Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Obchodní a občanské právo

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
29.09.2020 Nová úprava a.s. a s.r.o. po novele - aktuálně k hlavním změnám a nejasnostem
30.09.2020 Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vznikuzrušeno
(přeloženo)
30.09.2020 Průvodce řádným splněním závazku podle NOZ (a dalšími způsoby jeho zániku)zrušeno
(přeloženo)
30.09.2020 Žaloby v oblasti věcných práv a jejich hmotněprávní a procesní souvislosti (vybrané typy žalob)zrušeno
(přeloženo)
01.10.2020 Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o velké novele
01.10.2020 Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o velké novele - ON-LINE seminář
01.10.2020 Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně první novely směrnice o nekalých obchodních praktikách)
05.10.2020 Kurz pro přípravu na zvláštní zkoušky insolvenčních správců
05.10.2020 Smlouvy a softwarezrušeno
(přeloženo)
05.10.2020 Velká novela zákona o obchodních korporacích - dvoudenní seminář
05.10.2020 Velká novela zákona o obchodních korporacích - dvoudenní seminář - ON-LINE seminář
05.10.2020 Velká novela zákona o obchodních korporacích - obchodní korporace obecně + společnost s ručením omezeným
05.10.2020 Velká novela zákona o obchodních korporacích - obchodní korporace obecně + společnost s ručením omezeným - ON-LINE seminář
06.10.2020 Velká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnost
06.10.2020 Velká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnost - ON-LINE seminář
07.10.2020 Právní aspekty reklamy s důrazem na aktuální judikaturu a praxi
07.10.2020 Právo na sociálních sítích
07.10.2020 Právo na sociálních sítích - ON-LINE seminář
07.10.2020 Veřejné zakázky ve zdravotnictví
07.10.2020 Veřejné zakázky ve zdravotnictví - ON-LINE seminář
07.10.2020 Zástavní právo v praxi
07.10.2020 Zástavní právo v praxi - ON-LINE seminář
08.10.2020 GDPR - vše co potřebujete vědět
08.10.2020 GDPR - vše co potřebujete vědět - ON-LINE seminář
08.10.2020 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky
08.10.2020 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky - ON-LINE seminář
08.10.2020 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
12.10.2020 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků
12.10.2020 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků - ON-LINE seminář
13.10.2020 Zadávání veřejných zakázek - krok za krokem a prakticky
14.10.2020 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně)
14.10.2020 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně) - ON-LINE seminář
14.10.2020 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách
14.10.2020 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách - ON-LINE seminář
15.10.2020 Smluvní a závazkové právo
19.10.2020 Evidence skutečných majitelů - přetrvávající nejasnosti platné úpravy i výhled na stav po implementaci V. směrnice AML
19.10.2020 Evidence skutečných majitelů - přetrvávající nejasnosti platné úpravy i výhled na stav po implementaci V. směrnice AML - ON-LINE seminář
19.10.2020 Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz A
19.10.2020 Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz A + B
19.10.2020 Smlouva o úvěru a půjčce
20.10.2020 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele od 1. 7. 2020
20.10.2020 Veřejné zakázky: píšeme zadávací podmínky
20.10.2020 Veřejné zakázky: píšeme zadávací podmínky - ON-LINE seminář
21.10.2020 Insolvenční řízení - věřitelé (uplatňování a uspokojování pohledávek) - aktuální výkladové problémy a judikatura
21.10.2020 Insolvenční řízení - věřitelé (uplatňování a uspokojování pohledávek) - aktuální výkladové problémy a judikatura - ON-LINE seminář
21.10.2020 Nemovitosti - zajištění přístupu a nároky k cizím nemovitostem
21.10.2020 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)
22.10.2020 Průvodce procesem zkoušky insolvenčního správce
23.10.2020 Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby
02.11.2020 Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz B
02.11.2020 Oddlužení ve světle posledních změn insolvenčního zákona
02.11.2020 Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly
02.11.2020 Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly - ON-LINE seminář
03.11.2020 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních)
03.11.2020 Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení
03.11.2020 Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení - ON-LINE seminář
03.11.2020 Zadávání veřejných zakázek pro pokročilé - sporné a nejasné paragrafy zákona a pokus o jejich výklad
04.11.2020 Náhrada újmy způsobené krizovými opatřeními v době koronavirové krize (COVID-19) - použitelnost judikatury Nejvyššího soudu
04.11.2020 Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v občanském zákoníku
04.11.2020 Společné jmění manželů a podílové spoluvlastnictví
04.11.2020 Společné jmění manželů se zaměřením na praktické problémy a rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR
05.11.2020 Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na správu věci ve spoluvlastnictví a otázky spojené s likvidací spoluvlastnického vztahu
09.11.2020 Povinnosti a rizika pro jednatele, statutární ředitele, členy představenstva, správní či dozorčí rady, ale i společníky, akcionáře a další osoby
09.11.2020 Smlouvy a software
09.11.2020 Smlouvy a software - ON-LINE seminář
09.11.2020 Veřejné zakázky a dotace
09.11.2020 Veřejné zakázky a dotace - ON-LINE seminář
11.11.2020 Autorský zákon - podrobně a aktuálně
11.11.2020 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
11.11.2020 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech) - ON-LINE seminář
12.11.2020 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
12.11.2020 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINE seminář
12.11.2020 Zákon o majetku státu
18.11.2020 Evidence skutečných majitelů svěřenských fondů a fundací, svěřenské fondy v kontextu správy rodinného majetku - novinky v právní úpravě, zkušenosti, interpretační problémy a soudní rozhodnutí
19.11.2020 Smlouva o dílo
19.11.2020 Smlouva o dílo - ON-LINE seminář
20.11.2020 Orgány kapitálových společností, vznik a zánik funkce - se zdůrazněním změn, jež přináší aktuální novela ZOK
20.11.2020 Orgány kapitálových společností, vznik a zánik funkce - se zdůrazněním změn, jež přináší aktuální novela ZOK - ON-LINE seminář
23.11.2020 Aktuální judikatura Nejvyššího soudu k náhradě škody a nemajetkové újmy
23.11.2020 Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost a výklad
24.11.2020 Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu
24.11.2020 Vybrané aktuální otázky věcných práv (držba a její ochrana, sousedská práva, stavební činnost na pozemku, věcná břemena)
25.11.2020 Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura
25.11.2020 Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura - ON-LINE seminář
25.11.2020 Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů
25.11.2020 Zvyšování a snižování vlastního kapitálu v kapitálových společnostech po velké novele ZOK - právní a daňové souvislosti
26.11.2020 Akciová společnost a s.r.o. v předvečer rozsáhlých změn
26.11.2020 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí
26.11.2020 Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím nového NEN + bonus
26.11.2020 Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím nového NEN + bonus - ON-LINE seminář
30.11.2020 Dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních
30.11.2020 Smluvní pokuta
01.12.2020 GDPR - vše co potřebujete vědět
01.12.2020 GDPR - vše co potřebujete vědět - ON-LINE seminář
01.12.2020 Veřejná podpora - sporné otázky při aplikaci pravidel
01.12.2020 Veřejné zakázky malého rozsahu - velký seminář o zadávání malých zakázek
02.12.2020 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu)
02.12.2020 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku
02.12.2020 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku - ON-LINE seminář
03.12.2020 Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o velké novele
03.12.2020 Elektronizace v právu - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contracts
03.12.2020 Elektronizace v právu - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contracts - ON-LINE seminář
03.12.2020 Nájemní vztahy, obecná a zvláštní úprava, rozbor některých diskutovaných ustanovení nájmu bytu, aktuální judikatura k nájemním vztahům - novela ObčZ č. 163/2020 Sb., další připravované úpravy zasahující do oblasti nájemních vztahů
03.12.2020 Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu?
03.12.2020 Závazkové právo pohledem judikatury podle stavu k listopadu 2020
07.12.2020 Incidenční spory v insolvenci se zvláštním zaměřením na neúčinná a odporovatelná právní jednání
07.12.2020 Velká novela zákona o obchodních korporacích (s důrazem na její dopady pro as a sro) - cyklus ON-LINE seminářů
07.12.2020 Velká novela ZOK - obchodní korporace obecně (obecná část ZOK) - ON-LINE seminář
08.12.2020 Velká novela ZOK - společnost s ručením omezeným - ON-LINE seminář
09.12.2020 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům)
10.12.2020 Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti
14.12.2020 Velká novela ZOK - akciová společnost, část I. - ON-LINE seminář
15.12.2020 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
15.12.2020 Velká novela ZOK - akciová společnost, část II. - ON-LINE seminář
16.12.2020 Náhrada škody v podnikání
16.12.2020 Nájem nebytových prostor (praktické rady pronajímatelům i nájemcům)
16.12.2020 Stavby na cizích pozemcích z hlediska občanskoprávní regulace a přechodná ustanovení k pozemkům a stavbám
17.12.2020 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
17.12.2020 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT - ON-LINE seminář
18.01.2021 Novinky v obchodních korporacích - analýza aktuální„korporační“ judikatury
27.01.2021 Žaloby v oblasti věcných práv a jejich hmotněprávní a procesní souvislosti (vybrané typy žalob)
18.02.2021 Významná novela bytového spoluvlastnictví - zásadní změny + další informace o otázkách bytového spoluvlastnictví
03.03.2021 Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku

Nalezeno celkem 123 seminářů na 9 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit