Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nabídky převzetí, vytěsnění a oznamovací povinnost podle nové právní úpravy

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
27.05.2008
9.00 - cca 16.00
    —
8054

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Detaily/doprava
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Změny v komunitární úpravě, ale také nová legislativní koncepce, pokud jde o další osud obchodního zákoníku, si žádají přijetí zcela nového zákona o nabídkách převzetí, který zásadně změní dosavadní úpravu nabídek převzetí (jak dobrovolných, tak povinných), ale i rozsáhlé zásahy do úpravy vytěsnění a veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií v obchodním zákoníku. Významnou novelizací procházejí též ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu, která se týkají oznamovací povinnosti při nabytí významných podílů na hlasovacích právech akciové společnosti s kótovanými akciemi. Cílem semináře je seznámit účastníky s novými právními předpisy na tomto úseku a upozornit je na hlavní změny, které jejich přijetí, resp. novelizace přinášejí právní praxi, jakož i na závažná úskalí, na něž je třeba se připravit.

Seminář se zaměří zejména na následující okruhy:

nový zákon o nabídkách převzetí

 • směrnice o nabídkách převzetí a její transpozice do českého práva
 • dobrovolné nabídky převzetí
 • povinné nabídky převzetí (předpoklady vzniku povinnosti, stanovení výše ceny, další náležitosti nabídky)
 • pravidlo neutrality a průlomu
 • kolizní normy
 • veřejný dohled nad nabídkami převzetí

veřejný návrh smlouvy o koupi akcií

 • nová koncepce právní úpravy a její hlavní zásady
 • případy použití

vytěsnění

 • předpoklady vzniku práva na vytěsnění
 • průběh vytěsnění
 • hlavní nástroje ochrany dotčených akcionářů
 • veřejný dohled

oznamovací povinnost

 • nová transparenční směrnice a směrnice k jejímu provedení
 • předpoklady vzniku povinnosti
 • nové skutkové podstaty přičítání hlasovacích práv třetím subjektům (včetně zmocněnců k hlasování na valné hromadě)
 • způsob plnění povinnosti a lhůta
 • důsledky porušení povinnosti
 • veřejný dohled

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit