Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Valná hromada akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
21.03.2007
9.00 - cca 16.00
    —
7053

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Detaily/doprava
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Cílem semináře je detailně rozebrat vybrané aktuální problémy spojené s valnou hromadou akciové společnosti i společnosti s ručením omezeným a podat přehled o bohaté judikatuře Nejvyššího soudu ČR z posledních let, která se váže k jednotlivým problémům, na něž praxe v souvislosti s těmito otázkami naráží.

Seminář se zaměří zejména na následující okruhy: - postavení a působnost valné hromady, možnosti ingerence valné hromady do obchodního vedení společnosti - svolání valné hromady, náležitosti pozvánky, oznámení, způsoby uveřejnění - pořad jednání valné hromady, jeho změny - odvolání valné hromady, konkurenční valné hromady - organizace valné hromady, orgány valné hromady a jejich působnost - výkon práv na valné hromadě, zneužití práva, možnosti soudní obrany - právo na informace, vysvětlení, na vystoupení s diskusním příspěvkem - zápis o konání valné hromady, prezenční listina, problematika notářského zápisu - usnesení valné hromady, jeho právní povaha, neplatnost, nicotnost, neúčinnost - zneužití práva napadat usnesení valné hromady - částečná neplatnost, interpretace, podmíněnost, účinnost usnesení valné hromady - problém tzv. zdánlivé valné hromady, resp. zdánlivých usnesení valné hromady - dohody mezi společníky ve vztahu k hlasování na valné hromadě a jejich vynutitelnost - specifika jednočlenné společnosti

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit