Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Převod obchodního podílu/akcií

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
20.10.2010
9.00 - cca 16.30
    —
10201

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Detaily/doprava
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Cílem semináře je detailně rozebrat vybrané aktuální problémy spojené s převody obchodních podílů ve společnosti s ručením omezeným, resp. akcií (zatímních listů) v akciové společnosti, které v praxi nejčastěji vyvolávají nejasnosti či spory, a podat přehled o dostupné judikatuře Nejvyššího soudu ČR i vrchních soudů k těmto otázkám.

Seminář se zaměří zejména na následující okruhy:

 • právní režim obchodního podílu / účasti v akciové společnosti před tím, než dojde k vydání akcie (zatímního listu) a samostatná (ne)převoditelnost této účasti
 • předpoklady platného vydání akcie (zatímního listu)
 • převod obchodního podílu / akcií (zatímních listů)
  • obecné předpoklady
  • použitelná úprava, vztahy s mezinárodním prvkem
  • souhlas orgánu společnosti, předkupní právo, smluvně zakotvená omezení
  • převod bez souhlasu manžela, mezi manžely, manželem - nespolečníkem
  • odpovědnost za vady obchodního podílu / akcií (zatímních listů) / za stav společnosti (problematika „prohlášení a záruk“)
  • účinky vůči společnosti, seznam akcionářů
  • „přechod“ spolu s převáděným podnikem
  • okruh přecházejících práv a povinností (valnou hromadou přiznané právo na podíl na zisku / dividendu?, ručení převodce za závazky přecházející na nabyvatele)
 • smlouva o převodu obchodního podílu a její náležitosti
  • forma (včetně plné moci, odstoupení atd.)
  • (zprostředkovaná) určitost úplaty a její simulace, další náležitosti
  • „výhrada vlastnictví“ a další podmínky
  • odstoupení od smlouvy
  • důsledky porušení zákazu řetězení jednočlenných společností
  • převod části obchodního podílu, převod podílu na obchodním podílu
 • smlouva o koupi / darování / půjčce akcií (zatímních listů) a její náležitosti
 • rubopisace a předání akcií (zatímních listů) / zápis v evidenci zaknihovaných akcií
  • formy předání, absence předání
  • náležitosti rubopisu a jejich vady
 • úskalí zajišťovacího převodu
 • vydržení obchodního podílu / akcií (zatímních listů), nabytí od osoby neoprávněné / nespolečníka
 • nabývání vlastních obchodních podílů / akcií (zatímních listů) společností
 • finanční asistence společnosti

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit