Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy


Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
04.08.2021 Společné jmění manželů a podílové spoluvlastnictví v aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu
04.08.2021 Společné jmění manželů a podílové spoluvlastnictví v aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu - ON-LINE
12.08.2021 Žaloby v oblasti věcných práv a jejich hmotněprávní a procesní souvislosti (vybrané typy žalob)
12.08.2021 Žaloby v oblasti věcných práv a jejich hmotněprávní a procesní souvislosti (vybrané typy žalob) - ON-LINE
17.08.2021 Nová úprava evidence skutečných majitelů = nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení
17.08.2021 Nová úprava evidence skutečných majitelů = nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení - ON-LINE
19.08.2021 Novinky v obchodních korporacích
25.08.2021 MS Excel - úvod do programování
26.08.2021 MS Excel - programování - práce s objekty
06.09.2021 Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz A
06.09.2021 Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz A + B
06.09.2021 Obchodněprávní judikatura za poslední půlrok
06.09.2021 Obchodněprávní judikatura za poslední půlrok - ON-LINE
06.09.2021 Průvodce procesem zkoušky insolvenčního správce
07.09.2021 Nový stavební zákon z pohledu advokáta, stavebníka a souseda
07.09.2021 Nový stavební zákon z pohledu advokáta, stavebníka a souseda - ON-LINE
07.09.2021 Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích
07.09.2021 Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích - ON-LINE
08.09.2021 DPH od A do Z pro daňové a účetní specialisty
08.09.2021 DPH od A do Z pro daňové a účetní specialisty - ON-LINE
08.09.2021 Jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnosti
08.09.2021 Jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnosti - ON-LINE
08.09.2021 MS Excel - grafy efektivně
09.09.2021 Velká novela zákona o obchodních korporacích - první praktické zkušenosti - dvoudenní seminář
09.09.2021 Velká novela zákona o obchodních korporacích - první praktické zkušenosti - dvoudenní seminář - ON-LINE
09.09.2021 Velká novela zákona o obchodních korporacích - první praktické zkušenosti - obchodní korporace obecně
09.09.2021 Velká novela zákona o obchodních korporacích - první praktické zkušenosti - obchodní korporace obecně - ON-LINE
10.09.2021 Velká novela zákona o obchodních korporacích - první praktické zkušenosti - společnost s ručením omezeným a akciová společnost
10.09.2021 Velká novela zákona o obchodních korporacích - první praktické zkušenosti - společnost s ručením omezeným a akciová společnost - ON-LINE
13.09.2021 Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz B
13.09.2021 Padělky listin a zneužití podpisů
13.09.2021 Řešení praktických příkladů z novely zákoníku práce 2020 a 2021
14.09.2021 Veřejná prostranství
14.09.2021 Veřejná prostranství - ON-LINE
14.09.2021 Zákon o místních poplatcích po novele - nové poplatky za komunální odpad, nejčastěji řešené otázky obcí k jejich zavedení a správě
14.09.2021 Zákon o místních poplatcích po novele - nové poplatky za komunální odpad, nejčastěji řešené otázky obcí k jejich zavedení a správě - ON-LINE
15.09.2021 MS Excel - efektivně
15.09.2021 Průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku
15.09.2021 Průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku - ON-LINE
15.09.2021 Veřejné zakázky ve zdravotnictví
15.09.2021 Veřejné zakázky ve zdravotnictví - ON-LINE
16.09.2021 Aktuální otázky pracovního práva v (post)covidové době
16.09.2021 Aktuální otázky pracovního práva v (post)covidové době - ON-LINE
16.09.2021 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe - ON-LINE
16.09.2021 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
16.09.2021 Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stávajícího a nového stavebního zákona - základní přehled
16.09.2021 Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stávajícího a nového stavebního zákona - základní přehled - ON-LINE
17.09.2021 Opatření obecné povahy
17.09.2021 Opatření obecné povahy - ON-LINE
20.09.2021 Odpovědnost specializovaných profesí za škodu
20.09.2021 Odpovědnost specializovaných profesí za škodu - ON-LINE
20.09.2021 Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi
20.09.2021 Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho změny od roku 2021
20.09.2021 Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho změny od roku 2021 - ON-LINE
21.09.2021 Daň z příjmů právnických osob 2021/2022 pro daňové a účetní specialisty
21.09.2021 Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti
21.09.2021 Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti - ON-LINE
21.09.2021 Nový zákon o odpadech a nové prováděcí předpisy
21.09.2021 Nový zákon o odpadech a nové prováděcí předpisy - ON-LINE
21.09.2021 Veřejné zakázky malého rozsahu - velký seminář o zadávání malých zakázek
22.09.2021 DPH v roce 2021
22.09.2021 DPH v roce 2021 - ON-LINE
22.09.2021 MS Word - efektivně
22.09.2021 Nemovitosti - zajištění přístupu a nároky k cizím nemovitostem
22.09.2021 Nemovitosti - zajištění přístupu a nároky k cizím nemovitostem - ON-LINE
22.09.2021 Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury)
22.09.2021 Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury) - ON-LINE
23.09.2021 Aktuální problémy exekučního řízení po velké novele
23.09.2021 Aktuální problémy exekučního řízení po velké novele - ON-LINE
23.09.2021 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy
23.09.2021 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE
23.09.2021 Stylistika současné češtiny
23.09.2021 Závazkové právo pohledem judikatury podle stavu k září 2021
23.09.2021 Závazkové právo pohledem judikatury podle stavu k září 2021 - ON-LINE
29.09.2021 Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku
29.09.2021 Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku - ON-LINE
30.09.2021 Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně první novely směrnice o nekalých obchodních praktikách)
30.09.2021 Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně první novely směrnice o nekalých obchodních praktikách) - ON-LINE
30.09.2021 Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na aktuální vývoj právní úpravy a na stav rekodifikace
30.09.2021 Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na aktuální vývoj právní úpravy a na stav rekodifikace - ON-LINE
04.10.2021 IFRS - základní koncepce
04.10.2021 IFRS - základní koncepce - ON-LINE
04.10.2021 Padělky platidel (CZK, EUR,USD) a zneužití platebních karet
04.10.2021 Povinnosti a rizika pro jednatele, členy představenstva, správní či dozorčí rady, ale i společníky, akcionáře a další osoby
04.10.2021 Povinnosti a rizika pro jednatele, statutární ředitele, členy představenstva, správní či dozorčí rady, ale i společníky, akcionáře a další osoby - ON-LINE
04.10.2021 Smluvní pokuta
04.10.2021 Smluvní pokuta - ON-LINE
04.10.2021 Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob
05.10.2021 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele
05.10.2021 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele - ON-LINE
05.10.2021 Hospodaření a kontrola příspěvkových organizací územních samosprávných celků
05.10.2021 Hospodaření a kontrola příspěvkových organizací územních samosprávných celků - ON-LINE
05.10.2021 Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel
05.10.2021 Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel - ON-LINE
05.10.2021 Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely
05.10.2021 Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely - ON-LINE
05.10.2021 Veřejné zakázky: píšeme zadávací podmínky
06.10.2021 Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k 31. 12. 2021
06.10.2021 MS Excel - analýza dat
06.10.2021 Průvodce řádným splněním závazku podle NOZ (a dalšími způsoby jeho zániku)
06.10.2021 Průvodce řádným splněním závazku podle NOZ (a dalšími způsoby jeho zániku) - ON-LINE
06.10.2021 Smlouvy a software
06.10.2021 Smlouvy a software - ON-LINE seminář
06.10.2021 Zboží dvojího užití a ostatní kontrolní režimy
07.10.2021 Český pravopis: jistoty a novinky
07.10.2021 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
07.10.2021 Rodinné právo v praxi matrik
07.10.2021 Rodinné právo v praxi matrik po velké novele - ON-LINE
07.10.2021 Správní soudnictví - žaloby a řízení o nich v aktuální judikatuře
07.10.2021 Správní soudnictví - žaloby a řízení o nich v aktuální judikatuře - ON-LINE
07.10.2021 Zákon o státní službě po novele
07.10.2021 Zákon o státní službě po novele - ON-LINE
07.10.2021 Zákon o vodovodech a kanalizacích
07.10.2021 Zákon o vodovodech a kanalizacích - ON-LINE
08.10.2021 Zadávání veřejných zakázek praktickým pohledem i pro začínající
08.10.2021 Zákon o kontrole (kontrolní řád)
08.10.2021 Zákon o kontrole (kontrolní řád) - ON-LINE
11.10.2021 IFRS - hlubší a rozšířenější poznání
11.10.2021 IFRS - hlubší a rozšířenější poznání - ON-LINE
11.10.2021 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi
11.10.2021 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi - ON-LINE
11.10.2021 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků
11.10.2021 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků - ON-LINE seminář
11.10.2021 Nová úprava evidence skutečných majitelů = nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení
11.10.2021 Nová úprava evidence skutečných majitelů = nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení - ON-LINE
12.10.2021 DPH u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí
12.10.2021 GDPR - vše co potřebujete vědět
12.10.2021 GDPR - vše co potřebujete vědět - ON-LINE
12.10.2021 Insolvenční řízení - věřitelé (uplatňování a uspokojování pohledávek) - aktuální výkladové problémy a judikatura
12.10.2021 Insolvenční řízení - věřitelé (uplatňování a uspokojování pohledávek) - aktuální výkladové problémy a judikatura - ON-LINE
12.10.2021 Nový stavební zákon - podrobné informace
12.10.2021 Nový stavební zákon - podrobné informace - ON-LINE
12.10.2021 Služební zákon ve vztahu k zákoníku práce v praxi
12.10.2021 Služební zákon ve vztahu k zákoníku práce v praxi - ON-LINE
13.10.2021 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky
13.10.2021 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky - ON-LINE
13.10.2021 Kybernetická bezpečnost - cyklus tří seminářů
13.10.2021 Kybernetická bezpečnost - cyklus tří seminářů - ON-LINE seminář
13.10.2021 Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti
13.10.2021 Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti - ON-LINE
13.10.2021 MS Excel - základy powerpivot, 3D mapy
13.10.2021 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně)
13.10.2021 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně) - ON-LINE
13.10.2021 Služební vozidla a home office v praxi
13.10.2021 Služební vozidla a home office v praxi - ON-LINE
14.10.2021 Komplexní adaptační opatření k omezení sucha, místních povodní, eroze půdy a zlepšení jakosti vody v krajině
14.10.2021 Právní aspekty reklamy s důrazem na aktuální judikaturu a praxi
14.10.2021 Právní aspekty reklamy s důrazem na aktuální judikaturu a praxi - ON-LINE
14.10.2021 Preferenční obchod Evropské unie
14.10.2021 Preferenční obchod Evropské unie - ON-LINE
14.10.2021 Smluvní a závazkové právo
14.10.2021 Veřejné zakázky: zadáváme informační systémy a software
14.10.2021 Veřejné zakázky: zadáváme informační systémy a software - ON-LINE
15.10.2021 Aktuální otázky pracovního práva v (post)covidové době
15.10.2021 Aktuální otázky pracovního práva v (post)covidové době - ON-LINE
15.10.2021 Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád
15.10.2021 Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád - ON-LINE
18.10.2021 Legislativa platebního styku a regulace FinTech společností
18.10.2021 Legislativa platebního styku a regulace FinTech společností - ON-LINE
18.10.2021 Novela zákoníku práce 2020 a 2021 z pohledu zaměstnavatele - praktické problémy, srovnání
18.10.2021 Novela zákoníku práce 2020 a 2021 z pohledu zaměstnavatele - praktické problémy, srovnání - ON-LINE
18.10.2021 Padělky listin a zneužití podpisů
18.10.2021 Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi
18.10.2021 Právo na sociálních sítích
18.10.2021 Právo na sociálních sítích - ON-LINE
19.10.2021 „Suchá“ novela vodního zákona a další projednávané změny v právní úpravě vodního hospodářství
19.10.2021 Elektronické právní jednání + novinky - nařízení eIDAS, elektronické podpisy, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické právní jednání v soukromém a veřejném právu
19.10.2021 Elektronické právní jednání + novinky - nařízení eIDAS, elektronické podpisy, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické právní jednání v soukromém a veřejném právu - ON-LINE
19.10.2021 Problémové otázky zadávání veřejných zakázek v roce 2021 - 1. část
19.10.2021 Stavební zákon na úseku územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy
19.10.2021 Stavební zákon na úseku územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE
19.10.2021 Významná novela bytového spoluvlastnictví - praktické zkušenosti + další informace o problematice bytového spoluvlastnictví
19.10.2021 Významná novela bytového spoluvlastnictví - praktické zkušenosti + další informace o problematice bytového spoluvlastnictví - ON-LINE
20.10.2021 Aktuální pracovněprávní judikatura a novinky v pracovněprávní oblasti
20.10.2021 Aktuální pracovněprávní judikatura a novinky v pracovněprávní oblasti - ON-LINE
20.10.2021 MS Excel - vzorce a podmíněné formátování efektivně
20.10.2021 Nekalá soutěž - aktuální problémy a judikatura
20.10.2021 Nekalá soutěž - aktuální problémy a judikatura - ON-LINE
20.10.2021 Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na likvidaci spoluvlastnického vztahu a exkurs do správy společné věci
20.10.2021 Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na likvidaci spoluvlastnického vztahu a exkurs do správy společné věci- ON-LINE
20.10.2021 Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů
20.10.2021 Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů - ON-LINE
20.10.2021 Vazby zákona o DPH na účetnictví
21.10.2021 (Nový?) stavební zákon v judikatuře správních soudů
21.10.2021 (Nový?) stavební zákon v judikatuře správních soudů - ON-LINE
21.10.2021 Daňový režim nejen benefitů u zaměstnance a zaměstnavatele
21.10.2021 Kurz české interpunkce
21.10.2021 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe - ON-LINE
21.10.2021 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
21.10.2021 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách
21.10.2021 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách - ON-LINE
21.10.2021 Zákon o místních poplatcích po novele - nové poplatky za komunální odpad, nejčastěji řešené otázky obcí k jejich zavedení a správě
21.10.2021 Zákon o místních poplatcích po novele - nové poplatky za komunální odpad, nejčastěji řešené otázky obcí k jejich zavedení a správě - ON-LINE
25.10.2021 Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové souvislosti přeměn pro pokročilé
25.10.2021 Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové souvislosti přeměn pro pokročilé - ON-LINE
26.10.2021 Plánovací smlouvy a smlouvy obcí s investory
26.10.2021 Plánovací smlouvy a smlouvy obcí s investory - ON-LINE
01.11.2021 Aktuální otázky insolvenčního řízení z pohledu věřitele
01.11.2021 Aktuální otázky insolvenčního řízení z pohledu věřitele - ON-LINE
01.11.2021 Cizí měna v účetnictví a související kurzové přepočty
01.11.2021 Cizí měna v účetnictví a související kurzové přepočty - ON-LINE
01.11.2021 Nový zákon o znalcích
01.11.2021 Nový zákon o znalcích - ON-LINE seminář
01.11.2021 Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost
01.11.2021 Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost - ON-LINE
01.11.2021 Úprava úředních písemností
02.11.2021 Aktuální novinky českého e-Governmentu - zákon o právu na digitální služby, zákon o bankovní identitě, zákon kterým se mění zákony v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci, změny občanských průkazů, datových schránek a digitalizace zákoníku práce
02.11.2021 Aktuální novinky českého e-Governmentu - zákon o právu na digitální služby, zákon o bankovní identitě, zákon kterým se mění zákony v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci, změny občanských průkazů, datových schránek a digitalizace zákoníku práce - ON-LINE
02.11.2021 Nájemní vztahy, obecná a zvláštní úprava, rozbor některých diskutovaných ustanovení nájmu bytu, aktuální judikatura k nájemním vztahům - novela ObčZ č. 163/2020 Sb., další připravované úpravy zasahující do oblasti nájemních vztahů
02.11.2021 Nájemní vztahy, obecná a zvláštní úprava, rozbor některých diskutovaných ustanovení nájmu bytu, aktuální judikatura k nájemním vztahům - novela ObčZ č. 163/2020 Sb., další připravované úpravy zasahující do oblasti nájemních vztahů - ON-LINE
02.11.2021 Novela občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele, změny v oblasti e-commerce
02.11.2021 Novela občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele, změny v oblasti e-commerce - ON-LINE
02.11.2021 Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností
02.11.2021 Stavební zákon na úseku stavebního řádu dnes a podle nové právní úpravy
02.11.2021 Stavební zákon na úseku stavebního řádu dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE
02.11.2021 Veřejná podpora - aktuální otázky při aplikaci pravidel
02.11.2021 Veřejná podpora - sporné otázky při aplikaci pravidel - ON-LINE
03.11.2021 DPH v roce 2021
03.11.2021 DPH v roce 2021 - ON-LINE
03.11.2021 MS Word - efektivně
03.11.2021 Společné jmění manželů
03.11.2021 Společné jmění manželů - ON-LINE
03.11.2021 Spolupráce s OSVČ a subdodavateli aneb jak se vyhnout švarcsystému a zastřenému agenturnímu zaměstnání
03.11.2021 Zástavní právo v praxi
03.11.2021 Zástavní právo v praxi - ON-LINE seminář
03.11.2021 Změny v provádění Intrastatu od 1. 1. 2022
03.11.2021 Změny v provádění Intrastatu od 1. 1. 2022 - ON-LINE
04.11.2021 Dozorová a kontrolní činnost stavebního úřadu ve veřejném zájmu ve světle současného a nového stavebního zákona
04.11.2021 Dozorová a kontrolní činnost stavebního úřadu ve veřejném zájmu ve světle současného a nového stavebního zákona - ON-LINE
04.11.2021 Jméno a příjmení v matriční praxi
04.11.2021 Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě podle národních právních předpisů a jejich novel a evropské právní úpravy
04.11.2021 Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě podle národních právních předpisů a jejich novel a evropské právní úpravy - ON-LINE
04.11.2021 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
04.11.2021 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni - ON-LINE
04.11.2021 Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu?
04.11.2021 Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu? - ON-LINE
05.11.2021 Rekodifikace trestního řízení - přípravné řízení
05.11.2021 Rekodifikace trestního řízení - přípravné řízení - ON-LINE
05.11.2021 Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby
05.11.2021 Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby - ON-LINE
08.11.2021 Hmotný a nehmotný majetek ve smyslu daňových a účetních předpisů
08.11.2021 Kybernetická bezpečnost a ochrana dat pohledem soudního znalectví
08.11.2021 Kybernetická bezpečnost a ochrana dat pohledem soudního znalectví - ON-LINE
08.11.2021 Nový zákon o hromadném řízení
08.11.2021 Nový zákon o hromadném řízení - ON-LINE
08.11.2021 Padělky platidel (CZK, EUR,USD) a zneužití platebních karet
08.11.2021 Význam času v právu, promlčení
08.11.2021 Význam času v právu, promlčení - ON-LINE
09.11.2021 Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura
09.11.2021 Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura - ON-LINE
09.11.2021 Jak doložit soulad s GDPR a to i při kontrole úřadu pro ochranu osobních údajů
09.11.2021 Jak na kontrolu ve veřejné správě aneb kontrola od A do Z
09.11.2021 Jak na kontrolu ve veřejné správě aneb kontrola od A do Z - ON-LINE
09.11.2021 Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
09.11.2021 Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest - ON-LINE
09.11.2021 Územní plánování + podrobné informace o novém stavebním zákonu
09.11.2021 Územní plánování + podrobné informace o novém stavebním zákonu - ON-LINE
10.11.2021 Autorský zákon - podrobně a aktuálně
10.11.2021 Autorský zákon - podrobně a aktuálně - ON-LINE
10.11.2021 Celní klasifikace zboží a změny od 1.1.2022 - stroje, přístroje, zařízení, vozidla a jejich části, součásti a příslušenství
10.11.2021 Celní klasifikace zboží a změny od 1.1.2022 - stroje, přístroje, zařízení, vozidla a jejich části, součásti a příslušenství - ON-LINE
10.11.2021 Daňové a účetní novinky roku 2021 a 2022 - komplexní pohled
10.11.2021 MS Excel - funkce
10.11.2021 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
10.11.2021 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech) - ON-LINE seminář
10.11.2021 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku
10.11.2021 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku - ON-LINE seminář
11.11.2021 Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2021 a v roce 2022
11.11.2021 Matrika
11.11.2021 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
11.11.2021 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINE
11.11.2021 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2021 a připravované úpravy ve vazbě na projednávanou rekodifikaci veřejného stavebního práva
11.11.2021 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2021 a připravované úpravy ve vazbě na projednávanou rekodifikaci veřejného stavebního práva - ON-LINE
11.11.2021 Stylistika současné češtiny
11.11.2021 Stylistika současné češtiny - ON-LINE
11.11.2021 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
11.11.2021 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT - ON-LINE
12.11.2021 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě
12.11.2021 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě - ON-LINE seminář
22.11.2021 Důchodové a nemocenské pojištění v roce 2022
22.11.2021 Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku
22.11.2021 Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku - ON-LINE
22.11.2021 Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů
22.11.2021 Písemnosti, vzory smluv, dohod a vnitrofiremních předpisů, které vydává zaměstnavatel
22.11.2021 Písemnosti, vzory smluv, dohod a vnitrofiremních předpisů, které vydává zaměstnavatel - ON-LINE
22.11.2021 Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly
22.11.2021 Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly - ON-LINE
22.11.2021 Smlouva o dílo
22.11.2021 Smlouva o dílo - ON-LINE
23.11.2021 Daň z nemovitých věcí s výhledem do roku 2022 a aktuálními příklady zdanění
23.11.2021 Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
23.11.2021 Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest - ON-LINE
23.11.2021 Právo na informace - praktický výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
23.11.2021 Právo na informace - praktický výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel - ON-LINE
23.11.2021 Problémové otázky zadávání veřejných zakázek v roce 2021 - 2. část
24.11.2021 MS Word - pro pokročilé
24.11.2021 Daňové a účetní novinky roku 2021 a 2022 - komplexní pohled
24.11.2021 Jak na problematického zaměstnance - předcházení a řešení problémů
24.11.2021 Jak na problematického zaměstnance - předcházení a řešení problémů - ON-LINE
24.11.2021 Kybernetická bezpečnost - kybernetická bezpečnost v předpisech mimo zákon o kybernetické bezpečnosti - ON-LINE seminář
24.11.2021 Kybernetická bezpečnost v předpisech mimo zákon o kybernetické bezpečnosti
24.11.2021 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)
24.11.2021 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech) - ON-LINE
24.11.2021 Zdravotní pojištění 2022 - změny a řešení situací na základě dotazů z praxe
25.11.2021 Obchodní korporace v roce 2021 - aktuální otázky, problémy a výzvy
25.11.2021 Ochrana životního prostředí v judikatuře správních soudů
25.11.2021 Ochrana životního prostředí v judikatuře správních soudů - ON-LINE seminář
25.11.2021 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí
25.11.2021 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí - ON-LINE
25.11.2021 Trestní odpovědnost ve veřejné správě
25.11.2021 Změny v oblasti mzdové a personální agendy v roce 2022 - ON-LINE
25.11.2021 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě dnes a podle nové právní úpravy
25.11.2021 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE
26.11.2021 Aktuální otázky pracovního práva v (post)covidové době
26.11.2021 Aktuální otázky pracovního práva v (post)covidové době - ON-LINE
26.11.2021 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi
26.11.2021 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE seminář
26.11.2021 Praktické zkušenosti s uplatňováním DPH v roce 2021 a změny od roku 2022
26.11.2021 Rekodifikace trestního řízení - řízení před soudem prvního stupně
26.11.2021 Rekodifikace trestního řízení - řízení před soudem prvního stupně - ON-LINE
29.11.2021 Běžné chyby a nedostatky v ocenění podniků a nemovitostí pro (mírně) pokročilé
29.11.2021 Běžné chyby a nedostatky v ocenění podniků a nemovitostí pro (mírně) pokročilé - ON-LINE
29.11.2021 Dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních
29.11.2021 Mezinárodní obchod z pohledu cel a DPH
29.11.2021 Mezinárodní obchod z pohledu cel a DPH - ON-LINE
29.11.2021 Návrh nového zákona o preventivní restrukturalizaci
29.11.2021 Návrh nového zákona o preventivní restrukturalizaci - ON-LINE
29.11.2021 O právnické češtině aneb má i jazyk svá práva?
29.11.2021 Účetní závěrka za rok 2021 - jaké jsou změny oproti minulým létům?
29.11.2021 Účetní závěrka za rok 2021 - jaké jsou změny oproti minulým létům? - ON-LINE
30.11.2021 Český pravopis: jistoty a novinky
30.11.2021 Český pravopis: jistoty a novinky - ON-LINE
30.11.2021 Daň z příjmů právnických osob ve vazbě na účetnictví za rok 2021 a novinky od roku 2022
30.11.2021 Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku
30.11.2021 Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v občanském zákoníku - ON-LINE
30.11.2021 Námitky sousedů proti stavbě I. - proč a jak je má stavební úřad posuzovat
30.11.2021 Námitky sousedů proti stavbě I. - proč a jak je má stavební úřad posuzovat - ON-LINE
01.12.2021 Aktuální problémy exekučního řízení po velké novele
01.12.2021 Aktuální problémy exekučního řízení po velké novele - ON-LINE
01.12.2021 Elektronizace v právu - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contracts
01.12.2021 Elektronizace v právu - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contracts - ON-LINE seminář
01.12.2021 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům)
01.12.2021 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům) - ON-LINE
01.12.2021 MS Word - zpracování smluv a podobných dokumentů
01.12.2021 Nová pravidla Incoterms 2020 a jejich aplikace v obchodních operacích
01.12.2021 Nová pravidla Incoterms 2020 a jejich aplikace v obchodních operacích - ON-LINE
01.12.2021 Padělky listin a zneužití podpisů
01.12.2021 Zvyšování a snižování vlastního kapitálu v kapitálových společnostech po velké novele ZOK - právní a daňové souvislosti
02.12.2021 DPH v roce 2021 a změny od roku 2022
02.12.2021 DPH v roce 2021 a změny od roku 2022 - ON-LINE
02.12.2021 GDPR - vše co potřebujete vědět
02.12.2021 GDPR - vše co potřebujete vědět - ON-LINE
02.12.2021 Ověřování - vidimace, legalizace po novele
02.12.2021 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy
02.12.2021 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE
02.12.2021 Vybrané aktuální otázky věcných práv (držba a její ochrana, sousedská práva, stavební činnost na pozemku, věcná břemena)
02.12.2021 Vybrané aktuální otázky věcných práv (držba a její ochrana, sousedská práva, stavební činnost na pozemku, věcná břemena) - ON-LINE
02.12.2021 Zákon o majetku státu
02.12.2021 Zákon o majetku státu - ON-LINE
03.12.2021 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi
03.12.2021 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE
03.12.2021 Počítání dovolené podle nových pravidel a aktuální výkladové problémy nové právní úpravy dovolené
03.12.2021 Počítání dovolené podle nových pravidel a aktuální výkladové problémy nové právní úpravy dovolené - ON-LINE
03.12.2021 Zákon o ochraně utajovaných informací a jeho aplikace v praxi včetně informací o připravované velké novele zákona
03.12.2021 Zákon o ochraně utajovaných informací a jeho aplikace v praxi včetně informací o připravované velké novele zákona - ON-LINE
06.12.2021 Aktuální daňová judikatura Nejvyššího správního soudu
06.12.2021 Medicínské právo - vybrané otázky
06.12.2021 Medicínské právo - vybrané otázky - ON-LINE
06.12.2021 Moderní dopis a e-mail snadněji a rychleji
06.12.2021 Moderní dopis a e-mail snadněji a rychleji - ON-LINE
06.12.2021 Náhrada škody v podnikání
06.12.2021 Náhrada škody v podnikání - ON-LINE
06.12.2021 Pohledávky - cizí měna a odpisy
06.12.2021 Pohledávky - cizí měna a odpisy - ON-LINE
06.12.2021 Zákoník práce a zákon o zaměstnanosti z pohledu personalisty a mzdové účetní v roce 2022
06.12.2021 Zákoník práce a zákon o zaměstnanosti z pohledu personalisty a mzdové účetní v roce 2022 - ON-LINE
07.12.2021 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
07.12.2021 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře - ON-LINE
07.12.2021 Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti
07.12.2021 Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti - ON-LINE
07.12.2021 Novinky v daňové legislativě od roku 2021/2022 a daňové přiznání fyzických osob za rok 2021
07.12.2021 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe - ON-LINE
07.12.2021 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
07.12.2021 Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách pohledem zakázkového i závazkového práva
07.12.2021 Účastníci řízení podle současného a nového stavebního zákona
07.12.2021 Účastníci řízení podle současného a nového stavebního zákona - ON-LINE
08.12.2021 Daň z nemovitých věcí pro rok 2022 včetně daňového přiznání - teorie a praxe
08.12.2021 DPH ve vazbě na předpisy EU
08.12.2021 Hodnocení rizik podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a dalších norem
08.12.2021 Hodnocení rizik podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a dalších norem - ON-LINE
08.12.2021 MS Excel - funkce pro pokročilé
08.12.2021 Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců po zavedení GDPR a s důrazem na aktuální přístup ÚOOÚ
08.12.2021 Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců po zavedení GDPR a s důrazem na aktuální přístup ÚOOÚ - ON-LINE
08.12.2021 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu)
08.12.2021 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu) - ON-LINE
08.12.2021 Smlouva o dílo
08.12.2021 Smlouva o dílo - ON-LINE
09.12.2021 Daňové a účetní novinky roku 2021 a 2022 - komplexní pohled
09.12.2021 Nový stavební zákon - podrobné informace
09.12.2021 Nový stavební zákon - podrobné informace - ON-LINE
09.12.2021 Padělky platidel (CZK, EUR,USD) a zneužití platebních karet
09.12.2021 Účetnictví vybraných účetních jednotek od A do Z
09.12.2021 Účetnictví vybraných účetních jednotek od A do Z - ON-LINE
09.12.2021 Veřejné zakázky: zadáváme stavební práce
09.12.2021 Veřejné zakázky: zadáváme stavební práce - ON-LINE
10.12.2021 Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví za rok 2021 a novinky od roku 2022
10.12.2021 Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení
10.12.2021 Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení - ON-LINE
13.12.2021 Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona o daních z příjmů za rok 2021 a od roku 2022
13.12.2021 Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení
13.12.2021 Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení - ON-LINE seminář
13.12.2021 Preventivní restrukturalizace, aktuální otázky reorganizace
13.12.2021 Preventivní restrukturalizace, aktuální otázky reorganizace - ON-LINE
13.12.2021 Smlouva o úvěru
13.12.2021 Smlouva o úvěru - ON-LINE
13.12.2021 Změny v oblasti mzdové a personální agendy v roce 2022 - ON-LINE
14.12.2021 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi
14.12.2021 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi - ON-LINE
14.12.2021 Námitky sousedů proti stavbě II. - postup ve správním řízení i před soudem
14.12.2021 Námitky sousedů proti stavbě II. - postup ve správním řízení i před soudem - ON-LINE
14.12.2021 Nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění v roce 2021 a 2022
14.12.2021 Přestupkové právo a judikatura správních soudů
14.12.2021 Přestupkové právo a judikatura správních soudů - ON-LINE
14.12.2021 Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti
14.12.2021 Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti - ON-LINE
14.12.2021 Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi
15.12.2021 Nájem nebytových prostor (praktické rady pronajímatelům i nájemcům)
15.12.2021 Nájem nebytových prostor (praktické rady pronajímatelům i nájemcům) - ON-LINE
15.12.2021 Novinky ve zdaňování mezd 2021/2022
15.12.2021 Stavby na cizích pozemcích z hlediska občanskoprávní regulace a přechodná ustanovení k pozemkům a stavbám
15.12.2021 Stavby na cizích pozemcích z hlediska občanskoprávní regulace a přechodná ustanovení k pozemkům a stavbám - ON-LINE
15.12.2021 Timemanagement s využitím myšlenkových map
15.12.2021 Úprava úředních písemností
16.12.2021 Aktuální otázky pracovního práva v (post)covidové době
16.12.2021 Aktuální otázky pracovního práva v (post)covidové době - ON-LINE
16.12.2021 Celní problematika v roce 2022 a změny v provádění Intrastatu od 1. 1. 2022
16.12.2021 DPH v roce 2021 a změny od roku 2022
16.12.2021 DPH v roce 2021 a změny od roku 2022 - ON-LINE
16.12.2021 Judikatura ve věcech stavebních a nový stavební zákon NOVINKA
16.12.2021 Judikatura ve věcech stavebních a nový stavební zákon - NOVINKA - ON-LINE

Nalezeno celkem 440 seminářů na 30 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit