Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy


Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
04.10.2022 IFRS - základní koncepce
04.10.2022 IFRS - základní koncepce - ON-LINE
04.10.2022 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi
04.10.2022 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi - ON-LINE
04.10.2022 Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy
04.10.2022 Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy - ON-LINE
04.10.2022 Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách pohledem zakázkového i závazkového práva
04.10.2022 Stylistika současné češtiny - ON-LINE
05.10.2022 Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k 31. 12. 2022 - ON-LINE
05.10.2022 MS Excel - vzorce a podmíněné formátování efektivně
05.10.2022 Průvodce řádným splněním závazku podle NOZ (a dalšími způsoby jeho zániku) - ON-LINE
05.10.2022 Zboží dvojího užití a ostatní kontrolní režimy včetně novinek
06.10.2022 Český pravopis: jistoty a novinky
06.10.2022 Dvoudenní setkání nad aktuálními problémy zadávání veřejných zakázek
06.10.2022 Rodinné právo v praxi matrik
06.10.2022 Rodinné právo v praxi matrik - ON-LINE
06.10.2022 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
06.10.2022 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení - ON-LINE
06.10.2022 Územní plánování - současný stavební zákon a jeho aplikace a podrobné informace o novém stavebním zákonu v nejaktuálnějším znění, dění kolem něj, očekávaný vývoj, aktuální znění navrhovaných novel a jejich dopady
06.10.2022 Územní plánování - současný stavební zákon a jeho aplikace a podrobné informace o novém stavebním zákonu v nejaktuálnějším znění, dění kolem něj, očekávaný vývoj, aktuální znění navrhovaných novel a jejich dopady - ON-LINE
06.10.2022 Zákon o vodovodech a kanalizacích
06.10.2022 Zákon o vodovodech a kanalizacích - ON-LINE
07.10.2022 Zákon o kontrole (kontrolní řád)
07.10.2022 Zákon o kontrole (kontrolní řád) - ON-LINE
10.10.2022 Evidence skutečných majitelů po velké novele - nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení + praktická ukázka práce s evidencí
10.10.2022 Evidence skutečných majitelů po velké novele - nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení + praktická ukázka práce s evidencí - ON-LINE
10.10.2022 Smlouvy a software
10.10.2022 Smlouvy a software - ON-LINE
11.10.2022 Agenturní zaměstnávání a outsourcing
11.10.2022 Agenturní zaměstnávání a outsourcing - ON-LINE
11.10.2022 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení
11.10.2022 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení - ON-LINE
11.10.2022 Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku
11.10.2022 Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku - ON-LINE
11.10.2022 Nový stavební zákon z pohledu advokáta, stavebníka a souseda - včetně aktuálních informací a očekávaném vývoji (dopady aktuální odkládací a věcné novely)
11.10.2022 Nový stavební zákon z pohledu advokáta, stavebníka a souseda - včetně aktuálních informací a očekávaném vývoji (dopady aktuální odkládací a věcné novely) - ON-LINE
11.10.2022 Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě (včetně aktuálního stavu úpravy atestací eSSI a novelizace právních předpisů spisové služby)
11.10.2022 Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě (včetně aktuálního stavu úpravy atestací eSSI a novelizace právních předpisů spisové služby) - ON-LINE
12.10.2022 Autorský zákon pro začátečníky
12.10.2022 Autorský zákon pro začátečníky - ON-LINE
12.10.2022 DPH u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí
12.10.2022 DPH u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí - ON-LINE
12.10.2022 MS Word - pro pokročilé
12.10.2022 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně)
12.10.2022 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně) - ON-LINE
12.10.2022 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku
12.10.2022 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku - ON-LINE
13.10.2022 Cenotvorba v oboru vodovodů a kanalizací
13.10.2022 Cenotvorba v oboru vodovodů a kanalizací - ON-LINE
13.10.2022 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky
13.10.2022 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky - ON-LINE
13.10.2022 Padělky platidel (CZK, EUR,USD) a zneužití platebních karet
13.10.2022 Správní soudnictví - žaloby a řízení o nich v aktuální judikatuře
14.10.2022 Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury)
14.10.2022 Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury) - ON-LINE
14.10.2022 Novelizace zákoníku práce
14.10.2022 Novelizace zákoníku práce - ON-LINE
17.10.2022 Legislativa platebního styku a regulace FinTech společností
17.10.2022 Legislativa platebního styku a regulace FinTech společností - ON-LINE
17.10.2022 Právní problémy v personální agendě zaměstnavatele včetně informací o novele zákoníku práce v roce 2023
17.10.2022 Právní problémy v personální agendě zaměstnavatele včetně informací o novele zákoníku práce v roce 2023 - ON-LINE
17.10.2022 Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob
17.10.2022 Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob - ON-LINE
18.10.2022 Insolvenční řízení - věřitelé (uplatňování a uspokojování pohledávek) - aktuální výkladové problémy a judikatura
18.10.2022 Insolvenční řízení - věřitelé (uplatňování a uspokojování pohledávek) - aktuální výkladové problémy a judikatura - ON-LINE
18.10.2022 Jak se bránit zneužívání práva na informace - nová judikatura a legislativa v oblasti střetu práva na informace s ochranou osobních údajů
18.10.2022 Jak se bránit zneužívání práva na informace - nová judikatura a legislativa v oblasti střetu práva na informace s ochranou osobních údajů - ON-LINE
18.10.2022 Kurz české interpunkce
18.10.2022 Problémové otázky zadávání veřejných zakázek v roce 2022 včetně aktuální novelizace zákona o zadávání veřejných zakázek - 1. tematická část
18.10.2022 Služební zákon ve vztahu k zákoníku práce v praxi
18.10.2022 Služební zákon ve vztahu k zákoníku práce v praxi - ON-LINE
18.10.2022 Stavební zákon na úseku územního rozhodování a aktuální informace o novém stavebním zákonu, jeho novelách i očekávaném vývoji
18.10.2022 Stavební zákon na úseku územního rozhodování a aktuální informace o novém stavebním zákonu, jeho novelách i očekávaném vývoji - ON-LINE
19.10.2022 MS Excel - analýza dat
19.10.2022 Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi
19.10.2022 Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů
19.10.2022 Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů - ON-LINE
19.10.2022 Preferenční obchod Evropské unie
19.10.2022 Preferenční obchod Evropské unie - ON-LINE
19.10.2022 Předkupní právo k pozemkům a stavbám podle přechodných ustanovení občanského zákoníku a materiální publicita a nabývání od neoprávněného v aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR
19.10.2022 Předkupní právo k pozemkům a stavbám podle přechodných ustanovení občanského zákoníku a materiální publicita a nabývání od neoprávněného v aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR - ON-LINE
20.10.2022 DPH u obcí a příspěvkových organizací
20.10.2022 DPH u obcí a příspěvkových organizací - ON-LINE
20.10.2022 Kdy, proč a jak vybírat místní poplatky
20.10.2022 Kdy, proč a jak vybírat místní poplatky - ON-LINE
20.10.2022 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227 a zvažované legislativní změny
20.10.2022 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227 a zvažované legislativní změny - ON-LINE
20.10.2022 Smlouva o dílo
20.10.2022 Smlouva o dílo - ON-LINE
20.10.2022 Smluvní a závazkové právo
20.10.2022 Veřejné zakázky: zadáváme informační systémy a software
20.10.2022 Veřejné zakázky: zadáváme informační systémy a software - ON-LINE
21.10.2022 Interpretace národní účetní rady
21.10.2022 Interpretace národní účetní rady - ON-LINE
21.10.2022 Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád
21.10.2022 Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád - ON-LINE
24.10.2022 IFRS - hlubší a rozšířenější poznání
24.10.2022 IFRS - hlubší a rozšířenější poznání - ON-LINE
24.10.2022 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků
24.10.2022 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků - ON-LINE
24.10.2022 Smluvní pokuta
24.10.2022 Smluvní pokuta - ON-LINE
25.10.2022 Český pravopis: jistoty a novinky - ON-LINE
25.10.2022 Jak sepsat dovolání v civilní věci, které nebude odmítnuto?
25.10.2022 Jak sepsat dovolání v civilní věci, které nebude odmítnuto? - ON-LINE
25.10.2022 Jméno a příjmení v matriční praxi
25.10.2022 Jméno a příjmení v matriční praxi - ON-LINE
25.10.2022 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227 a zvažované legislativní změny
25.10.2022 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
25.10.2022 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů - ON-LINE
25.10.2022 Zákon o státní službě po novele
25.10.2022 Zákon o státní službě po novele - ON-LINE
26.10.2022 Benefity a plnění vedle mzdy
26.10.2022 Benefity a plnění vedle mzdy - ON-LINE
26.10.2022 Hodnocení rizik podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a dalších norem
26.10.2022 Hodnocení rizik podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a dalších norem - ON-LINE
26.10.2022 MS Word - efektivně
26.10.2022 Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců po zavedení GDPR a s důrazem na aktuální přístup ÚOOÚ
26.10.2022 Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců po zavedení GDPR a s důrazem na aktuální přístup ÚOOÚ - ON-LINE
26.10.2022 Zástavní právo v praxi
26.10.2022 Zástavní právo v praxi - ON-LINE
01.11.2022 Elektronické trendy v právu (nařízení eIDAS, elektronické podpisy, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické právní jednání a digitální služby a trendy v soukromém a veřejném právu)
01.11.2022 Elektronické trendy v právu (nařízení eIDAS, elektronické podpisy, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické právní jednání a digitální služby a trendy v soukromém a veřejném právu) - ON-LINE
01.11.2022 Jak na kontrolu příspěvkových organizací územních samosprávných celků
01.11.2022 Jak na kontrolu příspěvkových organizací územních samosprávných celků - ON-LINE
01.11.2022 Oddlužení z pohledu věřitele
01.11.2022 Oddlužení z pohledu věřitele - ON-LINE
01.11.2022 Praktické aspekty rozhodčího řízení vedeného u rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR - ON-LINE
01.11.2022 Praktikum evidování skutečných majitelů aktuálně
01.11.2022 Praktikum evidování skutečných majitelů aktuálně - ON-LINE
01.11.2022 Trestní odpovědnost ve veřejné správě
01.11.2022 Trestní odpovědnost ve veřejné správě - ON-LINE
01.11.2022 Úprava úředních písemností
02.11.2022 DPH v roce 2022
02.11.2022 DPH v roce 2022 - ON-LINE
02.11.2022 Konzultační seminář o praktickém provádění Intrastatu
02.11.2022 Konzultační seminář o praktickém provádění Intrastatu - ON-LINE
02.11.2022 Kurz české interpunkce - ON-LINE
02.11.2022 MS Excel - funkce
02.11.2022 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)
02.11.2022 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech) - ON-LINE
02.11.2022 Společné jmění manželů a podílové spoluvlastnictví - dvoudenní seminář
02.11.2022 Společné jmění manželů a podílové spoluvlastnictví - dvoudenní seminář - ON-LINE
02.11.2022 Společné jmění manželů se zaměřením na jeho vypořádání z pohledu aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu v letech 2020 - 2022
02.11.2022 Společné jmění manželů se zaměřením na jeho vypořádání z pohledu aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu v letech 2020 - 2022 - ON-LINE
03.11.2022 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních)
03.11.2022 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních) - ON-LINE
03.11.2022 Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na likvidaci spoluvlastnického vztahu a správu společné věci
03.11.2022 Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na likvidaci spoluvlastnického vztahu a správu společné věci - ON-LINE
03.11.2022 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
03.11.2022 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni - ON-LINE
03.11.2022 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a aktuální informace o novém stavebním zákonu, jeho novel i očekávaný vývoj
03.11.2022 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a aktuální informace o novém stavebním zákonu, jeho novel i očekávaný vývoj - ON-LINE
03.11.2022 Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu?
03.11.2022 Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu? - ON-LINE
04.11.2022 Ocenění podniku na příkladech z praxe
04.11.2022 Ocenění podniku na příkladech z praxe - ON-LINE
07.11.2022 Daňové a účetní souvislosti fúzí a rozdělení v příkladech
07.11.2022 Daňové a účetní souvislosti fúzí a rozdělení v příkladech - ON-LINE
07.11.2022 Hmotný a nehmotný majetek ve smyslu daňových a účetních předpisů
07.11.2022 Hmotný a nehmotný majetek ve smyslu daňových a účetních předpisů - ON-LINE
07.11.2022 Kyberkriminalita a vyšetřování v kyberprostoru obchodních korporací
07.11.2022 Kyberkriminalita a vyšetřování v kyberprostoru obchodních korporací - ON-LINE
07.11.2022 O právnické češtině aneb má i jazyk svá práva?
07.11.2022 Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly
07.11.2022 Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly - ON-LINE
08.11.2022 Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
08.11.2022 Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest - ON-LINE
08.11.2022 Náhrada škody v pracovním právu - kdo, komu, kdy a kolik?
08.11.2022 Náhrada škody v pracovním právu - kdo, komu, kdy a kolik?
08.11.2022 NOVINKA - Judikatura ve věcech stavebních (a nový stavební zákon - aktuálně)
08.11.2022 Veřejná podpora prakticky - aktuální otázky
08.11.2022 Veřejná podpora prakticky - aktuální otázky - ON-LINE
09.11.2022 Autorský zákon pro pokročilé - podrobně a aktuálně
09.11.2022 Autorský zákon pro pokročilé - podrobně a aktuálně - ON-LINE
09.11.2022 Celní klasifikace zboží a změny od 1.1.2023 - stroje, přístroje, zařízení, vozidla a jejich části, součásti a příslušenství
09.11.2022 Celní klasifikace zboží a změny od 1.1.2023 - stroje, přístroje, zařízení, vozidla a jejich části, součásti a příslušenství - ON-LINE
09.11.2022 Daňové a účetní novinky roku 2022 a 2023 - komplexní pohled
09.11.2022 Daňové a účetní novinky roku 2022 a 2023 - komplexní pohled - ON-LINE
09.11.2022 MS Word - zpracování smluv a podobných dokumentů
09.11.2022 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
09.11.2022 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech) - ON-LINE
09.11.2022 Stylistika současné češtiny
09.11.2022 Význam času v právu, promlčení
09.11.2022 Význam času v právu, promlčení - ON-LINE
10.11.2022 Dozorová a kontrolní činnost stavebního úřadu ve veřejném zájmu ve světle současného a nového stavebního zákona
10.11.2022 Dozorová a kontrolní činnost stavebního úřadu ve veřejném zájmu ve světle současného a nového stavebního zákona - ON-LINE
10.11.2022 Inventarizace majetku a závazků 2022 (pro úředníky územních samosprávných celků a těmito ÚSC zřizovaných příspěvkových organizací) - ON-LINE
10.11.2022 Jak doložit soulad s GDPR a to i při kontrole úřadu pro ochranu osobních údajů
10.11.2022 Jak doložit soulad s GDPR a to i při kontrole úřadu pro ochranu osobních údajů - ON-LINE
10.11.2022 Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2022 a v roce 2023
10.11.2022 Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2022 a v roce 2023 - ON-LINE
10.11.2022 Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností
10.11.2022 Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, včetně novely
10.11.2022 Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, včetně novely - ON-LINE
11.11.2022 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě
11.11.2022 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě - ON-LINE
11.11.2022 Trestní odpovědnost právnických osob
11.11.2022 Trestní odpovědnost právnických osob - ON-LINE
15.11.2022 Bytové spoluvlastnictví, společenství vlastníků, transpozice směrnice EU o energetické účinnosti, novela zákona o službách
15.11.2022 Bytové spoluvlastnictví, společenství vlastníků, transpozice směrnice EU o energetické účinnosti, novela zákona o službách - ON-LINE
15.11.2022 Matrika
15.11.2022 Matrika - ON-LINE
21.11.2022 Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku
21.11.2022 Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku - ON-LINE
21.11.2022 Pohledávky - cizí měna a odpisy
21.11.2022 Pohledávky - cizí měna a odpisy - ON-LINE
21.11.2022 Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi
21.11.2022 Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2023 aneb co musí znát mzdová účetní v novém roce
21.11.2022 Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2023 aneb co musí znát mzdová účetní v novém roce - ON-LINE
22.11.2022 Důchodové a nemocenské pojištění v roce 2022 a 2023
22.11.2022 Důchodové a nemocenské pojištění v roce 2022 a 2023 - ON-LINE
22.11.2022 Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
22.11.2022 Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest - ON-LINE
22.11.2022 Ochranné známky po velké novele - řízení o zápisu ochranné známky před úřadem průmyslového vlastnictví
22.11.2022 Ochranné známky po velké novele - řízení o zápisu ochranné známky před úřadem průmyslového vlastnictví - ON-LINE
22.11.2022 Právo na informace - praktický výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
22.11.2022 Právo na informace - praktický výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel - ON-LINE
22.11.2022 Problémové otázky zadávání veřejných zakázek v roce 2022 včetně aktuální novelizace zákona o zadávání veřejných zakázek - 2. tematická část
22.11.2022 Regulace cloud computingu ve veřejné správě
22.11.2022 Regulace cloud computingu ve veřejné správě - ON-LINE
23.11.2022 Daňové a účetní novinky roku 2022 a 2023 - komplexní pohled
23.11.2022 Daňové a účetní novinky roku 2022 a 2023 - komplexní pohled - ON-LINE
23.11.2022 Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura
23.11.2022 Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura - ON-LINE
23.11.2022 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům)
23.11.2022 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům) - ON-LINE
23.11.2022 Jak na problematického zaměstnance - předcházení a řešení problémů
23.11.2022 Jak na problematického zaměstnance - předcházení a řešení problémů - ON-LINE
23.11.2022 MS Excel - efektivně
23.11.2022 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
23.11.2022 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINE
24.11.2022 Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně první novely směrnice 2005/29 se zaměřením na zákaz dvojí kvality zboží, rozšíření blacklistu a sankce)
24.11.2022 Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně první novely směrnice 2005/29 se zaměřením na zákaz dvojí kvality zboží, rozšíření blacklistu a sankce) - ON-LINE
24.11.2022 Obchodní korporace v roce 2022 - aktuální otázky, problémy a výzvy
24.11.2022 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2022 a připravované úpravy ve vazbě na nový stavební zákon
24.11.2022 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2022 a připravované úpravy ve vazbě na nový stavební zákon - ON-LINE
24.11.2022 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí
24.11.2022 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí - ON-LINE
24.11.2022 Správná aplikace zákona o úřednících ÚSC včetně zákona o obcích v personální praxi
24.11.2022 Správná aplikace zákona o úřednících ÚSC včetně zákona o obcích v personální praxi - ON-LINE
24.11.2022 Úprava úředních písemností - ON-LINE
24.11.2022 Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby
24.11.2022 Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby - ON-LINE
24.11.2022 Zdravotní pojištění 2023 - aneb co se nedozvíte na souhrnném semináři ke změnám ve mzdové účtárně, řešení problémových situací z praxe
24.11.2022 Zdravotní pojištění 2023 - aneb co se nedozvíte na souhrnném semináři ke změnám ve mzdové účtárně, řešení problémových situací z praxe - ON-LINE
25.11.2022 Praktické zkušenosti s uplatňováním DPH v roce 2022 a změny od roku 2023
25.11.2022 Rekodifikace trestního řízení - přípravné řízení
25.11.2022 Rekodifikace trestního řízení - přípravné řízení - ON-LINE
25.11.2022 Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na nový stavební zákon a jeho novely
25.11.2022 Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na nový stavební zákon a jeho novely- ON-LINE
25.11.2022 Zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenost s aplikací v praxi
25.11.2022 Zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenost s aplikací v praxi - ON-LINE
28.11.2022 Mezinárodní obchod z pohledu cel a DPH
28.11.2022 Mezinárodní obchod z pohledu cel a DPH - ON-LINE
28.11.2022 Nemovitosti - zajištění přístupu a nároky k cizím nemovitostem (aktualizovaná podoba) - ON-LINE
28.11.2022 Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů
28.11.2022 Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů - ON-LINE
28.11.2022 Placené a neplacené pracovní volno, včetně přestávek v práci + informace o novele zákoníku práce v roce 2023
28.11.2022 Placené a neplacené pracovní volno, včetně přestávek v práci + informace o novele zákoníku práce v roce 2023 - ON-LINE
28.11.2022 Smlouva o dílo
28.11.2022 Smlouva o dílo - ON-LINE
28.11.2022 Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho změny od roku 2021
28.11.2022 Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho změny od roku 2021 - ON-LINE
29.11.2022 Český pravopis: jistoty a novinky
29.11.2022 Daň z nemovitých věcí s výhledem do roku 2023 a aktuálními příklady zdanění
29.11.2022 Daň z nemovitých věcí s výhledem do roku 2023 a aktuálními příklady zdanění - ON-LINE
29.11.2022 Daň z příjmů právnických osob ve vazbě na účetnictví za rok 2022 a novinky od roku 2023
29.11.2022 Daň z příjmů právnických osob ve vazbě na účetnictví za rok 2022 a novinky od roku 2023 - ON-LINE
29.11.2022 Jednotné enviromentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona
29.11.2022 Jednotné enviromentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona - ON-LINE
29.11.2022 Nový zákon o odpadech a nové prováděcí předpisy - ON-LINE
29.11.2022 Nový zákon o odpadech a nové prováděcí předpisy a jejich aplikace v praxi
29.11.2022 Veřejné zakázky: píšeme zadávací podmínky
29.11.2022 Veřejné zakázky: píšeme zadávací podmínky - ON-LINE
29.11.2022 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě včetně aktuálních informací o novém stavebním zákonu, jeho novelách i očekávaném vývoji
29.11.2022 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě včetně aktuálních informací o novém stavebním zákonu, jeho novelách i očekávaném vývoji - ON-LINE
30.11.2022 Kybernetická bezpečnost - cyklus tří seminářů
30.11.2022 Kybernetická bezpečnost - cyklus tří seminářů - ON-LINE
30.11.2022 Kybernetická bezpečnost v předpisech mimo zákon o kybernetické bezpečnosti
30.11.2022 Kybernetická bezpečnost v předpisech mimo zákon o kybernetické bezpečnosti - ON-LINE
30.11.2022 MS Excel - funkce pro pokročilé
30.11.2022 Novelizace zákoníku práce
30.11.2022 Novelizace zákoníku práce - ON-LINE
30.11.2022 Novinky 2022 v daních a účetnictví pro nestátní neziskové organizace a účetní závěrka 2022
30.11.2022 Novinky 2022 v daních a účetnictví pro nestátní neziskové organizace a účetní závěrka 2022 - ON-LINE
30.11.2022 Nový zákon o znalcích
30.11.2022 Nový zákon o znalcích - ON-LINE
30.11.2022 Závazkové právo pohledem judikatury podle stavu k listopadu 2022
30.11.2022 Závazkové právo pohledem judikatury podle stavu k listopadu 2022 - ON-LINE
01.12.2022 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele zákona č. 163/2020 Sb.
01.12.2022 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele zákona č. 163/2020 Sb. - ON-LINE
01.12.2022 DPH v roce 2022 a změny od roku 2023
01.12.2022 DPH v roce 2022 a změny od roku 2023 - ON-LINE
01.12.2022 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi
01.12.2022 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi - ON-LINE
01.12.2022 Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu
01.12.2022 Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu - ON-LINE
01.12.2022 Ochrana životního prostředí v judikatuře správních soudů
01.12.2022 Vodní zákon aktuálně a jeho praktické použití - ON-LINE
01.12.2022 Vodní zákon aktuálně a jeho praktické použití
02.12.2022 Zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi
02.12.2022 Zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE
02.12.2022 Zákon o ochraně utajovaných informací a jeho aplikace v praxi včetně informací o připravované velké novele zákona
02.12.2022 Zákon o ochraně utajovaných informací a jeho aplikace v praxi včetně informací o připravované velké novele zákona - ON-LINE
05.12.2022 Aktuální otázky z pracovního práva v roce 2023 včetně informací o novele zákoníku práce v roce 2023
05.12.2022 Aktuální otázky z pracovního práva v roce 2023 včetně informací o novele zákoníku práce v roce 2023 - ON-LINE
05.12.2022 Medicínské právo - vybrané otázky
05.12.2022 Medicínské právo - vybrané otázky - ON-LINE
05.12.2022 Moderní dopis a e-mail snadněji a rychleji
05.12.2022 Nový zákon o hromadném řízení
05.12.2022 Nový zákon o hromadném řízení - ON-LINE
05.12.2022 Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti
05.12.2022 Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti - ON-LINE
05.12.2022 Účetní závěrka za rok 2022 - jaké jsou změny oproti minulým létům?
05.12.2022 Účetní závěrka za rok 2022 - jaké jsou změny oproti minulým létům? - ON-LINE
06.12.2022 Kdy, proč a jak vybírat místní poplatky
06.12.2022 Kdy, proč a jak vybírat místní poplatky - ON-LINE
06.12.2022 Nová právní úprava ochrany oznamovatelů protiprávního jednání, tzv. whistleblowingu
06.12.2022 Nová právní úprava ochrany oznamovatelů protiprávního jednání, tzv. whistleblowingu - ON-LINE
06.12.2022 Novinky v daňové legislativě od roku 2022 a 2023 a daňové přiznání fyzických osob za rok 2022
06.12.2022 Novinky v daňové legislativě od roku 2022 a 2023 a daňové přiznání fyzických osob za rok 2022 - ON-LINE
06.12.2022 Nový stavební zákon z pohledu advokáta, stavebníka a souseda - včetně aktuálních informací a očekávaném vývoji (dopady aktuální odkládací a věcné novely)
06.12.2022 Nový stavební zákon z pohledu advokáta, stavebníka a souseda - včetně aktuálních informací a očekávaném vývoji (dopady aktuální odkládací a věcné novely) - ON-LINE
06.12.2022 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227 a zvažované legislativní změny
06.12.2022 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227 a zvažované legislativní změny - ON-LINE
06.12.2022 Zákon o majetku státu
06.12.2022 Zákon o majetku státu - ON-LINE
07.12.2022 Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva včetně další připravované novely
07.12.2022 Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva včetně další připravované novely - ON-LINE
07.12.2022 Daň z nemovitých věcí pro rok 2023 včetně daňového přiznání - teorie a praxe
07.12.2022 Daň z nemovitých věcí pro rok 2023 včetně daňového přiznání - teorie a praxe - ON-LINE
07.12.2022 DPH ve vazbě na předpisy EU
07.12.2022 DPH ve vazbě na předpisy EU - ON-LINE
07.12.2022 Kybernetická bezpečnost a ochrana dat pohledem soudního znalectví
07.12.2022 Kybernetická bezpečnost a ochrana dat pohledem soudního znalectví - ON-LINE
07.12.2022 MS Excel - analýza dat
07.12.2022 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu)
07.12.2022 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu) - ON-LINE
07.12.2022 Zvyšování a snižování vlastního kapitálu v kapitálových společnostech - právní a daňové souvislosti
07.12.2022 Zvyšování a snižování vlastního kapitálu v kapitálových společnostech - právní a daňové souvislosti - ON-LINE
08.12.2022 Daňové a účetní novinky roku 2022 a 2023 - komplexní pohled
08.12.2022 Daňové a účetní novinky roku 2022 a 2023 - komplexní pohled - ON-LINE
08.12.2022 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení
08.12.2022 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení - ON-LINE
08.12.2022 Moderní dopis a e-mail snadněji a rychleji - ON-LINE
08.12.2022 Náhrada škody v podnikání
08.12.2022 Náhrada škody v podnikání - ON-LINE
08.12.2022 Nový stavební zákon - podrobné aktuální informace, dění kolem něj, očekávaný vývoj a dopady změn
08.12.2022 Nový stavební zákon - podrobné aktuální informace, dění kolem něj, očekávaný vývoj a dopady změn - ON-LINE
08.12.2022 Padělky listin a zneužití podpisů
08.12.2022 Účetnictví vybraných účetních jednotek od A do Z
08.12.2022 Účetnictví vybraných účetních jednotek od A do Z - ON-LINE
08.12.2022 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
08.12.2022 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT - ON-LINE
08.12.2022 Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi
08.12.2022 Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi - ON-LINE
09.12.2022 Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví za rok 2022 a novinky od roku 2023
09.12.2022 Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení
09.12.2022 Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení - ON-LINE
09.12.2022 Rekodifikace trestního řízení - řízení před soudem prvního stupně
09.12.2022 Rekodifikace trestního řízení - řízení před soudem prvního stupně - ON-LINE
12.12.2022 Cizí měna v účetnictví a související kurzové přepočty
12.12.2022 Cizí měna v účetnictví a související kurzové přepočty - ON-LINE
12.12.2022 Daň z příjmů právnických osob ve vazbě na účetnictví za rok 2022 a od roku 2023
12.12.2022 Daň z příjmů právnických osob ve vazbě na účetnictví za rok 2022 a od roku 2023 - ON-LINE
12.12.2022 Preventivní restrukturalizace, aktuální otázky reorganizace
12.12.2022 Preventivní restrukturalizace, aktuální otázky reorganizace - ON-LINE
12.12.2022 Smlouva o úvěru
12.12.2022 Smlouva o úvěru - ON-LINE
12.12.2022 Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2023 aneb co musí znát mzdová účetní v novém roce
12.12.2022 Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2023 aneb co musí znát mzdová účetní v novém roce - ON-LINE
13.12.2022 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
13.12.2022 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře - ON-LINE
13.12.2022 Nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění v roce 2022 a 2023
13.12.2022 Nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění v roce 2022 a 2023 - ON-LINE
13.12.2022 Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel
13.12.2022 Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel - ON-LINE
13.12.2022 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
13.12.2022 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení - ON-LINE
13.12.2022 Účastníci řízení podle současného a nového stavebního zákona
13.12.2022 Účastníci řízení podle současného a nového stavebního zákona - ON-LINE
13.12.2022 Vybrané otázky zadávání veřejných zakázek pro pokročilé - sporné postupy, které se nesprávně mohou jevit jako zaručeně v pořádku, a omyly, které se nesprávně mohou jevit jako zaručené pravdy
13.12.2022 Zdanění finančních investic (cenných papírů, derivátů, kryptoměn) u fyzických osob
13.12.2022 Zdanění finančních investic (cenných papírů, derivátů, kryptoměn) u fyzických osob - ON-LINE
14.12.2022 DPH v roce 2022 a změny od roku 2023
14.12.2022 DPH v roce 2022 a změny od roku 2023 - ON-LINE
14.12.2022 Elektronizace v právu - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contracts
14.12.2022 Elektronizace v právu - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contracts - ON-LINE
14.12.2022 Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti
14.12.2022 Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti - ON-LINE
14.12.2022 Nájem nebytových prostor (praktické rady pronajímatelům i nájemcům)
14.12.2022 Nájem nebytových prostor (praktické rady pronajímatelům i nájemcům) - ON-LINE
14.12.2022 Projektové řízení s využitím myšlenkových map
14.12.2022 Superficiální zásada a její praktické projevy v soudní a právní praxi (vybrané otázky se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR)
14.12.2022 Superficiální zásada a její praktické projevy v soudní a právní praxi (vybrané otázky se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR) - ON-LINE
14.12.2022 Úprava úředních písemností
15.12.2022 Aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob za rok 2022 a v roce 2023
15.12.2022 Aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob za rok 2022 a v roce 2023 - ON-LINE
15.12.2022 Celní problematika v roce 2023 a změny v provádění Intrastatu od 1. 1. 2023
15.12.2022 Celní problematika v roce 2023 a změny v provádění Intrastatu od 1. 1. 2023 - ON-LINE
15.12.2022 Nájem bytu - aktuální judikatura k nájmu bytu, novela zákona o službách poskytovaných s bydlením
15.12.2022 Nájem bytu - aktuální judikatura k nájmu bytu, novela zákona o službách poskytovaných s bydlením - ON-LINE
15.12.2022 Ověřování - vidimace, legalizace po novele
15.12.2022 Ověřování - vidimace, legalizace po novele - ON-LINE
15.12.2022 Přestupkové právo a judikatura správních soudů
15.12.2022 Přestupkové právo a judikatura správních soudů - ON-LINE
15.12.2022 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování včetně aktuálních informací o novém stavebním zákonu, jeho novelách i očekávaném vývoji
15.12.2022 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování včetně aktuálních informací o novém stavebním zákonu, jeho novelách i očekávaném vývoji ON-LINE
16.12.2022 Novelizace zákoníku práce
16.12.2022 Novelizace zákoníku práce - ON-LINE
19.12.2022 Novinky ve zdaňování mezd v roce 2022 a 2023 a příprava na roční zúčtování záloh
19.12.2022 Novinky ve zdaňování mezd v roce 2022 a 2023 a příprava na roční zúčtování záloh - ON-LINE

Nalezeno celkem 413 seminářů na 28 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit