Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Obchodní a občanské právo

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
04.08.2021 Společné jmění manželů a podílové spoluvlastnictví v aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu
04.08.2021 Společné jmění manželů a podílové spoluvlastnictví v aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu - ON-LINE
12.08.2021 Žaloby v oblasti věcných práv a jejich hmotněprávní a procesní souvislosti (vybrané typy žalob)
12.08.2021 Žaloby v oblasti věcných práv a jejich hmotněprávní a procesní souvislosti (vybrané typy žalob) - ON-LINE
17.08.2021 Nová úprava evidence skutečných majitelů = nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení
17.08.2021 Nová úprava evidence skutečných majitelů = nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení - ON-LINE
19.08.2021 Novinky v obchodních korporacích
06.09.2021 Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz A
06.09.2021 Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz A + B
06.09.2021 Obchodněprávní judikatura za poslední půlrok
06.09.2021 Obchodněprávní judikatura za poslední půlrok - ON-LINE
06.09.2021 Průvodce procesem zkoušky insolvenčního správce
08.09.2021 Jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnosti
08.09.2021 Jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnosti - ON-LINE
09.09.2021 Velká novela zákona o obchodních korporacích - první praktické zkušenosti - dvoudenní seminář
09.09.2021 Velká novela zákona o obchodních korporacích - první praktické zkušenosti - dvoudenní seminář - ON-LINE
09.09.2021 Velká novela zákona o obchodních korporacích - první praktické zkušenosti - obchodní korporace obecně
09.09.2021 Velká novela zákona o obchodních korporacích - první praktické zkušenosti - obchodní korporace obecně - ON-LINE
10.09.2021 Velká novela zákona o obchodních korporacích - první praktické zkušenosti - společnost s ručením omezeným a akciová společnost
10.09.2021 Velká novela zákona o obchodních korporacích - první praktické zkušenosti - společnost s ručením omezeným a akciová společnost - ON-LINE
13.09.2021 Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz B
15.09.2021 Průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku
15.09.2021 Průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku - ON-LINE
15.09.2021 Veřejné zakázky ve zdravotnictví
15.09.2021 Veřejné zakázky ve zdravotnictví - ON-LINE
20.09.2021 Odpovědnost specializovaných profesí za škodu
20.09.2021 Odpovědnost specializovaných profesí za škodu - ON-LINE
21.09.2021 Veřejné zakázky malého rozsahu - velký seminář o zadávání malých zakázek
22.09.2021 Nemovitosti - zajištění přístupu a nároky k cizím nemovitostem
22.09.2021 Nemovitosti - zajištění přístupu a nároky k cizím nemovitostem - ON-LINE
22.09.2021 Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury)
22.09.2021 Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury) - ON-LINE
23.09.2021 Aktuální problémy exekučního řízení po velké novele
23.09.2021 Aktuální problémy exekučního řízení po velké novele - ON-LINE
23.09.2021 Závazkové právo pohledem judikatury podle stavu k září 2021
23.09.2021 Závazkové právo pohledem judikatury podle stavu k září 2021 - ON-LINE
29.09.2021 Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku
29.09.2021 Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku - ON-LINE
30.09.2021 Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně první novely směrnice o nekalých obchodních praktikách)
30.09.2021 Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně první novely směrnice o nekalých obchodních praktikách) - ON-LINE
04.10.2021 Povinnosti a rizika pro jednatele, členy představenstva, správní či dozorčí rady, ale i společníky, akcionáře a další osoby
04.10.2021 Povinnosti a rizika pro jednatele, statutární ředitele, členy představenstva, správní či dozorčí rady, ale i společníky, akcionáře a další osoby - ON-LINE
04.10.2021 Smluvní pokuta
04.10.2021 Smluvní pokuta - ON-LINE
05.10.2021 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele
05.10.2021 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele - ON-LINE
05.10.2021 Veřejné zakázky: píšeme zadávací podmínky
06.10.2021 Průvodce řádným splněním závazku podle NOZ (a dalšími způsoby jeho zániku)
06.10.2021 Průvodce řádným splněním závazku podle NOZ (a dalšími způsoby jeho zániku) - ON-LINE
06.10.2021 Smlouvy a software
06.10.2021 Smlouvy a software - ON-LINE seminář
08.10.2021 Zadávání veřejných zakázek praktickým pohledem i pro začínající
11.10.2021 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi
11.10.2021 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi - ON-LINE
11.10.2021 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků
11.10.2021 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků - ON-LINE seminář
11.10.2021 Nová úprava evidence skutečných majitelů = nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení
11.10.2021 Nová úprava evidence skutečných majitelů = nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení - ON-LINE
12.10.2021 GDPR - vše co potřebujete vědět
12.10.2021 GDPR - vše co potřebujete vědět - ON-LINE
12.10.2021 Insolvenční řízení - věřitelé (uplatňování a uspokojování pohledávek) - aktuální výkladové problémy a judikatura
12.10.2021 Insolvenční řízení - věřitelé (uplatňování a uspokojování pohledávek) - aktuální výkladové problémy a judikatura - ON-LINE
13.10.2021 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky
13.10.2021 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky - ON-LINE
13.10.2021 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně)
13.10.2021 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně) - ON-LINE
14.10.2021 Právní aspekty reklamy s důrazem na aktuální judikaturu a praxi
14.10.2021 Právní aspekty reklamy s důrazem na aktuální judikaturu a praxi - ON-LINE
14.10.2021 Smluvní a závazkové právo
14.10.2021 Veřejné zakázky: zadáváme informační systémy a software
14.10.2021 Veřejné zakázky: zadáváme informační systémy a software - ON-LINE
18.10.2021 Právo na sociálních sítích
18.10.2021 Právo na sociálních sítích - ON-LINE
19.10.2021 Problémové otázky zadávání veřejných zakázek v roce 2021 - 1. část
19.10.2021 Významná novela bytového spoluvlastnictví - praktické zkušenosti + další informace o problematice bytového spoluvlastnictví
19.10.2021 Významná novela bytového spoluvlastnictví - praktické zkušenosti + další informace o problematice bytového spoluvlastnictví - ON-LINE
20.10.2021 Nekalá soutěž - aktuální problémy a judikatura
20.10.2021 Nekalá soutěž - aktuální problémy a judikatura - ON-LINE
20.10.2021 Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na likvidaci spoluvlastnického vztahu a exkurs do správy společné věci
20.10.2021 Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na likvidaci spoluvlastnického vztahu a exkurs do správy společné věci- ON-LINE
20.10.2021 Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů
20.10.2021 Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů - ON-LINE
21.10.2021 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách
21.10.2021 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách - ON-LINE
01.11.2021 Aktuální otázky insolvenčního řízení z pohledu věřitele
01.11.2021 Aktuální otázky insolvenčního řízení z pohledu věřitele - ON-LINE
01.11.2021 Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost
01.11.2021 Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost - ON-LINE
02.11.2021 Nájemní vztahy, obecná a zvláštní úprava, rozbor některých diskutovaných ustanovení nájmu bytu, aktuální judikatura k nájemním vztahům - novela ObčZ č. 163/2020 Sb., další připravované úpravy zasahující do oblasti nájemních vztahů
02.11.2021 Nájemní vztahy, obecná a zvláštní úprava, rozbor některých diskutovaných ustanovení nájmu bytu, aktuální judikatura k nájemním vztahům - novela ObčZ č. 163/2020 Sb., další připravované úpravy zasahující do oblasti nájemních vztahů - ON-LINE
02.11.2021 Novela občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele, změny v oblasti e-commerce
02.11.2021 Novela občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele, změny v oblasti e-commerce - ON-LINE
02.11.2021 Veřejná podpora - aktuální otázky při aplikaci pravidel
02.11.2021 Veřejná podpora - sporné otázky při aplikaci pravidel - ON-LINE
03.11.2021 Společné jmění manželů
03.11.2021 Společné jmění manželů - ON-LINE
03.11.2021 Zástavní právo v praxi
03.11.2021 Zástavní právo v praxi - ON-LINE seminář
04.11.2021 Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu?
04.11.2021 Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu? - ON-LINE
05.11.2021 Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby
05.11.2021 Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby - ON-LINE
08.11.2021 Nový zákon o hromadném řízení
08.11.2021 Nový zákon o hromadném řízení - ON-LINE
08.11.2021 Význam času v právu, promlčení
08.11.2021 Význam času v právu, promlčení - ON-LINE
09.11.2021 Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura
09.11.2021 Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura - ON-LINE
10.11.2021 Autorský zákon - podrobně a aktuálně
10.11.2021 Autorský zákon - podrobně a aktuálně - ON-LINE
10.11.2021 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
10.11.2021 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech) - ON-LINE seminář
10.11.2021 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku
10.11.2021 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku - ON-LINE seminář
11.11.2021 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
11.11.2021 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINE
11.11.2021 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
11.11.2021 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT - ON-LINE
22.11.2021 Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku
22.11.2021 Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku - ON-LINE
22.11.2021 Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly
22.11.2021 Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly - ON-LINE
22.11.2021 Smlouva o dílo
22.11.2021 Smlouva o dílo - ON-LINE
23.11.2021 Problémové otázky zadávání veřejných zakázek v roce 2021 - 2. část
24.11.2021 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)
24.11.2021 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech) - ON-LINE
25.11.2021 Obchodní korporace v roce 2021 - aktuální otázky, problémy a výzvy
25.11.2021 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí
25.11.2021 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí - ON-LINE
29.11.2021 Dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních
29.11.2021 Návrh nového zákona o preventivní restrukturalizaci
29.11.2021 Návrh nového zákona o preventivní restrukturalizaci - ON-LINE
30.11.2021 Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku
30.11.2021 Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v občanském zákoníku - ON-LINE
01.12.2021 Aktuální problémy exekučního řízení po velké novele
01.12.2021 Aktuální problémy exekučního řízení po velké novele - ON-LINE
01.12.2021 Elektronizace v právu - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contracts
01.12.2021 Elektronizace v právu - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contracts - ON-LINE seminář
01.12.2021 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům)
01.12.2021 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům) - ON-LINE
01.12.2021 Zvyšování a snižování vlastního kapitálu v kapitálových společnostech po velké novele ZOK - právní a daňové souvislosti
02.12.2021 GDPR - vše co potřebujete vědět
02.12.2021 GDPR - vše co potřebujete vědět - ON-LINE
02.12.2021 Vybrané aktuální otázky věcných práv (držba a její ochrana, sousedská práva, stavební činnost na pozemku, věcná břemena)
02.12.2021 Vybrané aktuální otázky věcných práv (držba a její ochrana, sousedská práva, stavební činnost na pozemku, věcná břemena) - ON-LINE
02.12.2021 Zákon o majetku státu
02.12.2021 Zákon o majetku státu - ON-LINE
06.12.2021 Medicínské právo - vybrané otázky
06.12.2021 Medicínské právo - vybrané otázky - ON-LINE
06.12.2021 Náhrada škody v podnikání
06.12.2021 Náhrada škody v podnikání - ON-LINE
07.12.2021 Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách pohledem zakázkového i závazkového práva
08.12.2021 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu)
08.12.2021 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu) - ON-LINE
08.12.2021 Smlouva o dílo
08.12.2021 Smlouva o dílo - ON-LINE
09.12.2021 Veřejné zakázky: zadáváme stavební práce
09.12.2021 Veřejné zakázky: zadáváme stavební práce - ON-LINE
13.12.2021 Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení
13.12.2021 Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení - ON-LINE seminář
13.12.2021 Preventivní restrukturalizace, aktuální otázky reorganizace
13.12.2021 Preventivní restrukturalizace, aktuální otázky reorganizace - ON-LINE
13.12.2021 Smlouva o úvěru
13.12.2021 Smlouva o úvěru - ON-LINE
14.12.2021 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi
14.12.2021 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi - ON-LINE
14.12.2021 Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti
14.12.2021 Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti - ON-LINE
15.12.2021 Nájem nebytových prostor (praktické rady pronajímatelům i nájemcům)
15.12.2021 Nájem nebytových prostor (praktické rady pronajímatelům i nájemcům) - ON-LINE
15.12.2021 Stavby na cizích pozemcích z hlediska občanskoprávní regulace a přechodná ustanovení k pozemkům a stavbám
15.12.2021 Stavby na cizích pozemcích z hlediska občanskoprávní regulace a přechodná ustanovení k pozemkům a stavbám - ON-LINE

Nalezeno celkem 173 seminářů na 12 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit