Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Aktuální problémy změny a zániku obchodních závazků

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
08.12.2010
9.00 - cca 16.30
    —
10205

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Detaily/doprava
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Cílem semináře je velmi podrobně a vyčerpávajícím způsobem rozebrat aktuální praktické problémy spojené s prodlením dlužníka (zejména při plnění peněžitého závazku), postupováním pohledávek, započtením a odstoupením od smlouvy, se kterými se podnikatelé nejčastěji potýkají a ke kterým se z poslední doby váže řada judikátů Nejvyššího soudu ČR, jejichž neznalost může smluvním stranám způsobit vážné problémy. Důraz bude kladen na zmapování této judikatury, na její právní analýzu a na objasnění všech souvislostí, pokud jde o její dopady do smluvní praxe.

Seminář se zaměří zejména na následující otázky:

 • prodlení dlužníka
  • obecný režim občanský vs. obecný režim obchodní vs. zvláštní režim prodlení s placením za zboží a služby v obchodním styku
  • úrok z prodlení v občanském / obchodním právu
  • dispozitivita vs. kogentnost právní úpravy
  • povaha právní odpovědnosti za prodlení
  • úrok z prodlení a smluvní pokuta
  • úrok z prodlení a náhrada škody
  • problematika úroku z prodlení z příslušenství pohledávky (včetně úroku)
  • problémy s posunutím splatnosti / dohodou o splátkovém kalendáři po nastalém prodlení (privativní vs. kumulativní novace vs. ještě něco docela jiného?)
 • postoupení pohledávky
  • které pohledávky lze postoupit, „převod smlouvy“
  • pactum de non cedendo, jeho forma a účinky
  • předpoklady určitosti smlouvy o postoupení pohledávky
  • postoupení budoucí / neexistující pohledávky, globální cesse
  • co vše přechází s postupovanou pohledávkou?
  • právní režim a obligační i procesní účinky notifikace postupitelem
  • jak postupovat při zániku / neplatnosti smlouvy o postoupení pohledávky?
 • odstoupení od smlouvy
  • předpoklady a forma odstoupení
  • (skryté) limity dispozitivnosti právní úpravy odstoupení
  • účinky odstoupení pro smluvní strany
  • účinky odstoupení pro práva třetích osob
 • započtení
  • předpoklady a forma jednostranného započtení
  • započtení budoucí pohledávky / proti budoucí pohledávce?
  • forma, určitost a účinky zápočtového úkonu
  • současné započtení více pohledávek / proti více pohledávkám
  • započtení promlčených pohledávek / proti promlčeným pohledávkám
  • započtení proti nesplatné pohledávce
  • vazby započtení na postoupení pohledávky

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit