Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Cenné papíry a kapitálový trh na vrcholu další vlny reformy právní úpravy

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
06.12.2005
9.00 - cca 16.00
    —
5180

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Detaily/doprava
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Právní úprava cenných papírů a kapitálového trhu prošla v posledních letech nesčetnými novelizacemi, které změnily její obsah i koncepci. Dynamika vývoje přesto nebere konce. Změny v evropské úpravě nutí k dalším závažným posunům. Cílem semináře je podat základní přehled o proběhlém, probíhajícím a očekávaném legislativním vývoji, vnést do něj systém a seznámit účastníky s platnou i blížící se úpravou základních otázek obecné, ale i vybraných oblastí zvláštní části práva cenných papírů a kapitálového trhu, jež mají značnou praktickou relevanci.

Seminář se zaměří zejména na následující okruhy: - pojem a vydání cenného papíru - tuzemský vs. zahraniční cenný papír - nový způsob vedení evidence zaknihovaných cenných papírů aneb centrální depozitář - jak a od kdy - cenný papír jako prostředek zajištění a transpozice směrnice o finančních kolaterálech - smlouvy o cenných papírech, převod cenných papírů - aktuální problémy právní úpravy akcií (squeeze-out, očekávaná transpozice směrnice o nabídkách převzetí) - veřejná nabídka a nová úprava prospektu po technické novele ZPKT - velká novela ZPKT a nová infrastruktura kapitálových trhů - aktuální problémy práva kolektivního investování aneb co přinese technická novela ZKI - další novinky v evropské úpravě a jejich očekávaná transpozice do českého práva

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit