Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Akreditované vzdělávání

Zobrazit všechny
Termín Seminář (certifikace/akreditace) Objednat
24.05.2022 Vodní zákon aktuálně
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-364/2022 - Vodní zákon
24.05.2022 Vodní zákon aktuálně - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-351/2022 - Vodní zákon - webinář
31.05.2022 Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-528/2014 - Místní a účelové komunikace - ochrana a údržba veřejných cest
31.05.2022 Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-463/2020 - Místní a účelové komunikace -ochrana a údržba veřejných cest - webinář
31.05.2022 Právo na informace - praktický výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-73/2008 - Právo na informace ve veřejné správě
31.05.2022 Právo na informace - praktický výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-251/2021 - Právo na informace ve veřejné správě - webinář
31.05.2022 Účastníci řízení podle současného a nového stavebního zákona
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-97/2018 - Účastníci řízení vedených podle stavebního zákona
31.05.2022 Účastníci řízení podle současného a nového stavebního zákona - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-256/2021 - Účastníci řízení vedených podle stavebního zákona - webinář
02.06.2022 Přestupkové právo a judikatura správních soudů
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-846/2021 - Přestupkové právo a judikatura správních soudů
02.06.2022 Přestupkové právo a judikatura správních soudů - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-847/2021 - Přestupkové právo a judikatura správních soudů - webinář
02.06.2022 Stavební zákon na úseku stavebního řádu dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-206/2021 - Stavební řád - webinář
03.06.2022 Zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-151/2019 - Zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích
03.06.2022 Zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-372/2022 - Zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - webinář
07.06.2022 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-476/2010 - Doručování písemností
07.06.2022 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-476/2010 - Doručování písemností - webinář
07.06.2022 Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na nový stavební zákon - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-356/2022 - Správní postupy podle stavebního zákona - webinář
07.06.2022 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK I./PV-947/2005 - Správní řízení
07.06.2022 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-109/2022 - Správní řízení - webinář
09.06.2022 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi
• Certifikát IES
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-671/2017 - Katastr nemovitostí
09.06.2022 Místní poplatky po posledních zásadních novelách
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-294/2022 - Místní poplatky
09.06.2022 Místní poplatky po posledních zásadních novelách - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-295/2022 - Místní poplatky - webinář
09.06.2022 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-72/2008 - Občanské průkazy a cestovní doklady
09.06.2022 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-103/2021 - Občanské průkazy a cestovní doklady - webinář
14.06.2022 Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-500/2016 - Procesní obrana při poskytování dotací - dotace jako přínos nebo problém?
14.06.2022 Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-500/2016 - Procesní obrana při poskytování dotací - dotace jako přínos nebo problém?
16.06.2022 Ověřování - vidimace, legalizace po novele
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-409/2019 - Ověřování - vidimace, legalizace
16.06.2022 Ověřování - vidimace, legalizace po novele - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-409/2019 - Ověřování - vidimace, legalizace - webinář
17.06.2022 Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-410/2015 - Opravné prostředky ve správním řízení
17.06.2022 Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-593/2021 - Opravné prostředky ve správním řízení - webinář
23.06.2022 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK I./PV-262/2003 - - Stavební zákon - stavební řád a územní rozhodování
23.06.2022 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-303/2022 - Stavební zákon - stavební řád a územní rozhodování - webinář
24.06.2022 Příprava nového volebního období
• Průběžné vzdělávání MV ČR: Seminář byl předložen k akreditačnímu řízení
24.06.2022 Příprava nového volebního období - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: Seminář byl předložen k akreditačnímu řízení.
13.09.2022 Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-408/2019 - Obecní a krajské dotace (procesní obrana v potížích)
13.09.2022 Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-408/2019 - Obecní a krajské dotace (procesní obrana v potížích)
06.10.2022 Rodinné právo v praxi matrik
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-484/2017 - Rodinné právo v praxi matrik
06.10.2022 Rodinné právo v praxi matrik - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-116/2021 - Rodinné právo v praxi matrik - webinář
06.10.2022 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK I./PV-947/2005 - Správní řízení
06.10.2022 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-109/2022 - Správní řízení - webinář
18.10.2022 Jak se bránit zneužívání práva na informace - nová judikatura a legislativa v oblasti střetu práva na informace s ochranou osobních údajů
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-81/2020 - Ochrana soukromí a osobních údajů versus právo na informace, jak se bránit zneužívání práv?
18.10.2022 Jak se bránit zneužívání práva na informace - nová judikatura a legislativa v oblasti střetu práva na informace s ochranou osobních údajů - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR
01.11.2022 Jméno a příjmení v matriční praxi
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-306/2017 - Jméno a příjmení
01.11.2022 Jméno a příjmení v matriční praxi - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-306/2017 - Jméno a příjmení - webinář
10.11.2022 Dozorová a kontrolní činnost stavebního úřadu ve veřejném zájmu ve světle současného a nového stavebního zákona
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-698/2017 - Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu
10.11.2022 Dozorová a kontrolní činnost stavebního úřadu ve veřejném zájmu ve světle současného a nového stavebního zákona - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-202/2021 - Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu - webinář
15.11.2022 Matrika
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-592/2021 - Matrika
15.11.2022 Matrika - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-590/2021 - Matrika - webinář
22.11.2022 Právo na informace - praktický výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-251/2021 - Právo na informace ve veřejné správě - webinář
25.11.2022 Zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenost s aplikací v praxi
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-152/2019 - Zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek
25.11.2022 Zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenost s aplikací v praxi - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-373/2022 - Zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - webinář
29.11.2022 Nový zákon o odpadech a nové prováděcí předpisy - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-99/2021 - Zákon o odpadech a prováděcí předpisy - webinář
29.11.2022 Nový zákon o odpadech a nové prováděcí předpisy a jejich aplikace v praxi
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-98/2021 - Zákon o odpadech a prováděcí předpisy
01.12.2022 Vodní zákon aktuálně
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-364/2022 - Vodní zákon
01.12.2022 Vodní zákon aktuálně - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-351/2022 - Vodní zákon - webinář
08.12.2022 Účetnictví vybraných účetních jednotek od A do Z
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-1210/2012 - Účetnictví od A do Z
08.12.2022 Účetnictví vybraných účetních jednotek od A do Z - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-672/2021 - Účetnictví od A do Z - webinář
13.12.2022 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK I./PV-947/2005 - Správní řízení
13.12.2022 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-109/2022 - Správní řízení - webinář

Nalezeno celkem 59 seminářů.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit