Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Centrální depozitář a nová právní úprava vedení evidence cenných papírů
SEMINÁŘ JE ZRUŠEN!!!

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
05.06.2006
9.00 - cca 16.00
    —
6057

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Detaily/doprava
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

V průběhu roku 2006 by měl centrální depozitář převzít dosavadní evidenci Střediska cenných papírů. Tím nabude účinnosti rozsáhlá část zákona o podnikání na kapitálovém trhu, která nově (a koncepčně odlišně) upravuje vedení evidence (zaknihovaných) cenných papírů. Cílem semináře je detailně seznámit účastníky z řad zástupců emitentů cenných papírů, investorů na tuzemském kapitálovém trhu (majitelů cenných papírů), popř. subjektů, které evidenci povedou, s novou úpravou a připravit je na zásadní změny, ale i právní či praktické nesnáze, které tato úprava přináší.

Seminář se zaměří zejména na následující okruhy: - nové vymezení zaknihovaného cenného papíru - samostatná vs. centrální evidence a evidence navazující - subjekty oprávněné k vedení evidence - centrální depozitář, jeho struktura a účastníci - druhy účtů - zásady vedení evidence (vznik, změna, zánik věcných práv, nový způsob vypořádání obchodů s cennými papíry) - právní vztah mezi majitelem evidovaných cenných papírů a centrálním depozitářem, resp. jeho účastníkem, a obsah tohoto vztahu - zahraniční prvek, kolizní problematika - praktické změny z pohledu emitenta - praktické změny z pohledu majitelů cenných papírů - nová úprava změny podoby cenného papíru

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit