Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Právní úprava a.s. a s.r.o. - k aktuálním změnám a nejasnostem - ON-LINE

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
05.09.2024
9.00 - cca 16.30
    —
210348

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

JUDr. Petr Šuk

místopředseda Nejvyššího soudu ČR, specializuje se na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu. V roce 2023 získal titul Právník roku v oblasti občanského práva.

Cena

Vložné: 3190 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Zákon o obchodních korporacích přinesl ve vztahu ke společnosti s ručením omezeným i akciové společnosti nespočet nejasností. Mnohé vyjasnila judikatura, odborná diskuse a nakonec i velká novela zákona o obchodních korporacích (zákon č. 33/2020 Sb.) i tzv. diginovela tohoto zákona (zákon č. 416/2022 Sb.). Další průběžně vyvstávají. Cílem semináře je zmapovat maximum výkladových a aplikačních nesnází, na něž praxe aktuálně naráží, zrekapitulovat dosavadní stav odborné diskuse nad nimi i existující judikatury (jejíž objem v posledním době zvláště narostl o četná zásadní rozhodnutí) a nastínit převažující řešení. Seminář naváže na podobná úspěšná školení v minulosti, v podstatném však doplní a aktualizuje dřívější poznatky a informace, aby odpovídaly poslednímu stavu vývoje.

Seminář se dotkne (mimo jiných) následujících okruhů témat:

  • obchodní rejstřík a zápisy do něj
  • zrušení a likvidace společnosti
  • jednání za společnost (včetně konfliktu zájmů či jednání za společnost v likvidaci)
  • zakladatelské právní jednání – výklad, změny a jejich účinnost vůči společnosti / třetím osobám (včetně podmínek a časových určení)
  • valná hromada (působnost, svolání a odvolání, hlasování na zasedání, platnost / účinnost usnesení)
  • postavení člena voleného orgánu (předpoklady výkonu funkce, diskvalifikace, vznik a zánik funkce, funkční období a jeho změny, souběh funkce a pracovního poměru, odměňování, zákaz konkurence, péče řádného hospodáře a důsledky porušení)
  • dispozice s podílem / akciemi
  • majetkové právo manželské ve vztahu k podílu v SRO či AS
  • tvorba a rozdělení vlastních zdrojů
  • další aktuální otázky

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit