Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Aktuální otázky z judikatury a právní praxe akciové společnosti

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
24.10.2007
9.00 - cca 16.00
    —
7187

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Detaily/doprava
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Cílem semináře je rozebrat vybrané aktuální problémy z právní úpravy akciové společnosti, zejména ve světle řady průlomových rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR z poslední doby a provedených či připravovaných změn v obchodním zákoníku, které se dotýkají této formy společnosti.

Seminář se zaměří zejména na následující okruhy:

Jednání jménem akciové společnosti:

 • jednání „pověřených“ členů představenstva
 • plné moci mezi členy představenstva
 • jednání člena představenstva, který je současně generálním ředitelem (§ 15 ObchZ)

Představenstvo a dozorčí rada:

 • obchodní vedení a jeho význam
 • péče řádného hospodáře a její limity
 • zkrácení / prodloužení funkčního období valnou hromadou
 • odměňování členů představenstva a dozorčí rady
 • mlčenlivost o záležitostech společnosti ve vztahu k ovládajícím osobám, akcionářům a dalším osobám

Valná hromada:

 • svolání valné hromady (pozvánky, oznámení)
 • orgány valné hromady a jejich působnost
 • práva akcionářů ve vztahu k valné hromadě a důsledky jejich porušení
 • právní povaha usnesení valné hromady a jeho obecné náležitosti
 • neplatnost, nicotnost, neúčinnost usnesení valné hromady
 • vady zápisu z valné hromady a jejich důsledky
 • důsledky nerespektování zákonné působnosti valné hromady pro platnost / účinnost právního úkonu (smlouvy)

Další otázky, zejména:

 • nabývání vlastních akcií a finanční asistence
 • transakce mezi akciovou společností a osobami jí blízkými (§ 196a ObchZ)
 • příplatky akcionářů na vlastní kapitál mimo základní kapitál
 • akcionářské dohody a jejich odraz v právu společností
 • specifika jednočlenné společnosti

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit