Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Akreditované vzdělávání

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
19.02.2019 Veřejná prostranství
26.02.2019 Procesní obrana při poskytování dotací po významné novele velkých rozpočtových pravidel, účinné od 1. 1. 2018
28.02.2019 Stavební zákon na úseku územního rozhodování po velké novele stavebního zákona
07.03.2019 Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu
12.03.2019 Odstraňování černých staveb po novele stavebního zákona
13.03.2019 MS Excel - efektivně
21.03.2019 Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a GDPR - jak poskytovat osobní údaje veřejnosti a subjektům údajů a neporušit právo?
21.03.2019 Stavební zákon na úseku stavebního řádu po velké novele stavebního zákona
22.03.2019 Zákon o kontrole (kontrolní řád)
26.03.2019 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
28.03.2019 Místní poplatky 2019 - aktuálně
28.03.2019 Územní plánování v roce 2019
28.03.2019 Hospodaření a kontrola příspěvkových organizací územních samosprávných celků
03.04.2019 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
04.04.2019 Obce a hazardní hry
04.04.2019 Účastníci řízení před a po velké novele stavebního zákona
09.04.2019 Změny v právu na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
09.04.2019 Občanské průkazy a cestovní doklady - zkušenosti a problémy z aplikační praxe po významné novele
09.04.2019 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
11.04.2019 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí po novelizacích z roku 2017
11.04.2019 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
11.04.2019 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku
16.04.2019 Správní postupy podle stavebního zákona po jeho velké novele
16.04.2019 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
14.05.2019 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
15.05.2019 MS Excel - efektivně
16.05.2019 Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy po významných novelách
20.05.2019 MS Word - efektivně
21.05.2019 Námitky sousedů proti stavbě I. - proč a jak je má stavební úřad posuzovat
23.05.2019 Porušení rozpočtové kázně a rizika v praxi
23.05.2019 Občanské průkazy a cestovní doklady - zkušenosti a problémy z aplikační praxe po významné novele POZOR: MÍSTO KONÁNÍ: Bea centrum Olomouc!
24.05.2019 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi
28.05.2019 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě po velké novele stavebního zákona, rozsah dokumentací a projektových dokumentací po novele vyhlášky o dokumentaci staveb
30.05.2019 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
31.05.2019 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi
04.06.2019 Námitky sousedů proti stavbě II. - provádění a užívání stavby a obrana sousedů ve správním řízení i před soudem
04.06.2019 Poskytování informací veřejnosti po účinnosti GDPR - vliv GDPR na registr smluv - jak postupovat ve sporných situacích
06.06.2019 Občanské průkazy a cestovní doklady - zkušenosti a problémy z aplikační praxe po významné novele
11.06.2019 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
11.06.2019 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních)
14.06.2019 Opravné prostředky ve správním řízení
19.06.2019 MS Word - efektivně
20.06.2019 Velká novela zákona o místních poplatcích 2019
20.06.2019 Aktuální právní problémy ochrany ŽP ve městech a obcích

Nalezeno celkem 44 seminářů.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit