-234/2023 - Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky webinář
08.03.2024 Zákon o kontrole (kontrolní řád)
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-409/2015 - Zákon o kontrole
08.03.2024 Zákon o kontrole (kontrolní řád) - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-650/2021 - Zákon o kontrole - webinář
12.03.2024 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-775/2022 - GDPR - zpracování osobních údajů pro každého
12.03.2024 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-774/2022 - GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - webinář
13.03.2024 MS Excel - funkce
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-421/2023 - MS Excel - funkce v praxi úředníka
19.03.2024 Odstraňování (nejen černých) staveb podle nového stavebního zákona
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-161/2011 - Odstraňování černých staveb
19.03.2024 Odstraňování (nejen černých) staveb podle nového stavebního zákona - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: Seminář byl předložen k akreditačnímu řízení.
20.03.2024 MS Word - zpracování smluv a podobných dokumentů
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-419/2023 - MS Word - zpracování smluv a podobných dokumentů v praxi úředníka
21.03.2024 Rodinné právo v praxi matrik po velké novele zákona o matrikách
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-484/2017 - Rodinné právo v praxi matrik
21.03.2024 Rodinné právo v praxi matrik po velké novele zákona o matrikách - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-116/2021 - Rodinné právo v praxi matrik - webinář
02.04.2024 Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-888/2022 - Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona
02.04.2024 Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-890/2022 - Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona - webinář
03.04.2024 MS Word - efektivně
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV - 510/2017 - MS WORD - EFEKTIVNĚ
10.04.2024 MS Excel - efektivně
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV - 512/2017 - MS EXCEL - EFEKTIVNĚ
11.04.2024 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
• Certifikát IES
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-526/2019 - Pokročilé praktikum uzavírání smluv
11.04.2024 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-526/2019 - Pokročilé praktikum uzavírání smluv - webinář
16.04.2024 Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, novinky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, připravované legislativní změny a první zkušenosti s edoklady
• Certifikát IES: AK/PV-72/2008 - Občanské průkazy a cestovní doklady
16.04.2024 Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, novinky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, připravované legislativní změny a první zkušenosti s edoklady - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-103/2021 - Občanské průkazy a cestovní doklady - webinář
17.04.2024 MS Excel - vzorce a podmíněné formátování efektivně
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-422/2023 - MS Excel - vzorce a podmíněné formátování efektivně v praxi úředníka
18.04.2024 Jméno a příjmení v matriční praxi po velké novele zákona o matrikách
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-306/2017 - Jméno a příjmení
18.04.2024 Jméno a příjmení v matriční praxi po velké novele zákona o matrikách - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: Jméno a příjmení - webinář
19.04.2024 Zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-152/2019 - Zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek
19.04.2024 Zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-373/2022 - Zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - webinář
23.04.2024 Místní a účelové komunikace včetně změn souvisejících s účinností nového stavebního zákona - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-527/2014 - Místní a účelové komunikace - vznik a užívání veřejných cest
23.04.2024 Místní a účelové komunikace včetně změn souvisejících s účinností nového stavebního zákona - 1. část - vznik a užívání veřejných cest - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-464/2020 - Místní a účelové komunikace -vznik a užívání veřejných cest - webinář
23.04.2024 Místní poplatky v roce 2024 včetně aktuální novely zákona o místních poplatcích
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-294/2022 - Místní poplatky
23.04.2024 Místní poplatky v roce 2024 včetně aktuální novely zákona o místních poplatcích - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-295/2022 - Místní poplatky - webinář
25.04.2024 Podvody s podpisy, padělané smlouvy a jiná rizika očima soudního znalce
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-420/2020 - Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností
14.05.2024 Místní a účelové komunikace včetně změn souvisejících s účinností nového stavebního zákona - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-528/2014 - Místní a účelové komunikace - ochrana a údržba veřejných cest
14.05.2024 Místní a účelové komunikace včetně změn souvisejících s účinností nového stavebního zákona - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-463/2020 - Místní a účelové komunikace -ochrana a údržba veřejných cest - webinář
15.05.2024 MS Excel - funkce
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-421/2023 - MS Excel - funkce v praxi úředníka
16.05.2024 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-775/2022 - GDPR - zpracování osobních údajů pro každého
16.05.2024 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-774/2022 - GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - webinář
17.05.2024 Zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-151/2019 - Zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích
17.05.2024 Zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-372/2022 - Zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - webinář
21.05.2024 Matrika po velké novele zákona o matrikách
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-592/2021 - Matrika
21.05.2024 Matrika po velké novele zákona o matrikách - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-590/2021 - Matrika - webinář
22.05.2024 MS Excel - analýza dat
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-423/2023 - MS Excel - analýza dat v praxi úředníka
22.05.2024 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-413/2017 - Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva
22.05.2024 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech) - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: Seminář byl předložen k akreditačnímu řízení.
23.05.2024 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK I./PV-664/2005 - Správní řád
23.05.2024 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-465/2020 - Správní řád - webinář
30.05.2024 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních)
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-266/2021 - Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních)
30.05.2024 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních) - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-265/2021 - Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních) - webinář
30.05.2024 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2024 a změny související se zavedením jednotného environmentálního stanoviska a nového stavebního zákona
• Certifikát IES: AK/PV-353/2015 - Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí
30.05.2024 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2024 a změny související se zavedením jednotného environmentálního stanoviska a nového stavebního zákona - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-600/2021 - Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - webinář
31.05.2024 Aktuální otázky zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
• Průběžné vzdělávání MV ČR: Seminář byl předložen k akreditačnímu řízení.
31.05.2024 Aktuální otázky zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: Seminář byl předložen k akreditačnímu řízení.
04.06.2024 Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-888/2022 - Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona
04.06.2024 Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-890/2022 - Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona - webinář
04.06.2024 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-671/2017 - Katastr nemovitostí
04.06.2024 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-107/2023 - Akreditováno pod názvem: Katastr nemovitostí - webinář
05.06.2024 MS Excel - efektivně
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV - 512/2017 - MS EXCEL - EFEKTIVNĚ
06.06.2024 Místní poplatky v roce 2024 včetně aktuální novely zákona o místních poplatcích
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-294/2022 - Místní poplatky
06.06.2024 Místní poplatky v roce 2024 včetně aktuální novely zákona o místních poplatcích - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-295/2022 - Místní poplatky - webinář
11.06.2024 Ověřování - vidimace, legalizace (včetně změn)
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-409/2019 - Ověřování - vidimace, legalizace
11.06.2024 Ověřování - vidimace, legalizace (včetně změn) - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-705/2023 - Ověřování - vidimace, legalizace - webinář
12.06.2024 MS Word - efektivně
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV - 510/2017 - MS WORD - EFEKTIVNĚ
13.06.2024 Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, novinky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, připravované legislativní změny a první zkušenosti s edoklady
• Certifikát IES: AK/PV-72/2008 - Občanské průkazy a cestovní doklady
13.06.2024 Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, novinky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, připravované legislativní změny a první zkušenosti s edoklady - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-103/2021 - Občanské průkazy a cestovní doklady - webinář
14.06.2024 Aktuální otázky správního řízení
• Průběžné vzdělávání MV ČR: Seminář byl předložen k akreditačnímu řízení.
14.06.2024 Aktuální otázky správního řízení - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: Seminář byl předložen k akreditačnímu řízení.
26.06.2024 MS Word - pro pokročilé
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-420/2023 - MS Word - pro pokročilé v praxi úředníka

Nalezeno celkem 103 seminářů.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit