Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Obchodní a občanské právo

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
06.04.2020 Kupní smlouva v novém občanském zákoníkuzrušeno
(přeloženo)
07.04.2020 Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podílyzrušeno
(přeloženo)
15.04.2020 Dopad mimořádných opatření přijatých v důsledku nouzového stavu na probíhající insolvenční řízení, zejména oddlužení - ON-LINE seminář
15.04.2020 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)zrušeno
(přeloženo)
20.04.2020 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředkůzrušeno
(přeloženo)
20.04.2020 Evidence skutečných majitelů - přetrvávající nejasnosti platné úpravy i výhled na stav po implementaci V. směrnice AMLzrušeno
(přeloženo)
21.04.2020 Jak sepsat dovolání v civilní věci, které nebude odmítnuto?zrušeno
(přeloženo)
22.04.2020 Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně první novely směrnice o nekalých obchodních praktikách)zrušeno
(přeloženo)
22.04.2020 Insolvenční řízení po novele (věřitelé - uplatňování a uspokojování pohledávek) - aktuální výkladové problémy a judikaturazrušeno
(přeloženo)
23.04.2020 Civilní proces - základní instituty občanského soudního řízení a jejich výklad v soudní praxizrušeno
(přeloženo)
23.04.2020 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních noveláchzrušeno
(přeloženo)
27.04.2020 Rozdělení a výplata vlastního kapitálu - právní a daňové souvislosti
28.04.2020 Veřejné zakázky: kurz praktické tvorby zadávací dokumentace a vedení zadávacího řízení v oblasti IT
29.04.2020 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
11.05.2020 Velká novela zákona o obchodních korporacích - obchodní korporace obecně + společnost s ručením omezeným
11.05.2020 Velká novela zákona o obchodních korporacích - dvoudenní seminář
12.05.2020 Povinnosti a rizika pro jednatele, statutární ředitele, členy představenstva, správní či dozorčí rady, ale i společníky, akcionáře a další osoby
13.05.2020 Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů
13.05.2020 Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím nového NEN + bonus
14.05.2020 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
14.05.2020 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních)
18.05.2020 Velká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnost
19.05.2020 PRO ZAKÁZKÁŘSKÉ OBCHODNÍKY: Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách
20.05.2020 Právní, účetní a daňové souvislosti přeměn kapitálových korporací
20.05.2020 Autorský zákon - podrobně a aktuálně
20.05.2020 Insolvenční řízení po novele (řešení úpadku oddlužením) - aktuální výkladové problémy a judikatura
21.05.2020 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí
21.05.2020 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku
25.05.2020 Smluvní pokuta
26.05.2020 GDPR a nový zákon o zpracování osobních údajů - praktické postupy a příklady
27.05.2020 Evidence skutečných majitelů svěřenských a podílových fondů a právnických osob (jiných než obchodních společností) v širších souvislostech
27.05.2020 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu)
28.05.2020 Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu?
28.05.2020 Zákon o majetku státu
01.06.2020 Aktuální judikatura Nejvyššího soudu k náhradě škody a nemajetkové újmy
01.06.2020 Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti
02.06.2020 PRO ZAKÁZKÁŘSKÉ FAJNŠMEKRY: Zadávání veřejných zakázek pro pokročilé - sporné postupy, které se nesprávně mohou jevit jako „zaručeně v pořádku“, omyly, které se nesprávně mohou jevit jako „zaručené pravdy“
02.06.2020 Medicínské právo - vybrané otázky
03.06.2020 Společné jmění manželů a podílové spoluvlastnictví
03.06.2020 Společné jmění manželů se zaměřením na praktické problémy a rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR
04.06.2020 Významná novela bytového spoluvlastnictví - zásadní změny + další informace o otázkách bytového spoluvlastnictví
04.06.2020 Závazkové právo pohledem judikatury podle stavu k červnu 2020
04.06.2020 Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na správu věci ve spoluvlastnictví a otázky spojené s likvidací spoluvlastnického vztahu
04.06.2020 Akciová společnost od A do Z (dle účinné úpravy i stavu po velké novele zákona o obchodních korporacích)
08.06.2020 Vliv insolvenčního řízení na uplatňování a vymáhání pohledávek u obecných soudů a jiných k tomu příslušných orgánů, se zvláštním zaměřením na exekuční řízení a na osud těchto nároků po skončení insolvenčního řízení (včetně problematiky sporů z lepšího práva)
08.06.2020 Právo na sociálních sítích
08.06.2020 Dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních
09.06.2020 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
09.06.2020 Praktická aplikace pravidel veřejné podpory - II. část
10.06.2020 Elektronizace v právu - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contracts
10.06.2020 Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o projednávané novele
10.06.2020 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům)
11.06.2020 Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu
11.06.2020 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
12.06.2020 Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly
15.06.2020 Náhrada škody v podnikání
16.06.2020 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek
16.06.2020 Novinky v obchodních korporacích - analýza aktuální„korporační“ judikatury
16.06.2020 PRO POKROČILÉ ZAKÁZKÁŘE: Zadávání veřejných zakázek: výkladové problémy, zadavatelská praxe a použitelná judikatura
17.06.2020 Nájem nebytových prostor (praktické rady pronajímatelům i nájemcům)
18.06.2020 Směnka (blankosměnka) z pohledu dlužníka i věřitele s důrazem na aktuální judikaturu
22.06.2020 Význam času v právu, promlčení
24.06.2020 Zajištění a utvrzení dluhu
25.06.2020 Nemovitosti - zajištění přístupu a nároky k cizím nemovitostem
29.06.2020 Kupní smlouva v novém občanském zákoníku
16.07.2020 Velká novela zákona o obchodních korporacích
17.09.2020 Jak sepsat dovolání v civilní věci, které nebude odmítnuto?
21.09.2020 Odpovědnost specializovaných profesí za škodu
21.09.2020 Obchodněprávní judikatura ve druhém pololetí roku 2019
01.10.2020 Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně první novely směrnice o nekalých obchodních praktikách)
12.10.2020 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků
14.10.2020 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách
14.10.2020 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně)
19.10.2020 Smlouva o úvěru
19.10.2020 Evidence skutečných majitelů - přetrvávající nejasnosti platné úpravy i výhled na stav po implementaci V. směrnice AML
20.10.2020 Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku
21.10.2020 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)
21.10.2020 Insolvenční řízení po novele (věřitelé - uplatňování a uspokojování pohledávek) - aktuální výkladové problémy a judikatura
02.11.2020 Oddlužení ve světle posledních změn insolvenčního zákona

Nalezeno celkem 79 seminářů na 6 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit