Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

EVROPSKÉ PRÁVO SPOLEČNOSTÍ A JEHO ODRAZ V TUZEMSKÉM PRÁVU I V PRÁVNÍ PRAXI (ZÁKLADNÍ SEMINÁŘ)

Evropské právo (seminář - BRNO)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
20.10.2004
9.00 - cca 16.00
    —
4200

Hotel SANTON
Přístavní 38, Brno-Bystrc

Detaily/doprava
tramvají č. 1 směr Bystrc, výstup na stanici "Přístaviště"

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Abychom vyšli vstříc rostoucímu zájmu o problematiku evropského práva společností mezi posluchači ze vzdálenějších oblastí České republiky, zejména z východních Čech, Moravy a Slezska, uvádíme základní seminář na toto téma také v Brně. Zaměření semináře na komunitární úpravu jej činí zvláště vhodným také pro zájemce ze Slovenské republiky. Na ně pamatovali lektoři zařazením exkurzu o vybraných zvláštnostech evropské společnosti podle připravované (v době konání semináře již nepochybně přijaté) slovenské úpravy doplňující nařízení o evropské společnosti. Uvedené otázky by ostatně mohly být aktuální také pro tuzemské účastníky, neboť největší využití evropské společnosti v prvních letech účinnosti nařízení v České i Slovenské republice se očekává právě v oblasti nadnárodních fúzí mezi mj. českými a slovenskými akciovými společnostmi. Nezřídka přitom zúčastněné společnosti uvažují o tom, že sídlo evropské společnosti, jež z takové fúze vzejde, umístí právě na Slovensko (viz např. důvody daňové). Totéž se týká soutěže korporátních národních úprav mezi oběma členskými státy (srov. např. podstatné zrychlení rejstříkové agendy na Slovensku).

Seminář se zaměří zejména na následující okruhy:

 • systém komunitárního práva a zvláštnosti jeho interpretace a aplikace
 • charakteristika první směrnice (o publicitě) a zejména její novely z roku 2003
 • charakteristika druhé směrnice (o zachování základního kapitálu) a úvah o její novelizaci
 • charakteristika jedenácté směrnice (o publicitě organizačních složek podniku zahraničních podnikatelů)
 • charakteristika nové směrnice o nabídkách převzetí
 • základní informace o návrhu desáté (o přeshraničních fúzích) a čtrnácté (o přemístění sídla do zahraničí) směrnice
 • seznámení s vybranou judikaturou Evropského soudního dvora ve věcech společností (zejména svoboda usazování se - problém tzv. formálně zahraničních společností, volný pohyb kapitálu - problém tzv. zlatých akcií)
 • vybrané otázky z problematiky korporátní mobility a migrace napříč Evropským hospodářským prostorem se zvláštním důrazem na volný pohyb společností a soutěž národních úprav mezi Českou a Slovenskou republikou
 • evropská (akciová) společnost a její význam pro tuzemské i slovenské podnikatele
 • zvláštnosti národní úpravy evropské společnosti v českém a slovenském právu
 • nadnárodní fúze mezi českými a slovenskými akciovými společnostmi, vedoucí ke vzniku evropské společnosti
 • přemístění sídla evropské společnosti v komunitární a v navazující české a slovenské úpravě
 • základní informace o ostatních nadnárodních formách společností upravených komunitárním právem
 • perspektivy dalšího vývoje komunitárního práva společností a jeho očekávaný odraz v českém právu

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit