Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

On-line semináře

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
25.01.2021 Velká novela zákona o obchodních korporacích - dvoudenní seminář - ON-LINE
25.01.2021 Velká novela zákona o obchodních korporacích - obchodní korporace obecně + společnost s ručením omezeným - ON-LINE
25.01.2021 Zdravotní pojištění 2021 - změny a situace řešené zaměstnavatelem v době krize - ON-LINEzrušeno
(přeloženo)
26.01.2021 Daň z nemovitých věcí pro rok 2021 včetně daňového přiznání - teorie a praxe - ON-LINEzrušeno
(přeloženo)
26.01.2021 Velká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnost - ON-LINE
27.01.2021 MS Excel - vzorce a podmíněné formátování efektivně - ON-LINE
27.01.2021 Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2021 aneb co musí znát mzdová účetní v novém roce - ON-LINE
27.01.2021 Žaloby v oblasti věcných práv a jejich hmotněprávní a procesní souvislosti (vybrané typy žalob) - ON-LINE
02.02.2021 „Suchá“ novela vodního zákona a další projednávané změny v právní úpravě vodního hospodářství - ON-LINE
02.02.2021 Celní klasifikace zboží a změny od 1. 1. 2021 - stroje, přístroje, zařízení, vozidla a jejich části, součásti a příslušenství - ON-LINE
03.02.2021 Prezentování - jak ideálně využít MS PowerPoint - tipy a triky - ON-LINE
03.02.2021 Průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku - ON-LINE
04.02.2021 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování a jak probíhá rekodifikace - ON-LINE
08.02.2021 Stylistika současné češtiny - ON-LINE
09.02.2021 Cenotvorba v oboru vodovodů a kanalizací - ON-LINE
09.02.2021 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT - ON-LINE seminář
10.02.2021 MS Excel - analýza dat - ON-LINE
10.02.2021 Preferenční obchod Evropské unie - ON-LINE
11.02.2021 Dlouho očekávaná novela zákoníku práce - ON-LINE
11.02.2021 Nový zákon o odpadech a nové prováděcí předpisy - ON-LINE
15.02.2021 Nová úprava evidence skutečných majitelů = nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení - ON-LINE
15.02.2021 Účetní a daňová závěrka 2020, dopad Covid a novinky 2021 pro nestátní neziskové organizace (vyhláška 504/2002) - ON-LINE
16.02.2021 DPH u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí - ON-LINE seminář
16.02.2021 Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely - ON-LINE
16.02.2021 Veřejná prostranství - ON-LINE
17.02.2021 Daňové a účetní novinky roku 2020 a 2021 - komplexní pohled - ON-LINE
17.02.2021 MS Word - efektivně - ON-LINE
17.02.2021 Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury) - ON-LINE seminář
18.02.2021 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe - ON-LINE
22.02.2021 Povinnosti a rizika pro jednatele, statutární ředitele, členy představenstva, správní či dozorčí rady, ale i společníky, akcionáře a další osoby - ON-LINE
08.03.2021 Mezinárodní obchod z pohledu cel a DPH - ON-LINE seminář
09.03.2021 Novela zákona o místních poplatcích účinná od 1. ledna 2021 (nové poplatky za komunální odpad a další změny zákona o místních poplatcích) - ON-LINE
10.03.2021 Český pravopis: jistoty a novinky - ON-LINE
10.03.2021 MS Excel - analýza dat pro pokročilé - ON-LINE
11.03.2021 Smlouva o dílo - ON-LINE seminář
15.03.2021 Orgány kapitálových společností, vznik a zánik funkce - se zdůrazněním změn, jež přináší aktuální novela ZOK - ON-LINE seminář
15.03.2021 Smlouvy a software - ON-LINE seminář
17.03.2021 Zástavní právo v praxi - ON-LINE seminář
24.03.2021 MS Word - pro pokročilé - ON-LINE
25.03.2021 Náhrada újmy způsobené krizovými opatřeními v době koronavirové krize (COVID-19) - použitelnost judikatury Nejvyššího soudu - ON-LINE
09.04.2021 Velká novela zákona o obchodních korporacích - obchodní korporace obecně -ON-LINE
09.04.2021 Velká novela zákona o obchodních korporacích - třídenní seminář - ON-LINE
16.04.2021 Velká novela zákona o obchodních korporacích - společnost s ručením omezeným - ON-LINE
20.04.2021 Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest - ON-LINE
22.04.2021 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách - ON-LINE seminář
23.04.2021 Velká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnost - ON-LINE
26.04.2021 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků - ON-LINE seminář
28.04.2021 Kybernetická bezpečnost - cyklus tří seminářů - ON-LINE seminář
28.04.2021 Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti - ON-LINE seminář
30.04.2021 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě - ON-LINE seminář
04.05.2021 Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest - ON-LINE
05.05.2021 MS Word - zpracování smluv a podobných dokumentů - ON-LINE
05.05.2021 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku - ON-LINE seminář
06.05.2021 Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím nového NEN + bonus - ON-LINE seminář
10.05.2021 Kybernetická bezpečnost - Kybernetická bezpečnost a ochrana dat ve veřejném sektoru - ON-LINE
12.05.2021 Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2020 a v roce 2021 - ON-LINE seminář
13.05.2021 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních) - ON-LINE
14.05.2021 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE seminář
18.05.2021 Kybernetická bezpečnost - kybernetická bezpečnost v předpisech mimo zákon o kybernetické bezpečnosti - ON-LINE seminář
18.05.2021 Námitky sousedů proti stavbě I. - proč a jak je má stavební úřad posuzovat - ON-LINE
24.05.2021 Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku - ON-LINE
25.05.2021 Nový zákon o znalcích - ON-LINE seminář
26.05.2021 DPH v roce 2020 u služeb cestovního ruchu a v lázeňství - ON-LINE seminář
26.05.2021 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu) - ON-LINE
27.05.2021 Ochrana životního prostředí v judikatuře správních soudů - ON-LINE seminář
27.05.2021 Vybrané aktuální otázky věcných práv (držba a její ochrana, sousedská práva, stavební činnost na pozemku, věcná břemena) - ON-LINE
01.06.2021 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře - ON-LINE seminář
02.06.2021 Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na správu věci ve spoluvlastnictví a otázky spojené s likvidací spoluvlastnického vztahu - ON-LINE
07.06.2021 Náhrada škody v podnikání - ON-LINE
08.06.2021 Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu - ON-LINE
08.06.2021 Právo na sociálních sítích - ON-LINE seminář
23.06.2021 Nájem nebytových prostor (praktické rady pronajímatelům i nájemcům) - ON-LINE

Nalezeno celkem 72 seminářů.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit