Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy


Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
13.04.2021 Aktuální novinky českého e-Governmentu - zákon o právu na digitální služby, zákon o bankovní identitě, zákon kterým se mění zákony v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci, změny občanských průkazů, datových schránek a digitalizace zákoníku práce - ON-LINE
13.04.2021 Stavební zákon na úseku stavebního řádu + jak probíhá rekodifikace - ON-LINEzrušeno
(přeloženo)
13.04.2021 Veřejné zakázky: píšeme zadávací podmínky - ON-LINE
14.04.2021 Jak doložit soulad s GDPR a to i při kontrole úřadu pro ochranu osobních údajů - ON-LINE
14.04.2021 Jak na problematického zaměstnance - předcházení a řešení problémů - ON-LINE
14.04.2021 MS Excel - efektivně - ON-LINE
14.04.2021 Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně první novely směrnice o nekalých obchodních praktikách) - ON-LINE
14.04.2021 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně) - ON-LINE
15.04.2021 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky - ON-LINE
15.04.2021 Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě podle národních právních předpisů a jejich novel a evropské právní úpravy - ON-LINE
15.04.2021 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni - ON-LINE seminář
16.04.2021 Velká novela zákona o obchodních korporacích - společnost s ručením omezeným - ON-LINE
19.04.2021 Aktuální otázky insolvenčního řízení z pohledu věřitele - ON-LINE
19.04.2021 Patologické jevy na pracovišti v kontextu právních a pracovně psychologických aspektů - ON-LINEzrušeno
(přeloženo)
19.04.2021 Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly - ON-LINE
19.04.2021 Smlouva o úvěru - ON-LINE
20.04.2021 Jak sepsat dovolání v civilní věci, které nebude odmítnuto? - ON-LINE
20.04.2021 Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest - ON-LINE
20.04.2021 Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na aktuální vývoj právní úpravy a na přípravu rekodifikace - ON-LINE
21.04.2021 Dlouho očekávaná novela zákoníku práce - ON-LINE
21.04.2021 DPH v roce 2021 - ON-LINE
21.04.2021 MS Word - efektivně - ON-LINE
21.04.2021 Nový zákon o hromadném řízení - ON-LINE
22.04.2021 Celní předpisy prakticky - jak snížit náklady a rizika - ON-LINE
22.04.2021 Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu - ON-LINE
22.04.2021 Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v občanském zákoníku - ON-LINE
22.04.2021 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách - ON-LINE seminář
23.04.2021 Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby - ON-LINE
23.04.2021 Velká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnost - ON-LINE
26.04.2021 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků - ON-LINE seminář
26.04.2021 Novela zákoníku práce 2020 z pohledu zaměstnavatele - praktické problémy, srovnání - ON-LINE
26.04.2021 Zajištění a utvrzení dluhu - ON-LINE
27.04.2021 Nová pravidla pro e-commerce - nová DPH a celní pravidla pro dovoz zboží malých zásilek, nová DPH pravidla pro on-line prodej zboží konečným zákazníkům v rámci EU, nová DPH pravidla pro poskytování elektronických služeb konečným zákazníkům v EU - ON-LINE
27.04.2021 Pracovní doba podle zákoníku práce, správný výpočet mzdy, chyby a jejich opravy - ON-LINE
27.04.2021 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování a jak probíhá rekodifikace - ON-LINE
28.04.2021 Kybernetická bezpečnost - cyklus tří seminářů - ON-LINE seminář
28.04.2021 Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti - ON-LINE seminář
28.04.2021 MS Excel - funkce - ON-LINE
28.04.2021 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech) - ON-LINE
29.04.2021 Aktuální problémy exekučního řízení po velké novele - ON-LINE
29.04.2021 Služební zákon ve vztahu k zákoníku práce v praxi - ON-LINE
29.04.2021 Úprava úředních písemností - ON-LINE
30.04.2021 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě - ON-LINE seminář
30.04.2021 Rekodifikace trestního řízení - přípravné řízení - ON-LINE
03.05.2021 Rozdělení a výplata vlastního kapitálu - právní a daňové souvislosti
03.05.2021 Rozdělení a výplata vlastního kapitálu - právní a daňové souvislosti - ON-LINE
03.05.2021 Smluvní pokuta
03.05.2021 Smluvní pokuta - ON-LINE
04.05.2021 Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
04.05.2021 Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest - ON-LINE
04.05.2021 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2021 a připravované úpravy ve vazbě na projednávanou rekodifikaci veřejného stavebního práva
04.05.2021 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2021 a připravované úpravy ve vazbě na projednávanou rekodifikaci veřejného stavebního práva - ON-LINE
04.05.2021 Zákon o majetku státu
04.05.2021 Zákon o majetku státu - ON-LINE
05.05.2021 Konzultační seminář o praktickém provádění Intrastatu a jeho změnách v roce 2021 a v roce 2022
05.05.2021 Konzultační seminář o praktickém provádění Intrastatu a jeho změnách v roce 2021 a v roce 2022 - ON-LINE
05.05.2021 MS Word - zpracování smluv a podobných dokumentů
05.05.2021 MS Word - zpracování smluv a podobných dokumentů - ON-LINE
05.05.2021 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
05.05.2021 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech) - ON-LINE seminář
05.05.2021 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku
05.05.2021 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku - ON-LINE seminář
06.05.2021 Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové souvislosti přeměn pro pokročilé
06.05.2021 Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové souvislosti přeměn pro pokročilé - ON-LINE
06.05.2021 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
06.05.2021 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe - ON-LINE
06.05.2021 Stavební zákon a předpisy související v aktuální judikatuře správních soudů
06.05.2021 Stavební zákon a předpisy související v aktuální judikatuře správních soudů - ON-LINE
06.05.2021 Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím nového NEN + bonus
06.05.2021 Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím nového NEN + bonus - ON-LINE seminář
10.05.2021 Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz A
10.05.2021 Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz A + B
10.05.2021 Kybernetická bezpečnost - Kybernetická bezpečnost a ochrana dat ve veřejném sektoru
10.05.2021 Kybernetická bezpečnost - Kybernetická bezpečnost a ochrana dat ve veřejném sektoru - ON-LINE
10.05.2021 Průvodce procesem zkoušky insolvenčního správce
10.05.2021 Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti
10.05.2021 Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti - ON-LINE
11.05.2021 Padělky platidel (CZK, EUR,USD) a zneužití platebních karet
11.05.2021 Právo na informace - praktický výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
11.05.2021 Právo na informace - praktický výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel - ON-LINE
11.05.2021 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě a jak probíhá rekodifikace veřejného stavebního práva
11.05.2021 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě a jak probíhá rekodifikace veřejného stavebního práva - ON-LINE
12.05.2021 Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2020 a v roce 2021
12.05.2021 Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2020 a v roce 2021 - ON-LINE seminář
12.05.2021 MS Excel - analýza dat
12.05.2021 MS Excel - analýza dat - ON-LINE
12.05.2021 Nekalá soutěž - aktuální problémy a judikatura podle stavu k dubnu 2021
12.05.2021 Nekalá soutěž - aktuální problémy a judikatura podle stavu k dubnu 2021 - ON-LINE
12.05.2021 Stylistika současné češtiny
12.05.2021 Stylistika současné češtiny - ON-LINE
12.05.2021 Zaměstnávání a zdaňování cizinců v ČR a specifika vysílání Čechů do zahraničí
12.05.2021 Zaměstnávání a zdaňování cizinců v ČR a specifika vysílání Čechů do zahraničí - ON-LINE
13.05.2021 Akciová společnost od A do Z (po velké novele zákona o obchodních korporacích i dalších změnách)
13.05.2021 Nájemní vztahy, obecná a zvláštní úprava, rozbor některých diskutovaných ustanovení nájmu bytu, aktuální judikatura k nájemním vztahům - novela ObčZ č. 163/2020 Sb., další připravované úpravy zasahující do oblasti nájemních vztahů
13.05.2021 Nájemní vztahy, obecná a zvláštní úprava, rozbor některých diskutovaných ustanovení nájmu bytu, aktuální judikatura k nájemním vztahům - novela ObčZ č. 163/2020 Sb., další připravované úpravy zasahující do oblasti nájemních vztahů - ON-LINE
13.05.2021 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních)
13.05.2021 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních) - ON-LINE
13.05.2021 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
13.05.2021 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINE
13.05.2021 Účastníci řízení podle stavebního zákona ke květnu 2021
13.05.2021 Účastníci řízení podle stavebního zákona ke květnu 2021 - ON-LINE
14.05.2021 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi
14.05.2021 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE seminář
17.05.2021 Cizí měna v účetnictví a související kurzové přepočty
17.05.2021 Cizí měna v účetnictví a související kurzové přepočty - ON-LINE
17.05.2021 O právnické češtině aneb má i jazyk svá práva?
17.05.2021 Písemnosti, vzory smluv, dohod a vnitrofiremních předpisů, které vydává zaměstnavatel po novele zákoníku práce
17.05.2021 Písemnosti, vzory smluv, dohod a vnitrofiremních předpisů, které vydává zaměstnavatel po novele zákoníku práce - ON-LINE
18.05.2021 Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz B
18.05.2021 Kybernetická bezpečnost - Kybernetická bezpečnost v předpisech mimo zákon o kybernetické bezpečnosti
18.05.2021 Kybernetická bezpečnost - kybernetická bezpečnost v předpisech mimo zákon o kybernetické bezpečnosti - ON-LINE seminář
18.05.2021 Námitky sousedů proti stavbě I. - proč a jak je má stavební úřad posuzovat
18.05.2021 Námitky sousedů proti stavbě I. - proč a jak je má stavební úřad posuzovat - ON-LINE
18.05.2021 Problémové otázky zadávání veřejných zakázek v roce 2021 - 2. část
18.05.2021 Veřejná podpora - sporné otázky při aplikaci pravidel
18.05.2021 Veřejná podpora - sporné otázky při aplikaci pravidel - ON-LINE
19.05.2021 Autorský zákon - podrobně a aktuálně
19.05.2021 Autorský zákon - podrobně a aktuálně - ON-LINE
19.05.2021 Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura
19.05.2021 Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura - ON-LINE
19.05.2021 MS Excel - grafy efektivně
19.05.2021 MS Excel - grafy efektivně - ON-LINE
19.05.2021 Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů
19.05.2021 Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů - ON-LINE
20.05.2021 Dlouho očekávaná novela zákoníku práce
20.05.2021 Dlouho očekávaná novela zákoníku práce - ON-LINE
20.05.2021 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí
20.05.2021 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí - ON-LINE
20.05.2021 Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu?
20.05.2021 Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu? - ON-LINE
21.05.2021 Nová úprava evidence skutečných majitelů = nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení
21.05.2021 Nová úprava evidence skutečných majitelů = nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení - ON-LINE
21.05.2021 Rekodifikace trestního řízení - řízení před soudem prvního stupně
21.05.2021 Rekodifikace trestního řízení - řízení před soudem prvního stupně - ON-LINE
24.05.2021 Kupní smlouva v novém občanském zákoníku
24.05.2021 Kupní smlouva v novém občanském zákoníku - ON-LINE
24.05.2021 Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku
24.05.2021 Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku - ON-LINE
24.05.2021 Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi
25.05.2021 Aktuální pracovněprávní judikatura a novinky v pracovněprávní oblasti
25.05.2021 Aktuální pracovněprávní judikatura a novinky v pracovněprávní oblasti - ON-LINE
25.05.2021 Nový stavební zákon - podrobné informace o návrhu nového stavebního zákona
25.05.2021 Nový stavební zákon - podrobné informace o návrhu nového stavebního zákona - ON-LINE
25.05.2021 Nový zákon o znalcích
25.05.2021 Nový zákon o znalcích - ON-LINE seminář
25.05.2021 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
26.05.2021 Český pravopis: jistoty a novinky
26.05.2021 Český pravopis: jistoty a novinky - ON-LINE
26.05.2021 DPH v roce 2020 u služeb cestovního ruchu a v lázeňství - ON-LINE seminář
26.05.2021 DPH v roce 2021 u služeb cestovního ruchu a v lázeňství
26.05.2021 MS Excel - funkce pro pokročilé
26.05.2021 MS Excel - funkce pro pokročilé - ON-LINE
26.05.2021 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu)
26.05.2021 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu) - ON-LINE
27.05.2021 GDPR - vše co potřebujete vědět
27.05.2021 GDPR - vše co potřebujete vědět - ON-LINE
27.05.2021 Ochrana životního prostředí v judikatuře správních soudů
27.05.2021 Ochrana životního prostředí v judikatuře správních soudů - ON-LINE seminář
27.05.2021 Ověřování - vidimace, legalizace po novele
27.05.2021 Ověřování - vidimace, legalizace po novele - ON-LINE
27.05.2021 Vybrané aktuální otázky věcných práv (držba a její ochrana, sousedská práva, stavební činnost na pozemku, věcná břemena)
27.05.2021 Vybrané aktuální otázky věcných práv (držba a její ochrana, sousedská práva, stavební činnost na pozemku, věcná břemena) - ON-LINE
28.05.2021 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi
28.05.2021 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE
28.05.2021 Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách + novelizace zákona o zadávání veřejných zakázek k 1. 1. 2021
31.05.2021 IFRS - základní koncepce
31.05.2021 IFRS - základní koncepce - ON-LINE
31.05.2021 Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů
31.05.2021 Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení
31.05.2021 Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení - ON-LINE seminář
01.06.2021 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
01.06.2021 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře - ON-LINE seminář
01.06.2021 Jak na kontrolu ve veřejné správě aneb kontrola od A do Z
01.06.2021 Námitky sousedů proti stavbě II. - postup ve správním řízení i před soudem
01.06.2021 Námitky sousedů proti stavbě II. - postup ve správním řízení i před soudem - ON-LINE
01.06.2021 Padělky listin a zneužití podpisů
02.06.2021 Aktuální změny v oddlužení po transpoziční novele
02.06.2021 MS Excel - efektivně
02.06.2021 Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců po zavedení GDPR a s důrazem na aktuální přístup ÚOOÚ
02.06.2021 Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením likvidaci spoluvlastnického vztahu a exkurs do správy společné věci
02.06.2021 Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na správu věci ve spoluvlastnictví a otázky spojené s likvidací spoluvlastnického vztahu - ON-LINE
03.06.2021 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
03.06.2021 Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích
03.06.2021 Procesní souvislosti, povinnosti tvrzení a povinnosti důkazní ve vybraných oblastech věcných práv
03.06.2021 Přestupkové právo a judikatura správních soudů
07.06.2021 Aktuální problémy exekučního řízení po velké novele
07.06.2021 Aktuální problémy exekučního řízení po velké novele - ON-LINE
07.06.2021 IFRS - hlubší a rozšířenější poznání
07.06.2021 Náhrada škody v podnikání
07.06.2021 Náhrada škody v podnikání - ON-LINE
07.06.2021 Zákoník práce se zaměřením na právní minimum pro personalisty po jeho novele 2020 a 2021
08.06.2021 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi
08.06.2021 Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu
08.06.2021 Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu - ON-LINE
08.06.2021 Právo na sociálních sítích
08.06.2021 Právo na sociálních sítích - ON-LINE seminář
08.06.2021 Zadávání veřejných zakázek pro pokročilé
09.06.2021 DPH v roce 2021
09.06.2021 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům)
09.06.2021 Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti
09.06.2021 MS Excel - vzorce a podmíněné formátování efektivně
10.06.2021 Hodnocení rizik podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a dalších norem
10.06.2021 Novela zákona o místních poplatcích účinná od 1. ledna 2021 (nové poplatky za komunální odpad a další změny zákona o místních poplatcích)
10.06.2021 Novela zákona o místních poplatcích účinná od 1. ledna 2021 (nové poplatky za komunální odpad a další změny zákona o místních poplatcích) - ON-LINE
10.06.2021 Smluvní a závazkové právo
10.06.2021 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování a jak probíhá rekodifikace
11.06.2021 Opravné prostředky ve správním řízení
14.06.2021 Medicínské právo - vybrané otázky
14.06.2021 Novinky v obchodních korporacích - analýza aktuální„korporační“ judikatury
14.06.2021 Smlouva o dílo
15.06.2021 Daňový režim nejen benefitů u zaměstnance a zaměstnavatele
15.06.2021 Úprava úředních písemností
15.06.2021 Věcná práva v aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na praktické problémy
15.06.2021 Věcná práva v aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na praktické problémy - ON-LINE
15.06.2021 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
16.06.2021 MS Word - pro pokročilé
16.06.2021 Směnka (blankosměnka) z pohledu dlužníka i věřitele s důrazem na aktuální judikaturu
16.06.2021 Význam času v právu, promlčení
17.06.2021 Dlouho očekávaná novela zákoníku práce
17.06.2021 Dlouho očekávaná novela zákoníku práce - ON-LINE
17.06.2021 Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel
17.06.2021 Závazkové právo pohledem judikatury podle stavu k červnu 2021
21.06.2021 Preventivní restrukturalizace, aktuální otázky reorganizace
22.06.2021 Elektronizace v právu - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contracts
22.06.2021 Komplexní adaptační opatření k omezení sucha, místních povodní, eroze půdy a zlepšení jakosti vody v krajině
22.06.2021 Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi
23.06.2021 Dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních
23.06.2021 Nájem nebytových prostor (praktické rady pronajímatelům i nájemcům)
23.06.2021 Nájem nebytových prostor (praktické rady pronajímatelům i nájemcům) - ON-LINE
23.06.2021 Projektové řízení s využitím myšlenkových map
30.06.2021 MS Excel - analýza dat pro pokročilé
19.08.2021 Novinky v obchodních korporacích
25.08.2021 MS Excel - úvod do programování
26.08.2021 MS Excel - programování - práce s objekty
20.09.2021 Odpovědnost specializovaných profesí za škodu
21.09.2021 Veřejné zakázky malého rozsahu - velký seminář o zadávání malých zakázek
22.09.2021 MS Word - efektivně
30.09.2021 Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně první novely směrnice o nekalých obchodních praktikách)
04.10.2021 Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob
05.10.2021 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele
05.10.2021 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele - ON-LINE
05.10.2021 Hospodaření a kontrola příspěvkových organizací územních samosprávných celků
05.10.2021 Hospodaření a kontrola příspěvkových organizací územních samosprávných celků - ON-LINE
05.10.2021 Odstraňování černých staveb po novele stavebního zákona
05.10.2021 Odstraňování černých staveb po novele stavebního zákona - ON-LINE
05.10.2021 Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely
05.10.2021 Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely - ON-LINE
05.10.2021 Veřejné zakázky: píšeme zadávací podmínky
06.10.2021 Zboží dvojího užití a ostatní kontrolní režimy
11.10.2021 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků
12.10.2021 Jak na problematického zaměstnance - předcházení a řešení problémů
13.10.2021 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky
13.10.2021 Kybernetická bezpečnost - cyklus tří seminářů
13.10.2021 Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti
13.10.2021 MS Excel - základy powerpivot, 3D mapy - ON-LINE
13.10.2021 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně)
18.10.2021 Legislativa platebního styku a regulace FinTech společností
18.10.2021 Legislativa platebního styku a regulace FinTech společností - ON-LINE
18.10.2021 Novela zákoníku práce 2020 z pohledu zaměstnavatele - praktické problémy, srovnání
19.10.2021 Problémové otázky zadávání veřejných zakázek v roce 2021 - 1. část
21.10.2021 Kurz české interpunkce
21.10.2021 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách
01.11.2021 Aktuální otázky insolvenčního řízení z pohledu věřitele
02.11.2021 Aktuální novinky českého e-Governmentu - zákon o právu na digitální služby, zákon o bankovní identitě, zákon kterým se mění zákony v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci, změny občanských průkazů, datových schránek a digitalizace zákoníku práce
02.11.2021 Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností
02.11.2021 Stavební zákon na úseku stavebního řádu + jak probíhá rekodifikace
02.11.2021 Stavební zákon na úseku stavebního řádu + jak probíhá rekodifikace - ON-LINE
03.11.2021 Společné jmění manželů
04.11.2021 Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu
04.11.2021 Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě podle národních právních předpisů a jejich novel a evropské právní úpravy
04.11.2021 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
05.11.2021 Rekodifikace trestního řízení - přípravné řízení
05.11.2021 Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby
08.11.2021 Nový zákon o hromadném řízení
09.11.2021 Jak doložit soulad s GDPR a to i při kontrole úřadu pro ochranu osobních údajů
09.11.2021 Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
10.11.2021 MS Excel - funkce
12.11.2021 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě
22.11.2021 Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly
24.11.2021 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)
29.11.2021 Mezinárodní obchod z pohledu cel a DPH - ON-LINE seminář
30.11.2021 Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v občanském zákoníku
06.12.2021 Aktuální daňová judikatura Nejvyššího správního soudu
06.12.2021 Moderní dopis a e-mail snadněji a rychleji - ON-LINE
06.12.2021 Pohledávky - účetní a daňové souvislosti
06.12.2021 Pohledávky - účetní a daňové souvislosti - ON-LINE
13.12.2021 Smlouva o úvěru

Nalezeno celkem 287 seminářů na 20 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit