Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Obchodní a občanské právo

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
21.05.2024 Zadávání veřejných zakázek - krok za krokem a prakticky podle aktuálního znění zákona o zadávání veřejných zakázek
22.05.2024 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
22.05.2024 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech) - ON-LINE
23.05.2024 Akciová společnost pod drobnohledem
27.05.2024 Smlouva o dílo
27.05.2024 Smlouva o dílo - ON-LINE
28.05.2024 Pravidla veřejné podpory v aplikační praxi
28.05.2024 Pravidla veřejné podpory v aplikační praxi - ON-LINE
29.05.2024 Společné jmění manželů - vnosy a nakládání s majetkem ve společném jmění, včetně tzv. odklonů součástí společného jmění manželů a aktuální průřezová rozhodovací praxe Nejvyššího soudu k problematice společného jmění manželů v roce 2023 a 2024 (podrobný výklad) - ON-LINE
29.05.2024 Společné jmění manželů - vnosy a nakládání s majetkem ve společném jmění, včetně tzv. odklonů součástí společného jmění manželů a aktuální průřezová rozhodovací praxe Nejvyššího soudu k problematice společného jmění manželů v roce 2023 a 2024 (podrobný výklad)
29.05.2024 Základy územního plánování a stavebního řádu pro realitní makléře či správce nemovitostí - NOVINKA
29.05.2024 Základy územního plánování a stavebního řádu pro realitní makléře či správce nemovitostí - NOVINKA - ON-LINE
30.05.2024 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních)
30.05.2024 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních) - ON-LINE
30.05.2024 Veřejné zakázky: píšeme zadávací podmínky po novele zákona o zadávání veřejných zakázek - ON-LINE
30.05.2024 Veřejné zakázky: píšeme zadávací podmínky po novele zákona o zadávání veřejných zakázek
03.06.2024 Oddlužení z pohledu věřitele v závislosti na aktuálních změnách v důsledku novely insolvenčního zákona
03.06.2024 Oddlužení z pohledu věřitele v závislosti na aktuálních změnách v důsledku novely insolvenčního zákona - ON-LINE
04.06.2024 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi
04.06.2024 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi - ON-LINE
04.06.2024 Umělá inteligence: jak ji implementovat? Jaká regulace nás čeká? Právní aspekty vstupů a výstupů umělé inteligence
04.06.2024 Umělá inteligence: jak ji implementovat? Jaká regulace nás čeká? Právní aspekty vstupů a výstupů umělé inteligence - ON-LINE
04.06.2024 Zákon o majetku státu včetně informací o projednávané novele
04.06.2024 Zákon o majetku státu včetně informací o projednávané novele - ON-LINE
05.06.2024 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům)
05.06.2024 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům) - ON-LINE
06.06.2024 Právní a faktické vady nemovitostí - úvodní seminář
06.06.2024 Právní a faktické vady nemovitostí - úvodní seminář - ON-LINE
10.06.2024 Zástavní právo (prakticky, s judikaturou a důrazem na nová pravidla)
10.06.2024 Zástavní právo (prakticky, s judikaturou a důrazem na nová pravidla) - ON-LINE
11.06.2024 Právní a faktické vady nemovitostí - volně navazující seminář
11.06.2024 Právní a faktické vady nemovitostí - volně navazující seminář - ON-LINE
11.06.2024 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT po aktuální novele zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s nejnovější judikaturou
11.06.2024 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT po aktuální novele zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s nejnovější judikaturou - ON-LINE
12.06.2024 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu)
12.06.2024 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu) - ON-LINE
12.06.2024 Právo na sociálních sítích
12.06.2024 Právo na sociálních sítích - ON-LINE
17.06.2024 Význam času v právu, promlčení
17.06.2024 Význam času v právu, promlčení - ON-LINE
18.06.2024 Kamery všude kolem nás, jak je provozovat a nebýt v rozporu s GDPR
18.06.2024 Kamery všude kolem nás, jak je provozovat a nebýt v rozporu s GDPR - ON-LINE
18.06.2024 Sporná místa zadávání veřejných zakázek pro pokročilé
19.06.2024 Medicínské právo - ON-LINE
19.06.2024 Nájem prostoru sloužícího k podnikání (prakticky, s bohatou judikaturou a doporučeními pro smluvní praxi)
19.06.2024 Nájem prostoru sloužícího k podnikání (prakticky, s bohatou judikaturou a doporučeními pro smluvní praxi) - ON-LINE
20.06.2024 Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura včetně informací o novele insolvenčního zákona
20.06.2024 Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura včetně informací o novele insolvenčního zákona - ON-LINE
09.07.2024 Praktické otázky staveb a pozemků v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR - ON-LINE
21.08.2024 Nezbytná cesta v aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR - ON-LINE
12.09.2024 Nový zákon o hromadném občanském řízení soudním
12.09.2024 Nový zákon o hromadném občanském řízení soudním - ON-LINE
17.09.2024 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení
17.09.2024 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení - ON-LINE
18.09.2024 Sousedská práva v občanském zákoníku a judikatuře Nejvyššího soudu ČR
18.09.2024 Sousedská práva v občanském zákoníku a judikatuře Nejvyššího soudu ČR - ON-LINE
19.09.2024 Veřejné zakázky: zadáváme stavební práce po novele zákona
19.09.2024 Veřejné zakázky: zadáváme stavební práce po novele zákona - ON-LINE
24.09.2024 Zadávání veřejných zakázek pro začínající
30.09.2024 Smluvní pokuta
30.09.2024 Smluvní pokuta - ON-LINE
01.10.2024 Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku
01.10.2024 Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku - ON-LINE
03.10.2024 Veřejné zakázky: zadáváme informační systémy a software v souladu s nejnovější judikaturou
03.10.2024 Veřejné zakázky: zadáváme informační systémy a software v souladu s nejnovější judikaturou - ON-LINE
07.10.2024 Obchodněprávní judikatura za poslední půlrok
07.10.2024 Obchodněprávní judikatura za poslední půlrok - ON-LINE
08.10.2024 Jak zajistit a doložit soulad s GDPR
08.10.2024 Jak zajistit a doložit soulad s GDPR - ON-LINE
08.10.2024 Žaloba a jiná procesní podání v civilním řízení (náležitosti, typické vady a jejich odstraňování, využití opravných prostředků)
08.10.2024 Žaloba a jiná procesní podání v civilním řízení (náležitosti, typické vady a jejich odstraňování, využití opravných prostředků) - ON-LINE
09.10.2024 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky
09.10.2024 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky - ON-LINE
10.10.2024 Právní aspekty reklamy s důrazem na poslední významné novely a aktuální judikaturu
10.10.2024 Právní aspekty reklamy s důrazem na poslední významné novely a aktuální judikaturu - ON-LINE
15.10.2024 Kamery všude kolem nás, jak je provozovat a nebýt v rozporu s GDPR
15.10.2024 Kamery všude kolem nás, jak je provozovat a nebýt v rozporu s GDPR - ON-LINE
16.10.2024 Insolvenční řízení a preventivní restrukturalizace - věřitelé (uplatňování a uspokojování pohledávek) - novela, aktuální výkladové problémy a judikatura
16.10.2024 Insolvenční řízení a preventivní restrukturalizace - věřitelé (uplatňování a uspokojování pohledávek) - novela, aktuální výkladové problémy a judikatura - ON-LINE
16.10.2024 Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na likvidaci spoluvlastnického vztahu a správu společné věci
16.10.2024 Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na likvidaci spoluvlastnického vztahu a správu společné věci - ON-LINE
17.10.2024 Veřejné zakázky: zadáváme problematické veřejné zakázky na služby
17.10.2024 Veřejné zakázky: zadáváme problematické veřejné zakázky na služby - ON-LINE
22.10.2024 Zadávání veřejných zakázek pro mírně pokročilé
23.10.2024 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně)
23.10.2024 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně) - ON-LINE
23.10.2024 Přeměny obchodních korporací ve světle velké novely zákona o přeměnách
23.10.2024 Přeměny obchodních korporací ve světle velké novely zákona o přeměnách - ON-LINE
06.11.2024 Mimořádné vydržení a služebnosti
06.11.2024 Mimořádné vydržení a služebnosti - ON-LINE
07.11.2024 Superficiální zásada a její praktické projevy v soudní a právní praxi (se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR)
07.11.2024 Superficiální zásada a její praktické projevy v soudní a právní praxi (se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR) - ON-LINE
08.11.2024 Compliance - teorie a praxe (novinka)
08.11.2024 Compliance - teorie a praxe (novinka) - ON-LINE
11.11.2024 Praktické následky porušení smlouvy
11.11.2024 Praktické následky porušení smlouvy - ON-LINE
12.11.2024 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení
12.11.2024 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení - ON-LINE
12.11.2024 Katastr nemovitostí, aktuálně, prakticky a v souvislostech
12.11.2024 Katastr nemovitostí, aktuálně, prakticky a v souvislostech - ON-LINE
12.11.2024 Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu?
12.11.2024 Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu? - ON-LINE
13.11.2024 Autorský zákon po novelách - podrobně a aktuálně i ve vztahu k umělé inteligenci, blockhainu, licencím a poskytování digitálního obsahu
13.11.2024 Autorský zákon po novelách - podrobně a aktuálně i ve vztahu k umělé inteligenci, blockhainu, licencím a poskytování digitálního obsahu - ON-LINE
13.11.2024 Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - novela, aktuální výkladové problémy a judikatura
13.11.2024 Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - novela, aktuální výkladové problémy a judikatura - ON-LINE
19.11.2024 Veřejné zakázky: píšeme zadávací podmínky
19.11.2024 Veřejné zakázky: píšeme zadávací podmínky - ON-LINE
20.11.2024 Smlouva o dílo
20.11.2024 Smlouva o dílo - ON-LINE
21.11.2024 Veřejná podpora v praxi
21.11.2024 Veřejná podpora v praxi - ON-LINE
26.11.2024 Zadávání veřejných zakázek pro pokročilé
02.12.2024 Smlouva o dílo
02.12.2024 Smlouva o dílo - ON-LINE
03.12.2024 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele zákona č. 163/2020 Sb.
03.12.2024 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele zákona č. 163/2020 Sb. - ON-LINE
03.12.2024 Řízení před soudem prvního stupně z pohledu účastníka (břemeno tvrzení a důkazní, koncentrace řízení, dokazování)
03.12.2024 Řízení před soudem prvního stupně z pohledu účastníka (břemeno tvrzení a důkazní, koncentrace řízení, dokazování) - ON-LINE
03.12.2024 Zákon o majetku státu
03.12.2024 Zákon o majetku státu - ON-LINE
04.12.2024 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
04.12.2024 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINE
05.12.2024 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT v souladu s nejnovější judikaturou
05.12.2024 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT v souladu s nejnovější judikaturou - ON-LINE
09.12.2024 Povinnosti a rizika pro jednatele, členy představenstva, správní či dozorčí rady, ale i společníky, věřitele a další osoby
09.12.2024 Povinnosti a rizika pro jednatele, členy představenstva, správní či dozorčí rady, ale i společníky, věřitele a další osoby - ON-LINE
10.12.2024 Kamery všude kolem nás, jak je provozovat a nebýt v rozporu s GDPR
10.12.2024 Kamery všude kolem nás, jak je provozovat a nebýt v rozporu s GDPR - ON-LINE
10.12.2024 Zadávání veřejných zakázek pro zakázkářské fajnšmekry
17.12.2024 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí
17.12.2024 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí - ON-LINE
18.12.2024 Judikatura Ústavního soudu České republiky v oblasti věcných práv
18.12.2024 Judikatura Ústavního soudu České republiky v oblasti věcných práv - ON-LINE

Nalezeno celkem 134 seminářů na 9 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit