Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Obchodní a občanské právo

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
19.04.2021 Aktuální otázky insolvenčního řízení z pohledu věřitele - ON-LINE
19.04.2021 Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly - ON-LINE
19.04.2021 Smlouva o úvěru - ON-LINE
20.04.2021 Jak sepsat dovolání v civilní věci, které nebude odmítnuto? - ON-LINE
22.04.2021 Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v občanském zákoníku - ON-LINE
22.04.2021 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách - ON-LINE seminář
23.04.2021 Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby - ON-LINE
23.04.2021 Velká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnost - ON-LINE
26.04.2021 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků - ON-LINE seminář
26.04.2021 Zajištění a utvrzení dluhu - ON-LINE
28.04.2021 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech) - ON-LINE
29.04.2021 Aktuální problémy exekučního řízení po velké novele - ON-LINE
03.05.2021 Rozdělení a výplata vlastního kapitálu - právní a daňové souvislosti - ON-LINE
03.05.2021 Smluvní pokuta - ON-LINE
04.05.2021 Zákon o majetku státu - ON-LINE
05.05.2021 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech) - ON-LINE seminář
05.05.2021 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku - ON-LINE seminář
06.05.2021 Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím nového NEN + bonus - ON-LINE seminář
10.05.2021 Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti - ON-LINE
12.05.2021 Nekalá soutěž - aktuální problémy a judikatura podle stavu k dubnu 2021 - ON-LINE
13.05.2021 Nájemní vztahy, obecná a zvláštní úprava, rozbor některých diskutovaných ustanovení nájmu bytu, aktuální judikatura k nájemním vztahům - novela ObčZ č. 163/2020 Sb., další připravované úpravy zasahující do oblasti nájemních vztahů - ON-LINE
13.05.2021 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních) - ON-LINE
13.05.2021 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINE
18.05.2021 Problémové otázky zadávání veřejných zakázek v roce 2021 - 2. část
18.05.2021 Veřejná podpora - sporné otázky při aplikaci pravidel
18.05.2021 Veřejná podpora - sporné otázky při aplikaci pravidel - ON-LINE
19.05.2021 Autorský zákon - podrobně a aktuálně
19.05.2021 Autorský zákon - podrobně a aktuálně - ON-LINE
19.05.2021 Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura
19.05.2021 Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura - ON-LINE
19.05.2021 Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů
19.05.2021 Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů - ON-LINE
20.05.2021 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí
20.05.2021 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí - ON-LINE
20.05.2021 Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu?
20.05.2021 Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu? - ON-LINE
21.05.2021 Nová úprava evidence skutečných majitelů = nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení
21.05.2021 Nová úprava evidence skutečných majitelů = nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení - ON-LINE
24.05.2021 Kupní smlouva v novém občanském zákoníku
24.05.2021 Kupní smlouva v novém občanském zákoníku - ON-LINE
24.05.2021 Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku
24.05.2021 Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku - ON-LINE
26.05.2021 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu)
26.05.2021 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu) - ON-LINE
27.05.2021 GDPR - vše co potřebujete vědět
27.05.2021 GDPR - vše co potřebujete vědět - ON-LINE
27.05.2021 Vybrané aktuální otázky věcných práv (držba a její ochrana, sousedská práva, stavební činnost na pozemku, věcná břemena)
27.05.2021 Vybrané aktuální otázky věcných práv (držba a její ochrana, sousedská práva, stavební činnost na pozemku, věcná břemena) - ON-LINE
28.05.2021 Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách + novelizace zákona o zadávání veřejných zakázek k 1. 1. 2021
31.05.2021 Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení
31.05.2021 Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení - ON-LINE seminář
02.06.2021 Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením likvidaci spoluvlastnického vztahu a exkurs do správy společné věci
02.06.2021 Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na správu věci ve spoluvlastnictví a otázky spojené s likvidací spoluvlastnického vztahu - ON-LINE
03.06.2021 Procesní souvislosti, povinnosti tvrzení a povinnosti důkazní ve vybraných oblastech věcných práv
07.06.2021 Aktuální problémy exekučního řízení po velké novele
07.06.2021 Aktuální problémy exekučního řízení po velké novele - ON-LINE
07.06.2021 Náhrada škody v podnikání
07.06.2021 Náhrada škody v podnikání - ON-LINE
08.06.2021 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi
08.06.2021 Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu
08.06.2021 Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu - ON-LINE
08.06.2021 Právo na sociálních sítích
08.06.2021 Právo na sociálních sítích - ON-LINE seminář
08.06.2021 Zadávání veřejných zakázek pro pokročilé
09.06.2021 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům)
10.06.2021 Smluvní a závazkové právo
14.06.2021 Medicínské právo - vybrané otázky
14.06.2021 Novinky v obchodních korporacích - analýza aktuální„korporační“ judikatury
14.06.2021 Smlouva o dílo
15.06.2021 Věcná práva v aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na praktické problémy
15.06.2021 Věcná práva v aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na praktické problémy - ON-LINE
15.06.2021 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
16.06.2021 Směnka (blankosměnka) z pohledu dlužníka i věřitele s důrazem na aktuální judikaturu
16.06.2021 Význam času v právu, promlčení
17.06.2021 Závazkové právo pohledem judikatury podle stavu k červnu 2021
21.06.2021 Preventivní restrukturalizace, aktuální otázky reorganizace
22.06.2021 Elektronizace v právu - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contracts
23.06.2021 Dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních
23.06.2021 Nájem nebytových prostor (praktické rady pronajímatelům i nájemcům)
23.06.2021 Nájem nebytových prostor (praktické rady pronajímatelům i nájemcům) - ON-LINE
19.08.2021 Novinky v obchodních korporacích
06.09.2021 Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz A
06.09.2021 Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz A + B
06.09.2021 Průvodce procesem zkoušky insolvenčního správce
13.09.2021 Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz B
20.09.2021 Odpovědnost specializovaných profesí za škodu
21.09.2021 Veřejné zakázky malého rozsahu - velký seminář o zadávání malých zakázek
30.09.2021 Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně první novely směrnice o nekalých obchodních praktikách)
04.10.2021 Smluvní pokuta
05.10.2021 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele
05.10.2021 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele - ON-LINE
05.10.2021 Veřejné zakázky: píšeme zadávací podmínky
11.10.2021 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků
13.10.2021 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky
13.10.2021 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně)
19.10.2021 Problémové otázky zadávání veřejných zakázek v roce 2021 - 1. část
20.10.2021 Nekalá soutěž - aktuální problémy a judikatura podle stavu k dubnu 2021
21.10.2021 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách
01.11.2021 Aktuální otázky insolvenčního řízení z pohledu věřitele
02.11.2021 Nájemní vztahy, obecná a zvláštní úprava, rozbor některých diskutovaných ustanovení nájmu bytu, aktuální judikatura k nájemním vztahům - novela ObčZ č. 163/2020 Sb., další připravované úpravy zasahující do oblasti nájemních vztahů
03.11.2021 Společné jmění manželů
05.11.2021 Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby
08.11.2021 Nový zákon o hromadném řízení
08.11.2021 Nový zákon o hromadném řízení - ON-LINE
10.11.2021 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
10.11.2021 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku
11.11.2021 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
22.11.2021 Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly
24.11.2021 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)
30.11.2021 Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v občanském zákoníku
02.12.2021 Zákon o majetku státu
13.12.2021 Smlouva o úvěru
14.12.2021 Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti

Nalezeno celkem 113 seminářů na 8 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit