Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

EVROPSKÉ PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

Evropské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
12.11.2003
9.00 - cca 16.00
    —
3146

MV CENTRUM
Na Strži 63, Praha 4

Detaily/doprava
metrem trasa C, výstup stanice Pankrác

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Po vstupu České republiky do Evropské unie bude české právo obchodních společností ovlivňováno komunitárním právem ještě více, než je tomu dnes. Řada evropských předpisů bude bezprostředně závazná a aplikovatelná na našem území; české soudy budou povinny rozhodovat podle nich. V případě rozporu českého práva s právem komunitárním bude možné domáhat se práva před příslušnými orgány Evropské unie. Výklad těch ustanovení českého práva, která mají původ v sekundárních komunitárních předpisech, bude muset respektovat obsah a účel komunitární úpravy. To vše na pozadí zásadní reformy evropského práva společností, k níž v posledních letech dochází. Tuzemským podnikatelům se navíc otevřou právní řády ostatních členských států; čeští občané budou moci volit, ve které jurisdikci založí společnost, kterým právem se tedy budou řídit její vnitřní poměry. Existující společnosti budou moci zvažovat, zda své sídlo nepřemístí do jiného státu, jehož právo lépe reflektuje potřeby podnikatelů

Cílem semináře je proto seznámit účastníky se základními prameny evropského práva obchodních společností, charakterizovat jejich obsah, stav souladu českého práva s komunitárním právem, objasnit perspektivy dalšího vývoje evropského práva obchodních společností a možnosti právní ochrany před orgány Evropské unie. Zvláštní pozornost bude věnována aktuálním otázkám volného pohybu osob, kapitálu, svobody usazování se, korporátní mobility a migrace, to vše napříč jednotným trhem, resp. Evropským hospodářským prostorem.

Odborný program semináře:

  • směrnice a nařízení jako prameny evropského práva obchodních společností,
  • charakteristika První směrnice (o publicitě) a její novely z roku 2003,
  • charakteristika Druhé směrnice (o zachování základního kapitálu) a úvah o její novelizaci,
  • charakteristika Třetí a Šesté směrnice (o fúzích a rozdělení),
  • charakteristika návrhu Třinácté směrnice (o nabídkách převzetí) a sporů o její podobu a přijetí,
  • charakteristika nařízení o evropském hospodářském zájmovém sdružení a stav přípravy zákona, jímž se stanoví české právo aplikovatelné na evropské hospodářské zájmové sdružení se sídlem v České republice, nástin praktického významu sdružení pro tuzemské podnikatele,
  • charakteristika nařízení o evropské společnosti a směrnice o účasti zaměstnanců na řízení a stav přípravy zákona o evropských společnostech se sídlem v České republice, nástin praktického významu evropské společnosti pro tuzemské podnikatele,
  • seznámení s vybranou problematikou Evropského soudního dvora ve věcech evropského práva obchodních společností,
  • akční plán Evropské komise z roku 2003, týkající se reformy práva společností a corporate governance a jeho jednotlivé složky (návrh Desáté, Čtrnácté směrnice atd.),
  • vybrané otázky z problematiky volného pohybu osob, kapitálu, svobody usazování se, korporátní mobility a migrace napříč Evropským hospodářským prostorem.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit