Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

NOVÉ ZÁKONY O KAPITÁLOVÉM TRHU (NOVÝ ZAČÁTEK NEBO ZAČÁTEK KONCE KAPITÁLOVÉHO TRHU V ČECHÁCH)
SEMINÁŘ JE ZRUŠEN. ( neukončen legislativní proces přednášených zákonů)

Obchodní a občanské právo (čtyřdenní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
22.04.2004, 23.04.2004, 24.04.2004., 25.04.2004
podle rozvrhu mimopražských seminářů
    —
4058

HOTEL BEZDĚZ
Staré Splavy

Detaily/doprava

GPS: 50°35'8.877"N, 14°38'14.523"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Dne 12. listopadu 2003 schválila vláda návrhy zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o dluhopisech, zákona o kolektivním investování a zákona, kterým se v souvislosti s přijetím předchozích návrhů mění řada předpisů (zákon o cenných papírech, o Komisi pro cenné papíry aj.). Jelikož podstatná část předloh promítá do českého práva požadavky komunitárního práva, musejí být návrhy přijaty tak, aby účinnosti nabyly nejpozději dnem vstupu České republiky do Evropské unie.

Uvedené zákony přetvoří tuzemskou úpravu cenných papírů a kapitálového trhu. Dosavadní předpisy přestanou platit (zákon o burze cenných papírů, o dluhopisech, o investičních společnostech a investičních fondech), či zůstanou v účinnosti jen v omezené míře (zákon o cenných papírech). Vzhledem ke zvolené metodě legislativní práce se podstatně změní i ta ustanovení, která byla do právního řádu vložena teprve nedávno, v reakci na potřeby praxe. Řada formulací působí nejasně, aplikace četných ustanovení vyvolá vážné problémy. Podstatné koncepční otázky zákony neřeší, nebo jen nedostatečně.

Změny se přitom nedotknou jen profesionálních poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu. Nová úprava centrálního depozitáře např. postihne téměř každého emitenta zaknihovaných cenných papírů, jakož i jejich majitele, tedy potažmo každého významného investora. Se vstupem České republiky do Evropské unie se navíc náš trh zcela otevře zahraničním poskytovatelům finančních služeb. Naši podnikatelé naopak budou za vymezených podmínek oprávněni nabízet služby v jiných státech Evropské unie.

Jak se změní český kapitálový trh, až zákony nabudou účinnosti? Jak se nové zákony dotknou jednotlivých poskytovatelů služeb na tomto trhu? Jak emitentů registrovaných či zaknihovaných cenných papírů anebo investorů? V čem se tyto zákony liší od dosavadní úpravy? Jaká jsou jejich vážná úskalí? Které problémy, s nimiž se trh potýká, neřeší, které naopak vytvářejí? Jak se s nimi vypořádat? Nakolik jsou zákony konkurenceschopné ve vztahu k obdobným úpravám v zahraničí? Budou naši podnikatelé na kapitálovém trhu zvýhodněni či znevýhodněni ve srovnání s konkurencí z ostatních členských států?

Na tyto a další otázky Vám odpoví tento seminář.

Odborný program semináře:

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

 • vymezení pojmů
 • změny v poskytování investičních služeb
 • změny ve struktuře a organizaci veřejných trhů včetně systémů vypořádání
 • kótovaný cenný papír a jeho emitent, ostatní emise cenných papírů
 • veřejná nabídka a veřejná dražba cenných papírů
 • centrální depozitář a nový způsob vedení evidence zaknihovaných cenných papírů podstatné změny v postavení emitentů, investorů a dalších osob
 • změny podoby cenného papíru
 • nové formy ochrany kapitálového trhu před zneužitím
 • volný pohyb investičních a dalších služeb napříč Evropskou unií
 • státní dozor nad kapitálovým trhem podle nové úpravy včetně vazeb na volný pohyb služeb

Zákon o kolektivním investování

 • nová struktura trhu
 • změny v úpravě investiční společnosti
 • klasifikace fondů kolektivního investování a specifika jejich úpravy
 • modifikace v investiční politice jednotlivých druhů fondů
 • volný pohyb kolektivního investování napříč Evropskou unií
 • státní dozor nad kolektivním investováním dle nové úpravy včetně vazeb na volný pohyb služeb

Zákon o dluhopisech

 • změny v právní úpravě dluhopisů jako cenných papírů
 • emise dluhopisu a dluhopisový program a jejich změny
 • sběrný dluhopis
 • schůze majitelů dluhopisu
 • zvláštní druhy dluhopisu a změny v jejich úpravě
 • státní dozor nad vydáváním dluhopisů

Zákon o cenných papírech, zákon o Komisi pro cenné papíry a další právní předpisy po provedených změnách

 • vymezení pojmu cenný papír
 • vydávání cenných papírů
 • smlouvy o cenných papírech
 • zástavní právo k cennému papíru
 • distanční marketing a kontraktace v oblasti finančních služeb
 • změny ve struktuře a fungování státního dozoru nad kapitálovým trhem
 • ostatní novinky

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit