Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Obchodní a občanské právo

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
11.12.2023 Medicínské právo - vybrané otázky - ON-LINE
11.12.2023 Praktické následky porušení smlouvy
11.12.2023 Praktické následky porušení smlouvy - ON-LINE
11.12.2023 Právo na sociálních sítích
11.12.2023 Právo na sociálních sítích - ON-LINE
12.12.2023 Zadávání veřejných zakázek po novelizaci zákona o zadávání veřejných zakázek v konkrétních otázkách a odpovědích pro pokročilé
18.12.2023 Specifika smluv o nemovitostech - NOVINKA
18.12.2023 Specifika smluv o nemovitostech - NOVINKA - ON-LINE
18.01.2024 Základy práva a právního myšlení pro neprávníky - NOVINKA
18.01.2024 Základy práva a právního myšlení pro neprávníky - NOVINKA - ON-LINE
22.01.2024 Novinky v obchodních korporacích - analýza aktuální„korporační“ judikatury
22.01.2024 Novinky v obchodních korporacích - analýza aktuální„korporační“ judikatury - ON-LINE
23.01.2024 Komentář k zákonu o zadávávání veřejných zakázek - 1. část - Druhy zadavatelů a odlišnosti jejich postupů, stát jako speciální zadavatel, dopady na in-house postupy, opravy, doplňování a odstraňování nejasností v nabídkách, alternativy kroků zadavatele a dodavatelů, netradiční a kombinovaná kritéria hodnocení a proces hodnocení nabídek, písemná, elektronická a ústní komunikace při zadávání veřejných zakázek + Diskuse (volná témata)
24.01.2024 Jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnosti
24.01.2024 Jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnosti - ON-LINE
24.01.2024 Nezbytná cesta v aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR
24.01.2024 Nezbytná cesta v aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR - ON-LINE
25.01.2024 Povinnosti a rizika pro jednatele, členy představenstva, správní či dozorčí rady, ale i společníky, věřitele a další osoby
25.01.2024 Povinnosti a rizika pro jednatele, členy představenstva, správní či dozorčí rady, ale i společníky, věřitele a další osoby - ON-LINE
14.02.2024 Náhrada škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku
14.02.2024 Náhrada škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku - ON-LINE
19.02.2024 Co vše (ještě) nevíte o listu vlastnictví aneb LV od A až do Z
19.02.2024 Co vše (ještě) nevíte o listu vlastnictví aneb LV od A až do Z - ON-LINE
20.02.2024 Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek - 2. část - Vymezování předmětu veřejné zakázky a stanovování předpokládané hodnoty, podmínky účasti v zadávacím řízení a problematika vylučování dodavatelů z účasti v zadávacím řízení, problémy posuzování kvalifikace po poslední novelizaci zákona o zadávání veřejných zakázek, problémy jednacího řízení bez uveřejnění - Diskuse (volná témata)
21.02.2024 Mimořádné vydržení a služebnosti
21.02.2024 Mimořádné vydržení a služebnosti - ON-LINE
21.02.2024 Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury)
21.02.2024 Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury) - ON-LINE
22.02.2024 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi
22.02.2024 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi - ON-LINE
22.02.2024 Umělá inteligence: jak ji implementovat? Jaká regulace nás čeká? Právní aspekty vstupů a výstupů umělé inteligence
22.02.2024 Umělá inteligence: jak ji implementovat? Jaká regulace nás čeká? Právní aspekty vstupů a výstupů umělé inteligence - ON-LINE
26.02.2024 Právní úprava a.s. a s.r.o. - k aktuálním změnám a nejasnostem
26.02.2024 Právní úprava a.s. a s.r.o. - k aktuálním změnám a nejasnostem - ON-LINE
27.02.2024 Valná hromada kapitálových společností (nejen) v aktuální judikatuře
27.02.2024 Valná hromada kapitálových společností (nejen) v aktuální judikatuře - ON-LINE
29.02.2024 Veřejné zakázky: zadáváme stavební práce po novele zákona o zadávání veřejných zakázek
29.02.2024 Veřejné zakázky: zadáváme stavební práce po novele zákona o zadávání veřejných zakázek - ON-LINE
06.03.2024 Nekalá soutěž - aktuální problémy a judikatura
06.03.2024 Nekalá soutěž - aktuální problémy a judikatura - ON-LINE
07.03.2024 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky
07.03.2024 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky - ON-LINE
07.03.2024 Veřejné zakázky: zadáváme informační systémy a software po novele zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s nejnovější judikaturou
07.03.2024 Veřejné zakázky: zadáváme informační systémy a software po novele zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s nejnovější judikaturou - ON-LINE
11.03.2024 Aktuální judikatura NS k náhradě škody a nemajetkové újmy
11.03.2024 Aktuální judikatura NS k náhradě škody a nemajetkové újmy - ON-LINE
12.03.2024 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení
12.03.2024 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení - ON-LINE
13.03.2024 Rozbor aktuální judikatury k náhradě škody a smluvním pokutám
13.03.2024 Rozbor aktuální judikatury k náhradě škody a smluvním pokutám - ON-LINE
14.03.2024 Legal Technology - využití nových technologií v právu
14.03.2024 Legal Technology - využití nových technologií v právu - ON-LINE
14.03.2024 Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku
14.03.2024 Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku - ON-LINE
18.03.2024 Rozdělení a výplata vlastního kapitálu - právní a daňové souvislosti
18.03.2024 Rozdělení a výplata vlastního kapitálu - právní a daňové souvislosti - ON-LINE
18.03.2024 Smluvní pokuta
18.03.2024 Smluvní pokuta - ON-LINE
19.03.2024 Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek - 3. část - Mimořádně nízká nabídková cena, zadávání v dynamickém nákupním systému, obchodní podmínky a jejich zpochybňování v zadávacích řízeních, uzavírání smluv na veřejné zakázky a změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku + Diskuse (volná témata)
19.03.2024 Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení
19.03.2024 Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení - ON-LINE
20.03.2024 Digitalizace v právu, jak uzavírat smlouvy elektronicky prostřednictvím nových technologií
20.03.2024 Digitalizace v právu, jak uzavírat smlouvy elektronicky prostřednictvím nových technologií - ON-LINE
20.03.2024 Nemovitosti - zajištění přístupu a nároky k cizím nemovitostem (aktualizovaná podoba)
20.03.2024 Nemovitosti - zajištění přístupu a nároky k cizím nemovitostem (aktualizovaná podoba) - ON-LINE
20.03.2024 Základy územního plánování a stavebního řádu pro realitní makléře či správce nemovitostí - NOVINKA
20.03.2024 Základy územního plánování a stavebního řádu pro realitní makléře či správce nemovitostí - NOVINKA - ON-LINE
26.03.2024 Specifika smluv o nemovitostech - NOVINKA
26.03.2024 Specifika smluv o nemovitostech - NOVINKA - ON-LINE
03.04.2024 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně)
03.04.2024 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně) - ON-LINE
04.04.2024 Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně chystané novelizace v souvislosti s tzv. greenwashingem)
04.04.2024 Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně chystané novelizace v souvislosti s tzv. greenwashingem) - ON-LINE
04.04.2024 Právní a faktické vady nemovitostí
04.04.2024 Právní a faktické vady nemovitostí - ON-LINE
08.04.2024 Obchodněprávní judikatura za poslední půlrok
08.04.2024 Obchodněprávní judikatura za poslední půlrok - ON-LINE
09.04.2024 Novela insolvenčního zákona ve vztahu k oddlužení
09.04.2024 Novela insolvenčního zákona ve vztahu k oddlužení - ON-LINE
09.04.2024 Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu?
09.04.2024 Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu? - ON-LINE
11.04.2024 Kamery všude kolem nás, jak je provozovat a nebýt v rozporu s GDPR
11.04.2024 Kamery všude kolem nás, jak je provozovat a nebýt v rozporu s GDPR - ON-LINE
11.04.2024 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
11.04.2024 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINE
15.04.2024 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků
15.04.2024 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků - ON-LINE
15.04.2024 Problematika nájmu a nájemních vztahů k nemovitým věcem prakticky a včetně daňového hlediska
15.04.2024 Problematika nájmu a nájemních vztahů k nemovitým věcem prakticky a včetně daňového hlediska - ON-LINE
16.04.2024 Praktické následky porušení smlouvy
16.04.2024 Praktické následky porušení smlouvy - ON-LINE
16.04.2024 Smlouvy a software
16.04.2024 Smlouvy a software - ON-LINE
17.04.2024 Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů
17.04.2024 Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů - ON-LINE
18.04.2024 Dvoudenní soustředění k zadávání veřejných zakázek
18.04.2024 Katastr nemovitostí, aktuálně, prakticky a v souvislostech
18.04.2024 Katastr nemovitostí, aktuálně, prakticky a v souvislostech - ON-LINE
22.04.2024 Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost a výklad
22.04.2024 Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost a výklad - ON-LINE
24.04.2024 Zástavní právo (prakticky, s judikaturou a důrazem na nová pravidla)
24.04.2024 Zástavní právo (prakticky, s judikaturou a důrazem na nová pravidla) - ON-LINE
25.04.2024 Co vše (ještě) nevíte o listu vlastnictví aneb LV od A až do Z
25.04.2024 Co vše (ještě) nevíte o listu vlastnictví aneb LV od A až do Z - ON-LINE
14.05.2024 Základy práva a právního myšlení pro neprávníky - NOVINKA
14.05.2024 Základy práva a právního myšlení pro neprávníky - NOVINKA - ON-LINE
15.05.2024 Autorský zákon po novelách - podrobně a aktuálně
15.05.2024 Autorský zákon po novelách - podrobně a aktuálně - ON-LINE
15.05.2024 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)
15.05.2024 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech) - ON-LINE
16.05.2024 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení
16.05.2024 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení - ON-LINE
16.05.2024 Jak sepsat dovolání v civilní věci, které nebude odmítnuto?
16.05.2024 Jak sepsat dovolání v civilní věci, které nebude odmítnuto? - ON-LINE
16.05.2024 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí
16.05.2024 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí - ON-LINE
20.05.2024 Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku
20.05.2024 Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku - ON-LINE
21.05.2024 Insolvenční řízení a preventivní restrukturalizace - věřitelé (uplatňování a uspokojování pohledávek) - aktuální výkladové problémy a judikatura
21.05.2024 Insolvenční řízení a preventivní restrukturalizace - věřitelé (uplatňování a uspokojování pohledávek) - aktuální výkladové problémy a judikatura - ON-LINE
21.05.2024 Zadávání veřejných zakázek - krok za krokem a prakticky podle aktuálního znění zákona o zadávání veřejných zakázek
22.05.2024 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
22.05.2024 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech) - ON-LINE
23.05.2024 Akciová společnost pod drobnohledem
23.05.2024 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele zákona č. 163/2020 Sb.
23.05.2024 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele zákona č. 163/2020 Sb. - ON-LINE
27.05.2024 Smlouva o dílo
27.05.2024 Smlouva o dílo - ON-LINE
28.05.2024 Pravidla veřejné podpory v aplikační praxi
28.05.2024 Pravidla veřejné podpory v aplikační praxi - ON-LINE
29.05.2024 Společné jmění manželů - vnosy a nakládání s majetkem ve společném jmění, včetně tzv. odklonů součástí společného jmění manželů a aktuální průřezová rozhodovací praxe Nejvyššího soudu k problematice společného jmění manželů v roce 2023 a 2024 (podrobný výklad) - ON-LINE
29.05.2024 Společné jmění manželů - vnosy a nakládání s majetkem ve společném jmění, včetně tzv. odklonů součástí společného jmění manželů a aktuální průřezová rozhodovací praxe Nejvyššího soudu k problematice společného jmění manželů v roce 2023 a 2024 (podrobný výklad)
29.05.2024 Základy územního plánování a stavebního řádu pro realitní makléře či správce nemovitostí - NOVINKA
29.05.2024 Základy územního plánování a stavebního řádu pro realitní makléře či správce nemovitostí - NOVINKA - ON-LINE
30.05.2024 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních)
30.05.2024 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních) - ON-LINE
30.05.2024 Veřejné zakázky: píšeme zadávací podmínky po novele zákona o zadávání veřejných zakázek - ON-LINE
30.05.2024 Veřejné zakázky: píšeme zadávací podmínky po novele zákona o zadávání veřejných zakázek
03.06.2024 Oddlužení z pohledu věřitele v závislosti na aktuálních změnách v důsledku novely insolvenčního zákona
03.06.2024 Oddlužení z pohledu věřitele v závislosti na aktuálních změnách v důsledku novely insolvenčního zákona - ON-LINE
04.06.2024 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi
04.06.2024 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi - ON-LINE
04.06.2024 Zákon o majetku státu
04.06.2024 Zákon o majetku státu - ON-LINE
05.06.2024 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům)
05.06.2024 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům) - ON-LINE
10.06.2024 Medicínské právo
10.06.2024 Medicínské právo - ON-LINE
12.06.2024 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu)
12.06.2024 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu) - ON-LINE
17.06.2024 Význam času v právu, promlčení
17.06.2024 Význam času v právu, promlčení - ON-LINE
18.06.2024 Kamery všude kolem nás, jak je provozovat a nebýt v rozporu s GDPR
18.06.2024 Kamery všude kolem nás, jak je provozovat a nebýt v rozporu s GDPR - ON-LINE
18.06.2024 Sporná místa zadávání veřejných zakázek pro pokročilé
19.06.2024 Nájem prostoru sloužícího k podnikání (prakticky, s bohatou judikaturou a doporučeními pro smluvní praxi)
19.06.2024 Nájem prostoru sloužícího k podnikání (prakticky, s bohatou judikaturou a doporučeními pro smluvní praxi) - ON-LINE
20.06.2024 Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura včetně informací o novele insolvenčního zákona
20.06.2024 Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura včetně informací o novele insolvenčního zákona - ON-LINE

Nalezeno celkem 159 seminářů na 11 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit