Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Valná hromada akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
18.11.2008
9.00 - cca 16.00
    —
8191

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Detaily/doprava
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

K málokteré oblasti právní úpravy společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti se váže tolik rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, jako k ustanovením obchodního zákoníku o valné hromadě. Mnohá z těchto rozhodnutí byla vynesena zcela nedávno. Četnost dostupné judikatury dokládá, s kolika problémy se praxe na tomto úseku obchodního práva dodnes potýká. Cílem semináře je rozebrat aktuální praktické problémy týkající se valné hromady, zmapovat relevantní judikaturu a upozornit na její dopady do praxe, ale i poukázat na četné další otázky, na něž judikatura dosud nedává odpověď, a nastínit možné varianty jejich řešení.

Seminář se zaměří zejména na následující okruhy:

 • působnost valné hromady a důsledky jejího nerespektování
 • přípustné a nepřípustné pokyny, instrukce, zásahy do jednatelských oprávnění
 • svolání valné hromady a jeho obvyklé vady
 • datum / čas / místo / pořad jednání a jejich změny
 • orgány valné hromady a jejich působnost
 • jednací řád, jeho přípustný obsah, praktická relevance a způsob přijetí
 • práva akcionáře / společníka na valné hromadě, jejich výkon a zneužití
 • usnesení valné hromady, jeho náležitosti
 • neplatnost, nicotnost, neúčinnost usnesení valné hromady
 • vady zápisu a jejich důsledky
 • specifika společnosti o jediném akcionáři / společníkovi, zejména je-li tímto akcionářem / společníkem jiná akciová společnost / společnost s ručením omezeným / obec / zahraniční právnická osoba

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit