Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy


Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
23.05.2022 Pravidla pro personální agendu zaměstnavatele v roce 2022 včetně mezd a platů
23.05.2022 Pravidla pro personální agendu zaměstnavatele v roce 2022 včetně mezd a platů - ON-LINE
23.05.2022 Smlouva o úvěru
23.05.2022 Smlouva o úvěru - ON-LINE
24.05.2022 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení
24.05.2022 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení - ON-LINE
24.05.2022 Vodní zákon aktuálně
24.05.2022 Vodní zákon aktuálně - ON-LINE
24.05.2022 Zákon o majetku státu
24.05.2022 Zákon o majetku státu - ON-LINE
25.05.2022 Kybernetická bezpečnost v předpisech mimo zákon o kybernetické bezpečnosti
25.05.2022 Kybernetická bezpečnost v předpisech mimo zákon o kybernetické bezpečnosti - ON-LINE
25.05.2022 MS Word - pro pokročilé
26.05.2022 Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi
26.05.2022 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
26.05.2022 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT - ON-LINE
27.05.2022 Aktuality v pracovním právu v roce 2022 a připravované změny pracovního práva v roce 2022
27.05.2022 Aktuality v pracovním právu v roce 2022 a připravované změny pracovního práva v roce 2022 - ON-LINE
30.05.2022 Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku
30.05.2022 Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku - ON-LINE
30.05.2022 Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů
30.05.2022 Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů - ON-LINE
30.05.2022 Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení
30.05.2022 Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení - ON-LINE seminář
31.05.2022 Český pravopis: jistoty a novinky - ON-LINE
31.05.2022 Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
31.05.2022 Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest - ON-LINE
31.05.2022 Právo na informace - praktický výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
31.05.2022 Právo na informace - praktický výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel - ON-LINE
31.05.2022 Účastníci řízení podle současného a nového stavebního zákona
31.05.2022 Účastníci řízení podle současného a nového stavebního zákona - ON-LINE
31.05.2022 Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi
31.05.2022 Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi - ON-LINE
01.06.2022 Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura
01.06.2022 Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura - ON-LINE
01.06.2022 MS Excel - funkce
01.06.2022 Nový zákon o znalcích
01.06.2022 Nový zákon o znalcích - ON-LINE
01.06.2022 Společné jmění manželů
01.06.2022 Společné jmění manželů - ON-LINE
02.06.2022 Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva
02.06.2022 Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva - ON-LINE
02.06.2022 Přestupkové právo a judikatura správních soudů
02.06.2022 Přestupkové právo a judikatura správních soudů - ON-LINE
02.06.2022 Stavební zákon na úseku stavebního řádu dnes a podle nové právní úpravy
02.06.2022 Stavební zákon na úseku stavebního řádu dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE
02.06.2022 Trestní odpovědnost právnických osob
02.06.2022 Trestní odpovědnost právnických osob - ON-LINE
03.06.2022 Rekodifikace trestního řízení - řízení před soudem prvního stupně
03.06.2022 Rekodifikace trestního řízení - řízení před soudem prvního stupně - ON-LINE
03.06.2022 Zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi
03.06.2022 Zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE
06.06.2022 Dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních
06.06.2022 Kybernetická bezpečnost a ochrana dat pohledem soudního znalectví
06.06.2022 Kybernetická bezpečnost a ochrana dat pohledem soudního znalectví - ON-LINE
06.06.2022 Medicínské právo - vybrané otázky
06.06.2022 Medicínské právo - vybrané otázky - ON-LINE
06.06.2022 Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti
06.06.2022 Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti - ON-LINE
07.06.2022 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
07.06.2022 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře - ON-LINE
07.06.2022 Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na nový stavební zákon - ON-LINE
07.06.2022 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
07.06.2022 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení - ON-LINE
07.06.2022 Veřejné zakázky a praktické otázky jejich zadávání
08.06.2022 DPH v roce 2022
08.06.2022 DPH v roce 2022 - ON-LINE
08.06.2022 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům)
08.06.2022 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům) - ON-LINE
08.06.2022 MS Excel - funkce pro pokročilé
09.06.2022 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi
09.06.2022 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi - ON-LINE
09.06.2022 Místní poplatky po posledních zásadních novelách
09.06.2022 Místní poplatky po posledních zásadních novelách - ON-LINE
09.06.2022 Moderní dopis a e-mail snadněji a rychleji - ON-LINE
09.06.2022 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
09.06.2022 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe - ON-LINE
09.06.2022 Trestní odpovědnost ve veřejné správě
09.06.2022 Trestní odpovědnost ve veřejné správě - ON-LINE
13.06.2022 Význam času v právu, promlčení
13.06.2022 Význam času v právu, promlčení - ON-LINE
14.06.2022 Hodnocení rizik podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a dalších norem
14.06.2022 Hodnocení rizik podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a dalších norem - ON-LINE
14.06.2022 Ochrana životního prostředí v judikatuře správních soudů
14.06.2022 Ochrana životního prostředí v judikatuře správních soudů - ON-LINE
14.06.2022 Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel
14.06.2022 Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel - ON-LINE
14.06.2022 Veřejné zakázky: zadáváme stavební práce
14.06.2022 Veřejné zakázky: zadáváme stavební práce - ON-LINE
15.06.2022 Elektronizace v právu - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contracts
15.06.2022 Elektronizace v právu - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contracts - ON-LINE
15.06.2022 Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti
15.06.2022 Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti - ON-LINE
15.06.2022 MS Excel - analýza dat
15.06.2022 Padělky platidel (CZK, EUR,USD) a zneužití platebních karet
16.06.2022 Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu
16.06.2022 Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu - ON-LINE
16.06.2022 Ověřování - vidimace, legalizace po novele
16.06.2022 Ověřování - vidimace, legalizace po novele - ON-LINE
16.06.2022 Úprava úředních písemností - ON-LINE
17.06.2022 Aktuality v pracovním právu v roce 2022 a připravované změny pracovního práva v roce 2022
17.06.2022 Aktuality v pracovním právu v roce 2022 a připravované změny pracovního práva v roce 2022 - ON-LINE
17.06.2022 Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení
17.06.2022 Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení - ON-LINE
20.06.2022 Placené a neplacené pracovní volno
20.06.2022 Placené a neplacené pracovní volno - ON-LINE
22.06.2022 MS Word - zpracování smluv a podobných dokumentů
22.06.2022 Nájem nebytových prostor (praktické rady pronajímatelům i nájemcům)
22.06.2022 Nájem nebytových prostor (praktické rady pronajímatelům i nájemcům) - ON-LINE
23.06.2022 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy
23.06.2022 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE
24.06.2022 Příprava nového volebního období
24.06.2022 Příprava nového volebního období - ON-LINE
27.06.2022 Náhrada škody v podnikání
27.06.2022 Náhrada škody v podnikání - ON-LINE
24.08.2022 MS Excel - úvod do programování
25.08.2022 MS Excel - programování - práce s objekty
29.08.2022 Velká novela zákona o evidenci skutečných majitelů (2022) - další milník v permanentní reformě evidence
29.08.2022 Velká novela zákona o evidenci skutečných majitelů (2022) - další milník v permanentní reformě evidence - ON-LINE
05.09.2022 Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz A
05.09.2022 Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz A + B
05.09.2022 Obchodněprávní judikatura za poslední půlrok
05.09.2022 Obchodněprávní judikatura za poslední půlrok - ON-LINE
07.09.2022 Průvodce procesem zkoušky insolvenčního správce
12.09.2022 Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz B
13.09.2022 Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích
13.09.2022 Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích - ON-LINE
19.09.2022 Odpovědnost specializovaných profesí za škodu
19.09.2022 Odpovědnost specializovaných profesí za škodu - ON-LINE
20.09.2022 Daň z příjmů právnických osob 2022/2023 pro daňové a účetní specialisty
20.09.2022 Daň z příjmů právnických osob 2022/2023 pro daňové a účetní specialisty - ON-LINE
22.09.2022 Padělky listin a zneužití podpisů
22.09.2022 Stylistika současné češtiny
04.10.2022 IFRS - základní koncepce
04.10.2022 IFRS - základní koncepce - ON-LINE
04.10.2022 Stylistika současné češtiny - ON-LINE
05.10.2022 Zboží dvojího užití a ostatní kontrolní režimy včetně novinek
05.10.2022 Zboží dvojího užití a ostatní kontrolní režimy včetně novinek - ON-LINE
06.10.2022 Český pravopis: jistoty a novinky
06.10.2022 Rodinné právo v praxi matrik
06.10.2022 Rodinné právo v praxi matrik - ON-LINE
06.10.2022 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
06.10.2022 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení - ON-LINE
10.10.2022 Evidence skutečných majitelů po velké novele - nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení + praktická ukázka práce s evidencí
10.10.2022 Evidence skutečných majitelů po velké novele - nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení + praktická ukázka práce s evidencí - ON-LINE
18.10.2022 Jak se bránit zneužívání práva na informace - nová judikatura a legislativa v oblasti střetu práva na informace s ochranou osobních údajů
18.10.2022 Jak se bránit zneužívání práva na informace - nová judikatura a legislativa v oblasti střetu práva na informace s ochranou osobních údajů - ON-LINE
18.10.2022 Kurz české interpunkce
18.10.2022 Služební zákon ve vztahu k zákoníku práce v praxi
18.10.2022 Služební zákon ve vztahu k zákoníku práce v praxi - ON-LINE
19.10.2022 Preferenční obchod Evropské unie
19.10.2022 Preferenční obchod Evropské unie - ON-LINE
20.10.2022 Smluvní a závazkové právo
21.10.2022 Interpretace národní účetní radyzrušeno
(přeloženo)
21.10.2022 Interpretace národní účetní rady - ON-LINEzrušeno
(přeloženo)
24.10.2022 IFRS - hlubší a rozšířenější poznání
24.10.2022 IFRS - hlubší a rozšířenější poznání - ON-LINE
24.10.2022 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků
24.10.2022 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků - ON-LINE
24.10.2022 Smluvní pokuta
24.10.2022 Smluvní pokuta - ON-LINE
25.10.2022 Bytové spoluvlastnictví - praktické zkušenosti, které řeší SVJ a jeho členové
25.10.2022 Bytové spoluvlastnictví - praktické zkušenosti, které řeší SVJ a jeho členové - ON-LINE
25.10.2022 Český pravopis: jistoty a novinky - ON-LINE
26.10.2022 Benefity a plnění vedle mzdy
26.10.2022 Benefity a plnění vedle mzdy - ON-LINE
01.11.2022 Jméno a příjmení v matriční praxi
01.11.2022 Jméno a příjmení v matriční praxi - ON-LINE
01.11.2022 Úprava úředních písemností
02.11.2022 Konzultační seminář o praktickém provádění Intrastatu
02.11.2022 Konzultační seminář o praktickém provádění Intrastatu - ON-LINE
02.11.2022 Kurz české interpunkce - ON-LINE
03.11.2022 Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu?
03.11.2022 Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu? - ON-LINE
04.11.2022 Ocenění podniku na příkladech z praxe
04.11.2022 Ocenění podniku na příkladech z praxe - ON-LINE
07.11.2022 O právnické češtině aneb má i jazyk svá práva?
07.11.2022 Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly
07.11.2022 Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly - ON-LINE
09.11.2022 Celní klasifikace zboží a změny od 1.1.2023 - stroje, přístroje, zařízení, vozidla a jejich části, součásti a příslušenství
09.11.2022 Celní klasifikace zboží a změny od 1.1.2023 - stroje, přístroje, zařízení, vozidla a jejich části, součásti a příslušenství - ON-LINE
09.11.2022 Daňové a účetní novinky roku 2022 a 2023 - komplexní pohled
09.11.2022 Daňové a účetní novinky roku 2022 a 2023 - komplexní pohled - ON-LINE
09.11.2022 Stylistika současné češtiny
10.11.2022 Dozorová a kontrolní činnost stavebního úřadu ve veřejném zájmu ve světle současného a nového stavebního zákona
10.11.2022 Dozorová a kontrolní činnost stavebního úřadu ve veřejném zájmu ve světle současného a nového stavebního zákona - ON-LINE
10.11.2022 Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2021 a v roce 2022
10.11.2022 Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2021 a v roce 2022 - ON-LINE
10.11.2022 Význam času v právu, promlčení
10.11.2022 Význam času v právu, promlčení - ON-LINE
11.11.2022 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě
11.11.2022 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě - ON-LINE
15.11.2022 Matrika
15.11.2022 Matrika - ON-LINE
21.11.2022 Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku
21.11.2022 Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku - ON-LINE
21.11.2022 Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2023 aneb co musí znát mzdová účetní v novém roce
21.11.2022 Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2023 aneb co musí znát mzdová účetní v novém roce - ON-LINE
22.11.2022 Ochranné známky po velké novele - řízení o zápisu ochranné známky před úřadem průmyslového vlastnictví
22.11.2022 Ochranné známky po velké novele - řízení o zápisu ochranné známky před úřadem průmyslového vlastnictví - ON-LINE
22.11.2022 Právo na informace - praktický výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel - ON-LINE
23.11.2022 Daňové a účetní novinky roku 2022 a 2023 - komplexní pohled
23.11.2022 Daňové a účetní novinky roku 2022 a 2023 - komplexní pohled - ON-LINE
23.11.2022 Jak na problematického zaměstnance - předcházení a řešení problémů
23.11.2022 Jak na problematického zaměstnance - předcházení a řešení problémů - ON-LINE
24.11.2022 Obchodní korporace v roce 2022 - aktuální otázky, problémy a výzvy
24.11.2022 Úprava úředních písemností - ON-LINE
24.11.2022 Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby
24.11.2022 Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby - ON-LINE
24.11.2022 Zdravotní pojištění 2023 - aneb co se nedozvíte na souhrnném semináři ke změnám ve mzdové účtárně, řešení problémových situací z praxe
24.11.2022 Zdravotní pojištění 2023 - aneb co se nedozvíte na souhrnném semináři ke změnám ve mzdové účtárně, řešení problémových situací z praxe - ON-LINE
25.11.2022 Rekodifikace trestního řízení - přípravné řízení
25.11.2022 Rekodifikace trestního řízení - přípravné řízení - ON-LINE
25.11.2022 Zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenost s aplikací v praxi
25.11.2022 Zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenost s aplikací v praxi - ON-LINE
28.11.2022 Mezinárodní obchod z pohledu cel a DPH
28.11.2022 Mezinárodní obchod z pohledu cel a DPH - ON-LINE
28.11.2022 Smlouva o dílo
28.11.2022 Smlouva o dílo - ON-LINE
29.11.2022 Český pravopis: jistoty a novinky
29.11.2022 Daň z nemovitých věcí s výhledem do roku 2023 a aktuálními příklady zdanění
29.11.2022 Daň z nemovitých věcí s výhledem do roku 2023 a aktuálními příklady zdanění - ON-LINE
29.11.2022 Nový zákon o odpadech a nové prováděcí předpisy - ON-LINE
29.11.2022 Nový zákon o odpadech a nové prováděcí předpisy a jejich aplikace v praxi
01.12.2022 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele zákona č. 163/2020 Sb.
01.12.2022 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele zákona č. 163/2020 Sb. - ON-LINE
01.12.2022 Vodní zákon aktuálně
01.12.2022 Vodní zákon aktuálně - ON-LINE
05.12.2022 Medicínské právo - vybrané otázky
05.12.2022 Medicínské právo - vybrané otázky - ON-LINE
05.12.2022 Moderní dopis a e-mail snadněji a rychleji
05.12.2022 Nový zákon o hromadném řízení
05.12.2022 Nový zákon o hromadném řízení - ON-LINE
05.12.2022 Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti
05.12.2022 Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti - ON-LINE
06.12.2022 Novinky v daňové legislativě od roku 2022 a 2023 a daňové přiznání fyzických osob za rok 2022
06.12.2022 Novinky v daňové legislativě od roku 2022 a 2023 a daňové přiznání fyzických osob za rok 2022 - ON-LINE
07.12.2022 Daň z nemovitých věcí pro rok 2023 včetně daňového přiznání - teorie a praxe
07.12.2022 Daň z nemovitých věcí pro rok 2023 včetně daňového přiznání - teorie a praxe - ON-LINE
07.12.2022 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu) - ON-LINE
08.12.2022 Daňové a účetní novinky roku 2022 a 2023 - komplexní pohled
08.12.2022 Daňové a účetní novinky roku 2022 a 2023 - komplexní pohled - ON-LINE
08.12.2022 Moderní dopis a e-mail snadněji a rychleji - ON-LINE
08.12.2022 Náhrada škody v podnikání
08.12.2022 Náhrada škody v podnikání - ON-LINE
08.12.2022 Účetnictví vybraných účetních jednotek od A do Z
08.12.2022 Účetnictví vybraných účetních jednotek od A do Z - ON-LINE
12.12.2022 Cizí měna v účetnictví a související kurzové přepočty
12.12.2022 Cizí měna v účetnictví a související kurzové přepočty - ON-LINE
12.12.2022 Smlouva o úvěru
12.12.2022 Smlouva o úvěru - ON-LINE
12.12.2022 Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2023 aneb co musí znát mzdová účetní v novém roce
12.12.2022 Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2023 aneb co musí znát mzdová účetní v novém roce - ON-LINE
13.12.2022 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
13.12.2022 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení - ON-LINE
14.12.2022 Úprava úředních písemností
15.12.2022 Celní problematika v roce 2023 a změny v provádění Intrastatu od 1. 1. 2023
15.12.2022 Celní problematika v roce 2023 a změny v provádění Intrastatu od 1. 1. 2023 - ON-LINE
15.12.2022 Nájem bytu - aktuální judikatura k nájmu bytu, připravované úpravy nájemních vztahů
15.12.2022 Nájem bytu - aktuální judikatura k nájmu bytu, připravované úpravy nájemních vztahů - ON-LINE
19.12.2022 Novinky ve zdaňování mezd v roce 2022 a 2023 a příprava na roční zúčtování záloh
19.12.2022 Novinky ve zdaňování mezd v roce 2022 a 2023 a příprava na roční zúčtování záloh - ON-LINE

Nalezeno celkem 262 seminářů na 18 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit