Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA CENNÝCH PAPÍRŮ A KAPITÁLOVÉHO TRHU (2/4)
„KOMORN͓ SEMINÁŘ - EVIDENCE ZAKNIHOVANÝCH INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ - SEMINÁŘ JE ZRUŠEN

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
27.10.2004
9.00 - cca 16.00
    —
41872

Budova Hospodářské komory ČR
Freyova 27, Praha 9

Detaily/doprava
Metro trasa B, výstup stanice Vysočanská.

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Abychom vyšli vstříc zájmu o problematiku jednotlivých oblastí práva cenných papírů a kapitálového trhu mezi posluchači zejména z řad specialistů ve finančním sektoru, zařazujeme také sérii cíleněji zaměřených seminářů na vybraná témata.

Cílem seminářů je v užším kruhu účastníků (počet přihlášených omezen na cca. 40) proniknout hlouběji do přednášené materie a umožnit tak účinnější reakci lektorů na konkrétní potřeby daného okruhu posluchačů, jakož i řešení konkrétních problémů, na něž účastníci v praxi narážejí. S tím souvisí zvýšená míra interaktivity v rámci semináře a flexibility výkladu. Seminář předpokládá základní orientaci posluchačů v dané oblasti, nezabývá se proto základními charakteristikami, což umožňuje ještě větší orientaci na konkrétní problémy vážící se ke stanovenému tématu.

EVIDENCE ZAKNIHOVANÝCH INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ:

  • pojem zaknihovaných cenných papírů
  • zaknihování ostatních investičních nástrojů
  • centrální evidence a centrální depozitář
  • evidence navazující na centrální evidenci
  • samostatná evidence a evidence na ni navazující
  • náležitosti evidence a příkazů k převodu
  • právní vztahy mezi majitelem cenného papíru a majitelem účtu, resp. centrálním depozitářem
  • vztahy se zahraničním prvkem (zprostředkovaná držba zaknihovaných cenných papírů)
  • kolizní normy (rozhodné právo)
  • další otázky

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit