Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Aktuální otázky evropského práva společností

Evropské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
24.04.2006
9.00 - cca 16.00
    —
6073

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Detaily/doprava
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Cílem semináře je navázat na znalosti účastníků o problematice evropského práva společností a jeho promítnutí do českého práva, aktualizovat je o výsledky posledního vývoje, který v této oblasti nastal, ať již v právní úpravě, či v judikatuře ESD, a doplnit je o nové poznatky. Zvláštní důraz bude kladen na problematiku evropské (akciové) společnosti, a to vzhledem k její aktuálnosti a rostoucímu zájmu praxe. Ve výkladu se odrazí též první zkušenosti se zakládáním této formy společnosti (v tuzemsku i v zahraničí) a nesnáze, na něž praxe naráží.

Seminář se zaměří zejména na následující okruhy: - vybrané problémy novelizované první směrnice (o elektronizaci obchodních rejstříků) a její implementace do českého práva novelou obchodního zákoníku po 1. 7. 2005 - připravovaná novela druhé směrnice (o zachování základního kapitálu) - směrnice o nabídkách převzetí a její odraz v českém právu po novele obchodního zákoníku (povinné nabídky převzetí, squeeze-out, sell-out) - stav příprav desáté (o přeshraničních fúzích) a čtrnácté (o přemístění sídla do zahraničí) směrnice - připravovaná nová směrnice o auditu a novela směrnic o účetnictví (kolektivní odpovědnost členů orgánů, pravidlo comply or explain) - judikatura ESD k problematice mlčenlivosti členů orgánů akciové společnosti - návrh směrnice o posílení akcionářských práv - judikatura ESD k problematice převodu podniku a jeho části - judikatura ESD k nadnárodním fúzím - nové poznatky v oblasti korporátní mobility napříč jednotným trhem - dvanáctá směrnice a problém zákazu řetězení jednočlenných společností s ručením omezeným - perspektivy dalšího vývoje komunitárního práva společností a jeho očekávaný odraz v českém právu - vybrané otázky k evropské (akciové) společnosti; první praktické zkušenosti s jejím zakládáním

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit