Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Obchodní a občanské právo

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
08.06.2023 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi
08.06.2023 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi - ON-LINE
15.06.2023 Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva včetně další připravované novely
15.06.2023 Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva včetně další připravované novely - ON-LINE
15.06.2023 Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu
15.06.2023 Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu - ON-LINE
19.06.2023 Náhrada škody v podnikání (dvoudenní seminář)
19.06.2023 Náhrada škody v podnikání (dvoudenní seminář) - ON-LINE
19.06.2023 Novela insolvenčního zákona ve vztahu k oddlužení
19.06.2023 Novela insolvenčního zákona ve vztahu k oddlužení - ON-LINE
19.06.2023 Praktické následky porušení smlouvy
19.06.2023 Praktické následky porušení smlouvy - ON-LINE
21.06.2023 Nájem nebytových prostor (praktické rady pronajímatelům i nájemcům)
21.06.2023 Nájem nebytových prostor (praktické rady pronajímatelům i nájemcům) - ON-LINE
22.06.2023 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT po aktuální novele zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s nejnovější judikaturou
22.06.2023 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT po aktuální novele zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s nejnovější judikaturou - ON-LINE
24.07.2023 Sousedská práva v občanském zákoníku a judikatuře Nejvyššího soudu ČR - ON-LINE
24.08.2023 Aktuální otázky věcných práv se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR - NOVINKA - ON-LINE
24.08.2023 Význam času v právu, promlčení
24.08.2023 Význam času v právu, promlčení - ON-LINE
06.09.2023 Jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnosti
06.09.2023 Jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnosti - ON-LINE
07.09.2023 Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly
07.09.2023 Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly - ON-LINE
11.09.2023 Specifika smluv o nemovitostech
11.09.2023 Specifika smluv o nemovitostech - ON-LINE
13.09.2023 Náhrada škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku
13.09.2023 Náhrada škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku - ON-LINE
13.09.2023 Nové překážky výkonu funkce členů volených orgánů obchodní korporace, jejich informační povinnost a evidence vyloučených osob
13.09.2023 Nové překážky výkonu funkce členů volených orgánů obchodní korporace, jejich informační povinnost a evidence vyloučených osob - ON-LINE
14.09.2023 Právní úprava a.s. a s.r.o. - k aktuálním změnám a nejasnostem
14.09.2023 Právní úprava a.s. a s.r.o. - k aktuálním změnám a nejasnostem - ON-LINE
14.09.2023 Svět nemovitostí a daní aneb realita realit ve světle daňových povinností
14.09.2023 Svět nemovitostí a daní aneb realita realit ve světle daňových povinností - ON-LINE
19.09.2023 Oddlužení z pohledu věřitele
19.09.2023 Oddlužení z pohledu věřitele - ON-LINE
19.09.2023 Problematická ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek po jeho aktuální novele
20.09.2023 Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury)
20.09.2023 Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury) - ON-LINE
20.09.2023 Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na likvidaci spoluvlastnického vztahu a správu společné věci
20.09.2023 Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na likvidaci spoluvlastnického vztahu a správu společné věci - ON-LINE
02.10.2023 Právní a faktické vady nemovitostí
02.10.2023 Právní a faktické vady nemovitostí - ON-LINE
02.10.2023 Smlouva o úvěru
02.10.2023 Smlouva o úvěru - ON-LINE
03.10.2023 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení
03.10.2023 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení - ON-LINE
03.10.2023 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi
03.10.2023 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi - ON-LINE
03.10.2023 Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku
03.10.2023 Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku - ON-LINE
04.10.2023 Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva včetně další připravované novely
04.10.2023 Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva včetně další připravované novely - ON-LINE
04.10.2023 Spotřebitelská novela občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele
04.10.2023 Spotřebitelská novela občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele - ON-LINE
05.10.2023 Obchodněprávní judikatura za poslední půlrok - ON-LINE
05.10.2023 Obchodní judikatura za poslední půlrok
05.10.2023 Veřejné zakázky: zadáváme informační systémy a software po novele zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s nejnovější judikaturou
05.10.2023 Veřejné zakázky: zadáváme informační systémy a software po novele zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s nejnovější judikaturou - ON-LINE
11.10.2023 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky
11.10.2023 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky - ON-LINE
11.10.2023 Svět exekucí se zaměřením na nemovitosti
11.10.2023 Svět exekucí se zaměřením na nemovitosti - ON-LINE
12.10.2023 Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně významné novely zákona o ochraně spotřebitele z roku 2023)
12.10.2023 Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně významné novely zákona o ochraně spotřebitele z roku 2023) - ON-LINE
16.10.2023 Základní instituty občanského soudního řízení s přihlédnutím k rozhodovací praxi Nejvyššího soudu
16.10.2023 Základní instituty občanského soudního řízení s přihlédnutím k rozhodovací praxi Nejvyššího soudu - ON-LINE
17.10.2023 Komentář k aktuálnímu znění zákona o zadávání veřejných zakázek: novelizovaná pravidla postupu v zadávacích řízeních a první praktické ohlasy a aplikační otázky
18.10.2023 Insolvenční řízení - věřitelé (uplatňování a uspokojování pohledávek) - aktuální výkladové problémy a judikatura
18.10.2023 Insolvenční řízení - věřitelé (uplatňování a uspokojování pohledávek) - aktuální výkladové problémy a judikatura - ON-LINE
18.10.2023 Ochrana vlastnického práva a mimořádné vydržení
18.10.2023 Ochrana vlastnického práva a mimořádné vydržení - ON-LINE
18.10.2023 Rozbor aktuální judikatury k náhradě škody a smluvním pokutám
18.10.2023 Rozbor aktuální judikatury k náhradě škody a smluvním pokutám - ON-LINE
19.10.2023 Smlouva o dílo
19.10.2023 Smlouva o dílo - ON-LINE
19.10.2023 Smluvní a závazkové právo
23.10.2023 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků
23.10.2023 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků - ON-LINE
24.10.2023 Provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů
24.10.2023 Provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů - ON-LINE
25.10.2023 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně)
25.10.2023 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně) - ON-LINE
30.10.2023 Smluvní pokuta
30.10.2023 Smluvní pokuta - ON-LINE
31.10.2023 Jak zajistit a doložit soulad s GDPR
31.10.2023 Jak zajistit a doložit soulad s GDPR - ON-LINE
01.11.2023 Co vše (ještě) nevíte o listu vlastnictví aneb LV od A až do Z
01.11.2023 Co vše (ještě) nevíte o listu vlastnictví aneb LV od A až do Z - ON-LINE
01.11.2023 Praktická aplikace obecných zásad NOZ, aneb jak číst a používat prvních čtrnáct paragrafů
01.11.2023 Praktická aplikace obecných zásad NOZ, aneb jak číst a používat prvních čtrnáct paragrafů - ON-LINE
01.11.2023 Společné jmění manželů - dvoudenní seminář
01.11.2023 Společné jmění manželů - dvoudenní seminář - ON-LINE
02.11.2023 Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu?
02.11.2023 Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu? - ON-LINE
06.11.2023 Evidence skutečných majitelů po velké novele - nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení + praktická ukázka práce s evidencí
06.11.2023 Evidence skutečných majitelů po velké novele - nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení + praktická ukázka práce s evidencí - ON-LINE
07.11.2023 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení
07.11.2023 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení - ON-LINE
07.11.2023 Insolvenční řízení se zaměřením na nemovitosti
07.11.2023 Insolvenční řízení se zaměřením na nemovitosti - ON-LINE
08.11.2023 Autorský zákon po novelách - podrobně a aktuálně
08.11.2023 Autorský zákon po novelách - podrobně a aktuálně - ON-LINE
08.11.2023 Novela insolvenčního zákona ve vztahu k oddlužení
08.11.2023 Novela insolvenčního zákona ve vztahu k oddlužení - ON-LINE
08.11.2023 Zástavní právo (prakticky, s judikaturou a důrazem na nová pravidla)
08.11.2023 Zástavní právo (prakticky, s judikaturou a důrazem na nová pravidla) - ON-LINE
09.11.2023 Jak aplikovat pravidla veřejné podpory
09.11.2023 Jak aplikovat pravidla veřejné podpory - ON-LINE
09.11.2023 Jak sepsat dovolání v civilní věci, které nebude odmítnuto?
09.11.2023 Jak sepsat dovolání v civilní věci, které nebude odmítnuto? - ON-LINE
09.11.2023 Veřejné zakázky: zadáváme stavební práce po novele zákona o zadávání veřejných zakázek
09.11.2023 Veřejné zakázky: zadáváme stavební práce po novele zákona o zadávání veřejných zakázek - ON-LINE
13.11.2023 Smlouva o dílo
13.11.2023 Smlouva o dílo - ON-LINE
14.11.2023 Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby
14.11.2023 Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby - ON-LINE
14.11.2023 Zadávání veřejných zakázek: krok za krokem a prakticky po aktuální novele zákona o zadávání veřejných zakázek
15.11.2023 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)
15.11.2023 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech) - ON-LINE
20.11.2023 Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku
20.11.2023 Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku - ON-LINE
22.11.2023 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
22.11.2023 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech) - ON-LINE
23.11.2023 Obchodní korporace v roce 2023 - aktuální otázky, problémy a výzvy
23.11.2023 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních)
23.11.2023 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních) - ON-LINE
23.11.2023 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
23.11.2023 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINE
23.11.2023 Veřejné zakázky: píšeme zadávací podmínky po novele zákona o zadávání veřejných zakázek - ON-LINE
23.11.2023 Veřejné zakázky: píšeme zadávací podmínky po novele zákona o zadávání veřejných zakázek
27.11.2023 Mezinárodní obchod z pohledu cel a DPH - ON-LINE
29.11.2023 Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura včetně informací o novele insolvenčního zákona
29.11.2023 Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura včetně informací o novele insolvenčního zákona - ON-LINE
29.11.2023 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům)
29.11.2023 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům) - ON-LINE
29.11.2023 Praktikum evidování skutečných majitelů aktuálně
29.11.2023 Praktikum evidování skutečných majitelů aktuálně - ON-LINE
30.11.2023 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele zákona č. 163/2020 Sb.
30.11.2023 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele zákona č. 163/2020 Sb. - ON-LINE
30.11.2023 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi
30.11.2023 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi - ON-LINE
04.12.2023 Aktuální judikatura NS k náhradě škody a nemajetkové újmy - ON-LINE
04.12.2023 Smlouva a další právní jednání včetně spotřebitelské novely - vznik a obsah smluv a limity smluvní volnosti
04.12.2023 Smlouva a další právní jednání včetně spotřebitelské novely - vznik a obsah smluv a limity smluvní volnosti - ON-LINE
05.12.2023 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí
05.12.2023 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí - ON-LINE
05.12.2023 Zákon o majetku státu
05.12.2023 Zákon o majetku státu - ON-LINE
06.12.2023 Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva včetně další připravované novely
06.12.2023 Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva včetně další připravované novely - ON-LINE
06.12.2023 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu)
06.12.2023 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu) - ON-LINE
07.12.2023 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT po aktuální novele zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s nejnovější judikaturou
07.12.2023 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT po aktuální novele zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s nejnovější judikaturou - ON-LINE
07.12.2023 Závazkové právo pohledem judikatury podle stavu k prosinci 2023
07.12.2023 Závazkové právo pohledem judikatury podle stavu k prosinci 2023 - ON-LINE
11.12.2023 Medicínské právo - vybrané otázky - ON-LINE
11.12.2023 Praktické následky porušení smlouvy
11.12.2023 Praktické následky porušení smlouvy - ON-LINE
11.12.2023 Základní instituty občanského soudního řízení s přihlédnutím k rozhodovací praxi Nejvyššího soudu
11.12.2023 Základní instituty občanského soudního řízení s přihlédnutím k rozhodovací praxi Nejvyššího soudu - ON-LINE
12.12.2023 Nájem bytu - aktuální judikatura k nájmu bytu, novela zákona o službách poskytovaných s bydlením
12.12.2023 Nájem bytu - aktuální judikatura k nájmu bytu, novela zákona o službách poskytovaných s bydlením - ON-LINE
12.12.2023 Provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů
12.12.2023 Provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů - ON-LINE
12.12.2023 Zadávání veřejných zakázek po novelizaci zákona o zadávání veřejných zakázek v konkrétních otázkách a odpovědích pro pokročilé
13.12.2023 Nájem prostoru sloužícího k podnikání (prakticky, s bohatou judikaturou a doporučeními pro smluvní praxi)
13.12.2023 Nájem prostoru sloužícího k podnikání (prakticky, s bohatou judikaturou a doporučeními pro smluvní praxi) - ON-LINE
13.12.2023 Nový zákon o hromadném řízení
13.12.2023 Nový zákon o hromadném řízení - ON-LINE
14.12.2023 Superficiální zásada a její praktické projevy v soudní a právní praxi (vybrané otázky se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR)
14.12.2023 Superficiální zásada a její praktické projevy v soudní a právní praxi (vybrané otázky se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR) - ON-LINE
18.12.2023 Kupní smlouva
18.12.2023 Kupní smlouva - ON-LINE

Nalezeno celkem 175 seminářů na 12 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit