Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Obchodní zákoník po četných novelizacích
Nová legislativní smršť v obchodním zákoníku

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termíny

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
07.10.2009
9.00 - cca 16.00
    —
9207

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Detaily/doprava
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální
15.12.2009
9.00 - cca 16.00
    —
9208

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Detaily/doprava
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Po novelizačním roce 2008 přinesl také rok 2009 řadu významných a rozsáhlých přímých i nepřímých novelizací obchodního zákoníku. První okruh změn nabyl účinnosti v dubnu 2009 (nový zákon o auditorech), dvě velké novelizace změnily obchodní zákoník, resp. obchodní právo v létě roku 2009 (účinnost od 20. července a 1. srpna). Zásadní průlom v právu společností znamená schválení sněmovního tisku č. 855 Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR na konci září 2009. Dílčí novelizace obchodního zákoníku potom nabyly či nabývají účinnosti 20. července 2009, 1. listopadu 2009 a 1. července 2010. Cílem semináře je podat přehled o těchto novelizacích a zmapovat jejich hlavní přínos, mnohá interpretační a aplikační úskalí, ale i první praktické zkušenosti s jejich působením.

Seminář se zaměří zejména na následující přijaté či projednávané novelizace:

 • dopady zákona o auditorech do obchodního práva (zákon č. 93/2009 Sb.)
  • změna v působnosti orgánů společnosti při jmenování či odvolání auditora
  • výbor pro audit – nový orgán společnosti
 • velká novela obchodního zákoníku z léta roku 2009 (zákon č. 215/2009 Sb.)
  • nový režim oceňování nepeněžitých vkladů
  • novinky v oblasti nabývání vlastních akcií
  • změny v úpravě finanční asistence
  • reforma koncepce sídla obchodní společnosti
  • další novinky
 • změny v úpravě řízení a správy společností s kótovanými akciemi (zákon č. 230/2009 Sb.)
  • novinky ve svolávání valných hromad
  • náležitosti a jazyk pravidelných zpráv
  • oznamovací povinnost akcionářů a dalších osob
 • přijatá reforma právní úpravy valné hromady společnosti a výkonu práv společníka (sněmovní tisk č. 855)
  • nové způsoby komunikace v právu společností
  • změny ve svolávání, organizaci a průběhu valné hromady
  • další převratné posuny
 • zbylé novelizace
  • změny v obchodním zákoníku vyvolané novelou insolvenčního zákona
  • změny v obchodním zákoníku vyvolané přijetím zákona o platebním styku (reforma úpravy bankovních smluv)
  • ostatní novinky

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit