Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Obchodní zákoník po četných novelizacích z roku 2009 a 2010
Nekončící legislativní smršť v obchodním právu

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
29.11.2010
9.00 - cca 16.30
    —
10203

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Detaily/doprava
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Rok 2009 i první měsíce roku 2010 přinesly řadu významných a rozsáhlých přímých i nepřímých novelizací obchodního práva. Po přijetí zákona o auditorech (duben 2009) změnily dvě velké novelizace obchodní zákoník, resp. obchodní právo v létě roku 2009 (účinnost od 20. 7. a 1. 8.). Zásadní průlom v právu společností přinesl s účinností od 1. 12. 2009 zákon č. 420/2009 Sb. Dílčí novelizace obchodního zákoníku začaly působit od 20. 7. 2009, resp. 1. 11. 2009. V roce 2010 změnil obchodní právo zejména zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle a jejím zneužití (účinnost od 1. 2.), č. 152/2010 Sb., kterým se novelizovala úprava nekalé soutěže (účinnost od 1. 7.), či č. 155/2010 Sb., kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů (účinnost od 1. 8.). Za zmínku stojí též novela vládního nařízení o výši úroku z prodlení (č. 33/2010 Sb., účinná od 1. 7. 2010). Bez významu nejsou ani posuny v komunitární úpravě, např. přijetí směrnice 2009/102/ES o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem či vydání nařízení ES/1060/2009 o ratingových agenturách a navazujícího zákona č. 160/2010 Sb. Cílem semináře je podat přehled o těchto novelizacích a zmapovat jejich hlavní přínos, mnohá interpretační a aplikační úskalí, ale i první praktické zkušenosti s jejich působením.

Seminář se zaměří zejména na následující přijaté či projednávané novelizace:

 • velká novela obchodního zákoníku z léta 2009 (zákon č. 215/2009 Sb.)
  • nový režim oceňování nepeněžitých vkladů
  • novinky v oblasti nabývání vlastních akcií
  • změny v úpravě finanční asistence
  • reforma koncepce sídla obchodní společnosti
 • změny v řízení a správě kótovaných společností (zákon č. 230/2009 Sb.)
  • náležitosti a jazyk pravidelných zpráv
  • oznamovací povinnost akcionářů a dalších osob
 • reforma valné hromady a výkonu práv akcionáře (zákon č. 420/2009 Sb.)
  • nové způsoby komunikace v právu společností
  • změny ve svolávání, organizaci a průběhu valné hromady
 • zbylé novelizace
  • změny vyvolané přijetím zákona o platebním styku (reforma úpravy bankovních smluv, okamžiku bezhotovostního splnění závazku aj.)
  • zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle a jejím zneužití
  • reforma právní úpravy nekalé soutěže v roce 2010
  • nové pojetí spotřebitele a jeho ochrany i v obchodněprávních vztazích (zákon č. 155/2010 Sb.)
  • nová úprava výše úroku z prodlení
  • novinky v oblasti komunitárního práva

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit