Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Obchodní a občanské právo

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
04.10.2022 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi
04.10.2022 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi - ON-LINE
04.10.2022 Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách pohledem zakázkového i závazkového práva
05.10.2022 Průvodce řádným splněním závazku podle NOZ (a dalšími způsoby jeho zániku) - ON-LINE
06.10.2022 Dvoudenní setkání nad aktuálními problémy zadávání veřejných zakázek
10.10.2022 Evidence skutečných majitelů po velké novele - nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení + praktická ukázka práce s evidencí
10.10.2022 Evidence skutečných majitelů po velké novele - nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení + praktická ukázka práce s evidencí - ON-LINE
10.10.2022 Smlouvy a software
10.10.2022 Smlouvy a software - ON-LINE
11.10.2022 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení
11.10.2022 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení - ON-LINE
11.10.2022 Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku
11.10.2022 Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku - ON-LINE
12.10.2022 Autorský zákon pro začátečníky
12.10.2022 Autorský zákon pro začátečníky - ON-LINE
12.10.2022 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně)
12.10.2022 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně) - ON-LINE
12.10.2022 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku
12.10.2022 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku - ON-LINE
13.10.2022 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky
13.10.2022 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky - ON-LINE
14.10.2022 Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury)
14.10.2022 Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury) - ON-LINE
18.10.2022 Insolvenční řízení - věřitelé (uplatňování a uspokojování pohledávek) - aktuální výkladové problémy a judikatura
18.10.2022 Insolvenční řízení - věřitelé (uplatňování a uspokojování pohledávek) - aktuální výkladové problémy a judikatura - ON-LINE
18.10.2022 Problémové otázky zadávání veřejných zakázek v roce 2022 včetně aktuální novelizace zákona o zadávání veřejných zakázek - 1. tematická část
19.10.2022 Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů
19.10.2022 Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů - ON-LINE
19.10.2022 Předkupní právo k pozemkům a stavbám podle přechodných ustanovení občanského zákoníku a materiální publicita a nabývání od neoprávněného v aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR
19.10.2022 Předkupní právo k pozemkům a stavbám podle přechodných ustanovení občanského zákoníku a materiální publicita a nabývání od neoprávněného v aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR - ON-LINE
20.10.2022 Smlouva o dílo
20.10.2022 Smlouva o dílo - ON-LINE
20.10.2022 Smluvní a závazkové právo
20.10.2022 Veřejné zakázky: zadáváme informační systémy a software
20.10.2022 Veřejné zakázky: zadáváme informační systémy a software - ON-LINE
24.10.2022 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků
24.10.2022 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků - ON-LINE
24.10.2022 Smluvní pokuta
24.10.2022 Smluvní pokuta - ON-LINE
25.10.2022 Jak sepsat dovolání v civilní věci, které nebude odmítnuto?
25.10.2022 Jak sepsat dovolání v civilní věci, které nebude odmítnuto? - ON-LINE
26.10.2022 Zástavní právo v praxi
26.10.2022 Zástavní právo v praxi - ON-LINE
01.11.2022 Oddlužení z pohledu věřitele
01.11.2022 Oddlužení z pohledu věřitele - ON-LINE
01.11.2022 Praktikum evidování skutečných majitelů aktuálně
01.11.2022 Praktikum evidování skutečných majitelů aktuálně - ON-LINE
02.11.2022 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)
02.11.2022 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech) - ON-LINE
02.11.2022 Společné jmění manželů a podílové spoluvlastnictví - dvoudenní seminář
02.11.2022 Společné jmění manželů a podílové spoluvlastnictví - dvoudenní seminář - ON-LINE
02.11.2022 Společné jmění manželů se zaměřením na jeho vypořádání z pohledu aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu v letech 2020 - 2022
02.11.2022 Společné jmění manželů se zaměřením na jeho vypořádání z pohledu aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu v letech 2020 - 2022 - ON-LINE
03.11.2022 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních)
03.11.2022 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních) - ON-LINE
03.11.2022 Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na likvidaci spoluvlastnického vztahu a správu společné věci
03.11.2022 Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na likvidaci spoluvlastnického vztahu a správu společné věci - ON-LINE
03.11.2022 Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu?
03.11.2022 Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu? - ON-LINE
07.11.2022 Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly
07.11.2022 Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly - ON-LINE
08.11.2022 Veřejná podpora prakticky - aktuální otázky
08.11.2022 Veřejná podpora prakticky - aktuální otázky - ON-LINE
09.11.2022 Autorský zákon pro pokročilé - podrobně a aktuálně
09.11.2022 Autorský zákon pro pokročilé - podrobně a aktuálně - ON-LINE
09.11.2022 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
09.11.2022 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech) - ON-LINE
09.11.2022 Význam času v právu, promlčení
09.11.2022 Význam času v právu, promlčení - ON-LINE
10.11.2022 Jak doložit soulad s GDPR a to i při kontrole úřadu pro ochranu osobních údajů
10.11.2022 Jak doložit soulad s GDPR a to i při kontrole úřadu pro ochranu osobních údajů - ON-LINE
15.11.2022 Bytové spoluvlastnictví, společenství vlastníků, transpozice směrnice EU o energetické účinnosti, novela zákona o službách
15.11.2022 Bytové spoluvlastnictví, společenství vlastníků, transpozice směrnice EU o energetické účinnosti, novela zákona o službách - ON-LINE
21.11.2022 Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku
21.11.2022 Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku - ON-LINE
22.11.2022 Problémové otázky zadávání veřejných zakázek v roce 2022 včetně aktuální novelizace zákona o zadávání veřejných zakázek - 2. tematická část
23.11.2022 Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura
23.11.2022 Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura - ON-LINE
23.11.2022 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům)
23.11.2022 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům) - ON-LINE
23.11.2022 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
23.11.2022 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINE
24.11.2022 Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně první novely směrnice 2005/29 se zaměřením na zákaz dvojí kvality zboží, rozšíření blacklistu a sankce)
24.11.2022 Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně první novely směrnice 2005/29 se zaměřením na zákaz dvojí kvality zboží, rozšíření blacklistu a sankce) - ON-LINE
24.11.2022 Obchodní korporace v roce 2022 - aktuální otázky, problémy a výzvy
24.11.2022 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí
24.11.2022 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí - ON-LINE
24.11.2022 Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby
24.11.2022 Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby - ON-LINE
28.11.2022 Mezinárodní obchod z pohledu cel a DPH - ON-LINE
28.11.2022 Nemovitosti - zajištění přístupu a nároky k cizím nemovitostem (aktualizovaná podoba) - ON-LINE
28.11.2022 Smlouva o dílo
28.11.2022 Smlouva o dílo - ON-LINE
29.11.2022 Veřejné zakázky: píšeme zadávací podmínky
29.11.2022 Veřejné zakázky: píšeme zadávací podmínky - ON-LINE
30.11.2022 Závazkové právo pohledem judikatury podle stavu k listopadu 2022
30.11.2022 Závazkové právo pohledem judikatury podle stavu k listopadu 2022 - ON-LINE
01.12.2022 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele zákona č. 163/2020 Sb.
01.12.2022 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele zákona č. 163/2020 Sb. - ON-LINE
01.12.2022 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi
01.12.2022 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi - ON-LINE
01.12.2022 Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu
01.12.2022 Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu - ON-LINE
05.12.2022 Medicínské právo - vybrané otázky
05.12.2022 Medicínské právo - vybrané otázky - ON-LINE
05.12.2022 Nový zákon o hromadném řízení
05.12.2022 Nový zákon o hromadném řízení - ON-LINE
05.12.2022 Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti
05.12.2022 Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti - ON-LINE
06.12.2022 Zákon o majetku státu
06.12.2022 Zákon o majetku státu - ON-LINE
07.12.2022 Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva včetně další připravované novely
07.12.2022 Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva včetně další připravované novely - ON-LINE
07.12.2022 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu)
07.12.2022 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu) - ON-LINE
07.12.2022 Zvyšování a snižování vlastního kapitálu v kapitálových společnostech - právní a daňové souvislosti
07.12.2022 Zvyšování a snižování vlastního kapitálu v kapitálových společnostech - právní a daňové souvislosti - ON-LINE
08.12.2022 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení
08.12.2022 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení - ON-LINE
08.12.2022 Náhrada škody v podnikání
08.12.2022 Náhrada škody v podnikání - ON-LINE
08.12.2022 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
08.12.2022 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT - ON-LINE
12.12.2022 Preventivní restrukturalizace, aktuální otázky reorganizace
12.12.2022 Preventivní restrukturalizace, aktuální otázky reorganizace - ON-LINE
12.12.2022 Smlouva o úvěru
12.12.2022 Smlouva o úvěru - ON-LINE
13.12.2022 Vybrané otázky zadávání veřejných zakázek pro pokročilé - sporné postupy, které se nesprávně mohou jevit jako zaručeně v pořádku, a omyly, které se nesprávně mohou jevit jako zaručené pravdy
14.12.2022 Elektronizace v právu - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contracts
14.12.2022 Elektronizace v právu - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contracts - ON-LINE
14.12.2022 Nájem nebytových prostor (praktické rady pronajímatelům i nájemcům)
14.12.2022 Nájem nebytových prostor (praktické rady pronajímatelům i nájemcům) - ON-LINE
14.12.2022 Superficiální zásada a její praktické projevy v soudní a právní praxi (vybrané otázky se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR)
14.12.2022 Superficiální zásada a její praktické projevy v soudní a právní praxi (vybrané otázky se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR) - ON-LINE
15.12.2022 Nájem bytu - aktuální judikatura k nájmu bytu, novela zákona o službách poskytovaných s bydlením
15.12.2022 Nájem bytu - aktuální judikatura k nájmu bytu, novela zákona o službách poskytovaných s bydlením - ON-LINE

Nalezeno celkem 136 seminářů na 10 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit