Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy


Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
05.03.2024 Kurz české interpunkce
05.03.2024 Zákon o zadávání veřejných zakázek po novele v detailu - vymezování předmětu veřejné zakázky, účast v zadávacím řízení, kvalifikace nově, vylučování dodavatelů z účasti v zadávacím řízení a další …
07.03.2024 Veřejné zakázky: zadáváme informační systémy a software po novele zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s nejnovější judikaturou
07.03.2024 Veřejné zakázky: zadáváme informační systémy a software po novele zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s nejnovější judikaturou - ON-LINE
08.03.2024 Zákon o kontrole (kontrolní řád)
08.03.2024 Zákon o kontrole (kontrolní řád) - ON-LINE
11.03.2024 Aktuální judikatura NS k náhradě škody a nemajetkové újmy - ON-LINE
12.03.2024 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení
12.03.2024 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení - ON-LINE
12.03.2024 Povolování záměrů v době účinnosti dvou stavebních zákonů (zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 283/2021 Sb.) - NOVINKA
12.03.2024 Povolování záměrů v době účinnosti dvou stavebních zákonů (zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 283/2021 Sb.) - NOVINKA - ON-LINE
12.03.2024 Základní instituty občanského soudního řízení s přihlédnutím k rozhodovací praxi Nejvyššího soudu
12.03.2024 Základní instituty občanského soudního řízení s přihlédnutím k rozhodovací praxi Nejvyššího soudu - ON-LINE
13.03.2024 (Nový) zákon o kybernetické bezpečnosti a nová směrnice NIS2 - dopady a povinnosti - ON-LINE
13.03.2024 MS Excel - funkce
13.03.2024 Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2023 úpravy výsledku hospodaření, stanovení základu daně a výpočet daňové povinnosti včetně praktických příkladů - ON-LINE
13.03.2024 Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2023 úpravy výsledku hospodaření, stanovení základu daně a výpočet daňové povinnosti včetně praktických příkladů
13.03.2024 Rozbor aktuální judikatury k náhradě škody a smluvním pokutám
13.03.2024 Rozbor aktuální judikatury k náhradě škody a smluvním pokutám - ON-LINE
14.03.2024 Legal Technology - využití nových technologií v právu
14.03.2024 Legal Technology - využití nových technologií v právu - ON-LINE
14.03.2024 Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku
14.03.2024 Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku - ON-LINE
14.03.2024 Správní řád v judikatuře správních soudů
14.03.2024 Správní řád v judikatuře správních soudů - ON-LINE
14.03.2024 Zákoník práce a vedoucí zaměstnanci a novela zákoníku práce
14.03.2024 Zákoník práce a vedoucí zaměstnanci a novela zákoníku práce - ON-LINE
18.03.2024 DPH v roce 2024
18.03.2024 DPH v roce 2024 - ON-LINE
18.03.2024 Rozdělení a výplata vlastního kapitálu - právní a daňové souvislosti
18.03.2024 Rozdělení a výplata vlastního kapitálu - právní a daňové souvislosti - ON-LINE
18.03.2024 Smluvní pokuta
18.03.2024 Smluvní pokuta - ON-LINE
18.03.2024 Umělá inteligence v praxi
18.03.2024 Úprava úředních písemností a jiných dokumentů podle ČSN 01 6910
19.03.2024 Nový zákon o účetnictví
19.03.2024 Nový zákon o účetnictví - ON-LINE
19.03.2024 Odstraňování (nejen černých) staveb podle nového stavebního zákona
19.03.2024 Odstraňování (nejen černých) staveb podle nového stavebního zákona - ON-LINE
19.03.2024 Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení
19.03.2024 Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení - ON-LINE
19.03.2024 Zákon o zadávání veřejných zakázek po novele v detailu - mimořádně nízká nabídková cena, zadávání v dynamickém nákupním systému, uzavírání smluv na veřejné zakázky, změny závazků ze smluv, spory ze smluv na veřejné zakázky a další …
20.03.2024 Digitalizace v právu, jak uzavírat smlouvy elektronicky prostřednictvím nových technologií
20.03.2024 Digitalizace v právu, jak uzavírat smlouvy elektronicky prostřednictvím nových technologií - ON-LINE
20.03.2024 MS Word - zpracování smluv a podobných dokumentů
20.03.2024 Nemovitosti - zajištění přístupu a nároky k cizím nemovitostem (aktualizovaná podoba)
20.03.2024 Nemovitosti - zajištění přístupu a nároky k cizím nemovitostem (aktualizovaná podoba) - ON-LINE
20.03.2024 Základy územního plánování a stavebního řádu pro realitní makléře či správce nemovitostí - NOVINKA
20.03.2024 Základy územního plánování a stavebního řádu pro realitní makléře či správce nemovitostí - NOVINKA - ON-LINE
21.03.2024 Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva včetně další připravované novely
21.03.2024 Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva včetně další připravované novely - ON-LINE
21.03.2024 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky
21.03.2024 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky - ON-LINE
21.03.2024 Nový stavební zákon na úseku stavebního řádu a co přinesla poslední věcná novela
21.03.2024 Nový stavební zákon na úseku stavebního řádu a co přinesla poslední věcná novela - ON-LINE
21.03.2024 Práce na dálku v roce 2024 - home office se vším všudy
21.03.2024 Práce na dálku v roce 2024 - home office se vším všudy - ON-LINE
21.03.2024 Rodinné právo v praxi matrik po velké novele zákona o matrikách
21.03.2024 Rodinné právo v praxi matrik po velké novele zákona o matrikách - ON-LINE
25.03.2024 Předpisy a písemnosti vydávané zaměstnavatelem po novele zákoníku práce
25.03.2024 Předpisy a písemnosti vydávané zaměstnavatelem po novele zákoníku práce - ON-LINE
26.03.2024 Nová právní úprava ochrany oznamovatelů protiprávního jednání, tzv. whistleblowingu
26.03.2024 Nová právní úprava ochrany oznamovatelů protiprávního jednání, tzv. whistleblowingu - ON-LINE
26.03.2024 Nový stavební zákon v detailu - cyklus tří seminářů
26.03.2024 Nový stavební zákon v detailu - cyklus tří seminářů - ON-LINE
26.03.2024 Nový stavební zákon v detailu - Územní plánování - použitelná judikatura
26.03.2024 Nový stavební zákon v detailu - Územní plánování - použitelná judikatura - ON-LINE
26.03.2024 Specifika smluv o nemovitostech
26.03.2024 Specifika smluv o nemovitostech - ON-LINE
27.03.2024 Prezentování - jak ideálně využít MS Powerpoint - tipy a triky
02.04.2024 Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona
02.04.2024 Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona - ON-LINE
03.04.2024 MS Word - efektivně
03.04.2024 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně)
03.04.2024 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně) - ON-LINE
04.04.2024 Aktuální pohled na rozvázání pracovního poměru, s ohledem na jeho důvody, "BEZ DŮVODY"
04.04.2024 Aktuální pohled na rozvázání pracovního poměru, s ohledem na jeho důvody, "BEZ DŮVODY" - ON-LINE
04.04.2024 Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně chystané novelizace v souvislosti s tzv. greenwashingem)
04.04.2024 Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně chystané novelizace v souvislosti s tzv. greenwashingem) - ON-LINE
04.04.2024 Právní a faktické vady nemovitostí
04.04.2024 Právní a faktické vady nemovitostí - ON-LINE
04.04.2024 Veřejné zakázky: zadáváme problematické veřejné zakázky na služby
04.04.2024 Veřejné zakázky: zadáváme problematické veřejné zakázky na služby - ON-LINE
08.04.2024 Obchodněprávní judikatura za poslední půlrok
08.04.2024 Obchodněprávní judikatura za poslední půlrok - ON-LINE
08.04.2024 Stylistika současné češtiny v úřední a obchodní praxi
09.04.2024 Novela insolvenčního zákona ve vztahu k oddlužení
09.04.2024 Novela insolvenčního zákona ve vztahu k oddlužení - ON-LINE
09.04.2024 Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu?
09.04.2024 Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu? - ON-LINE
10.04.2024 MS Excel - efektivně
10.04.2024 Nový zákon o preventivní restrukturalizaci
10.04.2024 Nový zákon o preventivní restrukturalizaci - ON-LINE
10.04.2024 Pracovněprávní aktuality a problémové oblasti novelizovaného zákoníku práce
10.04.2024 Pracovněprávní aktuality a problémové oblasti novelizovaného zákoníku práce - ON-LINE
11.04.2024 Dlouhodobý majetek a odpisy v účetnictví vybraných účetních jednotek - některé širší účetní souvislosti
11.04.2024 Dlouhodobý majetek a odpisy v účetnictví vybraných účetních jednotek - některé širší účetní souvislosti - ON-LINE
11.04.2024 Kamery všude kolem nás, jak je provozovat a nebýt v rozporu s GDPR
11.04.2024 Kamery všude kolem nás, jak je provozovat a nebýt v rozporu s GDPR - ON-LINE
11.04.2024 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
11.04.2024 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINE
11.04.2024 Účastníci řízení podle současného a nového stavebního zákona
11.04.2024 Účastníci řízení podle současného a nového stavebního zákona - ON-LINE
15.04.2024 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků
15.04.2024 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků - ON-LINE
15.04.2024 Problematika nájmu a nájemních vztahů k nemovitým věcem prakticky a včetně daňového hlediska
15.04.2024 Problematika nájmu a nájemních vztahů k nemovitým věcem prakticky a včetně daňového hlediska - ON-LINE
15.04.2024 Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob včetně novinek vyplývajících z konsolidačního balíčku
15.04.2024 Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob včetně novinek vyplývajících z konsolidačního balíčku - ON-LINE
16.04.2024 Aplikační problémy a poznatky z praxe ohledně novely zákoníku práce a výhled dalších novel zákoníku práce pro rok 2024 - konference
16.04.2024 Aplikační problémy a poznatky z praxe ohledně novely zákoníku práce a výhled dalších novel zákoníku práce pro rok 2024 - konference - ON-LINE
16.04.2024 Interpretace Národní účetní rady
16.04.2024 Interpretace Národní účetní rady - ON-LINE
16.04.2024 Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, novinky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, připravované legislativní změny a první zkušenosti s edoklady
16.04.2024 Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, novinky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, připravované legislativní změny a první zkušenosti s edoklady - ON-LINE
16.04.2024 Praktické následky porušení smlouvy
16.04.2024 Praktické následky porušení smlouvy - ON-LINE
16.04.2024 Smlouvy a software
16.04.2024 Smlouvy a software - ON-LINE
17.04.2024 Celní předpisy prakticky - jak snížit náklady a rizika
17.04.2024 Celní předpisy prakticky - jak snížit náklady a rizika - ON-LINE
17.04.2024 MS Excel - vzorce a podmíněné formátování efektivně
17.04.2024 Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů
17.04.2024 Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů - ON-LINE
18.04.2024 DPH v roce 2024
18.04.2024 DPH v roce 2024 - ON-LINE
18.04.2024 Dvoudenní soustředění k zadávání veřejných zakázek
18.04.2024 Jméno a příjmení v matriční praxi po velké novele zákona o matrikách
18.04.2024 Jméno a příjmení v matriční praxi po velké novele zákona o matrikách - ON-LINE
18.04.2024 Katastr nemovitostí, aktuálně, prakticky a v souvislostech
18.04.2024 Katastr nemovitostí, aktuálně, prakticky a v souvislostech - ON-LINE
18.04.2024 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a co přinesla poslední věcná novela nového stavebního zákona
18.04.2024 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a co přinesla poslední věcná novela nového stavebního zákona - ON-LINE
19.04.2024 Zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi
19.04.2024 Zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE
22.04.2024 Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost a výklad
22.04.2024 Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost a výklad - ON-LINE
23.04.2024 Aktuální legislativní změny v pracovním právu pro rok 2024
23.04.2024 Aktuální legislativní změny v pracovním právu pro rok 2024 - ON-LINE
23.04.2024 Kurz české interpunkce - ON-LINE
23.04.2024 Místní a účelové komunikace včetně změn souvisejících s účinností nového stavebního zákona - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
23.04.2024 Místní a účelové komunikace včetně změn souvisejících s účinností nového stavebního zákona - 1. část - vznik a užívání veřejných cest - ON-LINE
23.04.2024 Místní poplatky v roce 2024 včetně aktuální novely zákona o místních poplatcích
23.04.2024 Místní poplatky v roce 2024 včetně aktuální novely zákona o místních poplatcích - ON-LINE
23.04.2024 Nový stavební zákon v detailu - Stavební řád
23.04.2024 Nový stavební zákon v detailu - Stavební řád - ON-LINE
24.04.2024 Jak na problematického zaměstnance - předcházení a řešení problémů
24.04.2024 Jak na problematického zaměstnance - předcházení a řešení problémů - ON-LINE
24.04.2024 Umělá inteligence a její využití v rámci MS Office
24.04.2024 Zástavní právo (prakticky, s judikaturou a důrazem na nová pravidla)
24.04.2024 Zástavní právo (prakticky, s judikaturou a důrazem na nová pravidla) - ON-LINE
25.04.2024 Co vše (ještě) nevíte o listu vlastnictví aneb LV od A až do Z
25.04.2024 Co vše (ještě) nevíte o listu vlastnictví aneb LV od A až do Z - ON-LINE
25.04.2024 Nový stavební zákon a judikatura ve věcech stavebních - aktuálně
25.04.2024 Nový stavební zákon a judikatura ve věcech stavebních - aktuálně - ON-LINE
25.04.2024 Podvody s podpisy, padělané smlouvy a jiná rizika očima soudního znalce
14.05.2024 Místní a účelové komunikace včetně změn souvisejících s účinností nového stavebního zákona - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
14.05.2024 Místní a účelové komunikace včetně změn souvisejících s účinností nového stavebního zákona - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest - ON-LINE
14.05.2024 Právo na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím s judikaturou
14.05.2024 Právo na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím s judikaturou - ON-LINE
14.05.2024 Základy práva a právního myšlení pro neprávníky - NOVINKA
14.05.2024 Základy práva a právního myšlení pro neprávníky - NOVINKA - ON-LINE
14.05.2024 Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon)
14.05.2024 Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) - ON-LINE
15.05.2024 Autorský zákon po novelách - podrobně a aktuálně
15.05.2024 Autorský zákon po novelách - podrobně a aktuálně - ON-LINE
15.05.2024 Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2023 a v roce 2024 včetně všech novinek a změn
15.05.2024 Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2023 a v roce 2024 včetně všech novinek a změn - ON-LINE
15.05.2024 MS Excel - funkce
15.05.2024 Padělky peněz a podvody s platebními kartami očima soudního znalce
15.05.2024 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)
15.05.2024 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech) - ON-LINE
15.05.2024 Účetnictví vybraných účetních jednotek od A do Z a nový zákon o účetnictví
15.05.2024 Účetnictví vybraných účetních jednotek od A do Z a nový zákon o účetnictví - ON-LINE
15.05.2024 Úprava úředních a jiných dokumentů podle ČSN 01 6910 - ON-LINE
16.05.2024 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení
16.05.2024 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení - ON-LINE
16.05.2024 Jak sepsat dovolání v civilní věci, které nebude odmítnuto?
16.05.2024 Jak sepsat dovolání v civilní věci, které nebude odmítnuto? - ON-LINE
16.05.2024 Nový stavební zákon v rozsahu stavební právo hmotné, vybrané činnosti ve výstavbě, povinnosti osob zúčastněných ve výstavbě, zvláštní pravomoci stavebního úřadu a nové prováděcí vyhlášky
16.05.2024 Nový stavební zákon v rozsahu stavební právo hmotné, vybrané činnosti ve výstavbě, povinnosti osob zúčastněných ve výstavbě, zvláštní pravomoci stavebního úřadu a nové prováděcí vyhlášky - ON-LINE
16.05.2024 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí
16.05.2024 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí - ON-LINE
17.05.2024 Zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi
17.05.2024 Zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE
20.05.2024 Dohody o práci - aktuální pracovněprávní problémy (včetně oblasti odvodů pojistného, odměňování a účasti dohodářů na pojištění) a jejich řešení
20.05.2024 Dohody o práci - aktuální pracovněprávní problémy (včetně oblasti odvodů pojistného, odměňování a účasti dohodářů na pojištění) a jejich řešení - ON-LINE
20.05.2024 Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku
20.05.2024 Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku - ON-LINE
20.05.2024 Právo na sociálních sítích
20.05.2024 Právo na sociálních sítích - ON-LINE
20.05.2024 Trestní odpovědnost právnických osob
20.05.2024 Trestní odpovědnost právnických osob - ON-LINE
21.05.2024 Insolvenční řízení a preventivní restrukturalizace - věřitelé (uplatňování a uspokojování pohledávek) - aktuální výkladové problémy a judikatura
21.05.2024 Insolvenční řízení a preventivní restrukturalizace - věřitelé (uplatňování a uspokojování pohledávek) - aktuální výkladové problémy a judikatura - ON-LINE
21.05.2024 Matrika po velké novele zákona o matrikách
21.05.2024 Matrika po velké novele zákona o matrikách - ON-LINE
21.05.2024 Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. na úseku územního plánování, postupy při jeho uplatňování v období bezprostředně po nabytí účinnosti
21.05.2024 Nový stavební zákon č. 283/2021 sb. na úseku územního plánování, postupy při jeho uplatňování v období bezprostředně po nabytí účinnosti - ON-LINE
21.05.2024 Nový zákon o účetnictví
21.05.2024 Nový zákon o účetnictví - ON-LINE
21.05.2024 Zadávání veřejných zakázek - krok za krokem a prakticky podle aktuálního znění zákona o zadávání veřejných zakázek
22.05.2024 Český pravopis v úřední a obchodní praxi
22.05.2024 Legislativa platebního styku a regulace Fintech společností (včetně významných novel příslušných předpisů a licenční metodiky)
22.05.2024 Legislativa platebního styku a regulace Fintech společností (včetně významných novel příslušných předpisů a licenční metodiky) - ON-LINE
22.05.2024 MS Excel - analýza dat
22.05.2024 Nový zákon o hromadném občanském řízení soudním
22.05.2024 Nový zákon o hromadném občanském řízení soudním - ON-LINE
22.05.2024 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
22.05.2024 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech) - ON-LINE
23.05.2024 Akciová společnost pod drobnohledem
23.05.2024 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele zákona č. 163/2020 Sb.
23.05.2024 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele zákona č. 163/2020 Sb. - ON-LINE
23.05.2024 Cestovní náhrady 2024 (včetně změn v souvislosti s novelou zákoníku práce od 1. 10. 2023)
23.05.2024 Cestovní náhrady 2024 (včetně změn v souvislosti s novelou zákoníku práce od 1. 10. 2023) - ON-LINE
23.05.2024 Ochrana životního prostředí v judikatuře správních soudů
23.05.2024 Ochrana životního prostředí v judikatuře správních soudů - ON-LINE
23.05.2024 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
23.05.2024 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni - ON-LINE
27.05.2024 Pracovní právo - PĚKNĚ PO POŘÁDKU - dvoudenní seminář
27.05.2024 Pracovní právo - PĚKNĚ PO POŘÁDKU - dvoudenní seminář - ON-LINE
27.05.2024 Pracovní právo - PĚKNĚ PO POŘÁDKU - vznik pracovního poměru a pracovní podmínky
27.05.2024 Pracovní právo - PĚKNĚ PO POŘÁDKU - vznik pracovního poměru a pracovní podmínky - ON-LINE
27.05.2024 Smlouva o dílo
27.05.2024 Smlouva o dílo - ON-LINE
28.05.2024 Nový stavební zákon v detailu - Stavební právo hmotné, požadavky na výstavbu, prováděcí předpisy
28.05.2024 Nový stavební zákon v detailu - Stavební právo hmotné, požadavky na výstavbu, prováděcí předpisy - ON-LINE
28.05.2024 Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců s důrazem na aktuální přístupu ÚOOÚ
28.05.2024 Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců s důrazem na aktuální přístupu ÚOOÚ - ON-LINE
28.05.2024 Pravidla veřejné podpory v aplikační praxi
28.05.2024 Pravidla veřejné podpory v aplikační praxi - ON-LINE
29.05.2024 Dohody o provedení práce a zaměstnání malého rozsahu od 1. 7. 2024 v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení
29.05.2024 Dohody o provedení práce a zaměstnání malého rozsahu od 1. 7. 2024 v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení - ON-LINE
29.05.2024 MS Word - tabulky, hromadná korespondence
29.05.2024 Společné jmění manželů - vnosy a nakládání s majetkem ve společném jmění, včetně tzv. odklonů součástí společného jmění manželů a aktuální průřezová rozhodovací praxe Nejvyššího soudu k problematice společného jmění manželů v roce 2023 a 2024 (podrobný výklad) - ON-LINE
29.05.2024 Společné jmění manželů - vnosy a nakládání s majetkem ve společném jmění, včetně tzv. odklonů součástí společného jmění manželů a aktuální průřezová rozhodovací praxe Nejvyššího soudu k problematice společného jmění manželů v roce 2023 a 2024 (podrobný výklad)
29.05.2024 Základy územního plánování a stavebního řádu pro realitní makléře či správce nemovitostí - NOVINKA
29.05.2024 Základy územního plánování a stavebního řádu pro realitní makléře či správce nemovitostí - NOVINKA - ON-LINE
30.05.2024 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních)
30.05.2024 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních) - ON-LINE
30.05.2024 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2024 a změny související se zavedením jednotného environmentálního stanoviska a nového stavebního zákona
30.05.2024 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2024 a změny související se zavedením jednotného environmentálního stanoviska a nového stavebního zákona - ON-LINE
30.05.2024 Skončení pracovního poměru a vztahů z dohod v roce 2024 prakticky a v příkladech
30.05.2024 Skončení pracovního poměru a vztahů z dohod v roce 2024 prakticky a v příkladech - ON-LINE
30.05.2024 Veřejné zakázky: píšeme zadávací podmínky po novele zákona o zadávání veřejných zakázek - ON-LINE
30.05.2024 Veřejné zakázky: píšeme zadávací podmínky po novele zákona o zadávání veřejných zakázek
31.05.2024 Aktuální otázky zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
31.05.2024 Aktuální otázky zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - ON-LINE
03.06.2024 Oddlužení z pohledu věřitele v závislosti na aktuálních změnách v důsledku novely insolvenčního zákona
03.06.2024 Oddlužení z pohledu věřitele v závislosti na aktuálních změnách v důsledku novely insolvenčního zákona - ON-LINE
04.06.2024 Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona
04.06.2024 Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona - ON-LINE
04.06.2024 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi
04.06.2024 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi - ON-LINE
04.06.2024 Moderní dopis a e-mail: efektivně od záměru k úpravě
04.06.2024 Správní postupy podle nového stavebního zákona
04.06.2024 Správní postupy podle nového stavebního zákona - ON-LINE
04.06.2024 Umělá inteligence: jak ji implementovat? Jaká regulace nás čeká? Právní aspekty vstupů a výstupů umělé inteligence
04.06.2024 Umělá inteligence: jak ji implementovat? Jaká regulace nás čeká? Právní aspekty vstupů a výstupů umělé inteligence - ON-LINE
04.06.2024 Zákon o majetku státu včetně informací o projednávané novele
04.06.2024 Zákon o majetku státu včetně informací o projednávané novele - ON-LINE
05.06.2024 (Nový) zákon o kybernetické bezpečnosti a nová směrnice NIS2 - dopady a povinnosti
05.06.2024 (Nový) zákon o kybernetické bezpečnosti a nová směrnice NIS2 - dopady a povinnosti - ON-LINE
05.06.2024 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům)
05.06.2024 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům) - ON-LINE
05.06.2024 MS Excel - efektivně
05.06.2024 Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů
05.06.2024 Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů - ON-LINE
06.06.2024 Místní poplatky v roce 2024 včetně aktuální novely zákona o místních poplatcích
06.06.2024 Místní poplatky v roce 2024 včetně aktuální novely zákona o místních poplatcích - ON-LINE
06.06.2024 Správní soudnictví pro pokročilé - judikatura k soudnímu přezkumu - NOVÁ TÉMATA
06.06.2024 Umělá inteligence a počítačová bezpečnost
10.06.2024 Medicínské právo
10.06.2024 Medicínské právo - ON-LINE
11.06.2024 Pracovní právo - PĚKNĚ PO POŘÁDKU - skončení pracovního poměru, flexibilní formy zaměstnání a náhrada škody
11.06.2024 Nový stavební zákon na úseku stavebního řádu a co přinesla poslední věcná novela
11.06.2024 Nový stavební zákon na úseku stavebního řádu a co přinesla poslední věcná novela - ON-LINE
11.06.2024 Ověřování - vidimace, legalizace (včetně změn)
11.06.2024 Ověřování - vidimace, legalizace (včetně změn) - ON-LINE
11.06.2024 Pracovní právo - PĚKNĚ PO POŘÁDKU - skončení pracovního poměru, flexibilní formy zaměstnání a náhrada škody - ON-LINE
11.06.2024 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT po aktuální novele zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s nejnovější judikaturou
11.06.2024 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT po aktuální novele zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s nejnovější judikaturou - ON-LINE
12.06.2024 DPH v roce 2024
12.06.2024 DPH v roce 2024 - ON-LINE
12.06.2024 MS Word - efektivně
12.06.2024 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu)
12.06.2024 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu) - ON-LINE
13.06.2024 Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, novinky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, připravované legislativní změny a první zkušenosti s edoklady
13.06.2024 Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, novinky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, připravované legislativní změny a první zkušenosti s edoklady - ON-LINE
13.06.2024 Podvody s podpisy, padělané smlouvy a jiná rizika
13.06.2024 Přestupkové právo a judikatura správních soudů
13.06.2024 Přestupkové právo a judikatura správních soudů - ON-LINE
13.06.2024 Úprava úředních písemností a jiných dokumentů podle ČSN 01 6910
14.06.2024 Aktuální otázky správního řízení
14.06.2024 Aktuální otázky správního řízení - ON-LINE
17.06.2024 Význam času v právu, promlčení
17.06.2024 Význam času v právu, promlčení - ON-LINE
18.06.2024 Aktuální legislativní změny v pracovním právu pro rok 2024
18.06.2024 Aktuální legislativní změny v pracovním právu pro rok 2024 - ON-LINE
18.06.2024 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
18.06.2024 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře - ON-LINE
18.06.2024 Kamery všude kolem nás, jak je provozovat a nebýt v rozporu s GDPR
18.06.2024 Kamery všude kolem nás, jak je provozovat a nebýt v rozporu s GDPR - ON-LINE
18.06.2024 Sporná místa zadávání veřejných zakázek pro pokročilé
19.06.2024 Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva včetně další připravované novely
19.06.2024 Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva včetně další připravované novely - ON-LINE
19.06.2024 MS Excel - funkce pro pokročilé
19.06.2024 Nájem prostoru sloužícího k podnikání (prakticky, s bohatou judikaturou a doporučeními pro smluvní praxi)
19.06.2024 Nájem prostoru sloužícího k podnikání (prakticky, s bohatou judikaturou a doporučeními pro smluvní praxi) - ON-LINE
19.06.2024 Služební vozidla a home office v praxi po novele ZP
19.06.2024 Služební vozidla a home office v praxi po novele ZP - ON-LINE
20.06.2024 Elektronizace v právu (nařízení eIDAS, elektronické podpisy, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické právní jednání a digitální služby v soukromém a veřejném právu)
20.06.2024 Elektronizace v právu (nařízení eIDAS, elektronické podpisy, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické právní jednání a digitální služby v soukromém a veřejném právu) - ON-LINE
20.06.2024 Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura včetně informací o novele insolvenčního zákona
20.06.2024 Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura včetně informací o novele insolvenčního zákona - ON-LINE
20.06.2024 Moderní dopis a e-mail: efektivně od záměru k úpravě - ON-LINE
20.06.2024 Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu
20.06.2024 Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu - ON-LINE
20.06.2024 Povolování záměrů v době účinnosti dvou stavebních zákonů (zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 283/2021 Sb.) - NOVINKA
20.06.2024 Povolování záměrů v době účinnosti dvou stavebních zákonů (zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 283/2021 Sb.) - NOVINKA - ON-LINE
20.06.2024 Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi
20.06.2024 Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi - ON-LINE
21.06.2024 Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení
21.06.2024 Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení - ON-LINE
24.06.2024 Vznik a skončení pracovního poměru - problémy a judikatura
24.06.2024 Vznik a skončení pracovního poměru - problémy a judikatura - ON-LINE
26.06.2024 MS Word - pro pokročilé
26.08.2024 MS Excel a další nástroje pokročilé datové analýzy (doplňky Power Pivot a Power Map, Ms Power BI Desktop)

Nalezeno celkem 328 seminářů na 22 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit