Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

EMITENT REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ
SEMINÁŘ JE ZRUŠEN.

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
18.05.2004
9.00 - cca 16.00
    —
4057

MV CENTRUM
Na Strži 63, Praha 4

Detaily/doprava
metrem trasa C, výstup stanice Pankrác

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Přes podstatnou redukci počtu registrovaných emisí v letech 2000 až 2002 zůstává v České republice stále několik stovek emitentů registrovaných cenných papírů, ať akcií, nebo dluhopisů. Začne-li tuzemský kapitálový trh v budoucnu opět plnit úlohu reálného zdroje financování podnikání, stoupne tento počet nejméně o několik dalších stovek. S nadcházejícím vstupem České republiky do Evropské unie se tuzemským podnikatelům navíc otevřou kapitálové trhy v ostatních členských státech.

Jak se liší právní postavení emitenta registrovaných cenných papírů od běžného podnikatele? Jaká práva, jaké povinnosti přináší registrace emitentovi a dalším osobám? Jaké změny přinese stávajícím či budoucím emitentům a majitelům registrovaných cenných papírů vstup České republiky do Evropské unie, přijetí nových zákonů o kapitálovém trhu nebo probíhající reforma komunitární úpravy? Jak se v postavení evropských včetně tuzemských emitentů odrazí systémová selhání posledních let (kauzy Enron, WorldCom aj.)? To všechno jsou otázky, na něž účastníci semináře získají odpověď.

Základní body osnovy přednášky:

Registrace cenného papíru na veřejném (regulovaném) trhu

 • předpoklady registrace
 • pozastavení obchodování
 • ukončení registrace

Povinnosti emitenta registrovaných cenných papírů a důsledky jejich neplnění

 • prospekt cenného papíru a jeho uveřejnění
 • pravidelná informační povinnost (výroční, pololetní zprávy a jejich obsah)
 • průběžná informační povinnost (publicita ad hoc)
 • ostatní povinnosti

Povinnosti dalších osob v souvislosti s registrací a důsledky jejich neplnění

 • oznamovací povinnost akcionářů a dalších osob
 • povinná nabídka převzetí
 • nakládání s důvěrnými informacemi

Pojem, význam a zárodky právní úpravy rating u (včetně specifik právního vztahu mezi emitentem a ratingovou agenturou)

Odpovědnost emitenta (správní, civilní - náhrada škody)

Nadcházející či připravované změny a novinky

 • nové zákony o cenných papírech a kapitálovém trhu
 • nová komunitární úprava (nařízení o IAS, směrnice o zneužití trhu, směrnice o prospektu, směrnice o následné transparenci, třináctá směrnice)

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit