Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Informace pro účastníky seminářů

 1. Závaznou přihlášku na seminář (semináře) zašlete obratem nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Přihlásit se můžete přímo prostřednictvím těchto webových stránek, nebo e-mailem, případně si můžete přihlášku vytisknout a zaslat ji poštou či faxem. Také se lze případně přihlásit jinou písemnou formou, obsahující námi požadované údaje.
 2. Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek. Na základě přihlášky vystavíme potvrzení o registraci na semináři a společně s výzvou k zaplacení účastnického poplatku jej odešleme zpět objednateli. Vyrozumíme zároveň ty účastníky, kteří nebudou z kapacitních důvodů zařazeni na jimi vybraný seminář a nabídneme jim náhradní termín, případně zrušení přihlášky.
 3. Při neúčasti účastníka (nebo jeho náhradníka) účastnický poplatek nevracíme. Účastnický poplatek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce.
 4. PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ:
  Po obdržení přihlášky zašleme objednateli (účastníkovi) elektronicky (v případě neuvedení e-mailové adresy poštou) potvrzení o registraci na semináři současně s výzvou k platbě za seminář (semináře) převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem. Platbu provedete na naše číslo účtu 84141061/0100 (KB, pobočka Praha 6). Daňový doklad (fakturu s vyúčtováním) obdrží účastník v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na semináři u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně řádný daňový doklad. Ve vložném (cena semináře) je zahrnuto drobné občerstvení.
  Podle zákona o DPH je cena seminářů, které jsou akreditovány Ministerstvem vnitra pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.
 5. Registrace účastníků
  Registrace účastníků na semináři je vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin – tj. půl hodiny před zahájením semináře. Registrace účastníků seminářů konaných ve Starých Splavech je od 10.30 do 11.00 hodin (ubytování účastníků od 9.00 hodin).
 6. Informace o změnách:
  Účastníci budou vždy včas písemně, e-mailem či telefonicky informování o změně místa či data konání semináře, o změně lektora, případně o zrušení semináře.

MÍSTA KONÁNÍ SEMINÁŘŮ + dopravní spojení:

 • budova Českého svazu vědeckotechnických společností (ČS VTS), Novotného lávka 5, Praha 1 – metrem trasa „A“, výstup stanice „Staroměstská“, dále pěšky směrem ke Karlovu mostu;
 • Hotel Bezděz*** ve Starých Splavech na břehu Máchova jezera. Pro účastníky je mimo jiné v hotelu k dispozici bazén, sauna, rehabilitační centrum s masáží, kulečník, herna stolního tenisu a denní bar.
  Ubytování je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím. Požadavek na samostatný pokoj je nutno předem uplatnit u agentury BOVA.
  Cena ubytování jedné osoby ve dvoulůžkovém pokoji je 600 Kč (vč. DPH) za 1 noc, cena ubytování jedné osoby v samostatném pokoji je 880 Kč (vč. DPH) za 1 noc. Celková cena za ubytování v rámci semináře je vždy uvedena u semináře, cena v závorce je cena za samostatný pokoj.
  Dopravu z Prahy do hotelu Bezděz a zpět zajistí zdarma pro zájemce Agentura BOVA. Žádost připojte k přihlášce. Místo, hodinu a čas odjezdu (pro zájemce) z Prahy do Starých Splavů Vám sdělíme písemně nebo telefonicky cca 3 dny před zahájením semináře.
  Časový rozvrh seminářů konaných ve Starých Splavech: 1. den konání od 11,00 do 19,00 hod. přednáška + diskuse (s přestávkou na oběd),
  další den/dny od 9,00 do 18,00 hod. přednáška + diskuse (s přestávkou na oběd),
  poslední den od 9,00 do 13,00 hod. (event. do 14,00) přednáška + diskuse, poté oběd + odjezd.
 1. Písemné materiály:
  Součástí převážné většiny seminářů jsou písemné materiály, které obdrží účastník u registrace na semináři.
 2. Semináře certifikované u IES: Vybrané kurzy jsou certifikovány mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES. Podrobnosti na www.iescertifikat.cz.
 3. Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit