Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

On-line semináře

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
02.11.2020 Aktuální judikatura Nejvyššího soudu k náhradě škody a nemajetkové újmy - ON-LINE seminářzrušeno
(přeloženo)
02.11.2020 Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly - ON-LINE seminář
03.11.2020 Nový zákon o znalcích - ON-LINE seminářzrušeno
(přeloženo)
03.11.2020 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních) - ON-LINEzrušeno
(přeloženo)
03.11.2020 Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení - ON-LINE seminář
04.11.2020 DPH v roce 2020 - ON-LINE seminář
04.11.2020 Konzultační seminář o praktickém provádění Intrastatu a jeho změnách v roce 2021 - ON-LINE seminář
04.11.2020 MS Excel - funkce - ON-LINE
04.11.2020 Náhrada újmy způsobené krizovými opatřeními v době koronavirové krize (COVID-19) - použitelnost judikatury Nejvyššího soudu - ON-LINEzrušeno
(přeloženo)
05.11.2020 Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na správu věci ve spoluvlastnictví a otázky spojené s likvidací spoluvlastnického vztahu - ON-LINEzrušeno
(přeloženo)
05.11.2020 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni - ON-LINE seminář
09.11.2020 Povinnosti a rizika pro jednatele, statutární ředitele, členy představenstva, správní či dozorčí rady, ale i společníky, akcionáře a další osoby - ON-LINE
09.11.2020 Smlouvy a software - ON-LINE seminář
09.11.2020 Veřejné zakázky a dotace - ON-LINE seminář
10.11.2020 Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest - ON-LINE
10.11.2020 Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě podle národních právních předpisů a jejich novel a evropské právní úpravy - ON-LINE seminář
10.11.2020 Změny v právu na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel - ON-LINE seminář
11.11.2020 Celní klasifikace zboží a změny od 1. 1. 2021 - stroje, přístroje, zařízení, vozidla a jejich části, součásti a příslušenství - ON-LINE seminář
11.11.2020 Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2020 a v roce 2021 - ON-LINE seminář
11.11.2020 Kybernetická bezpečnost - cyklus tří seminářů - ON-LINE seminář
11.11.2020 MS Excel - analýza dat pro pokročilé - ON-LINE
11.11.2020 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech) - ON-LINE seminář
12.11.2020 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINE seminář
12.11.2020 Stavební zákon a předpisy souvisící v aktuální judikatuře správních soudů - ON-LINE seminář
18.11.2020 Evidence skutečných majitelů svěřenských fondů a fundací, svěřenské fondy v kontextu správy rodinného majetku - novinky v právní úpravě, zkušenosti, interpretační problémy a soudní rozhodnutí - ON-LINE
19.11.2020 Mezinárodní obchod z pohledu cel a DPH - ON-LINE seminář
19.11.2020 Smlouva o dílo - ON-LINE seminář
19.11.2020 Stylistika současné češtiny - ON-LINE
20.11.2020 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě - ON-LINE seminář
20.11.2020 Orgány kapitálových společností, vznik a zánik funkce - se zdůrazněním změn, jež přináší aktuální novela ZOK - ON-LINE seminář
23.11.2020 Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost a výklad - ON-LINE seminář
23.11.2020 Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho očekávané změny v roce 2020 - ON-LINE seminář
24.11.2020 Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest - ON-LINE
24.11.2020 Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu - ON-LINE
24.11.2020 Vybrané aktuální otázky věcných práv (držba a její ochrana, sousedská práva, stavební činnost na pozemku, věcná břemena) - ON-LINE
25.11.2020 MS Word - pro pokročilé - ON-LINE
25.11.2020 Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura - ON-LINE seminář
25.11.2020 Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů - ON-LINE seminář
26.11.2020 Pohledávky - účetní a daňová příprava na účetní závěrku - ON-LINE seminář
26.11.2020 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí - ON-LINE
26.11.2020 Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím nového NEN + bonus - ON-LINE seminář
27.11.2020 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE seminář
30.11.2020 Český pravopis: jistoty a novinky - ON-LINE
30.11.2020 Kybernetická bezpečnost - kybernetická bezpečnost v předpisech mimo zákon o kybernetické bezpečnosti - ON-LINE seminář
01.12.2020 GDPR - vše co potřebujete vědět - ON-LINE seminář
02.12.2020 DPH v roce 2020 a změny od roku 2021 - ON-LINE seminář
02.12.2020 MS Excel - funkce pro pokročilé - ON-LINE
02.12.2020 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu) - ON-LINE
02.12.2020 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku - ON-LINE seminář
03.12.2020 Elektronizace v právu - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contracts - ON-LINE seminář
04.12.2020 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE seminář
07.12.2020 Velká novela zákona o obchodních korporacích (s důrazem na její dopady pro as a sro) - cyklus ON-LINE seminářů
07.12.2020 Velká novela ZOK - obchodní korporace obecně (obecná část ZOK) - ON-LINE seminář
08.12.2020 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře - ON-LINE seminář
08.12.2020 Velká novela ZOK - společnost s ručením omezeným - ON-LINE seminář
09.12.2020 DPH v roce 2020 u služeb cestovního ruchu a v lázeňství - ON-LINE seminář
09.12.2020 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům) - ON-LINE
09.12.2020 Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti - ON-LINE seminář
09.12.2020 MS Excel - efektivně
10.12.2020 Ochrana životního prostředí v judikatuře správních soudů - ON-LINE seminář
11.12.2020 Opravné prostředky ve správním řízení - ON-LINE seminář
14.12.2020 Úprava úředních písemností - ON-LINE
14.12.2020 Velká novela ZOK - akciová společnost, část I. - ON-LINE seminář
15.12.2020 Velká novela ZOK - akciová společnost, část II. - ON-LINE seminář
16.12.2020 DPH v roce 2020 a změny od roku 2021 - ON-LINE seminář
16.12.2020 MS Word - zpracování smluv a podobných dokumentů - ON-LINE
16.12.2020 Náhrada škody v podnikání - ON-LINE
16.12.2020 Nájem nebytových prostor (praktické rady pronajímatelům i nájemcům) - ON-LINE
16.12.2020 Stavby na cizích pozemcích z hlediska občanskoprávní regulace a přechodná ustanovení k pozemkům a stavbám - ON-LINE
17.12.2020 Celní problematika a provádění Intrastatu v roce 2021 - ON-LINE seminář
17.12.2020 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT - ON-LINE seminář
19.01.2021 Hodnocení rizik podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a dalších norem - ON-LINE seminář
16.02.2021 DPH u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí - ON-LINE seminář
17.03.2021 Zástavní právo v praxi - ON-LINE seminář
25.03.2021 Náhrada újmy způsobené krizovými opatřeními v době koronavirové krize (COVID-19) - použitelnost judikatury Nejvyššího soudu - ON-LINE
22.04.2021 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách - ON-LINE seminář
26.04.2021 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků - ON-LINE seminář
13.05.2021 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních) - ON-LINE
24.05.2021 Aktuální judikatura Nejvyššího soudu k náhradě škody a nemajetkové újmy - ON-LINE seminář
25.05.2021 Nový zákon o znalcích - ON-LINE seminář
02.06.2021 Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na správu věci ve spoluvlastnictví a otázky spojené s likvidací spoluvlastnického vztahu - ON-LINE
08.06.2021 Právo na sociálních sítích - ON-LINE seminář

Nalezeno celkem 82 seminářů.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit