Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy


Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
14.06.2024 Aktuální otázky správního řízení
14.06.2024 Aktuální otázky správního řízení - ON-LINE
17.06.2024 DPH v roce 2024 včetně informací o připravované novele zákona o DPH s plánovanou účinností od 1. 1. 2025
17.06.2024 DPH v roce 2024 včetně informací o připravované novele zákona o DPH s plánovanou účinností od 1. 1. 2025 - ON-LINE
18.06.2024 Aktuální legislativní změny v pracovním právu pro rok 2024
18.06.2024 Aktuální legislativní změny v pracovním právu pro rok 2024 - ON-LINE
18.06.2024 Kamery všude kolem nás, jak je provozovat a nebýt v rozporu s GDPR
18.06.2024 Kamery všude kolem nás, jak je provozovat a nebýt v rozporu s GDPR - ON-LINE
18.06.2024 Sporná místa zadávání veřejných zakázek pro pokročilé
19.06.2024 Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva včetně další připravované novely
19.06.2024 Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva včetně další připravované novely - ON-LINE
19.06.2024 Medicínské právo - ON-LINE
19.06.2024 Nájem prostoru sloužícího k podnikání (prakticky, s bohatou judikaturou a doporučeními pro smluvní praxi)
19.06.2024 Nájem prostoru sloužícího k podnikání (prakticky, s bohatou judikaturou a doporučeními pro smluvní praxi) - ON-LINE
20.06.2024 Elektronizace v právu (nařízení eIDAS, elektronické podpisy, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické právní jednání a digitální služby v soukromém a veřejném právu)
20.06.2024 Elektronizace v právu (nařízení eIDAS, elektronické podpisy, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické právní jednání a digitální služby v soukromém a veřejném právu) - ON-LINE
20.06.2024 Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura včetně informací o novele insolvenčního zákona
20.06.2024 Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura včetně informací o novele insolvenčního zákona - ON-LINE
20.06.2024 Moderní dopis a e-mail: efektivně od záměru k úpravě - ON-LINE
20.06.2024 Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu
20.06.2024 Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu - ON-LINE
20.06.2024 Povolování záměrů v době účinnosti dvou stavebních zákonů (zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 283/2021 Sb.) - NOVINKA
20.06.2024 Povolování záměrů v době účinnosti dvou stavebních zákonů (zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 283/2021 Sb.) - NOVINKA - ON-LINE
24.06.2024 Vznik a skončení pracovního poměru - problémy a judikatura
24.06.2024 Vznik a skončení pracovního poměru - problémy a judikatura - ON-LINE
26.06.2024 MS Word - pro pokročilé
09.07.2024 Praktické otázky staveb a pozemků v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR - ON-LINE
21.08.2024 Nezbytná cesta v aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR - ON-LINE
26.08.2024 MS Excel a další nástroje pokročilé datové analýzy (doplňky Power Pivot a Power Map, Ms Power BI Desktop)
27.08.2024 Zásadní novelizace zákoníku práce
27.08.2024 Zásadní novelizace zákoníku práce - ON-LINE
03.09.2024 Odstraňování (nejen černých) staveb podle nového stavebního zákona
03.09.2024 Odstraňování (nejen černých) staveb podle nového stavebního zákona - ON-LINE
05.09.2024 Povolování, užívání a odstraňování záměrů podle nového stavebního zákona - stavební řád nově
05.09.2024 Povolování, užívání a odstraňování záměrů podle nového stavebního zákona - stavební řád nově - ON-LINE
05.09.2024 Právní úprava a.s. a s.r.o. - k aktuálním změnám a nejasnostem
05.09.2024 Právní úprava a.s. a s.r.o. - k aktuálním změnám a nejasnostem - ON-LINE
10.09.2024 Nový stavební zákon v detailu - územní plánování a použitelná judikatura - ON-LINE
10.09.2024 DPH od A do Z pro daňové a účetní specialisty
10.09.2024 DPH od A do Z pro daňové a účetní specialisty - ON-LINE
10.09.2024 Nový stavební zákon v detailu - územní plánování a použitelná judikatura
10.09.2024 Trestní odpovědnost právnických osob a předpokládaný vývoj v této oblasti
10.09.2024 Trestní odpovědnost právnických osob a předpokládaný vývoj v této oblasti - ON-LINE
11.09.2024 Jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnosti
11.09.2024 Jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnosti - ON-LINE
11.09.2024 MS Word - efektivně
12.09.2024 Nový zákon o hromadném občanském řízení soudním
12.09.2024 Nový zákon o hromadném občanském řízení soudním - ON-LINE
12.09.2024 Povolování záměrů podle nového stavebního zákona a aktuální správní judikatura
12.09.2024 Povolování záměrů podle nového stavebního zákona a aktuální správní judikatura - ON-LINE
12.09.2024 Stylistika současné češtiny v úřední a obchodní praxi - ON-LINE
17.09.2024 Co vše (ještě) nevíte o listu vlastnictví aneb LV od A až do Z
17.09.2024 Co vše (ještě) nevíte o listu vlastnictví aneb LV od A až do Z - ON-LINE
17.09.2024 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení
17.09.2024 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení - ON-LINE
17.09.2024 Umělá inteligence a počítačová bezpečnost
18.09.2024 MS Excel - efektivně
18.09.2024 Náhrada škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku
18.09.2024 Náhrada škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku - ON-LINE
18.09.2024 Problémové oblasti zákoníku práce
18.09.2024 Problémové oblasti zákoníku práce - ON-LINE
18.09.2024 Sousedská práva v občanském zákoníku a judikatuře Nejvyššího soudu ČR
18.09.2024 Sousedská práva v občanském zákoníku a judikatuře Nejvyššího soudu ČR - ON-LINE
19.09.2024 Nový stavební zákon v rozsahu stavební právo hmotné, vybrané činnosti ve výstavbě, povinnosti osob zúčastněných ve výstavbě, zvláštní pravomoci stavebního úřadu a nové prováděcí vyhlášky
19.09.2024 Nový stavební zákon v rozsahu stavební právo hmotné, vybrané činnosti ve výstavbě, povinnosti osob zúčastněných ve výstavbě, zvláštní pravomoci stavebního úřadu a nové prováděcí vyhlášky - ON-LINE
19.09.2024 O právnické češtině aneb má i jazyk svá práva?
19.09.2024 Veřejné zakázky: zadáváme stavební práce po novele zákona
19.09.2024 Veřejné zakázky: zadáváme stavební práce po novele zákona - ON-LINE
20.09.2024 Zákon o kontrole (kontrolní řád)
20.09.2024 Zákon o kontrole (kontrolní řád) - ON-LINE
23.09.2024 DPH v roce 2024
23.09.2024 DPH v roce 2024 - ON-LINE
23.09.2024 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků
23.09.2024 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků - ON-LINE
24.09.2024 Nový stavební zákon v detailu - Stavební řád a použitelná judikatura
24.09.2024 Nový stavební zákon v detailu - Stavební řád a použitelná judikatura - ON-LINE
24.09.2024 Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, novinky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, připravované legislativní změny a první zkušenosti s edoklady - ON-LINE
24.09.2024 Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, novinky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, připravované legislativní změny a první zkušenosti s edoklady
24.09.2024 Zadávání veřejných zakázek pro začínající
24.09.2024 Zásadní novelizace zákoníku práce
24.09.2024 Zásadní novelizace zákoníku práce - ON-LINE
25.09.2024 MS Excel - funkce
25.09.2024 Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury)
25.09.2024 Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury) - ON-LINE
25.09.2024 Smlouvy a software
25.09.2024 Smlouvy a software - ON-LINE
26.09.2024 Český pravopis v úřední a obchodní praxi - ON-LINE
26.09.2024 Jednotlivé místní poplatky a jejich správa
26.09.2024 Jednotlivé místní poplatky a jejich správa - ON-LINE
26.09.2024 Méně známé (ale velmi užitečné!) právní instrumenty u nemovitostí - NOVINKA
26.09.2024 Méně známé (ale velmi užitečné!) právní instrumenty u nemovitostí - NOVINKA - ON-LINE
26.09.2024 Podvody s podpisy, padělané listiny, antedatování a jiná rizika očima soudního znalce
30.09.2024 Mzda a plat - právní problémy po 1. 1. 2025 aneb dočkáme se rovnosti v odměňování mužů a žen?
30.09.2024 Mzda a plat - právní problémy po 1. 1. 2025 aneb dočkáme se rovnosti v odměňování mužů a žen? - ON-LINE
30.09.2024 Smluvní pokuta
30.09.2024 Smluvní pokuta - ON-LINE
01.10.2024 Digitalizace v právu, jak uzavírat smlouvy elektronicky prostřednictvím nových technologií
01.10.2024 Digitalizace v právu, jak uzavírat smlouvy elektronicky prostřednictvím nových technologií - ON-LINE
01.10.2024 Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku
01.10.2024 Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku - ON-LINE
01.10.2024 Účastníci řízení podle nového stavebního zákona a aktuální správní judikatura
01.10.2024 Účastníci řízení podle nového stavebního zákona a aktuální správní judikatura - ON-LINE
01.10.2024 Zákon o silničním provozu po významných změnách od 1. ledna 2024
01.10.2024 Zákon o silničním provozu po významných změnách od 1. ledna 2024 - ON-LINE
02.10.2024 Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů
02.10.2024 Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů - ON-LINE
02.10.2024 Umělá inteligence a její využití v rámci MS Office
02.10.2024 Základy práva a právního myšlení pro neprávníky - NOVINKA
02.10.2024 Základy práva a právního myšlení pro neprávníky - NOVINKA - ON-LINE
03.10.2024 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi
03.10.2024 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi - ON-LINE
03.10.2024 Povolování, užívání a odstraňování záměrů podle nového stavebního zákona - stavební řád nově
03.10.2024 Povolování, užívání a odstraňování záměrů podle nového stavebního zákona - stavební řád nově - ON-LINE
03.10.2024 Úprava úředních a jiných dokumentů podle ČSN 01 6910 - ON-LINE
03.10.2024 Veřejné zakázky: zadáváme informační systémy a software v souladu s nejnovější judikaturou
03.10.2024 Veřejné zakázky: zadáváme informační systémy a software v souladu s nejnovější judikaturou - ON-LINE
03.10.2024 Zákon o vodovodech a kanalizacích
03.10.2024 Zákon o vodovodech a kanalizacích - ON-LINE
04.10.2024 Zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi
04.10.2024 Zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE
07.10.2024 Obchodněprávní judikatura za poslední půlrok
07.10.2024 Obchodněprávní judikatura za poslední půlrok - ON-LINE
08.10.2024 Jak zajistit a doložit soulad s GDPR
08.10.2024 Jak zajistit a doložit soulad s GDPR - ON-LINE
08.10.2024 Nový stavební zákon v detailu - Stavební právo hmotné, prováděcí předpisy a použitelná judikatura
08.10.2024 Nový stavební zákon v detailu - Stavební právo hmotné, prováděcí předpisy a použitelná judikatura- ON-LINE
08.10.2024 Vznik a skončení pracovního poměru - zásadní změny
08.10.2024 Vznik a skončení pracovního poměru - zásadní změny - ON-LINE
08.10.2024 Žaloba a jiná procesní podání v civilním řízení (náležitosti, typické vady a jejich odstraňování, využití opravných prostředků)
08.10.2024 Žaloba a jiná procesní podání v civilním řízení (náležitosti, typické vady a jejich odstraňování, využití opravných prostředků) - ON-LINE
09.10.2024 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky
09.10.2024 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky - ON-LINE
09.10.2024 MS Excel - vzorce a podmíněné formátování efektivně
09.10.2024 Prakticky procházíme občanský zákoník a základní právní instituty u nemovitostí - NOVINKA
09.10.2024 Prakticky procházíme občanský zákoník a základní právní instituty u nemovitostí - NOVINKA - ON-LINE
09.10.2024 Rozbor aktuální judikatury k náhradě škody a smluvním pokutám
09.10.2024 Rozbor aktuální judikatury k náhradě škody a smluvním pokutám - ON-LINE
09.10.2024 Stylistika současné češtiny v úřední a obchodní praxi
10.10.2024 Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona
10.10.2024 Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona - ON-LINE
10.10.2024 Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích
10.10.2024 Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích - ON-LINE
10.10.2024 Právní aspekty reklamy s důrazem na poslední významné novely a aktuální judikaturu
10.10.2024 Právní aspekty reklamy s důrazem na poslední významné novely a aktuální judikaturu - ON-LINE
10.10.2024 Správní řád v judikatuře správních soudů
10.10.2024 Správní řád v judikatuře správních soudů - ON-LINE
14.10.2024 Skončení pracovního poměru a dohod podle novely zákoníku práce od 1. 1. 2025 aneb jak se zbavit neschopného zaměstnance?
14.10.2024 Skončení pracovního poměru a dohod podle novely zákoníku práce od 1. 1. 2025 aneb jak se zbavit neschopného zaměstnance? - ON-LINE
15.10.2024 Kamery všude kolem nás, jak je provozovat a nebýt v rozporu s GDPR
15.10.2024 Kamery všude kolem nás, jak je provozovat a nebýt v rozporu s GDPR - ON-LINE
15.10.2024 Kurz české interpunkce
15.10.2024 Novinky v problematice fúzí a rozdělení v účetních a daňových souvislostech
15.10.2024 Novinky v problematice fúzí a rozdělení v účetních a daňových souvislostech - ON-LINE
15.10.2024 Umělá inteligence v praxi
16.10.2024 DPH u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí
16.10.2024 DPH u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí - ON-LINE
16.10.2024 Insolvenční řízení a preventivní restrukturalizace - věřitelé (uplatňování a uspokojování pohledávek) - novela, aktuální výkladové problémy a judikatura
16.10.2024 Insolvenční řízení a preventivní restrukturalizace - věřitelé (uplatňování a uspokojování pohledávek) - novela, aktuální výkladové problémy a judikatura - ON-LINE
16.10.2024 MS Excel - analýza dat
16.10.2024 Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na likvidaci spoluvlastnického vztahu a správu společné věci
16.10.2024 Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na likvidaci spoluvlastnického vztahu a správu společné věci - ON-LINE
16.10.2024 Preferenční obchod Evropské unie
16.10.2024 Preferenční obchod Evropské unie - ON-LINE
17.10.2024 Cestovní náhrady 2024 (včetně změn v souvislosti s novelou zákoníku práce od 1. 10. 2023)
17.10.2024 Cestovní náhrady 2024 (včetně změn v souvislosti s novelou zákoníku práce od 1. 10. 2023) - ON-LINE
17.10.2024 Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, novinky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, připravované legislativní změny a první zkušenosti s edoklady
17.10.2024 Veřejné zakázky: zadáváme problematické veřejné zakázky na služby
17.10.2024 Veřejné zakázky: zadáváme problematické veřejné zakázky na služby - ON-LINE
17.10.2024 Zásadní novelizace zákoníku práce
17.10.2024 Zásadní novelizace zákoníku práce - ON-LINE
18.10.2024 Zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi
18.10.2024 Zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE
21.10.2024 Padělky peněz (pozor na rychlý nárůst padělků) a podvody s platebními kartami očima soudního znalce
21.10.2024 Specifika smluv o nemovitostech
21.10.2024 Specifika smluv o nemovitostech - ON-LINE
21.10.2024 Spotřebitelský úvěr v rozhodovací praxi soudů a finančního arbitra
21.10.2024 Spotřebitelský úvěr v rozhodovací praxi soudů a finančního arbitra - ON-LINE
21.10.2024 Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob včetně novinek vyplývajících z konsolidačního balíčku
21.10.2024 Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob včetně novinek vyplývajících z konsolidačního balíčku - ON-LINE
22.10.2024 DPH u obcí, příspěvkových a dalších neziskových organizací
22.10.2024 DPH u obcí, příspěvkových a dalších neziskových organizací - ON-LINE
22.10.2024 Inventarizace majetku a závazků 2024 a nový zákon o účetnictví (pro úředníky územních samosprávných celků a těmito ÚSC zřizovaných příspěvkových organizací)
22.10.2024 Inventarizace majetku a závazků 2024 a nový zákon o účetnictví (pro úředníky územních samosprávných celků a těmito ÚSC zřizovaných příspěvkových organizací) - ON-LINE
22.10.2024 Nový stavební zákon v rozsahu stavební právo hmotné, vybrané činnosti ve výstavbě, povinnosti osob zúčastněných ve výstavbě, zvláštní pravomoci stavebního úřadu a nové prováděcí vyhlášky
22.10.2024 Nový stavební zákon v rozsahu stavební právo hmotné, vybrané činnosti ve výstavbě, povinnosti osob zúčastněných ve výstavbě, zvláštní pravomoci stavebního úřadu a nové prováděcí vyhlášky - ON-LINE
22.10.2024 Zadávání veřejných zakázek pro mírně pokročilé
23.10.2024 (Nový) zákon o kybernetické bezpečnosti a nová směrnice NIS2 - dopady a povinnosti - ON-LINE
23.10.2024 Moderní dopis a e-mail: efektivně od záměru k úpravě
23.10.2024 MS Word - zpracování smluv a podobných dokumentů
23.10.2024 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně)
23.10.2024 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně) - ON-LINE
23.10.2024 Přeměny obchodních korporací ve světle velké novely zákona o přeměnách
23.10.2024 Přeměny obchodních korporací ve světle velké novely zákona o přeměnách - ON-LINE
23.10.2024 Zboží dvojího užití a ostatní kontrolní režimy
23.10.2024 Zboží dvojího užití a ostatní kontrolní režimy - ON-LINE
24.10.2024 Dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti v roce 2024 a 2025
24.10.2024 Dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti v roce 2024 a 2025 - ON-LINE
24.10.2024 Nový stavební zákon a judikatura ve věcech stavebních - aktuálně
24.10.2024 Nový stavební zákon a judikatura ve věcech stavebních - aktuálně - ON-LINE
30.10.2024 Prezentování - jak ideálně využít MS Powerpoint - tipy a triky
04.11.2024 Evidence skutečných majitelů po velké novele (a další aktuálně schválené reformě unijní úpravy) + Praktická ukázka práce s evidencí
04.11.2024 Evidence skutečných majitelů po velké novele (a další aktuálně schválené reformě unijní úpravy) + Praktická ukázka práce s evidencí - ON-LINE
05.11.2024 ABECEDA PRACOVNÍHO PRÁVA - dvoudenní seminář
05.11.2024 ABECEDA PRACOVNÍHO PRÁVA - dvoudenní seminář - ON-LINE
05.11.2024 ABECEDA PRACOVNÍHO PRÁVA - vznik pracovního poměru a pracovní podmínky
05.11.2024 ABECEDA PRACOVNÍHO PRÁVA - vznik pracovního poměru a pracovní podmínky - ON-LINE
05.11.2024 Český pravopis v úřední a obchodní praxi
05.11.2024 Hmotný a nehmotný majetek ve smyslu daňových a účetních předpisů
05.11.2024 Hmotný a nehmotný majetek ve smyslu daňových a účetních předpisů - ON-LINE
05.11.2024 Právo na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím s judikaturou
05.11.2024 Právo na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím s judikaturou - ON-LINE
05.11.2024 Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel
05.11.2024 Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel - ON-LINE
06.11.2024 DPH v roce 2024
06.11.2024 DPH v roce 2024 - ON-LINE
06.11.2024 Konzultační seminář o praktickém provádění Instrastatu v roce 2025
06.11.2024 Konzultační seminář o praktickém provádění Intrastatu v roce 2025 - ON-LINE
06.11.2024 Mimořádné vydržení a služebnosti
06.11.2024 Mimořádné vydržení a služebnosti - ON-LINE
06.11.2024 MS Excel - efektivně
06.11.2024 Zástavní právo (prakticky, s judikaturou a důrazem na nová pravidla)
06.11.2024 Zástavní právo (prakticky, s judikaturou a důrazem na nová pravidla) - ON-LINE
07.11.2024 Nový zákon o účetnictví
07.11.2024 Nový zákon o účetnictví - ON-LINE
07.11.2024 Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, novinky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, připravované legislativní změny a první zkušenosti s edoklady - ON-LINE
07.11.2024 Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, novinky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, připravované legislativní změny a první zkušenosti s edoklady
07.11.2024 Povolování, užívání a odstraňování záměrů podle nového stavebního zákona - stavební řád nově
07.11.2024 Povolování, užívání a odstraňování záměrů podle nového stavebního zákona - stavební řád nově - ON-LINE
07.11.2024 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
07.11.2024 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni - ON-LINE
07.11.2024 Superficiální zásada a její praktické projevy v soudní a právní praxi (se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR)
07.11.2024 Superficiální zásada a její praktické projevy v soudní a právní praxi (se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR) - ON-LINE
08.11.2024 Compliance - teorie a praxe (novinka)
08.11.2024 Compliance - teorie a praxe (novinka) - ON-LINE
11.11.2024 Praktické následky porušení smlouvy
11.11.2024 Praktické následky porušení smlouvy - ON-LINE
11.11.2024 Problematika nájmu a nájemních vztahů k nemovitým věcem prakticky a včetně daňového hlediska
11.11.2024 Problematika nájmu a nájemních vztahů k nemovitým věcem prakticky a včetně daňového hlediska - ON-LINE
12.11.2024 Daňové a účetní novinky roku 2024 a 2025 - komplexní pohled ke všem novinkám
12.11.2024 Daňové a účetní novinky roku 2024 a 2025 - komplexní pohled ke všem novinkám - ON-LINE
12.11.2024 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení
12.11.2024 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení - ON-LINE
12.11.2024 Katastr nemovitostí, aktuálně, prakticky a v souvislostech
12.11.2024 Katastr nemovitostí, aktuálně, prakticky a v souvislostech - ON-LINE
12.11.2024 Stylistika současné češtiny v úřední a obchodní praxi - ON-LINE
12.11.2024 Umělá inteligence v praxi
12.11.2024 Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu?
12.11.2024 Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu? - ON-LINE
12.11.2024 Změny zákona o státní službě od 1. 1. 2025
12.11.2024 Změny zákona o státní službě od 1. 1. 2025 - ON-LINE
13.11.2024 Autorský zákon po novelách - podrobně a aktuálně i ve vztahu k umělé inteligenci, blockhainu, licencím a poskytování digitálního obsahu
13.11.2024 Autorský zákon po novelách - podrobně a aktuálně i ve vztahu k umělé inteligenci, blockhainu, licencím a poskytování digitálního obsahu - ON-LINE
13.11.2024 Celní klasifikace zboží a změny od 1. 1. 2025 - stroje, přístroje, zařízení, vozidla a jejich části, součásti a příslušenství
13.11.2024 Celní klasifikace zboží a změny od 1. 1. 2025 - stroje, přístroje, zařízení, vozidla a jejich části, součásti a příslušenství - ON-LINE
13.11.2024 Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - novela, aktuální výkladové problémy a judikatura
13.11.2024 Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - novela, aktuální výkladové problémy a judikatura - ON-LINE
13.11.2024 MS Word - efektivně
13.11.2024 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)
13.11.2024 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech) - ON-LINE
14.11.2024 Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva včetně další připravované novely
14.11.2024 Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva včetně další připravované novely - ON-LINE
14.11.2024 Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2024 a v roce 2025 včetně všech novinek a změn
14.11.2024 Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2024 a v roce 2025 včetně všech novinek a změn - ON-LINE
14.11.2024 Nový stavební zákon
14.11.2024 Nový stavební zákon - ON-LINE
14.11.2024 Obchodní korporace v roce 2024 - aktuální otázky, problémy a výzvy
14.11.2024 Veřejná prostranství - aktuálně
14.11.2024 Veřejná prostranství - aktuálně - ON-LINE
14.11.2024 Vodní zákon podle nového stavebního zákona ve znění havarijní novely
14.11.2024 Vodní zákon podle nového stavebního zákona ve znění havarijní novely - ON-LINE
14.11.2024 Žaloby a řízení ve správním soudnictví (včetně informací o projednávané velké novele soudního řádu správního) - I. Žaloba proti rozhodnutí, nečinnostní žaloba, II. Přezkum opatření obecné povahy, zásahová žaloba - dvoudenní seminář
14.11.2024 Žaloby a řízení ve správním soudnictví (včetně informací o projednávané velké novele soudního řádu správního) - I. Žaloba proti rozhodnutí, nečinnostní žaloba, II. Přezkum opatření obecné povahy, zásahová žaloba - dvoudenní seminář - ON-LINE
15.11.2024 Změny v oblasti mzdové a personální agendy v roce 2025
15.11.2024 Změny v oblasti mzdové a personální agendy v roce 2025 - ON-LINE
18.11.2024 Cizí měna v účetnictví a kurzové přepočty - současnost vs. návrh nového zákona o účetnictví
18.11.2024 Cizí měna v účetnictví a kurzové přepočty - současnost vs. návrh nového zákona o účetnictví - ON-LINE
18.11.2024 Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované nové evropské AML legislativy
18.11.2024 Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované nové evropské AML legislativy - ON-LINE
19.11.2024 ABECEDA PRACOVNÍHO PRÁVA - skončení pracovního poměru, flexibilní formy zaměstnání a náhrada škody
19.11.2024 ABECEDA PRACOVNÍHO PRÁVA - skončení pracovního poměru, flexibilní formy zaměstnání a náhrada škody - ON-LINE
19.11.2024 Aktuální novela insolvenčního zákona
19.11.2024 Aktuální novela insolvenčního zákona - ON-LINE
19.11.2024 Elektronizace v právu (nařízení eIDAS, elektronické podpisy, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické právní jednání a digitální služby v soukromém a veřejném právu)
19.11.2024 Elektronizace v právu (nařízení eIDAS, elektronické podpisy, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické právní jednání a digitální služby v soukromém a veřejném právu) - ON-LINE
19.11.2024 Kurz české interpunkce - ON-LINE
19.11.2024 Místní a účelové komunikace včetně změn souvisejících s účinností nového stavebního zákona - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
19.11.2024 Místní a účelové komunikace včetně změn souvisejících s účinností nového stavebního zákona - 1. část - vznik a užívání veřejných cest - ON-LINE
20.11.2024 Legislativa platebního styku a regulace FinTech společností (včetně významných novel příslušných předpisů a licenční metodiky)
20.11.2024 Legislativa platebního styku a regulace FinTech společností (včetně významných novel příslušných předpisů a licenční metodiky) - ON-LINE
20.11.2024 MS Excel - vzorce a podmíněné formátování efektivně
20.11.2024 Podvody s podpisy, padělané listiny, antedatování a jiná rizika očima soudního znalce
20.11.2024 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
20.11.2024 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech) - ON-LINE
20.11.2024 Smlouva o dílo
20.11.2024 Smlouva o dílo - ON-LINE
21.11.2024 Nový zákon o účetnictví
21.11.2024 Nový zákon o účetnictví - ON-LINE
21.11.2024 Veřejná podpora v praxi
21.11.2024 Veřejná podpora v praxi - ON-LINE
21.11.2024 Zdravotní pojištění 2025 - změny, podmínky u dohod a spousta důležitých informací, které vám nikde jinde neřeknou
21.11.2024 Zdravotní pojištění 2025 - změny, podmínky u dohod a spousta důležitých informací, které vám nikde jinde neřeknou - ON-LINE
22.11.2024 Aktuální otázky zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
22.11.2024 Aktuální otázky zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - ON-LINE
25.11.2024 Co vše (ještě) nevíte o listu vlastnictví aneb LV od A až do Z
25.11.2024 Co vše (ještě) nevíte o listu vlastnictví aneb LV od A až do Z - ON-LINE
25.11.2024 Dohody o práci, nová úprava od 1. 1. 2025 aneb zvláštnosti a pojistné v dohodách o práci od roku 2025
25.11.2024 Dohody o práci, nová úprava od 1. 1. 2025 aneb zvláštnosti a pojistné v dohodách o práci od roku 2025 - ON-LINE
25.11.2024 Mezinárodní obchod z pohledu cel a DPH
25.11.2024 Mezinárodní obchod z pohledu cel a DPH - ON-LINE
26.11.2024 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků přehledně a prakticky
26.11.2024 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků přehledně a prakticky - ON-LINE
26.11.2024 Daňové a účetní novinky roku 2024 a 2025 - komplexní pohled ke všem novinkám
26.11.2024 Daňové a účetní novinky roku 2024 a 2025 - komplexní pohled ke všem novinkám - ON-LINE
26.11.2024 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2024 a změny související se zavedením jednotného environmentálního stanoviska a nového stavebního zákona
26.11.2024 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2024 a změny související se zavedením jednotného environmentálního stanoviska a nového stavebního zákona - ON-LINE
26.11.2024 Úprava úředních a jiných dokumentů podle ČSN 01 6910
26.11.2024 Zadávání veřejných zakázek pro pokročilé
27.11.2024 Cestovní náhrady 2024 (včetně změn v souvislosti s novelou zákoníku práce od 1. 10. 2023)
27.11.2024 Cestovní náhrady 2024 (včetně změn v souvislosti s novelou zákoníku práce od 1. 10. 2023) - ON-LINE
27.11.2024 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům)
27.11.2024 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům) - ON-LINE
27.11.2024 Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů
27.11.2024 Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů - ON-LINE
27.11.2024 Právo na sociálních sítích
27.11.2024 Právo na sociálních sítích - ON-LINE
27.11.2024 Umělá inteligence a její využití v rámci MS Office
28.11.2024 Daň z nemovitých věcí na rok 2025 s aktuálními příklady zdanění
28.11.2024 Daň z nemovitých věcí na rok 2025 s aktuálními příklady zdanění - ON-LINE
28.11.2024 Důchodové pojištění v roce 2024 a 2025
28.11.2024 Důchodové pojištění v roce 2024 a 2025 - ON-LINE
28.11.2024 Jednotlivé místní poplatky a jejich správa
28.11.2024 Jednotlivé místní poplatky a jejich správa - ON-LINE
28.11.2024 Novinky v pracovním právu pro rok 2025
28.11.2024 Novinky v pracovním právu pro rok 2025 - ON-LINE
28.11.2024 Povolování záměrů podle nového stavebního zákona a aktuální správní judikatura
28.11.2024 Povolování záměrů podle nového stavebního zákona a aktuální správní judikatura - ON-LINE
02.12.2024 IFRS - základní koncepce
02.12.2024 IFRS - základní koncepce - ON-LINE
02.12.2024 Nová pravidla Incoterms 2020 a jejich aplikace v obchodních operacích
02.12.2024 Nová pravidla Incoterms 2020 a jejich aplikace v obchodních operacích - ON-LINE
02.12.2024 Novinky v problematice fúzí a rozdělení v účetních a daňových souvislostech
02.12.2024 Novinky v problematice fúzí a rozdělení v účetních a daňových souvislostech - ON-LINE
02.12.2024 Smlouva o dílo
02.12.2024 Smlouva o dílo - ON-LINE
03.12.2024 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele zákona č. 163/2020 Sb.
03.12.2024 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele zákona č. 163/2020 Sb. - ON-LINE
03.12.2024 Český pravopis v úřední a obchodní praxi - ON-LINE
03.12.2024 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi
03.12.2024 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi - ON-LINE
03.12.2024 Místní a účelové komunikace včetně změn souvisejících s účinností nového stavebního zákona - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
03.12.2024 Místní a účelové komunikace včetně změn souvisejících s účinností nového stavebního zákona - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest - ON-LINE
03.12.2024 Oddlužení z pohledu věřitele v závislosti na aktuálních změnách v důsledku novely insolvenčního zákona
03.12.2024 Oddlužení z pohledu věřitele v závislosti na aktuálních změnách v důsledku novely insolvenčního zákona - ON-LINE
03.12.2024 Řízení před soudem prvního stupně z pohledu účastníka (břemeno tvrzení a důkazní, koncentrace řízení, dokazování)
03.12.2024 Řízení před soudem prvního stupně z pohledu účastníka (břemeno tvrzení a důkazní, koncentrace řízení, dokazování) - ON-LINE
03.12.2024 Zákon o majetku státu
03.12.2024 Zákon o majetku státu - ON-LINE
04.12.2024 (Nový) zákon o kybernetické bezpečnosti a nová směrnice NIS2 - dopady a povinnosti - ON-LINE
04.12.2024 DPH v roce 2024 a změny od roku 2025
04.12.2024 DPH v roce 2024 a změny od roku 2025 - ON-LINE
04.12.2024 MS Excel - funkce
04.12.2024 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
04.12.2024 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINE
04.12.2024 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu)
04.12.2024 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu) - ON-LINE
05.12.2024 Daň z nemovitých věcí pro rok 2025 - teorie a praxe (včetně daňového přiznání)
05.12.2024 Daň z nemovitých věcí pro rok 2025 - teorie a praxe (včetně daňového přiznání) - ON-LINE
05.12.2024 Nový stavební zákon
05.12.2024 Nový stavební zákon - ON-LINE
05.12.2024 Účetnictví vybraných účetních jednotek od A do Z a nový zákon o účetnictví
05.12.2024 Účetnictví vybraných účetních jednotek od A do Z a nový zákon o účetnictví - ON-LINE
05.12.2024 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT v souladu s nejnovější judikaturou
05.12.2024 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT v souladu s nejnovější judikaturou - ON-LINE
06.12.2024 Aktuální otázky správního řízení
06.12.2024 Aktuální otázky správního řízení - ON-LINE
09.12.2024 IFRS - hlubší a rozšířenější poznání
09.12.2024 IFRS - hlubší a rozšířenější poznání - ON-LINE
09.12.2024 Nemajetková újma podle občanského zákoníku - ON-LINE
09.12.2024 Povinnosti a rizika pro jednatele, členy představenstva, správní či dozorčí rady, ale i společníky, věřitele a další osoby
09.12.2024 Povinnosti a rizika pro jednatele, členy představenstva, správní či dozorčí rady, ale i společníky, věřitele a další osoby - ON-LINE
09.12.2024 Vznik a skončení pracovního poměru - zásadní změny
09.12.2024 Vznik a skončení pracovního poměru - zásadní změny - ON-LINE
10.12.2024 Kamery všude kolem nás, jak je provozovat a nebýt v rozporu s GDPR
10.12.2024 Kamery všude kolem nás, jak je provozovat a nebýt v rozporu s GDPR - ON-LINE
10.12.2024 Nový zákon o účetnictví
10.12.2024 Nový zákon o účetnictví - ON-LINE
10.12.2024 Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, novinky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, připravované legislativní změny a první zkušenosti s edoklady - ON-LINE
10.12.2024 Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, novinky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, připravované legislativní změny a první zkušenosti s edoklady
10.12.2024 Umělá inteligence v praxi
10.12.2024 Zadávání veřejných zakázek pro zakázkářské fajnšmekry
11.12.2024 Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona účinného pro rok 2025
11.12.2024 Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona účinného pro rok 2025 - ON-LINE
11.12.2024 MS Word - pro pokročilé
11.12.2024 Nájem prostoru sloužícího k podnikání (prakticky, s bohatou judikaturou a doporučeními pro smluvní praxi)
11.12.2024 Nájem prostoru sloužícího k podnikání (prakticky, s bohatou judikaturou a doporučeními pro smluvní praxi) - ON-LINE
11.12.2024 Právní a faktické vady nemovitostí - úvodní seminář
11.12.2024 Právní a faktické vady nemovitostí - úvodní seminář - ON-LINE
12.12.2024 Daňové a účetní novinky roku 2024 a 2025 - komplexní pohled ke všem novinkám
12.12.2024 Daňové a účetní novinky roku 2024 a 2025 - komplexní pohled ke všem novinkám - ON-LINE
12.12.2024 Nový stavební zákon v rozsahu stavební právo hmotné, vybrané činnosti ve výstavbě, povinnosti osob zúčastněných ve výstavbě, zvláštní pravomoci stavebního úřadu a nové prováděcí vyhlášky
12.12.2024 Nový stavební zákon v rozsahu stavební právo hmotné, vybrané činnosti ve výstavbě, povinnosti osob zúčastněných ve výstavbě, zvláštní pravomoci stavebního úřadu a nové prováděcí vyhlášky - ON-LINE
12.12.2024 Smluvní a závazkové právo
12.12.2024 Úprava úředních a jiných dokumentů podle ČSN 01 6910 - ON-LINE
13.12.2024 Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení
13.12.2024 Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení - ON-LINE
16.12.2024 Daň z příjmů ze závislé činnosti včetně novinek od roku 2025
16.12.2024 Daň z příjmů ze závislé činnosti včetně novinek od roku 2025 - ON-LINE
16.12.2024 DPH v roce 2024 a změny od roku 2025
16.12.2024 DPH v roce 2024 a změny od roku 2025 - ON-LINE
16.12.2024 Právní a faktické vady nemovitostí - volně navazující seminář
16.12.2024 Právní a faktické vady nemovitostí - volně navazující seminář - ON-LINE
17.12.2024 Celní problematika a provádění Intrastatu v roce 2025
17.12.2024 Celní problematika a provádění Intrastatu v roce 2025 - ON-LINE
17.12.2024 DPH v oboru vodovodů a kanalizací v roce 2025
17.12.2024 DPH v oboru vodovodů a kanalizací v roce 2025 - ON-LINE
17.12.2024 Moderní dopis a e-mail: efektivně od záměru k úpravě - ON-LINE
17.12.2024 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí
17.12.2024 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí - ON-LINE
17.12.2024 Zásadní novelizace zákoníku práce
17.12.2024 Zásadní novelizace zákoníku práce - ON-LINE
17.12.2024 Změny v oblasti mzdové a personální agendy v roce 2025
17.12.2024 Změny v oblasti mzdové a personální agendy v roce 2025 - ON-LINE
18.12.2024 Důchodové a zdravotní pojištění v roce 2024 a 2025
18.12.2024 Důchodové a zdravotní pojištění v roce 2024 a 2025 - ON-LINE
18.12.2024 Judikatura Ústavního soudu České republiky v oblasti věcných práv
18.12.2024 Judikatura Ústavního soudu České republiky v oblasti věcných práv - ON-LINE
18.12.2024 MS Excel - analýza dat pro pokročilé
19.12.2024 Účetní závěrka organizací veřejného sektoru 2024 a nový zákon o účetnictví (pro úředníky územních samosprávných celků a těmito ÚSC zřizovaných příspěvkových organizací)
19.12.2024 Účetní závěrka organizací veřejného sektoru 2024 a nový zákon o účetnictví (pro úředníky územních samosprávných celků a těmito ÚSC zřizovaných příspěvkových organizací) - ON-LINE

Nalezeno celkem 429 seminářů na 29 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit