Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Jednatel, představenstvo, dozorčí rada

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
25.03.2009
9.00 - cca 16.00
    —
9058

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Detaily/doprava
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Cílem semináře je detailně rozebrat vybrané aktuální problémy spojené se vznikem, výkonem a zánikem funkce jednatele společnosti s ručením omezeným a člena představenstva či dozorčí rady akciové společnosti, které v praxi nejčastěji vyvolávají nejasnosti či spory, a podat přehled o dostupné judikatuře Nejvyššího soudu ČR i vrchních soudů (včetně judikátů z oblasti trestního práva) k těmto otázkám.

Seminář se zaměří zejména na následující okruhy:

 • vznik a zánik funkce
  • předpoklady výkonu funkce
  • jmenování, volba, kooptace, opětovná volba, okamžik vzniku funkce
  • volby členů dozorčí rady mezi zaměstnanci
  • uplynutí funkčního období, odvolání, odstoupení, okamžik zániku funkce
  • problém neodvolatelnosti jednatele - společníka
  • zkrácení / prodloužení funkčního období ve společenské smlouvě / stanovách
  • důsledky vadného jmenování / odvolání, zdánlivý výkon funkce, faktický vedoucí
  • specifika jednočlenné společnosti
 • působnost jednatele / představenstva / dozorčí rady
  • pojem a rozsah obchodního vedení, problematika pokynů k obchodnímu vedení od ostatních orgánů společnosti, třetích osob
  • kontrolní pravomoci (jednotlivých) členů dozorčí rady, otázky subordinace zaměstnanců společnosti dozorčí radě
  • jednání jménem společnosti a typy omezení (způsob jednání, jednání „pověřených“ členů představenstva, plné moci mezi členy představenstva / jednateli, problémy samokontraktace, vnitřní omezení jednatelského oprávnění)
  • delegace „působnosti“ uvnitř či vně společnosti
 • práva a povinnosti
  • souběžné pracovní poměry ke společnosti
  • souběžné obchodněprávní vztahy ke společnosti (jednatel – poradce, mandatář)
  • odměňování
  • péče řádného hospodáře, mlčenlivost, loajalita
  • povinnosti při insolvenci
  • zákaz konkurence, vnitřní omezení
  • specifika při duálních mandátech v rámci koncernu
  • odpovědnost společnosti za škodu, ručení věřitelům
  • přímá odpovědnost vůči třetím osobám (společníkům, věřitelům)
  • trestněprávní odpovědnost
 • pravidla kolektivního rozhodování (představenstvo, dozorčí rada, více jednatelů)
  • jednání per rollam, hlasování v nepřítomnosti, distančně
  • zápis, jeho náležitosti a vady
  • neplatnost / nicotnost / neúčinnost usnesení představenstva / dozorčí rady / rozhodnutí více jednatelů, právní důsledky a možnosti soudní ochrany

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit