Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Obchodní a občanské právo

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
01.02.2023 Průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku
01.02.2023 Průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku - ON-LINE
14.02.2023 Aktuální otázky zadávání veřejných zakázek v roce 2023 včetně novelizace zákona o zadávání veřejných zakázek - 1. tematická část
15.02.2023 Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury)
15.02.2023 Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury) - ON-LINE
16.02.2023 Smlouvy a software
16.02.2023 Smlouvy a software - ON-LINE
20.02.2023 Právní úprava a.s. a s.r.o. - k aktuálním změnám a nejasnostem
20.02.2023 Právní úprava a.s. a s.r.o. - k aktuálním změnám a nejasnostem - ON-LINE
21.02.2023 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi
21.02.2023 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi - ON-LINE
22.02.2023 Předkupní právo k pozemkům a stavbám podle přechodných ustanovení občanského zákoníku a materiální publicita a nabývání od neoprávněného v aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR
22.02.2023 Předkupní právo k pozemkům a stavbám podle přechodných ustanovení občanského zákoníku a materiální publicita a nabývání od neoprávněného v aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR - ON-LINE
22.02.2023 Spotřebitelská novela občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele
22.02.2023 Spotřebitelská novela občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele - ON-LINE
23.02.2023 Veřejné zakázky: zadáváme stavební práce po novele zákona o zadávání veřejných zakázek
23.02.2023 Veřejné zakázky: zadáváme stavební práce po novele zákona o zadávání veřejných zakázek - ON-LINE
27.02.2023 Evidence skutečných majitelů po velké novele - nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení + praktická ukázka práce s evidencí
27.02.2023 Evidence skutečných majitelů po velké novele - nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení + praktická ukázka práce s evidencí - ON-LINE
28.02.2023 Provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů
28.02.2023 Provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů - ON-LINE
01.03.2023 Průvodce řádným splněním závazku podle NOZ (a dalšími způsoby jeho zániku)
01.03.2023 Průvodce řádným splněním závazku podle NOZ (a dalšími způsoby jeho zániku) - ON-LINE
06.03.2023 Aktuální judikatura NS k náhradě škody a nemajetkové újmy
06.03.2023 Aktuální judikatura NS k náhradě škody a nemajetkové újmy - ON-LINE
06.03.2023 Základní instituty občanského soudního řízení s přihlédnutím k rozhodovací praxi Nejvyššího soudu
06.03.2023 Základní instituty občanského soudního řízení s přihlédnutím k rozhodovací praxi Nejvyššího soudu - ON-LINE
13.03.2023 Rozdělení a výplata vlastního kapitálu - právní a daňové souvislosti
13.03.2023 Rozdělení a výplata vlastního kapitálu - právní a daňové souvislosti - ON-LINE
20.03.2023 Valná hromada kapitálových společností (zejména) v aktuální judikatuře a v novele ZOK
20.03.2023 Valná hromada kapitálových společností (zejména) v aktuální judikatuře a v novele ZOK - ON-LINE
21.03.2023 Aktuální otázky zadávání veřejných zakázek v roce 2023 včetně novelizace zákona o zadávání veřejných zakázek - 2. tematická část
21.03.2023 Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku
21.03.2023 Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku - ON-LINE
22.03.2023 Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva včetně další připravované novely
22.03.2023 Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva včetně další připravované novely - ON-LINE
22.03.2023 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky
22.03.2023 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky - ON-LINE
23.03.2023 Nekalá soutěž - aktuální problémy a judikatura
23.03.2023 Nekalá soutěž - aktuální problémy a judikatura - ON-LINE
23.03.2023 Praktikum evidování skutečných majitelů aktuálně
23.03.2023 Praktikum evidování skutečných majitelů aktuálně - ON-LINE
27.03.2023 Obchodněprávní judikatura za poslední půlrok
27.03.2023 Obchodněprávní judikatura za poslední půlrok - ON-LINE
28.03.2023 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení
28.03.2023 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení - ON-LINE
29.03.2023 Insolvenční řízení - věřitelé (uplatňování a uspokojování pohledávek) - aktuální výkladové problémy a judikatura
29.03.2023 Insolvenční řízení - věřitelé (uplatňování a uspokojování pohledávek) - aktuální výkladové problémy a judikatura - ON-LINE
29.03.2023 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně)
29.03.2023 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně) - ON-LINE
29.03.2023 Superficiální zásada a její praktické projevy v soudní a právní praxi (vybrané otázky se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR)
29.03.2023 Superficiální zásada a její praktické projevy v soudní a právní praxi (vybrané otázky se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR) - ON-LINE
30.03.2023 Třídenní soustředění k aktuálním otázkám aplikace zákona o zadávání veřejných zakázek po novele zákona
30.03.2023 Veřejné zakázky: zadáváme informační systémy a software po novele zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s nejnovější judikaturou
30.03.2023 Veřejné zakázky: zadáváme informační systémy a software po novele zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s nejnovější judikaturou - ON-LINE
12.04.2023 Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů
12.04.2023 Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů - ON-LINE
13.04.2023 Směnka (blankosměnka) s důrazem na aktuální judikaturu
13.04.2023 Směnka (blankosměnka) s důrazem na aktuální judikaturu - ON-LINE
17.04.2023 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků
17.04.2023 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků - ON-LINE
17.04.2023 Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost a výklad (dvoudenní seminář)
17.04.2023 Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost a výklad (dvoudenní seminář) - ON-LINE
19.04.2023 Právo na sociálních sítích
19.04.2023 Právo na sociálních sítích - ON-LINE
19.04.2023 Zástavní právo v praxi
19.04.2023 Zástavní právo v praxi - ON-LINE
20.04.2023 Jak doložit soulad s GDPR a to i při kontrole úřadu pro ochranu osobních údajů
20.04.2023 Jak doložit soulad s GDPR a to i při kontrole úřadu pro ochranu osobních údajů - ON-LINE
24.04.2023 Oddlužení z pohledu věřitele
24.04.2023 Oddlužení z pohledu věřitele - ON-LINE
24.04.2023 Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení
24.04.2023 Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení - ON-LINE
24.04.2023 Smluvní pokuta
24.04.2023 Smluvní pokuta - ON-LINE
25.04.2023 Jak sepsat dovolání v civilní věci, které nebude odmítnuto?
25.04.2023 Jak sepsat dovolání v civilní věci, které nebude odmítnuto? - ON-LINE
26.04.2023 Nový zákon o hromadném řízení
26.04.2023 Nový zákon o hromadném řízení - ON-LINE
26.04.2023 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)
26.04.2023 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech) - ON-LINE
27.04.2023 Bytové spoluvlastnictví, společenství vlastníků, transpozice směrnice EU o energetické účinnosti, novela zákona o službách
27.04.2023 Bytové spoluvlastnictví, společenství vlastníků, transpozice směrnice EU o energetické účinnosti, novela zákona o službách - ON-LINE
27.04.2023 Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu?
27.04.2023 Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu? - ON-LINE
10.05.2023 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
10.05.2023 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech) - ON-LINE
11.05.2023 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí
11.05.2023 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí - ON-LINE
15.05.2023 Smlouva o dílo
15.05.2023 Smlouva o dílo - ON-LINE
16.05.2023 Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách pohledem zakázkového i závazkového práva
17.05.2023 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
17.05.2023 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINE
17.05.2023 Problematika nájmu a nájemních vztahů k nemovitým věcem prakticky a včetně daňového hlediska
17.05.2023 Problematika nájmu a nájemních vztahů k nemovitým věcem prakticky a včetně daňového hlediska - ON-LINE
18.05.2023 Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně novely zákona o ochraně spotřebitele týkající se zákazu dvojí kvality zboží a rozšíření blacklistu)
18.05.2023 Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně novely zákona o ochraně spotřebitele týkající se zákazu dvojí kvality zboží a rozšíření blacklistu) - ON-LINE
18.05.2023 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních)
18.05.2023 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních) - ON-LINE
22.05.2023 Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku
22.05.2023 Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku - ON-LINE
22.05.2023 Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti
22.05.2023 Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti - ON-LINE
23.05.2023 Veřejné zakázky: píšeme zadávací podmínky po novele zákona o zadávání veřejných zakázek
23.05.2023 Veřejné zakázky: píšeme zadávací podmínky po novele zákona o zadávání veřejných zakázek - ON-LINE
24.05.2023 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům)
24.05.2023 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům) - ON-LINE
24.05.2023 Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby
24.05.2023 Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby - ON-LINE
25.05.2023 Akciová společnost pod drobnohledem
25.05.2023 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele zákona č. 163/2020 Sb.
25.05.2023 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele zákona č. 163/2020 Sb. - ON-LINE
25.05.2023 Jak aplikovat pravidla veřejné podpory
25.05.2023 Jak aplikovat pravidla veřejné podpory - ON-LINE
29.05.2023 Smlouva o úvěru
29.05.2023 Smlouva o úvěru - ON-LINE
29.05.2023 Základní instituty občanského soudního řízení s přihlédnutím k rozhodovací praxi Nejvyššího soudu
29.05.2023 Základní instituty občanského soudního řízení s přihlédnutím k rozhodovací praxi Nejvyššího soudu - ON-LINE
30.05.2023 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení
30.05.2023 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení - ON-LINE
30.05.2023 Zákon o majetku státu
30.05.2023 Zákon o majetku státu - ON-LINE
31.05.2023 Společné jmění manželů - dvoudenní seminář
31.05.2023 Společné jmění manželů - dvoudenní seminář - ON-LINE
05.06.2023 Náhrada škody v podnikání (dvoudenní seminář)
05.06.2023 Náhrada škody v podnikání (dvoudenní seminář) - ON-LINE
06.06.2023 Zadávání veřejných zakázek pro pokročilé v konkrétních otázkách a odpovědích
07.06.2023 Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura včetně informací o novele insolvenčního zákona
07.06.2023 Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura včetně informací o novele insolvenčního zákona - ON-LINE
07.06.2023 Právní aspekty reklamy s důrazem na poslední novely a aktuální judikaturu
07.06.2023 Právní aspekty reklamy s důrazem na poslední novely a aktuální judikaturu - ON-LINE
08.06.2023 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi
08.06.2023 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi - ON-LINE
12.06.2023 Medicínské právo - vybrané otázky
12.06.2023 Medicínské právo - vybrané otázky - ON-LINE
13.06.2023 Nájem bytu - aktuální judikatura k nájmu bytu, novela zákona o službách poskytovaných s bydlením
13.06.2023 Nájem bytu - aktuální judikatura k nájmu bytu, novela zákona o službách poskytovaných s bydlením - ON-LINE
14.06.2023 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu)
14.06.2023 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu) - ON-LINE
15.06.2023 Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva včetně další připravované novely
15.06.2023 Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva včetně další připravované novely - ON-LINE
15.06.2023 Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu
15.06.2023 Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu - ON-LINE
19.06.2023 Novela insolvenčního zákona ve vztahu k oddlužení
19.06.2023 Novela insolvenčního zákona ve vztahu k oddlužení - ON-LINE
19.06.2023 Praktické následky porušení smlouvy
19.06.2023 Praktické následky porušení smlouvy - ON-LINE
21.06.2023 Nájem nebytových prostor (praktické rady pronajímatelům i nájemcům)
21.06.2023 Nájem nebytových prostor (praktické rady pronajímatelům i nájemcům) - ON-LINE
22.06.2023 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT po novele zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s nejnovější judikaturou
22.06.2023 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT po novele zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s nejnovější judikaturou - ON-LINE

Nalezeno celkem 152 seminářů na 11 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit