Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy


Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
25.01.2021 Velká novela zákona o obchodních korporacích - dvoudenní seminářzrušeno
(přeloženo)
25.01.2021 Velká novela zákona o obchodních korporacích - dvoudenní seminář - ON-LINE
25.01.2021 Velká novela zákona o obchodních korporacích - obchodní korporace obecně + společnost s ručením omezenýmzrušeno
(přeloženo)
25.01.2021 Velká novela zákona o obchodních korporacích - obchodní korporace obecně + společnost s ručením omezeným - ON-LINE
25.01.2021 Zdravotní pojištění 2021 - změny a situace řešené zaměstnavatelem v době krizezrušeno
(přeloženo)
25.01.2021 Zdravotní pojištění 2021 - změny a situace řešené zaměstnavatelem v době krize - ON-LINEzrušeno
(přeloženo)
26.01.2021 Daň z nemovitých věcí pro rok 2021 včetně daňového přiznání - teorie a praxezrušeno
(přeloženo)
26.01.2021 Daň z nemovitých věcí pro rok 2021 včetně daňového přiznání - teorie a praxe - ON-LINEzrušeno
(přeloženo)
26.01.2021 Padělky platidel (CZK, EUR,USD) a zneužití platebních karetzrušeno
(přeloženo)
26.01.2021 Velká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnostzrušeno
(přeloženo)
26.01.2021 Velká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnost - ON-LINE
27.01.2021 MS Excel - vzorce a podmíněné formátování efektivnězrušeno
(přeloženo)
27.01.2021 MS Excel - vzorce a podmíněné formátování efektivně - ON-LINE
27.01.2021 Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2021 aneb co musí znát mzdová účetní v novém rocezrušeno
(přeloženo)
27.01.2021 Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2021 aneb co musí znát mzdová účetní v novém roce - ON-LINE
27.01.2021 Žaloby v oblasti věcných práv a jejich hmotněprávní a procesní souvislosti (vybrané typy žalob)zrušeno
(přeloženo)
27.01.2021 Žaloby v oblasti věcných práv a jejich hmotněprávní a procesní souvislosti (vybrané typy žalob) - ON-LINE
02.02.2021 „Suchá“ novela vodního zákona a další projednávané změny v právní úpravě vodního hospodářstvízrušeno
(přeloženo)
02.02.2021 „Suchá“ novela vodního zákona a další projednávané změny v právní úpravě vodního hospodářství - ON-LINE
02.02.2021 Celní klasifikace zboží a změny od 1. 1. 2021 - stroje, přístroje, zařízení, vozidla a jejich části, součásti a příslušenstvízrušeno
(přeloženo)
02.02.2021 Celní klasifikace zboží a změny od 1. 1. 2021 - stroje, přístroje, zařízení, vozidla a jejich části, součásti a příslušenství - ON-LINE
03.02.2021 Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona o daních z příjmů platného pro rok 2021zrušeno
(přeloženo)
03.02.2021 Prezentování - jak ideálně využít MS PowerPoint - tipy a trikyzrušeno
(přeloženo)
03.02.2021 Prezentování - jak ideálně využít MS PowerPoint - tipy a triky - ON-LINE
03.02.2021 Průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníkuzrušeno
(přeloženo)
03.02.2021 Průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku - ON-LINE
04.02.2021 Padělky listin a zneužití podpisůzrušeno
(přeloženo)
04.02.2021 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování a jak probíhá rekodifikacezrušeno
(přeloženo)
04.02.2021 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování a jak probíhá rekodifikace - ON-LINE
08.02.2021 Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz A zrušeno
(přeloženo)
08.02.2021 Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz A + Bzrušeno
(přeloženo)
08.02.2021 Stylistika současné češtinyzrušeno
(přeloženo)
08.02.2021 Stylistika současné češtiny - ON-LINE
09.02.2021 Cenotvorba v oboru vodovodů a kanalizacízrušeno
(přeloženo)
09.02.2021 Cenotvorba v oboru vodovodů a kanalizací - ON-LINE
09.02.2021 Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stavebního zákona - základní přehledzrušeno
(přeloženo)
09.02.2021 Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stavebního zákona - základní přehled - ON-LINE
09.02.2021 Zadávání veřejných zakázek v oblasti ITzrušeno
(přeloženo)
09.02.2021 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT - ON-LINE seminář
10.02.2021 MS Excel - analýza datzrušeno
(přeloženo)
10.02.2021 MS Excel - analýza dat - ON-LINE
10.02.2021 Preferenční obchod Evropské uniezrušeno
(přeloženo)
10.02.2021 Preferenční obchod Evropské unie - ON-LINE
10.02.2021 Průvodce procesem zkoušky insolvenčního správcezrušeno
(přeloženo)
11.02.2021 Dlouho očekávaná novela zákoníku práce zrušeno
(přeloženo)
11.02.2021 Dlouho očekávaná novela zákoníku práce - ON-LINE
11.02.2021 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxizrušeno
(přeloženo)
11.02.2021 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi - ON-LINE
11.02.2021 Nový zákon o odpadech a nové prováděcí předpisyzrušeno
(přeloženo)
11.02.2021 Nový zákon o odpadech a nové prováděcí předpisy - ON-LINE
15.02.2021 Nová úprava evidence skutečných majitelů = nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušenízrušeno
(přeloženo)
15.02.2021 Nová úprava evidence skutečných majitelů = nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení - ON-LINE
15.02.2021 Outplacement - efektivní propouštění, optimalizace procesů (z právního, psychologického a hr pohledu)zrušeno
(přeloženo)
15.02.2021 Účetní a daňová závěrka 2020, dopad Covid a novinky 2021 pro nestátní neziskové organizace (vyhláška 504/2002)zrušeno
(přeloženo)
15.02.2021 Účetní a daňová závěrka 2020, dopad Covid a novinky 2021 pro nestátní neziskové organizace (vyhláška 504/2002) - ON-LINE
16.02.2021 DPH u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí - ON-LINE seminář
16.02.2021 DPH v roce 2021 u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemízrušeno
(přeloženo)
16.02.2021 Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz Bzrušeno
(přeloženo)
16.02.2021 Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novelyzrušeno
(přeloženo)
16.02.2021 Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely - ON-LINE
16.02.2021 Veřejná prostranstvízrušeno
(přeloženo)
16.02.2021 Veřejná prostranství - ON-LINE
17.02.2021 Daňové a účetní novinky roku 2020 a 2021 - komplexní pohledzrušeno
(přeloženo)
17.02.2021 Daňové a účetní novinky roku 2020 a 2021 - komplexní pohled - ON-LINE
17.02.2021 MS Word - efektivnězrušeno
(přeloženo)
17.02.2021 MS Word - efektivně - ON-LINE
17.02.2021 Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury)zrušeno
(přeloženo)
17.02.2021 Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury) - ON-LINE seminář
18.02.2021 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxezrušeno
(přeloženo)
18.02.2021 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe - ON-LINE
18.02.2021 Stavební zákon - problémy současné praxe, aplikace novely zákona o liniových stavbách + nový stavební zákon - nejaktuálnější informace o návrhu a postupu projednávánízrušeno
(přeloženo)
18.02.2021 Významná novela bytového spoluvlastnictví - první praktické zkušenosti + další informace o otázkách bytového spoluvlastnictvízrušeno
(přeloženo)
22.02.2021 Povinnosti a rizika pro jednatele, členy představenstva, správní či dozorčí rady, ale i společníky, akcionáře a další osoby
22.02.2021 Povinnosti a rizika pro jednatele, statutární ředitele, členy představenstva, správní či dozorčí rady, ale i společníky, akcionáře a další osoby - ON-LINE
23.02.2021 Důchodové a nemocenské pojištění v roce 2021
23.02.2021 Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách + novelizace zákona o zadávání veřejných zakázek k 1. 1. 2021
23.02.2021 Významná novela zákoníku práce od roku 2020
24.02.2021 MS Excel - funkce
24.02.2021 Nemovitosti - zajištění přístupu a nároky k cizím nemovitostem
24.02.2021 Novinky v daňové legislativě od roku 2021 a daňové přiznání fyzických osob za rok 2020
25.02.2021 Aktuální problémy exekučního řízení po velké novele
25.02.2021 Rodinné právo v praxi matrik po velké novele
01.03.2021 Valná hromada kapitálových společností (zejména) v aktuální judikatuře a v novel ZOK
03.03.2021 Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku
03.03.2021 Klasifikace zboží pro celní účely - změny nomenklatury platné od 2022 a přehled za rok 2021
03.03.2021 MS Excel - vzorce a podmíněné formátování efektivně
04.03.2021 Nová pravidla Incoterms 2020 a jejich aplikace v obchodních operacích
04.03.2021 Zákon o ochraně utajovaných informací a jeho aplikace v praxi včetně informací o připravované velké novele zákona
08.03.2021 Dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních
08.03.2021 Mezinárodní obchod z pohledu cel a DPH
08.03.2021 Mezinárodní obchod z pohledu cel a DPH - ON-LINE seminář
08.03.2021 Nová úprava a.s. a s.r.o. - aktuálně k hlavním změnám a nejasnostem
09.03.2021 Novela zákona o místních poplatcích účinná od 1. ledna 2021 (nové poplatky za komunální odpad a další změny zákona o místních poplatcích)
09.03.2021 Novela zákona o místních poplatcích účinná od 1. ledna 2021 (nové poplatky za komunální odpad a další změny zákona o místních poplatcích) - ON-LINE
09.03.2021 Padělky platidel (CZK, EUR,USD) a zneužití platebních karet
09.03.2021 Pracovní právo v personální praxi se zaměřením na novelu zákoníku práce (vybrané okruhy a výkladové problémy)
10.03.2021 Český pravopis: jistoty a novinky
10.03.2021 Český pravopis: jistoty a novinky - ON-LINE
10.03.2021 Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti
10.03.2021 MS Excel - analýza dat pro pokročilé
10.03.2021 MS Excel - analýza dat pro pokročilé - ON-LINE
10.03.2021 Průvodce řádným splněním závazku podle NOZ (a dalšími způsoby jeho zániku)
10.03.2021 Zboží dvojího užití a ostatní kontrolní režimy
11.03.2021 Smlouva o dílo
11.03.2021 Smlouva o dílo - ON-LINE seminář
11.03.2021 Veřejné zakázky ve zdravotnictví
11.03.2021 Zákon o státní službě po novele
12.03.2021 Zákon o kontrole (kontrolní řád)
15.03.2021 Orgány kapitálových společností, vznik a zánik funkce - se zdůrazněním změn, jež přináší aktuální novela ZOK
15.03.2021 Orgány kapitálových společností, vznik a zánik funkce - se zdůrazněním změn, jež přináší aktuální novela ZOK - ON-LINE seminář
15.03.2021 Pohledávky - účetní a daňové souvislosti
15.03.2021 Řešení praktických příkladů z novely zákoníku práce 2020 a 2021
15.03.2021 Smlouvy a software
15.03.2021 Smlouvy a software - ON-LINE seminář
16.03.2021 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele
16.03.2021 Evidence skutečných majitelů svěřenských fondů a fundací, svěřenské fondy v kontextu správy rodinného majetku - novinky v právní úpravě, zkušenosti, interpretační problémy a soudní rozhodnutí
16.03.2021 GDPR - vše co potřebujete vědět
16.03.2021 Stavební zákon na úseku územního rozhodování + jak probíhá rekodifikace
17.03.2021 DPH v roce 2021
17.03.2021 Myšlenkové mapy - krizové řízení - použití, přínosy
17.03.2021 Zástavní právo v praxi
17.03.2021 Zástavní právo v praxi - ON-LINE seminář
18.03.2021 Jméno a příjmení v matriční praxi po velké novele
18.03.2021 Správní soudnictví - žaloby a řízení o nich v aktuální judikatuře
18.03.2021 Územní plánování - aplikace novely stavebního zákona související s novelou zákona o liniových stavbách a podrobné informace o návrhu nového stavebního zákona
22.03.2021 Legislativa platebního styku a regulace FinTech společností
22.03.2021 Obchodněprávní judikatura za poslední půlrok
22.03.2021 Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi
22.03.2021 Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2020 - úpravy výsledku hospodaření, stanovení základu daně a výpočet daňové povinnosti včetně praktických příkladů
23.03.2021 Elektronické právní jednání - nařízení eIDAS, elektronické podpisy, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické právní jednání v soukromém a veřejném právu
23.03.2021 Hospodaření a kontrola příspěvkových organizací územních samosprávných celků
23.03.2021 Veřejné zakázky malého rozsahu - velký seminář o zadávání malých zakázek
24.03.2021 MS Word - pro pokročilé
24.03.2021 MS Word - pro pokročilé - ON-LINE
24.03.2021 Dlouho očekávaná novela zákoníku práce
24.03.2021 Insolvenční řízení - věřitelé (uplatňování a uspokojování pohledávek) - aktuální výkladové problémy a judikatura
24.03.2021 Stavby na cizích pozemcích z hlediska občanskoprávní regulace a přechodná ustanovení k pozemkům a stavbám
25.03.2021 Náhrada újmy způsobené krizovými opatřeními v době koronavirové krize (COVID-19) - použitelnost judikatury Nejvyššího soudu
25.03.2021 Náhrada újmy způsobené krizovými opatřeními v době koronavirové krize (COVID-19) - použitelnost judikatury Nejvyššího soudu - ON-LINE
25.03.2021 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
25.03.2021 Odstraňování černých staveb po novele stavebního zákona
25.03.2021 Služební vozidla a home office v praxi
26.03.2021 Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád
30.03.2021 Moderní dopis a e-mail snadněji a rychleji
31.03.2021 MS Excel - základy powerpivot, 3D mapy
07.04.2021 Společné jmění manželů
08.04.2021 Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností
08.04.2021 Plánovací smlouvy a smlouvy obcí s investory
09.04.2021 Velká novela zákona o obchodních korporacích - obchodní korporace obecně
09.04.2021 Velká novela zákona o obchodních korporacích - obchodní korporace obecně -ON-LINE
09.04.2021 Velká novela zákona o obchodních korporacích - třídenní seminář
09.04.2021 Velká novela zákona o obchodních korporacích - třídenní seminář - ON-LINE
12.04.2021 Kurz české interpunkce
12.04.2021 Odpovědnost specializovaných profesí za škodu
12.04.2021 Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost a výklad
13.04.2021 Aktuální daňová judikatura Nejvyššího správního soudu
13.04.2021 Aktuální novinky českého e-Governmentu - zákon o právu na digitální služby, zákon o bankovní identitě, zákon kterým se mění zákony v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci, změny občanských průkazů, datových schránek a digitalizace zákoníku práce
13.04.2021 Stavební zákon na úseku stavebního řádu + jak probíhá rekodifikace
13.04.2021 Veřejné zakázky: píšeme zadávací podmínky
14.04.2021 Jak doložit soulad s GDPR a to i při kontrole úřadu pro ochranu osobních údajů
14.04.2021 Jak na problematického zaměstnance - předcházení a řešení problémů
14.04.2021 MS Excel - efektivně
14.04.2021 Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně první novely směrnice o nekalých obchodních praktikách)
14.04.2021 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně)
15.04.2021 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky
15.04.2021 Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě podle národních právních předpisů a jejich novel a evropské právní úpravy
15.04.2021 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
16.04.2021 Velká novela zákona o obchodních korporacích - společnost s ručením omezeným
16.04.2021 Velká novela zákona o obchodních korporacích - společnost s ručením omezeným - ON-LINE
19.04.2021 Aktuální otázky insolvenčního řízení z pohledu věřitele
19.04.2021 Patologické jevy na pracovišti v kontextu právních a pracovně psychologických aspektů
19.04.2021 Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly
19.04.2021 Smlouva o úvěru
20.04.2021 Jak sepsat dovolání v civilní věci, které nebude odmítnuto?
20.04.2021 Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
20.04.2021 Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest - ON-LINE
20.04.2021 Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na aktuální vývoj právní úpravy a na přípravu rekodifikace
20.04.2021 Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob
21.04.2021 Dlouho očekávaná novela zákoníku práce
21.04.2021 DPH v roce 2021
21.04.2021 MS Word - efektivně
21.04.2021 Nový zákon o hromadném řízení
22.04.2021 Celní předpisy prakticky - jak snížit náklady a rizika
22.04.2021 Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu
22.04.2021 Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v občanském zákoníku
22.04.2021 Trestní odpovědnost ve veřejné správě
22.04.2021 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách
22.04.2021 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách - ON-LINE seminář
23.04.2021 Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby
23.04.2021 Velká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnost
23.04.2021 Velká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnost - ON-LINE
26.04.2021 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků
26.04.2021 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků - ON-LINE seminář
26.04.2021 Novela zákoníku práce 2020 z pohledu zaměstnavatele - praktické problémy, srovnání
26.04.2021 Zajištění a utvrzení dluhu
27.04.2021 Nová pravidla pro e-commerce - nová DPH a celní pravidla pro dovoz zboží malých zásilek, nová DPH pravidla pro on-line prodej zboží konečným zákazníkům v rámci EU, nová DPH pravidla pro poskytování elektronických služeb konečným zákazníkům v EU
27.04.2021 Pracovní doba podle zákoníku práce, správný výpočet mzdy, chyby a jejich opravy
27.04.2021 Problémové otázky zadávání veřejných zakázek v roce 2021 - 1. část
27.04.2021 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování a jak probíhá rekodifikace
28.04.2021 Kybernetická bezpečnost - cyklus tří seminářů
28.04.2021 Kybernetická bezpečnost - cyklus tří seminářů - ON-LINE seminář
28.04.2021 Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti
28.04.2021 Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti - ON-LINE seminář
28.04.2021 MS Excel - funkce
28.04.2021 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)
29.04.2021 Aktuální problémy exekučního řízení po velké novele
29.04.2021 Služební zákon ve vztahu k zákoníku práce v praxi
29.04.2021 Úprava úředních písemností
30.04.2021 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě
30.04.2021 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě - ON-LINE seminář
30.04.2021 Rekodifikace trestního řízení - přípravné řízení
03.05.2021 Rozdělení a výplata vlastního kapitálu - právní a daňové souvislosti
03.05.2021 Smluvní pokuta
04.05.2021 Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
04.05.2021 Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest - ON-LINE
04.05.2021 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2021 a připravované úpravy ve vazbě na projednávanou rekodifikaci veřejného stavebního práva
04.05.2021 Zákon o majetku státu
04.05.2021 Zákon o majetku státu
05.05.2021 Konzultační seminář o praktickém provádění Intrastatu a jeho změnách v roce 2021 a v roce 2022
05.05.2021 MS Word - zpracování smluv a podobných dokumentů
05.05.2021 MS Word - zpracování smluv a podobných dokumentů - ON-LINE
05.05.2021 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
05.05.2021 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku
05.05.2021 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku - ON-LINE seminář
06.05.2021 Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové souvislosti přeměn pro pokročilé
06.05.2021 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
06.05.2021 Stavební zákon a předpisy souvisící v aktuální judikatuře správních soudů
06.05.2021 Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím nového NEN + bonus
06.05.2021 Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím nového NEN + bonus - ON-LINE seminář
10.05.2021 Kybernetická bezpečnost - Kybernetická bezpečnost a ochrana dat ve veřejném sektoru
10.05.2021 Kybernetická bezpečnost - Kybernetická bezpečnost a ochrana dat ve veřejném sektoru - ON-LINE
10.05.2021 Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti
11.05.2021 Padělky platidel (CZK, EUR,USD) a zneužití platebních karet
11.05.2021 Právo na informace - praktický výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
11.05.2021 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě a jak probíhá rekodifikace veřejného stavebního práva
12.05.2021 Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2020 a v roce 2021
12.05.2021 Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2020 a v roce 2021 - ON-LINE seminář
12.05.2021 MS Excel - analýza dat
12.05.2021 Nekalá soutěž - aktuální problémy a judikatura podle stavu k dubnu 2021
12.05.2021 Stylistika současné češtiny
12.05.2021 Zaměstnávání a zdaňování cizinců v ČR a specifika vysílání Čechů do zahraničí
13.05.2021 Akciová společnost od A do Z (po velké novele zákona o obchodních korporacích i dalších změnách)
13.05.2021 Nájemní vztahy, obecná a zvláštní úprava, rozbor některých diskutovaných ustanovení nájmu bytu, aktuální judikatura k nájemním vztahům - novela ObčZ č. 163/2020 Sb., další připravované úpravy zasahující do oblasti nájemních vztahů
13.05.2021 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních)
13.05.2021 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních) - ON-LINE
13.05.2021 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
13.05.2021 Účastníci řízení podle stavebního zákona ke květnu 2021
14.05.2021 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi
14.05.2021 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE seminář
17.05.2021 Cizí měna v účetnictví a související kurzové přepočty
17.05.2021 O právnické češtině aneb má i jazyk svá práva?
17.05.2021 Písemnosti, vzory smluv, dohod a vnitrofiremních předpisů, které vydává zaměstnavatel po novele zákoníku práce
18.05.2021 Kybernetická bezpečnost - Kybernetická bezpečnost v předpisech mimo zákon o kybernetické bezpečnosti
18.05.2021 Kybernetická bezpečnost - kybernetická bezpečnost v předpisech mimo zákon o kybernetické bezpečnosti - ON-LINE seminář
18.05.2021 Námitky sousedů proti stavbě I. - proč a jak je má stavební úřad posuzovat
18.05.2021 Námitky sousedů proti stavbě I. - proč a jak je má stavební úřad posuzovat - ON-LINE
18.05.2021 Problémové otázky zadávání veřejných zakázek v roce 2021 - 2. část
18.05.2021 Veřejná podpora - sporné otázky při aplikaci pravidel
19.05.2021 Autorský zákon - podrobně a aktuálně
19.05.2021 Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura
19.05.2021 MS Excel - grafy efektivně
19.05.2021 Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů
20.05.2021 Dlouho očekávaná novela zákoníku práce
20.05.2021 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí
20.05.2021 Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu?
21.05.2021 Rekodifikace trestního řízení - řízení před soudem prvního stupně
24.05.2021 Kupní smlouva v novém občanském zákoníku
24.05.2021 Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku
24.05.2021 Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku - ON-LINE
24.05.2021 Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi
25.05.2021 Aktuální pracovněprávní judikatura a novinky v pracovněprávní oblasti
25.05.2021 Nový stavební zákon - podrobné informace o návrhu nového stavebního zákona
25.05.2021 Nový zákon o znalcích
25.05.2021 Nový zákon o znalcích - ON-LINE seminář
25.05.2021 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
26.05.2021 Český pravopis: jistoty a novinky
26.05.2021 DPH v roce 2020 u služeb cestovního ruchu a v lázeňství - ON-LINE seminář
26.05.2021 DPH v roce 2021 u služeb cestovního ruchu a v lázeňství
26.05.2021 MS Excel - funkce pro pokročilé
26.05.2021 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu)
26.05.2021 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu) - ON-LINE
27.05.2021 GDPR - vše co potřebujete vědět
27.05.2021 Ochrana životního prostředí v judikatuře správních soudů
27.05.2021 Ochrana životního prostředí v judikatuře správních soudů - ON-LINE seminář
27.05.2021 Ověřování - vidimace, legalizace po novele
27.05.2021 Vybrané aktuální otázky věcných práv (držba a její ochrana, sousedská práva, stavební činnost na pozemku, věcná břemena)
27.05.2021 Vybrané aktuální otázky věcných práv (držba a její ochrana, sousedská práva, stavební činnost na pozemku, věcná břemena) - ON-LINE
28.05.2021 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi
31.05.2021 IFRS - základní koncepce
31.05.2021 Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů
31.05.2021 Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení
01.06.2021 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
01.06.2021 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře - ON-LINE seminář
01.06.2021 Jak na kontrolu ve veřejné správě aneb kontrola od A do Z
01.06.2021 Námitky sousedů proti stavbě II. - postup ve správním řízení i před soudem
01.06.2021 Padělky listin a zneužití podpisů
02.06.2021 MS Excel - efektivně
02.06.2021 Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců po zavedení GDPR a s důrazem na aktuální přístup ÚOOÚ
02.06.2021 Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením likvidaci spoluvlastnického vztahu a exkurs do správy společné věci
02.06.2021 Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na správu věci ve spoluvlastnictví a otázky spojené s likvidací spoluvlastnického vztahu - ON-LINE
03.06.2021 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
03.06.2021 Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích
03.06.2021 Procesní souvislosti, povinnosti tvrzení a povinnosti důkazní ve vybraných oblastech věcných práv
03.06.2021 Přestupkové právo a judikatura správních soudů
07.06.2021 Aktuální problémy exekučního řízení po velké novele
07.06.2021 IFRS - hlubší a rozšířenější poznání
07.06.2021 Náhrada škody v podnikání
07.06.2021 Náhrada škody v podnikání - ON-LINE
07.06.2021 Zákoník práce se zaměřením na právní minimum pro personalisty po jeho novele 2020 a 2021
08.06.2021 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi
08.06.2021 Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu
08.06.2021 Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu - ON-LINE
08.06.2021 Právo na sociálních sítích
08.06.2021 Právo na sociálních sítích - ON-LINE seminář
08.06.2021 Zadávání veřejných zakázek pro pokročilé
09.06.2021 DPH v roce 2021
09.06.2021 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům)
09.06.2021 Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti
09.06.2021 MS Excel - vzorce a podmíněné formátování efektivně
10.06.2021 Hodnocení rizik podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a dalších norem
10.06.2021 Novela zákona o místních poplatcích účinná od 1. ledna 2021 (nové poplatky za komunální odpad a další změny zákona o místních poplatcích)
10.06.2021 Smluvní a závazkové právo
10.06.2021 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování a jak probíhá rekodifikace
11.06.2021 Opravné prostředky ve správním řízení
14.06.2021 Medicínské právo - vybrané otázky
14.06.2021 Novinky v obchodních korporacích - analýza aktuální„korporační“ judikatury
14.06.2021 Smlouva o dílo
15.06.2021 Daňový režim nejen benefitů u zaměstnance a zaměstnavatele
15.06.2021 Úprava úředních písemností
15.06.2021 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
16.06.2021 MS Word - pro pokročilé
16.06.2021 Směnka (blankosměnka) z pohledu dlužníka i věřitele s důrazem na aktuální judikaturu
16.06.2021 Význam času v právu, promlčení
17.06.2021 Dlouho očekávaná novela zákoníku práce
17.06.2021 Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel
17.06.2021 Závazkové právo pohledem judikatury podle stavu k červnu 2021
21.06.2021 Preventivní restrukturalizace, aktuální otázky reorganizace
22.06.2021 Elektronizace v právu - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contracts
22.06.2021 Komplexní adaptační opatření k omezení sucha, místních povodní, eroze půdy a zlepšení jakosti vody v krajině
22.06.2021 Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi
23.06.2021 Nájem nebytových prostor (praktické rady pronajímatelům i nájemcům)
23.06.2021 Nájem nebytových prostor (praktické rady pronajímatelům i nájemcům) - ON-LINE
23.06.2021 Projektové řízení s využitím myšlenkových map
30.06.2021 MS Excel - analýza dat pro pokročilé
25.08.2021 MS Excel - úvod do programování
26.08.2021 MS Excel - programování - práce s objekty

Nalezeno celkem 346 seminářů na 24 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit