Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Akreditované vzdělávání

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
01.10.2020 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízenízrušeno
(přeloženo)
01.10.2020 Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stavebního zákona - základní přehledzrušeno
(přeloženo)
06.10.2020 Odstraňování černých staveb po novele stavebního zákona
06.10.2020 Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely
06.10.2020 Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely - ON-LINE seminář
08.10.2020 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky
08.10.2020 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
08.10.2020 Nejčastější dotazy správců poplatků po novele zákona o místních poplatcích a nesprávnosti při výkonu správy místních poplatků
09.10.2020 Zákon o kontrole (kontrolní řád)
09.10.2020 Zákon o kontrole (kontrolní řád) - ON-LINE seminář
13.10.2020 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
13.10.2020 Stavební zákon - problémy současné praxe + nový stavební zákon - nejaktuálnější informace o návrhu a postupu projednávání
14.10.2020 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách
20.10.2020 Stavební zákon na úseku územního rozhodování + jak probíhá rekodifikace
21.10.2020 MS Word - efektivně
22.10.2020 ODLOŽENO - Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nichzrušeno
(přeloženo)
22.10.2020 Územní plánování - problémy současné praxe, aktuální informace o přípravě nového stavebního zákona
03.11.2020 ODLOŽENO - Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nichzrušeno
(přeloženo)
03.11.2020 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních)
03.11.2020 Stavební zákon na úseku stavebního řádu + jak probíhá rekodifikace
05.11.2020 Jméno a příjmení v matriční praxi po novele
05.11.2020 Plánovací smlouvy a smlouvy obcí s investory
05.11.2020 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
10.11.2020 Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu
10.11.2020 Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
10.11.2020 Porušení rozpočtové kázně a rizika v praxi
10.11.2020 Změny v právu na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novela
11.11.2020 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
12.11.2020 Komplexní adaptační opatření k omezení sucha, místních povodní, eroze půdy a zlepšení jakosti vody v krajině
12.11.2020 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
24.11.2020 Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
24.11.2020 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování a jak probíhá rekodifikace
26.11.2020 Účastníci řízení podle stavebního zákona k 1. 4. 2020
27.11.2020 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi
27.11.2020 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE seminář
01.12.2020 Námitky sousedů proti stavbě I. - proč a jak je má stavební úřad posuzovat
01.12.2020 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
03.12.2020 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě a jaké změny nás čekají v rámci rekodifikace
04.12.2020 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi
04.12.2020 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE seminář
08.12.2020 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
08.12.2020 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře - ON-LINE seminář
08.12.2020 Místní poplatky - aktuálně v roce 2020 a 2021 včetně informací o novele od roku 2021
08.12.2020 Nový stavební zákon - podrobné informace o návrhu paragrafového znění nového stavebního zákona
08.12.2020 Účetnictví vybraných účetních jednotek od A do Z
09.12.2020 MS Excel - efektivně
10.12.2020 „Suchá“ novela vodního zákona a další přijaté a projednávané novely vodního zákona
10.12.2020 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
10.12.2020 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2021 a připravované úpravy ve vazbě na projednávanou rekodifikaci veřejného stavebního práva
11.12.2020 Opravné prostředky ve správním řízení
11.12.2020 Opravné prostředky ve správním řízení - ON-LINE seminář
15.12.2020 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
15.12.2020 Námitky sousedů proti stavbě II. - postup ve správním řízení i před soudem
17.12.2020 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování a jak probíhá rekodifikace
09.02.2021 Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stavebního zákona - základní přehled

Nalezeno celkem 55 seminářů.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit