Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Obchodní zákoník po četných novelizacích z roku 2009
Nová legislativní smršť v obchodním zákoníku

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termíny

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
24.02.2010
9.00 - cca 16.30
    —
10052

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Detaily/doprava
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální
09.06.2010
9.00 - cca 16.30
    —
10053

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Detaily/doprava
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Rok 2009 přinesl řadu významných a rozsáhlých přímých i nepřímých novelizací obchodního zákoníku. První okruh změn nabyl účinnosti v dubnu 2009 (nový zákon o auditorech), dvě velké novelizace změnily obchodní zákoník, resp. obchodní právo v létě roku 2009 (účinnost od 20. července a 1. srpna). Zásadní průlom v právu společností znamená přijetí zákona č. 420/2009 Sb. Dílčí novelizace obchodního zákoníku nabyly či nabývají účinnosti 20. července 2009, 1. listopadu 2009 a 1. července 2010. Závěr roku 2009 potom přinesl poslaneckou iniciativu, která sleduje záměr odstranit z tuzemského právního řádu listinné akcie na majitele (sněmovní tisk č. 954). Cílem semináře je podat přehled o těchto novelizacích a zmapovat jejich hlavní přínos, mnohá interpretační a aplikační úskalí, ale i první praktické zkušenosti s jejich působením.

Seminář se zaměří zejména na následující přijaté či projednávané novelizace:

 • dopady zákona o auditorech do obchodního práva (zákon č. 93/2009 Sb.)
  • změna v působnosti orgánů společnosti při jmenování či odvolání auditora
  • výbor pro audit – nový orgán společnosti
 • velká novela obchodního zákoníku z léta roku 2009 (zákon č. 215/2009 Sb.)
  • nový režim oceňování nepeněžitých vkladů
  • novinky v oblasti nabývání vlastních akcií
  • změny v úpravě finanční asistence
  • reforma koncepce sídla obchodní společnosti
  • další novinky
 • změny v úpravě řízení a správy společností s kótovanými akciemi (zákon č. 230/2009 Sb.)
  • novinky ve svolávání valných hromad
  • náležitosti a jazyk pravidelných zpráv
  • oznamovací povinnost akcionářů a dalších osob
 • reforma právní úpravy valné hromady společnosti a výkonu práv společníka (zákon č. 420/2009 Sb.)
  • nové způsoby komunikace v právu společností
  • změny ve svolávání, organizaci a průběhu valné hromady
  • další převratné posuny
 • další osud listinných akcií na majitele v tuzemském právu (sněmovní tisk č. 954)
 • zbylé novelizace
  • změny v obchodním zákoníku vyvolané novelou insolvenčního zákona
  • změny v obchodním zákoníku vyvolané přijetím zákona o platebním styku (reforma úpravy bankovních smluv)
  • ostatní novinky

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit