Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Obchodní právo v judikatuře

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
03.03.2009
9.00 - cca 16.00
    —
9057

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Detaily/doprava
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Doc. JUDr. Ivana Štenglová

docentka Právnické fakulty University Karlovy, byla členkou komise pro rekodifikaci občanského zákoníku a komise pro zpracování zákona o obchodních korporacích, členka Legislativní rady vlády

Odborný program

Kalendářní rok 2008 byl bohatý nejen na četné novelizace obchodního zákoníku a dalších předpisů z oboru obchodního práva, ale také na zásadní soudní rozhodnutí, jak obou vrchních soudů, tak především Nejvyššího soudu. Přínos těchto judikátů je mnohdy srovnatelný s novinkami na poli legislativním, když s přibývajícím počtem nejasností v překotně se měnící právní úpravě nabývá role soudní judikatury ve vývoji tuzemského obchodního práva na novém významu.

Cílem semináře je podat (napříč hlavními oblastmi obchodního práva) přehled o podstatných soudních rozhodnutích publikovaných v tomto přelomovém roce, která mají obecnější dopad, a seznámit účastníky s jejich hlavními důsledky pro právní praxi i další vývoj odvětví.

Seminář se zaměří na rozhodnutí z následujících oblastí:

 • firemní právo
 • jednání (jménem) podnikatele
 • obchodní rejstřík
 • nekalá soutěž
 • právo obchodních společností (a družstev)
  • společnost s ručením omezeným
  • akciová společnost
  • ostatní formy společností a družstva
  • přeměny společností a další obecné otázky
 • právní úprava obchodních závazkových vztahů
  • obecné instituty závazkového práva
  • jednotlivé smluvní typy
 • právo cenných papírů (včetně směnečného) a kapitálového trhu

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit