Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Akreditované vzdělávání

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
02.04.2020 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2020 a připravované úpravy ve vazbě na projednávanou rekodifikaci veřejného stavebního práva
02.04.2020 Občanské průkazy a cestovní doklady - zkušenosti a problémy z aplikační praxe po významné novele, biometrické údaje v občanském průkazu
07.04.2020 Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
07.04.2020 Účastníci řízení podle stavebního zákona k 1. 4. 2020
14.04.2020 Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na aktuální návrh novely a na přípravu rekodifikace
16.04.2020 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
21.04.2020 Změny v právu na informace - výklad zákon o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
21.04.2020 Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
22.04.2020 MS Word - efektivně
23.04.2020 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách
23.04.2020 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě a jaké změny se očekávají v rámci rekodifikace
28.04.2020 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
28.04.2020 Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
29.04.2020 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
06.05.2020 MS Excel - efektivně
12.05.2020 Námitky sousedů proti stavbě I. - proč a jak je má stavební úřad posuzovat
14.05.2020 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních)
14.05.2020 Jméno a příjmení v matriční praxi po novele
14.05.2020 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
19.05.2020 Porušení rozpočtové kázně a rizika v praxi
21.05.2020 Stavební zákon - problémy současné praxe + nový stavební zákon - nejaktuálnější informace o návrhu a postupu projednávání
21.05.2020 Občanské průkazy a cestovní doklady - zkušenosti a problémy z aplikační praxe po významné novele, biometrické údaje v občanském průkazu
26.05.2020 Námitky sousedů proti stavbě II. - postup ve správním řízení i před soudem
28.05.2020 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
29.05.2020 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi
02.06.2020 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
02.06.2020 Nejčastější dotazy správců poplatků po novele zákona o místních poplatcích a nesprávnosti při výkonu správy místních poplatků
02.06.2020 Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích
05.06.2020 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi
09.06.2020 Občanské průkazy a cestovní doklady - zkušenosti a problémy z aplikační praxe po významné novele, biometrické údaje v občanském průkazu
11.06.2020 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
11.06.2020 Stavební zákon na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a jaké změny se připravují v rámci rekodifikace
12.06.2020 Opravné prostředky ve správním řízení
18.06.2020 Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel
18.06.2020 Stavební zákon na úseku územního rozhodování + jaké změny se připravují v rámci rekodifikace
23.06.2020 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2020 a připravované úpravy ve vazbě na projednávanou rekodifikaci veřejného stavebního práva
10.09.2020 Hospodaření a kontrola příspěvkových organizací územních samosprávných celků
15.09.2020 Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na aktuální návrh novely a na přípravu rekodifikace
17.09.2020 Ochrana soukromí a osobních údajů versus právo na informace, jak se bránit zneužívání práv?
22.09.2020 Ověřování - vidimace, legalizace po novele
23.09.2020 MS Word - efektivně
06.10.2020 Odstraňování černých staveb po novele stavebního zákona
14.10.2020 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách
22.10.2020 Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
22.10.2020 Územní plánování - problémy současné praxe, aktuální informace o přípravě nového stavebního zákona
03.11.2020 Stavební zákon na úseku stavebního řádu + jaké změny se připravují v rámci rekodifikace
05.11.2020 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
10.11.2020 Změny v právu na informace - výklad zákon o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
24.11.2020 Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
26.11.2020 Účastníci řízení podle stavebního zákona k 1. 4. 2020
03.12.2020 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě a jaké změny se očekávají v rámci rekodifikace

Nalezeno celkem 51 seminářů.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit