Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Obchodní a občanské právo

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
13.05.2019 Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení
14.05.2019 Insolvenční řízení po novele (věřitelé - uplatňování a uspokojování pohledávek) - aktuální výkladové problémy a judikatura
15.05.2019 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu)
15.05.2019 Autorský zákon aktuálně
16.05.2019 Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu
16.05.2019 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
16.05.2019 Akciová společnost pod drobnohledem
20.05.2019 Vybrané otázky medicínského práva
20.05.2019 Smluvní pokuta
20.05.2019 Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu?
21.05.2019 Zákon o majetku státu
21.05.2019 Námitky sousedů proti stavbě I. - proč a jak je má stavební úřad posuzovat
21.05.2019 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek
21.05.2019 Zadávání veřejných zakázek: krok za krokem a prakticky
22.05.2019 Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby SEMINÁŘ JE Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ ZRUŠEN!!!
23.05.2019 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí
28.05.2019 Nájemní vztahy, nájem bytu obecně, nájem bytu družstevního, služebního, bytu zvláštního určení, specifické otázky a problémy praxe, služby spojené s bydlením, aktuální judikatura k nájemním vztahům
29.05.2019 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím institutům)
29.05.2019 Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o projednávané novele
29.05.2019 Ochranné známky - první zkušenosti s aplikací zákona po velké novele
30.05.2019 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
30.05.2019 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku
03.06.2019 Vliv insolvenčního řízení na uplatňování a vymáhání pohledávek u obecných soudů a jiných k tomu příslušných orgánů se zvláštním zaměřením na exekuční řízení a adhezní řízení a na osud těchto nároků po skončení insolvenčního řízení (včetně problematiky sporů z lepšího práva)
03.06.2019 Dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních
03.06.2019 Judikatura k obchodním korporacím (za druhé pololetí 2018 a první pololetí 2019)
04.06.2019 Námitky sousedů proti stavbě II. - provádění a užívání stavby a obrana sousedů ve správním řízení i před soudem
04.06.2019 Zadávání veřejných zakázek pro pokročilé: sporné a nejasné paragrafy zákona a pokus o jejich výklad
05.06.2019 Nájem prostoru sloužícího k podnikání (prakticky, s bohatou judikaturou a doporučeními pro smluvní praxi)
05.06.2019 Společné jmění manželů a jeho vypořádání (současná judikatura Nejvyššího soudu ČR a vybrané otázky soudní praxe)
06.06.2019 Podílové spoluvlastnictví a jeho likvidace a vybrané otázky spoluvlastnictví (současná judikatura Nejvyššího soudu ČR a vybrané otázky soudní praxe)
06.06.2019 Smluvní právo pohledem judikatury podle stavu k červnu 2019
10.06.2019 Náhrada škody v podnikání
11.06.2019 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních)
11.06.2019 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
11.06.2019 Elektronizace v právu - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contracts
11.06.2019 Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách
12.06.2019 Vybrané aktuální otázky věcných práv (držba a její ochrana, sousedská práva, stavební činnost na pozemku, věcná břemena) SEMINÁŘ JE Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ ZRUŠEN!!!
12.06.2019 Insolvenční řízení po novele (řešení úpadku oddlužením) - aktuální výkladové problémy a judikatura
12.06.2019 Postoupení pohledávky a jiné změny v osobě věřitele či dlužníka
13.06.2019 Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím NEN
17.06.2019 Velká novela zákona o obchodních korporacích - výkladové problémy a jejich řešení
19.06.2019 Směnka (blankosměnka) z pohledu dlužníka i věřitele s důrazem na aktuální judikaturu
20.06.2019 Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku
20.06.2019 Smluvní a závazkové právo
26.06.2019 Význam času v právu, promlčení

Nalezeno celkem 45 seminářů na 3 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit