Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Jednatel, představenstvo, dozorčí rada

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
07.03.2007
9.00 - cca 16.00
    —
7052

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Detaily/doprava
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Cílem semináře je detailně rozebrat vybrané aktuální problémy spojené se vznikem, výkonem a zánikem funkce jednatele společnosti s ručením omezeným a člena představenstva či dozorčí rady akciové společnosti, které v praxi nejčastěji vyvolávají nejasnosti či spory, a podat přehled o bohaté judikatuře Nejvyššího soudu ČR (včetně judikátů z oblasti trestního práva) k těmto otázkám.

Seminář se zaměří zejména na následující okruhy: - působnost jednatele / představenstva, dozorčí rady - pojem a rozsah obchodního vedení, problematika pokynů k obchodnímu vedení od ostatních orgánů společnosti - jednání jménem společnosti, meze jednatelského oprávnění, důsledky překročení - jmenování, vznik funkce - odvolání, odstoupení z funkce, okamžik zániku funkce - důsledky vadného jmenování / odvolání, zdánlivý výkon funkce - práva, povinnosti, odpovědnost, ručení jednatele / člena představenstva, dozorčí rady - péče řádného hospodáře, loajalita, trestní odpovědnost - zákaz konkurence, duální mandáty - specifika společností, které tvoří součást koncernu - specifika jednočlenné společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit