Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Obchodní a občanské právo

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
29.01.2020 Smlouvy a software
29.01.2020 Nezbytná cesta a vybrané otázky věcných práv se zaměřením na ochranu vlastnického práva a judikaturu Nejvyššího soudu ČR z let 2017 - 2019
04.02.2020 Orgány kapitálových společností, vznik a zánik funkce - se zdůrazněním změn, jež přináší aktuální novela ZOK
05.02.2020 Jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnosti
13.02.2020 Nová úprava a.s. a s.r.o. - aktuálně k hlavním změnám zejména po významné novele ZOK
17.02.2020 Nová úprava a.s. a s.r.o. - aktuálně k hlavním změnám zejména po významné novele ZOK
18.02.2020 Valná hromada kapitálových společností (zejména) v aktuální judikatuře a v novele ZOK
19.02.2020 Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury)
20.02.2020 Nájem, nájemní vztahy, služby spojené s bydlením a informace o navrhovaných změnách v oblasti nájmu a služeb
25.02.2020 PRO ZAKÁZKÁŘSKÉ PRAKTIKY: Zadávání veřejných zakázek: krok za krokem a prakticky
25.02.2020 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
26.02.2020 Věcná práva se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR
02.03.2020 Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost a výklad
03.03.2020 Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení
04.03.2020 Průvodce řádným splněním závazku podle NOZ (a dalšími způsoby jeho zániku)
10.03.2020 Veřejné zakázky ve zdravotnictví
11.03.2020 Nekalá soutěž - aktuální problémy a judikatura podle stavu k březnu 2020
12.03.2020 GDPR a nový zákon o zpracování osobních údajů - praktické postupy a příklady
12.03.2020 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky
16.03.2020 Zajištění a utvrzení dluhu
18.03.2020 Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o projednávané novele
18.03.2020 Zástavní právo v praxi
19.03.2020 Praktická aplikace pravidel veřejné podpory - I. část
23.03.2020 Oddlužení ve světle posledních změn insolvenčního zákona
23.03.2020 Smlouva o úvěru
24.03.2020 PRO POKROČILÉ ZAKÁZKÁŘE: Zadávání veřejných zakázek: výkladové problémy, zadavatelská praxe a použitelná judikatura
25.03.2020 Nemovitosti - zajištění přístupu a nároky k cizím nemovitostem
26.03.2020 Velká novela zákona o obchodních korporacích
30.03.2020 Odpovědnost specializovaných profesí za škodu
30.03.2020 Obchodněprávní judikatura ve druhém pololetí roku 2019 Změna data konání! seminář se uskuteční 30. března 2020
31.03.2020 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
31.03.2020 Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku
01.04.2020 Právo na sociálních sítích
01.04.2020 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně)
06.04.2020 Kupní smlouva v novém občanském zákoníku
07.04.2020 Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly
15.04.2020 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)
20.04.2020 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků
20.04.2020 Evidence skutečných majitelů - přetrvávající nejasnosti platné úpravy i výhled na stav po implementaci V. směrnice AML
21.04.2020 Jak sepsat dovolání v civilní věci, které nebude odmítnuto?
22.04.2020 Insolvenční řízení po novele (věřitelé - uplatňování a uspokojování pohledávek) - aktuální výkladové problémy a judikatura
22.04.2020 Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně první novely směrnice o nekalých obchodních praktikách)
23.04.2020 Civilní proces - základní instituty občanského soudního řízení a jejich výklad v soudní praxi
23.04.2020 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách
27.04.2020 Rozdělení a výplata vlastního kapitálu - právní a daňové souvislosti
28.04.2020 Veřejné zakázky: kurz praktické tvorby zadávací dokumentace a vedení zadávacího řízení v oblasti IT
29.04.2020 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
11.05.2020 Velká novela zákona o obchodních korporacích - obchodní korporace obecně + společnost s ručením omezeným
11.05.2020 Velká novela zákona o obchodních korporacích - dvoudenní seminář
12.05.2020 Povinnosti a rizika pro jednatele, statutární ředitele, členy představenstva, správní či dozorčí rady, ale i společníky, akcionáře a další osoby
13.05.2020 Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů
14.05.2020 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
14.05.2020 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních)
18.05.2020 Velká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnost
19.05.2020 PRO ZAKÁZKÁŘSKÉ OBCHODNÍKY: Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách
20.05.2020 Právní, účetní a daňové souvislosti přeměn kapitálových korporací
20.05.2020 Autorský zákon - podrobně a aktuálně
20.05.2020 Insolvenční řízení po novele (řešení úpadku oddlužením) - aktuální výkladové problémy a judikatura
21.05.2020 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku
21.05.2020 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí
25.05.2020 Smluvní pokuta
26.05.2020 GDPR a nový zákon o zpracování osobních údajů - praktické postupy a příklady
27.05.2020 Evidence skutečných majitelů svěřenských a podílových fondů a právnických osob (jiných než obchodních společností) v širších souvislostech
27.05.2020 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu)
28.05.2020 Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu?
28.05.2020 Zákon o majetku státu
01.06.2020 Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti
01.06.2020 Aktuální judikatura Nejvyššího soudu k náhradě škody a nemajetkové újmy
02.06.2020 Medicínské právo - vybrané otázky
02.06.2020 PRO ZAKÁZKÁŘSKÉ FAJNŠMEKRY: Zadávání veřejných zakázek pro pokročilé - sporné postupy, které se nesprávně mohou jevit jako „zaručeně v pořádku“, omyly, které se nesprávně mohou jevit jako „zaručené pravdy“
03.06.2020 Společné jmění manželů a podílové spoluvlastnictví
03.06.2020 Společné jmění manželů se zaměřením na praktické problémy a rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR
04.06.2020 Závazkové právo pohledem judikatury podle stavu k červnu 2020
04.06.2020 Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na správu věci ve spoluvlastnictví a otázky spojené s likvidací spoluvlastnického vztahu
04.06.2020 Akciová společnost od A do Z (dle účinné úpravy i stavu po velké novele zákona o obchodních korporacích)
04.06.2020 Významná novela bytového spoluvlastnictví - zásadní změny + další informace o otázkách bytového spoluvlastnictví
08.06.2020 Dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních
08.06.2020 Vliv insolvenčního řízení na uplatňování a vymáhání pohledávek u obecných soudů a jiných k tomu příslušných orgánů, se zvláštním zaměřením na exekuční řízení a na osud těchto nároků po skončení insolvenčního řízení (včetně problematiky sporů z lepšího práva)
09.06.2020 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
09.06.2020 Praktická aplikace pravidel veřejné podpory - II. část
10.06.2020 Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o projednávané novele
10.06.2020 Elektronizace v právu - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contracts
10.06.2020 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům)
11.06.2020 Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu
11.06.2020 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
15.06.2020 Náhrada škody v podnikání
16.06.2020 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek
16.06.2020 Novinky v obchodních korporacích - analýza aktuální„korporační“ judikatury
17.06.2020 Nájem nebytových prostor (praktické rady pronajímatelům i nájemcům)
18.06.2020 Směnka (blankosměnka) z pohledu dlužníka i věřitele s důrazem na aktuální judikaturu
22.06.2020 Význam času v právu, promlčení

Nalezeno celkem 91 seminářů na 7 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit