Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Akreditované vzdělávání

Zobrazit všechny
Termín Seminář (certifikace/akreditace) Objednat
21.05.2024 Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. na úseku územního plánování, postupy při jeho uplatňování v období bezprostředně po nabytí účinnosti
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV - 589/2021 - Územní plánování
21.05.2024 Nový stavební zákon č. 283/2021 sb. na úseku územního plánování, postupy při jeho uplatňování v období bezprostředně po nabytí účinnosti - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV - 591/2021 - Územní plánování - webinář
22.05.2024 MS Excel - analýza dat
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-423/2023 - MS Excel - analýza dat v praxi úředníka
22.05.2024 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-413/2017 - Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva
22.05.2024 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech) - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: Seminář byl předložen k akreditačnímu řízení.
23.05.2024 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK I./PV-664/2005 - Správní řád
23.05.2024 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-465/2020 - Správní řád - webinář
28.05.2024 Nový stavební zákon v detailu - Stavební právo hmotné, požadavky na výstavbu, prováděcí předpisy
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-148/2024 - Nové stavební právo v detailu - stavební právo hmotné, požadavky na výstavbu, prováděcí předpisy
28.05.2024 Nový stavební zákon v detailu - Stavební právo hmotné, požadavky na výstavbu, prováděcí předpisy - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-151/2024 - Nové stavební právo v detailu - stavební právo hmotné, požadavky na výstavbu, prováděcí předpisy - webinář
30.05.2024 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních)
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-266/2021 - Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních)
30.05.2024 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních) - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-265/2021 - Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních) - webinář
30.05.2024 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2024 a změny související se zavedením jednotného environmentálního stanoviska a nového stavebního zákona
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-353/2015 - Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí
30.05.2024 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2024 a změny související se zavedením jednotného environmentálního stanoviska a nového stavebního zákona - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-600/2021 - Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - webinář
31.05.2024 Aktuální otázky zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
• Průběžné vzdělávání MV ČR: Seminář byl předložen k akreditačnímu řízení.
31.05.2024 Aktuální otázky zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: Seminář byl předložen k akreditačnímu řízení.
04.06.2024 Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-888/2022 - Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona
04.06.2024 Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-890/2022 - Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona - webinář
04.06.2024 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-671/2017 - Katastr nemovitostí
04.06.2024 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-107/2023 - Akreditováno pod názvem: Katastr nemovitostí - webinář
04.06.2024 Správní postupy podle nového stavebního zákona
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-100/2007 - Stavební zákon ve vazbě na správní řád
04.06.2024 Správní postupy podle nového stavebního zákona - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-356/2022 - Správní postupy podle stavebního zákona - webinář
05.06.2024 MS Excel - efektivně
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV - 512/2017 - MS EXCEL - EFEKTIVNĚ
zaplněno
06.06.2024 Místní poplatky v roce 2024 včetně aktuální novely zákona o místních poplatcích
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-294/2022 - Místní poplatky
06.06.2024 Místní poplatky v roce 2024 včetně aktuální novely zákona o místních poplatcích - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-295/2022 - Místní poplatky - webinář
11.06.2024 Nový stavební zákon na úseku stavebního řádu a co přinesla poslední věcná novela
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-203/2023 - Nový stavební zákon na úseku stavebního řádu
11.06.2024 Nový stavební zákon na úseku stavebního řádu a co přinesla poslední věcná novela - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-204/2023 - - Nový stavební zákon na úseku stavebního řádu - webinář
11.06.2024 Ověřování - vidimace, legalizace (včetně změn)
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-409/2019 - Ověřování - vidimace, legalizace
11.06.2024 Ověřování - vidimace, legalizace (včetně změn) - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-705/2023 - Ověřování - vidimace, legalizace - webinář
12.06.2024 MS Word - efektivně
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV - 510/2017 - MS WORD - EFEKTIVNĚ
13.06.2024 Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, novinky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, připravované legislativní změny a první zkušenosti s edoklady
• Certifikát IES: AK/PV-72/2008 - Občanské průkazy a cestovní doklady
13.06.2024 Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, novinky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, připravované legislativní změny a první zkušenosti s edoklady - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-103/2021 - Občanské průkazy a cestovní doklady - webinář
13.06.2024 Přestupkové právo a judikatura správních soudů
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-846/2021 - Přestupkové právo a judikatura správních soudů
13.06.2024 Přestupkové právo a judikatura správních soudů - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-847/2021 - Přestupkové právo a judikatura správních soudů - webinář
14.06.2024 Aktuální otázky správního řízení
• Průběžné vzdělávání MV ČR: Seminář byl předložen k akreditačnímu řízení.
14.06.2024 Aktuální otázky správního řízení - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: Seminář byl předložen k akreditačnímu řízení.
18.06.2024 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-476/2010 - Doručování písemností
18.06.2024 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-437/2023 - Doručování písemností - webinář
18.06.2024 Kamery všude kolem nás, jak je provozovat a nebýt v rozporu s GDPR
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-108/2023 - Provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů
18.06.2024 Kamery všude kolem nás, jak je provozovat a nebýt v rozporu s GDPR - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-109/2023 - Provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů - webinář
20.06.2024 Elektronizace v právu (nařízení eIDAS, elektronické podpisy, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické právní jednání a digitální služby v soukromém a veřejném právu)
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-509/2023 - Elektronické trendy v právu
20.06.2024 Elektronizace v právu (nařízení eIDAS, elektronické podpisy, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické právní jednání a digitální služby v soukromém a veřejném právu) - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-508/2023 - Elektronické trendy v právu - webinář
20.06.2024 Povolování záměrů v době účinnosti dvou stavebních zákonů (zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 283/2021 Sb.) - NOVINKA
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-664/2023 - Povolování záměrů v době účinnosti dvou stavebních zákonů.
20.06.2024 Povolování záměrů v době účinnosti dvou stavebních zákonů (zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 283/2021 Sb.) - NOVINKA - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-663/2023 - Povolování záměrů v době účinnosti dvou stavebních zákonů - webinář
21.06.2024 Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-410/2015 - Opravné prostředky ve správním řízení
21.06.2024 Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-593/2021 - Opravné prostředky ve správním řízení - webinář
26.06.2024 MS Word - pro pokročilé
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-420/2023 - MS Word - pro pokročilé v praxi úředníka
03.09.2024 Odstraňování (nejen černých) staveb podle nového stavebního zákona
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-76/2024 - Odstraňování (nejen) černých staveb
03.09.2024 Odstraňování (nejen černých) staveb podle nového stavebního zákona - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-77/2024 - Odstraňování (nejen) černých staveb - webinář
05.09.2024 Povolování, užívání a odstraňování záměrů podle nového stavebního zákona - stavební řád nově
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-311/2008 - Stavební řád
05.09.2024 Povolování, užívání a odstraňování záměrů podle nového stavebního zákona - stavební řád nově - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-206/2021 - Stavební řád - webinář
11.09.2024 MS Word - efektivně
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV - 510/2017 - MS WORD - EFEKTIVNĚ
17.09.2024 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-775/2022 - GDPR - zpracování osobních údajů pro každého
17.09.2024 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-774/2022 - GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - webinář
18.09.2024 MS Excel - efektivně
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV - 512/2017 - MS EXCEL - EFEKTIVNĚ
19.09.2024 Nový stavební zákon v rozsahu stavební právo hmotné, vybrané činnosti ve výstavbě, povinnosti osob zúčastněných ve výstavbě, zvláštní pravomoci stavebního úřadu a nové prováděcí vyhlášky
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-232/2024 - Nový stavební zákon - stavební právo hmotné, povinnosti osob zúčastněných ve výstavbě a zvláštní pravomoci stavebního úřadu
19.09.2024 Nový stavební zákon v rozsahu stavební právo hmotné, vybrané činnosti ve výstavbě, povinnosti osob zúčastněných ve výstavbě, zvláštní pravomoci stavebního úřadu a nové prováděcí vyhlášky - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-231/2024 - Nový stavební zákon - stavební právo hmotné, povinnosti osob zúčastněných ve výstavbě a zvláštní pravomoci stavebního úřadu - webinář
20.09.2024 Zákon o kontrole (kontrolní řád)
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-409/2015 - Zákon o kontrole
20.09.2024 Zákon o kontrole (kontrolní řád) - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-650/2021 - Zákon o kontrole - webinář
24.09.2024 Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, novinky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, připravované legislativní změny a první zkušenosti s edoklady
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-72/2008 - Občanské průkazy a cestovní doklady
24.09.2024 Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, novinky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, připravované legislativní změny a první zkušenosti s edoklady - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-103/2021 - Občanské průkazy a cestovní doklady - webinář
25.09.2024 MS Excel - funkce
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-421/2023 - MS Excel - funkce v praxi úředníka
26.09.2024 Jednotlivé místní poplatky a jejich správa
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-294/2022 - Místní poplatky
26.09.2024 Jednotlivé místní poplatky a jejich správa - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-295/2022 - Místní poplatky - webinář
26.09.2024 Podvody s podpisy, padělané smlouvy a jiná rizika očima soudního znalce
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-420/2020 - Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností
01.10.2024 Zákon o silničním provozu po významných změnách od 1. ledna 2024
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-660/2023 - Zákon o silničním provozu
01.10.2024 Zákon o silničním provozu po významných změnách od 1. ledna 2024 - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-659/2023 - Zákon o silničním provozu - webinář
03.10.2024 Povolování, užívání a odstraňování záměrů podle nového stavebního zákona - stavební řád nově
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-311/2008 - Stavební řád
03.10.2024 Povolování, užívání a odstraňování záměrů podle nového stavebního zákona - stavební řád nově - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-206/2021 - Stavební řád - webinář
03.10.2024 Zákon o vodovodech a kanalizacích
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-638/2023 - Zákon o vodovodech a kanalizacích
04.10.2024 Zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-152/2019 - Zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek
04.10.2024 Zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-373/2022 - Zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - webinář
09.10.2024 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-525/2019 - Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky
09.10.2024 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-234/2023 - Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky - webinář
09.10.2024 MS Excel - vzorce a podmíněné formátování efektivně
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-422/2023 - MS Excel - vzorce a podmíněné formátování efektivně v praxi úředníka
10.10.2024 Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-888/2022 - Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona
10.10.2024 Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-890/2022 - Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona - webinář
10.10.2024 Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-408/2019 - Obecní a krajské dotace (procesní obrana v potížích)
10.10.2024 Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-574/2022 - Obecní a krajské dotace (procesní obrana v potížích) - webinář
15.10.2024 Kamery všude kolem nás, jak je provozovat a nebýt v rozporu s GDPR
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-108/2023 - Provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů
15.10.2024 Kamery všude kolem nás, jak je provozovat a nebýt v rozporu s GDPR - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-109/2023 - Provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů - webinář
16.10.2024 MS Excel - analýza dat
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-423/2023 - MS Excel - analýza dat v praxi úředníka
17.10.2024 Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, novinky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, připravované legislativní změny a první zkušenosti s edoklady
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-72/2008 - Občanské průkazy a cestovní doklady
18.10.2024 Zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-151/2019 - Zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích
18.10.2024 Zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-372/2022 - Zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - webinář
22.10.2024 DPH u obcí, příspěvkových a dalších neziskových organizací
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK I./PV-979/2005 - DPH u neziskových subjektů územních samosprávných celků
22.10.2024 DPH u obcí, příspěvkových a dalších neziskových organizací - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: Seminář byl předložen k akreditačnímu řízení.
22.10.2024 Inventarizace majetku a závazků 2024 a nový zákon o účetnictví (pro úředníky územních samosprávných celků a těmito ÚSC zřizovaných příspěvkových organizací)
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-622/2022 - Inventarizace pro úředníky ÚSC a jimi zřizovaných příspěvkových organizací
22.10.2024 Inventarizace majetku a závazků 2024 a nový zákon o účetnictví (pro úředníky územních samosprávných celků a těmito ÚSC zřizovaných příspěvkových organizací) - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-623/2022 - Inventarizace pro úředníky ÚSC a jimi zřizovaných příspěvkových organizací - webinář
22.10.2024 Nový stavební zákon v rozsahu stavební právo hmotné, vybrané činnosti ve výstavbě, povinnosti osob zúčastněných ve výstavbě, zvláštní pravomoci stavebního úřadu a nové prováděcí vyhlášky
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-232/2024 - Nový stavební zákon - stavební právo hmotné, povinnosti osob zúčastněných ve výstavbě a zvláštní pravomoci stavebního úřadu
22.10.2024 Nový stavební zákon v rozsahu stavební právo hmotné, vybrané činnosti ve výstavbě, povinnosti osob zúčastněných ve výstavbě, zvláštní pravomoci stavebního úřadu a nové prováděcí vyhlášky - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-231/2024 - Nový stavební zákon - stavební právo hmotné, povinnosti osob zúčastněných ve výstavbě a zvláštní pravomoci stavebního úřadu - webinář
23.10.2024 MS Word - zpracování smluv a podobných dokumentů
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-419/2023 - MS Word - zpracování smluv a podobných dokumentů v praxi úředníka
05.11.2024 Právo na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím s judikaturou
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-73/2008 - Právo na informace ve veřejné správě
05.11.2024 Právo na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím s judikaturou - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-251/2021 - Právo na informace ve veřejné správě - webinář
05.11.2024 Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-500/2016 - Procesní obrana při poskytování dotací - dotace jako přínos nebo problém?
05.11.2024 Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-736/2023 - Procesní obrana při poskytování dotací - dotace jako přínos nebo problém? - webinář
06.11.2024 MS Excel - efektivně
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV - 512/2017 - MS EXCEL - EFEKTIVNĚ
07.11.2024 Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, novinky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, připravované legislativní změny a první zkušenosti s edoklady
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-72/2008 - Občanské průkazy a cestovní doklady
07.11.2024 Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, novinky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, připravované legislativní změny a první zkušenosti s edoklady - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-103/2021 - Občanské průkazy a cestovní doklady - webinář
07.11.2024 Povolování, užívání a odstraňování záměrů podle nového stavebního zákona - stavební řád nově
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-311/2008 - Stavební řád
07.11.2024 Povolování, užívání a odstraňování záměrů podle nového stavebního zákona - stavební řád nově - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-206/2021 - Stavební řád - webinář
07.11.2024 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK I./PV-664/2005 - Správní řád
07.11.2024 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-465/2020 - Správní řád - webinář
12.11.2024 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-775/2022 - GDPR - zpracování osobních údajů pro každého
12.11.2024 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-774/2022 - GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - webinář
12.11.2024 Katastr nemovitostí, aktuálně, prakticky a v souvislostech
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-671/2017 - Katastr nemovitostí
12.11.2024 Katastr nemovitostí, aktuálně, prakticky a v souvislostech - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-107/2023 - Katastr nemovitostí - webinář
13.11.2024 MS Word - efektivně
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV - 510/2017 - MS WORD - EFEKTIVNĚ
14.11.2024 Veřejná prostranství - aktuálně
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-439/2015 - Veřejná prostranství
14.11.2024 Veřejná prostranství - aktuálně - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-575/2022 - Veřejná prostranství - webinář
14.11.2024 Vodní zákon podle nového stavebního zákona ve znění havarijní novely
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-364/2022 - Vodní zákon
14.11.2024 Vodní zákon podle nového stavebního zákona ve znění havarijní novely - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-351/2022 - Vodní zákon - webinář
19.11.2024 Elektronizace v právu (nařízení eIDAS, elektronické podpisy, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické právní jednání a digitální služby v soukromém a veřejném právu)
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-509/2023 - Elektronické trendy v právu
19.11.2024 Elektronizace v právu (nařízení eIDAS, elektronické podpisy, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické právní jednání a digitální služby v soukromém a veřejném právu) - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-508/2023 - Elektronické trendy v právu - webinář
19.11.2024 Místní a účelové komunikace včetně změn souvisejících s účinností nového stavebního zákona - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-527/2014 - Místní a účelové komunikace - vznik a užívání veřejných cest
19.11.2024 Místní a účelové komunikace včetně změn souvisejících s účinností nového stavebního zákona - 1. část - vznik a užívání veřejných cest - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-464/2020 - Místní a účelové komunikace -vznik a užívání veřejných cest - webinář
20.11.2024 MS Excel - vzorce a podmíněné formátování efektivně
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-422/2023 - MS Excel - vzorce a podmíněné formátování efektivně v praxi úředníka
22.11.2024 Aktuální otázky zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
• Průběžné vzdělávání MV ČR: Seminář byl předložen k akreditačnímu řízení.
22.11.2024 Aktuální otázky zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: Seminář byl předložen k akreditačnímu řízení.
26.11.2024 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2024 a změny související se zavedením jednotného environmentálního stanoviska a nového stavebního zákona
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-353/2015 - Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí
26.11.2024 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2024 a změny související se zavedením jednotného environmentálního stanoviska a nového stavebního zákona - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-600/2021 - Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - webinář
28.11.2024 Jednotlivé místní poplatky a jejich správa
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-294/2022 - Místní poplatky
28.11.2024 Jednotlivé místní poplatky a jejich správa - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-295/2022 - Místní poplatky - webinář
03.12.2024 Místní a účelové komunikace včetně změn souvisejících s účinností nového stavebního zákona - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-528/2014 - Místní a účelové komunikace - ochrana a údržba veřejných cest
03.12.2024 Místní a účelové komunikace včetně změn souvisejících s účinností nového stavebního zákona - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-463/2020 - Místní a účelové komunikace -ochrana a údržba veřejných cest - webinář
04.12.2024 MS Excel - funkce
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-421/2023 - MS Excel - funkce v praxi úředníka
04.12.2024 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-526/2019 - Pokročilé praktikum uzavírání smluv
04.12.2024 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-211/2024 - Pokročilé praktikum uzavírání smluv - webinář
05.12.2024 Účetnictví vybraných účetních jednotek od A do Z a nový zákon o účetnictví
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-1210/2012 - Účetnictví od A do Z
05.12.2024 Účetnictví vybraných účetních jednotek od A do Z a nový zákon o účetnictví - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-672/2021 - Účetnictví od A do Z - webinář
06.12.2024 Aktuální otázky správního řízení
• Průběžné vzdělávání MV ČR: Seminář byl předložen k akreditačnímu řízení.
06.12.2024 Aktuální otázky správního řízení - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: Seminář byl předložen k akreditačnímu řízení.
10.12.2024 Kamery všude kolem nás, jak je provozovat a nebýt v rozporu s GDPR
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-108/2023 - Provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů
10.12.2024 Kamery všude kolem nás, jak je provozovat a nebýt v rozporu s GDPR - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-109/2023 - Provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů - webinář
10.12.2024 Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, novinky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, připravované legislativní změny a první zkušenosti s edoklady
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-72/2008 - Občanské průkazy a cestovní doklady
10.12.2024 Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, novinky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, připravované legislativní změny a první zkušenosti s edoklady - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-103/2021 - Občanské průkazy a cestovní doklady - webinář
11.12.2024 MS Word - pro pokročilé
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-420/2023 - MS Word - pro pokročilé v praxi úředníka
12.12.2024 Nový stavební zákon v rozsahu stavební právo hmotné, vybrané činnosti ve výstavbě, povinnosti osob zúčastněných ve výstavbě, zvláštní pravomoci stavebního úřadu a nové prováděcí vyhlášky
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-232/2024 - Nový stavební zákon - stavební právo hmotné, povinnosti osob zúčastněných ve výstavbě a zvláštní pravomoci stavebního úřadu
12.12.2024 Nový stavební zákon v rozsahu stavební právo hmotné, vybrané činnosti ve výstavbě, povinnosti osob zúčastněných ve výstavbě, zvláštní pravomoci stavebního úřadu a nové prováděcí vyhlášky - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-231/2024 - Nový stavební zákon - stavební právo hmotné, povinnosti osob zúčastněných ve výstavbě a zvláštní pravomoci stavebního úřadu - webinář
13.12.2024 Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-410/2015 - Opravné prostředky ve správním řízení
13.12.2024 Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: AK/PV-593/2021 - Opravné prostředky ve správním řízení - webinář
19.12.2024 Účetní závěrka organizací veřejného sektoru 2024 a nový zákon o účetnictví (pro úředníky územních samosprávných celků a těmito ÚSC zřizovaných příspěvkových organizací)
• Průběžné vzdělávání MV ČR: Seminář byl předložen k akreditačnímu řízení.
19.12.2024 Účetní závěrka organizací veřejného sektoru 2024 a nový zákon o účetnictví (pro úředníky územních samosprávných celků a těmito ÚSC zřizovaných příspěvkových organizací) - ON-LINE
• Průběžné vzdělávání MV ČR: Seminář byl předložen k akreditačnímu řízení.

Nalezeno celkem 142 seminářů.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit