Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

EVROPSKÉ PRÁVO SPOLEČNOSTÍ A JEHO ODRAZ V TUZEMSKÉM PRÁVU I V PRÁVNÍ PRAXI (SEMINÁŘ „PRO POKROČILɓ)
PŮVODNÍ TERMÍN 24.11.2004

Evropské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
21.01.2005
9.00 - cca 16.00
    —
4202

MV CENTRUM
Na Strži 63, Praha 4

Detaily/doprava
metrem trasa C, výstup stanice Pankrác

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Cílem semináře je navázat na základní znalosti účastníků o problematice komunitárního práva společností, aktualizovat je o výsledky posledního vývoje, který v této oblasti nastal, ať již v právní úpravě, či v judikatuře Evropského soudního dvora, a doplnit je o nové poznatky.

Seminář předpokládá základní znalost a orientaci posluchačů v přednášené materii; pomíjí obecné systémové otázky i základní charakteristiku obsahu a významu jednotlivých komunitárních předpisů a institutů. Soustředí se na vybrané problémy, které nebylo možné v potřebném rozsahu zahrnout do základního semináře.

Zvláštní důraz bude kladen na úpravu evropské společnosti, a to vzhledem k její aktuálnosti v době konání semináře. V té souvislosti budou zohledněna také vybraná ustanovení slovenského práva, neboť největší využití evropské společnosti v prvních letech účinnosti nařízení v České i Slovenské republice se očekává právě v oblasti nadnárodní spolupráce mezi českými a slovenskými podnikateli.

Seminář se zaměří zejména na následující okruhy:

  • vybrané problémy novely první směrnice (o elektronické publicitě obchodních rejstříků) a její připravované implementace do českého práva
  • vybrané otázky z druhé směrnice (o zachování základního kapitálu) a stav příprav novelizace této směrnice
  • nová směrnice o nabídkách převzetí a její očekávaný odraz v českém právu (nová úprava ceny povinné nabídky, pravidlo průlomu do vybraných ustanovení stanov cílové společnosti, squeeze-out, sell-out)
  • stav příprav desáté (o přeshraničních fúzích) a čtrnácté (o přemístění sídla do zahraničí) směrnice
  • připravovaná nová směrnice o auditu a perspektivy jejího přijetí
  • novinky v judikatuře Evropského soudního dvora ve věcech společností (zejména svoboda usazování se, volný pohyb kapitálu - problém tzv. zlatých akcií)
  • nové poznatky v oblasti korporátní mobility a migrace napříč Evropským hospodářským prostorem
  • vybrané otázky k evropské (akciové) společnosti a její úpravě v českém (a slovenském) právním řádu (praktické otázky zakládání evropské společnosti na našem území a na Slovensku, resp. při účasti tuzemských a slovenských akciových společností, corporate governance, přemísťování sídla evropské společnosti na a z území České a Slovenské republiky, tuzemská a slovenská úprava účasti zaměstnanců na řízení evropské společnosti atd.)
  • perspektivy dalšího vývoje komunitárního práva společností a jeho očekávaný odraz v českém právu (zvláště připravovaná úprava v oblasti corporate governance - nezávislost členů dozorčí rady, odměňování členů statutárních a dozorčích orgánů akciové společnosti atd.)

Pozn.: Z důvodu pracovní neschopnosti prof. Dědiče je seminář přesunut na nový termín - 21.1.2005.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit