Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy


Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
02.11.2020 Aktuální judikatura Nejvyššího soudu k náhradě škody a nemajetkové újmyzrušeno
(přeloženo)
02.11.2020 Aktuální judikatura Nejvyššího soudu k náhradě škody a nemajetkové újmy - ON-LINE seminářzrušeno
(přeloženo)
02.11.2020 IFRS - základní koncepcezrušeno
(přeloženo)
02.11.2020 Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz Bzrušeno
(přeloženo)
02.11.2020 Oddlužení ve světle posledních změn insolvenčního zákonazrušeno
(přeloženo)
02.11.2020 Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podílyzrušeno
(přeloženo)
02.11.2020 Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly - ON-LINE seminář
03.11.2020 Jak doložit soulad s GDPR a to i při kontrole úřadu pro ochranu osobních údajůzrušeno
(přeloženo)
03.11.2020 Nový zákon o znalcíchzrušeno
(přeloženo)
03.11.2020 Nový zákon o znalcích - ON-LINE seminářzrušeno
(přeloženo)
03.11.2020 ODLOŽENO - Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nichzrušeno
(přeloženo)
03.11.2020 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních)zrušeno
(přeloženo)
03.11.2020 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních) - ON-LINE
03.11.2020 Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušenízrušeno
(přeloženo)
03.11.2020 Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení - ON-LINE seminář
03.11.2020 Stavební zákon na úseku stavebního řádu + jak probíhá rekodifikacezrušeno
(přeloženo)
03.11.2020 Zadávání veřejných zakázek pro pokročilé - sporné a nejasné paragrafy zákona a pokus o jejich výkladzrušeno
(přeloženo)
04.11.2020 DPH v roce 2020zrušeno
(přeloženo)
04.11.2020 DPH v roce 2020 - ON-LINE seminář
04.11.2020 Konzultační seminář o praktickém provádění Intrastatu a jeho změnách v roce 2021zrušeno
(přeloženo)
04.11.2020 Konzultační seminář o praktickém provádění Intrastatu a jeho změnách v roce 2021 - ON-LINE seminář
04.11.2020 MS Excel - funkcezrušeno
(přeloženo)
04.11.2020 MS Excel - funkce - ON-LINE
04.11.2020 Náhrada újmy způsobené krizovými opatřeními v době koronavirové krize (COVID-19) - použitelnost judikatury Nejvyššího souduzrušeno
(přeloženo)
04.11.2020 Náhrada újmy způsobené krizovými opatřeními v době koronavirové krize (COVID-19) - použitelnost judikatury Nejvyššího soudu - ON-LINE
04.11.2020 Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v občanském zákoníkuzrušeno
(přeloženo)
04.11.2020 Společné jmění manželů a podílové spoluvlastnictvízrušeno
(přeloženo)
04.11.2020 Společné jmění manželů se zaměřením na praktické problémy a rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČRzrušeno
(přeloženo)
04.11.2020 Úprava úředních písemnostízrušeno
(přeloženo)
05.11.2020 Hmotný a nehmotný majetek ve smyslu daňových a účetních předpisůzrušeno
(přeloženo)
05.11.2020 Jméno a příjmení v matriční praxi po velké novelezrušeno
(přeloženo)
05.11.2020 Plánovací smlouvy a smlouvy obcí s investoryzrušeno
(přeloženo)
05.11.2020 Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na správu věci ve spoluvlastnictví a otázky spojené s likvidací spoluvlastnického vztahuzrušeno
(přeloženo)
05.11.2020 Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na správu věci ve spoluvlastnictví a otázky spojené s likvidací spoluvlastnického vztahu - ON-LINE
05.11.2020 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupnizrušeno
(přeloženo)
05.11.2020 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni - ON-LINE seminář
09.11.2020 IFRS - hlubší a rozšířenější poznání
09.11.2020 Povinnosti a rizika pro jednatele, statutární ředitele, členy představenstva, správní či dozorčí rady, ale i společníky, akcionáře a další osoby
09.11.2020 Povinnosti a rizika pro jednatele, statutární ředitele, členy představenstva, správní či dozorčí rady, ale i společníky, akcionáře a další osoby - ON-LINE
09.11.2020 Smlouvy a software
09.11.2020 Smlouvy a software - ON-LINE seminář
09.11.2020 Veřejné zakázky a dotace
09.11.2020 Veřejné zakázky a dotace - ON-LINE seminář
09.11.2020 Zaměstnávání a zdaňování cizinců v ČR a specifika vysílání Čechů do zahraničí
10.11.2020 Daňové a účetní novinky roku 2020 a 2021 - komplexní pohled
10.11.2020 Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu
10.11.2020 Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
10.11.2020 Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest - ON-LINE
10.11.2020 Porušení rozpočtové kázně a rizika v praxi
10.11.2020 Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě podle národních právních předpisů a jejich novel a evropské právní úpravy
10.11.2020 Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě podle národních právních předpisů a jejich novel a evropské právní úpravy - ON-LINE seminář
10.11.2020 Změny v právu na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel - ON-LINE seminář
10.11.2020 Změny v právu na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novela
11.11.2020 Autorský zákon - podrobně a aktuálně
11.11.2020 Celní klasifikace zboží a změny od 1. 1. 2021 - stroje, přístroje, zařízení, vozidla a jejich části, součásti a příslušenství
11.11.2020 Celní klasifikace zboží a změny od 1. 1. 2021 - stroje, přístroje, zařízení, vozidla a jejich části, součásti a příslušenství - ON-LINE seminář
11.11.2020 Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2020 a v roce 2021
11.11.2020 Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2020 a v roce 2021 - ON-LINE seminář
11.11.2020 Kybernetická bezpečnost - cyklus tří seminářů
11.11.2020 Kybernetická bezpečnost - cyklus tří seminářů - ON-LINE seminář
11.11.2020 Kybernetická bezpečnost - Kybernetická bezpečnost a ochrana dat ve veřejném sektoru
11.11.2020 MS Excel - analýza dat pro pokročilé
11.11.2020 MS Excel - analýza dat pro pokročilé - ON-LINE
11.11.2020 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
11.11.2020 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech) - ON-LINE seminář
12.11.2020 Komplexní adaptační opatření k omezení sucha, místních povodní, eroze půdy a zlepšení jakosti vody v krajině
12.11.2020 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
12.11.2020 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINE seminář
12.11.2020 Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi
12.11.2020 Stavební zákon a předpisy souvisící v aktuální judikatuře správních soudů
12.11.2020 Stavební zákon a předpisy souvisící v aktuální judikatuře správních soudů - ON-LINE seminář
12.11.2020 Zákon o majetku státu
18.11.2020 Evidence skutečných majitelů svěřenských fondů a fundací, svěřenské fondy v kontextu správy rodinného majetku - novinky v právní úpravě, zkušenosti, interpretační problémy a soudní rozhodnutí
18.11.2020 Evidence skutečných majitelů svěřenských fondů a fundací, svěřenské fondy v kontextu správy rodinného majetku - novinky v právní úpravě, zkušenosti, interpretační problémy a soudní rozhodnutí - ON-LINE
19.11.2020 Mezinárodní obchod z pohledu cel a DPH
19.11.2020 Mezinárodní obchod z pohledu cel a DPH - ON-LINE seminář
19.11.2020 Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů
19.11.2020 Smlouva o dílo
19.11.2020 Smlouva o dílo - ON-LINE seminář
19.11.2020 Stylistika současné češtiny
19.11.2020 Stylistika současné češtiny - ON-LINE
19.11.2020 Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce 2020 a 2021 včetně změn a novinek
20.11.2020 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě
20.11.2020 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě - ON-LINE seminář
20.11.2020 Orgány kapitálových společností, vznik a zánik funkce - se zdůrazněním změn, jež přináší aktuální novela ZOK
20.11.2020 Orgány kapitálových společností, vznik a zánik funkce - se zdůrazněním změn, jež přináší aktuální novela ZOK - ON-LINE seminář
23.11.2020 Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz A
23.11.2020 Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz A + B
23.11.2020 O právnické češtině aneb má i jazyk svá práva?
23.11.2020 Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost a výklad
23.11.2020 Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost a výklad - ON-LINE seminář
23.11.2020 Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho očekávané změny v roce 2020
23.11.2020 Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho očekávané změny v roce 2020 - ON-LINE seminář
23.11.2020 Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2021 aneb co musí znát mzdová účetní v novém roce
24.11.2020 Daňové a účetní novinky roku 2020 a 2021 - komplexní pohled
24.11.2020 Dlouho očekávaná novela zákoníku práce
24.11.2020 Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
24.11.2020 Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest - ON-LINE
24.11.2020 Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu
24.11.2020 Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu - ON-LINE
24.11.2020 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování a jak probíhá rekodifikace
24.11.2020 Vybrané aktuální otázky věcných práv (držba a její ochrana, sousedská práva, stavební činnost na pozemku, věcná břemena)
24.11.2020 Vybrané aktuální otázky věcných práv (držba a její ochrana, sousedská práva, stavební činnost na pozemku, věcná břemena) - ON-LINE
25.11.2020 MS Word - pro pokročilé
25.11.2020 MS Word - pro pokročilé - ON-LINE
25.11.2020 Důchodové a nemocenské pojištění v roce 2020 a 2021
25.11.2020 Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura
25.11.2020 Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura - ON-LINE seminář
25.11.2020 Jak na problematického zaměstnance - předcházení a řešení problémů
25.11.2020 Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů
25.11.2020 Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů - ON-LINE seminář
25.11.2020 Zvyšování a snižování vlastního kapitálu v kapitálových společnostech po velké novele ZOK - právní a daňové souvislosti
26.11.2020 Akciová společnost a s.r.o. v předvečer rozsáhlých změn
26.11.2020 Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí v roce 2021 s aktuálními příklady zdanění
26.11.2020 Pohledávky - účetní a daňová příprava na účetní závěrku
26.11.2020 Pohledávky - účetní a daňová příprava na účetní závěrku - ON-LINE seminář
26.11.2020 Průvodce procesem zkoušky insolvenčního správce
26.11.2020 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí
26.11.2020 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí - ON-LINE
26.11.2020 Trestní odpovědnost ve veřejné správě
26.11.2020 Účastníci řízení podle stavebního zákona k 1. 4. 2020
26.11.2020 Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím nového NEN + bonus
26.11.2020 Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím nového NEN + bonus - ON-LINE seminář
27.11.2020 Novinky 2021 v daních a účetnictví pro nestátní neziskové organizace a účetní závěrka 2020
27.11.2020 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi
27.11.2020 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE seminář
27.11.2020 Praktické zkušenosti s uplatňováním DPH v roce 2020 a změny od roku 2021
27.11.2020 Rekodifikace trestního řízení - přípravné řízení
30.11.2020 Český pravopis: jistoty a novinky
30.11.2020 Český pravopis: jistoty a novinky - ON-LINE
30.11.2020 Daň z příjmů právnických osob ve vazbě na účetnictví za rok 2020 a novinky od roku 2021
30.11.2020 Dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních
30.11.2020 Kybernetická bezpečnost - Kybernetická bezpečnost v předpisech mimo zákon o kybernetické bezpečnosti
30.11.2020 Kybernetická bezpečnost - kybernetická bezpečnost v předpisech mimo zákon o kybernetické bezpečnosti - ON-LINE seminář
30.11.2020 Písemnosti, vzory smluv, dohod a vnitrofiremních předpisů, které vydává zaměstnavatel po novele zákoníku práce
30.11.2020 Smluvní pokuta
01.12.2020 GDPR - vše co potřebujete vědět
01.12.2020 GDPR - vše co potřebujete vědět - ON-LINE seminář
01.12.2020 Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz B
01.12.2020 Námitky sousedů proti stavbě I. - proč a jak je má stavební úřad posuzovat
01.12.2020 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
01.12.2020 Veřejná podpora - sporné otázky při aplikaci pravidel
01.12.2020 Veřejné zakázky malého rozsahu - velký seminář o zadávání malých zakázek
02.12.2020 DPH v roce 2020 a změny od roku 2021
02.12.2020 DPH v roce 2020 a změny od roku 2021 - ON-LINE seminář
02.12.2020 MS Excel - funkce pro pokročilé
02.12.2020 MS Excel - funkce pro pokročilé - ON-LINE
02.12.2020 Nová pravidla Incoterms 2020 a jejich aplikace v obchodních operacích
02.12.2020 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu)
02.12.2020 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu) - ON-LINE
02.12.2020 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku
02.12.2020 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku - ON-LINE seminář
03.12.2020 Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o velké novele
03.12.2020 Elektronizace v právu - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contracts
03.12.2020 Elektronizace v právu - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contracts - ON-LINE seminář
03.12.2020 Nájemní vztahy, obecná a zvláštní úprava, rozbor některých diskutovaných ustanovení nájmu bytu, aktuální judikatura k nájemním vztahům - novela ObčZ č. 163/2020 Sb., další připravované úpravy zasahující do oblasti nájemních vztahů
03.12.2020 Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu?
03.12.2020 Závazkové právo pohledem judikatury podle stavu k listopadu 2020
03.12.2020 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě a jaké změny nás čekají v rámci rekodifikace
04.12.2020 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi
04.12.2020 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE seminář
04.12.2020 Územní plánování - aplikace novely stavebního zákona související s novelou zákona o liniových stavbách a podrobné informace o návrhu nového stavebního zákona
04.12.2020 Zákon o ochraně utajovaných informací a jeho aplikace v praxi včetně informací o připravované velké novele zákona
07.12.2020 Aktuální daňová judikatura Nejvyššího správního soudu
07.12.2020 Daň z nemovitých věcí pro rok 2021 včetně daňového přiznání - teorie a praxe
07.12.2020 Incidenční spory v insolvenci se zvláštním zaměřením na neúčinná a odporovatelná právní jednání
07.12.2020 Novinky v daňové legislativě roku 2020/2021 a informace k daňovému přiznání fyzických osob za rok 2020
07.12.2020 Velká novela zákona o obchodních korporacích (s důrazem na její dopady pro as a sro) - cyklus ON-LINE seminářů
07.12.2020 Velká novela ZOK - obchodní korporace obecně (obecná část ZOK) - ON-LINE seminář
08.12.2020 Cenotvorba v oboru vodovodů a kanalizací
08.12.2020 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
08.12.2020 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře - ON-LINE seminář
08.12.2020 Místní poplatky - aktuálně v roce 2020 a 2021 včetně informací o novele od roku 2021
08.12.2020 Nový stavební zákon - podrobné informace o návrhu nového stavebního zákona
08.12.2020 Účetnictví vybraných účetních jednotek od A do Z
08.12.2020 Velká novela ZOK - společnost s ručením omezeným - ON-LINE seminář
09.12.2020 Daňové a účetní novinky roku 2020 a 2021 - komplexní pohled
09.12.2020 DPH v roce 2020 u služeb cestovního ruchu a v lázeňství
09.12.2020 DPH v roce 2020 u služeb cestovního ruchu a v lázeňství - ON-LINE seminář
09.12.2020 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům)
09.12.2020 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům) - ON-LINE
09.12.2020 Klasifikace zboží pro celní účely - přehled 2020 a co očekávat od roku 2021
09.12.2020 Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti
09.12.2020 Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti - ON-LINE seminář
09.12.2020 MS Excel - efektivně
09.12.2020 MS Excel - efektivně
10.12.2020 „Suchá“ novela vodního zákona a další přijaté a projednávané novely vodního zákona
10.12.2020 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
10.12.2020 Ochrana životního prostředí v judikatuře správních soudů
10.12.2020 Ochrana životního prostředí v judikatuře správních soudů - ON-LINE seminář
10.12.2020 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2021 a připravované úpravy ve vazbě na projednávanou rekodifikaci veřejného stavebního práva
10.12.2020 Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti
11.12.2020 Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví za rok 2020 a novinky od roku 2021
11.12.2020 Opravné prostředky ve správním řízení
11.12.2020 Opravné prostředky ve správním řízení - ON-LINE seminář
11.12.2020 Rekodifikace trestního řízení - řízení před soudem prvního stupně
11.12.2020 Zadávání veřejných zakázek - krok za krokem a prakticky
14.12.2020 Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona o daních z příjmů platného pro rok 2020 - 2021
14.12.2020 Úprava úředních písemností
14.12.2020 Úprava úředních písemností - ON-LINE
14.12.2020 Velká novela ZOK - akciová společnost, část I. - ON-LINE seminář
14.12.2020 Zákoník práce se zaměřením na právní minimum pro personalisty po jeho novele 2020
14.12.2020 Zdravotní pojištění 2021 - změny a situace řešené zaměstnavatelem v době krize
15.12.2020 Aktuální novinky ve zdaňování mezd v roce 2020 a 2021
15.12.2020 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
15.12.2020 Námitky sousedů proti stavbě II. - postup ve správním řízení i před soudem
15.12.2020 Nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění v roce 2020 a 2021
15.12.2020 Velká novela ZOK - akciová společnost, část II. - ON-LINE seminář
15.12.2020 Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi
16.12.2020 Aktuální pracovněprávní judikatura a novinky v pracovněprávní oblasti od roku 2020
16.12.2020 DPH v roce 2020 a změny od roku 2021
16.12.2020 DPH v roce 2020 a změny od roku 2021 - ON-LINE seminář
16.12.2020 MS Word - zpracování smluv a podobných dokumentů
16.12.2020 MS Word - zpracování smluv a podobných dokumentů - ON-LINE
16.12.2020 Náhrada škody v podnikání
16.12.2020 Náhrada škody v podnikání - ON-LINE
16.12.2020 Nájem nebytových prostor (praktické rady pronajímatelům i nájemcům)
16.12.2020 Nájem nebytových prostor (praktické rady pronajímatelům i nájemcům) - ON-LINE
16.12.2020 Stavby na cizích pozemcích z hlediska občanskoprávní regulace a přechodná ustanovení k pozemkům a stavbám
16.12.2020 Stavby na cizích pozemcích z hlediska občanskoprávní regulace a přechodná ustanovení k pozemkům a stavbám - ON-LINE
16.12.2020 Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2021 aneb co musí znát mzdová účetní v novém roce
17.12.2020 Celní problematika a provádění Intrastatu v roce 2021
17.12.2020 Celní problematika a provádění Intrastatu v roce 2021 - ON-LINE seminář
17.12.2020 Padělky listin a zneužití podpisů
17.12.2020 Přestupkové právo a judikatura správních soudů
17.12.2020 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování a jak probíhá rekodifikace
17.12.2020 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
17.12.2020 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT - ON-LINE seminář
18.01.2021 Novinky v obchodních korporacích - analýza aktuální„korporační“ judikatury
19.01.2021 Hodnocení rizik podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a dalších norem
19.01.2021 Hodnocení rizik podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a dalších norem - ON-LINE seminář
19.01.2021 Účetní závěrka za rok 2020 - jaké jsou změny oproti minulým létům?
20.01.2021 DPH v roce 2021
20.01.2021 Myšlenkové mapy - krizové řízení - použití, přínosy
25.01.2021 Velká novela zákona o obchodních korporacích - dvoudenní seminář
25.01.2021 Velká novela zákona o obchodních korporacích - obchodní korporace obecně + společnost s ručením omezeným
26.01.2021 Padělky platidel (CZK, EUR,USD) a zneužití platebních karet
26.01.2021 Velká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnost
27.01.2021 MS Excel - vzorce a podmíněné formátování efektivně
27.01.2021 Žaloby v oblasti věcných práv a jejich hmotněprávní a procesní souvislosti (vybrané typy žalob)
03.02.2021 Prezentování - jak ideálně využít MS PowerPoint - tipy a triky
09.02.2021 Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stavebního zákona - základní přehled
10.02.2021 MS Excel - analýza dat
10.02.2021 Preferenční obchod Evropské unie
11.02.2021 Dlouho očekávaná novela zákoníku práce
15.02.2021 Evidence skutečných majitelů - přetrvávající nejasnosti platné úpravy i výhled na stav po implementaci V. směrnice AML
15.02.2021 Outplacement - efektivní propouštění, optimalizace procesů (z právního, psychologického a hr pohledu)
16.02.2021 DPH u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí - ON-LINE seminář
16.02.2021 DPH v roce 2021 u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí - ON-LINE seminář
16.02.2021 Veřejná prostranství
17.02.2021 MS Word - efektivně
18.02.2021 Stavební zákon - problémy současné praxe, aplikace novely zákona o liniových stavbách + nový stavební zákon - nejaktuálnější informace o návrhu a postupu projednávání
18.02.2021 Významná novela bytového spoluvlastnictví - zásadní změny + další informace o otázkách bytového spoluvlastnictví
23.02.2021 Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách
23.02.2021 Významná novela zákoníku práce od roku 2020
24.02.2021 MS Excel - funkce
24.02.2021 Nemovitosti - zajištění přístupu a nároky k cizím nemovitostem
25.02.2021 Rodinné právo v praxi matrik po velké novele
01.03.2021 Valná hromada kapitálových společností (zejména) v aktuální judikatuře a v novel ZOK
03.03.2021 Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku
03.03.2021 MS Excel - vzorce a podmíněné formátování efektivně
09.03.2021 Padělky platidel (CZK, EUR,USD) a zneužití platebních karet
09.03.2021 Pracovní právo v personální praxi se zaměřením na novelu zákoníku práce (vybrané okruhy a výkladové problémy)
10.03.2021 Zboží dvojího užití a ostatní kontrolní režimy
11.03.2021 Zákon o státní službě po novele
12.03.2021 Zákon o kontrole (kontrolní řád)
15.03.2021 Řešení praktických příkladů z novely zákoníku práce 2020
16.03.2021 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele
16.03.2021 Stavební zákon na úseku územního rozhodování + jak probíhá rekodifikace
17.03.2021 DPH v roce 2021
17.03.2021 Myšlenkové mapy - krizové řízení - použití, přínosy
17.03.2021 Zástavní právo v praxi
17.03.2021 Zástavní právo v praxi - ON-LINE seminář
18.03.2021 Jméno a příjmení v matriční praxi po velké novele
18.03.2021 Správní soudnictví - žaloby a řízení o nich v aktuální judikatuře
22.03.2021 Legislativa platebního styku a regulace FinTech společností
23.03.2021 Aktuální novinky českého e-Governmentu - zákon o právu na digitální služby, bank-ID, nařízení eIDAS, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické podpisy, elektronické doručování, elektronické právní jednání a odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti
23.03.2021 Hospodaření a kontrola příspěvkových organizací územních samosprávných celků
24.03.2021 Dlouho očekávaná novela zákoníku práce
24.03.2021 Insolvenční řízení - věřitelé (uplatňování a uspokojování pohledávek) - aktuální výkladové problémy a judikatura
25.03.2021 Náhrada újmy způsobené krizovými opatřeními v době koronavirové krize (COVID-19) - použitelnost judikatury Nejvyššího soudu
25.03.2021 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
25.03.2021 Odstraňování černých staveb po novele stavebního zákona
25.03.2021 Služební vozidla a home office v praxi
26.03.2021 Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád
30.03.2021 Moderní dopis a e-mail snadněji a rychleji
31.03.2021 MS Excel - základy powerpivot, 3D mapy
07.04.2021 Společné jmění manželů
08.04.2021 Padělky listin a zneužití podpisů
08.04.2021 Plánovací smlouvy a smlouvy obcí s investory
12.04.2021 Kurz české interpunkce
12.04.2021 Odpovědnost specializovaných profesí za škodu
13.04.2021 Stavební zákon na úseku stavebního řádu + jak probíhá rekodifikace
13.04.2021 Veřejné zakázky: píšeme zadávací podmínky
14.04.2021 Jak doložit soulad s GDPR a to i při kontrole úřadu pro ochranu osobních údajů
14.04.2021 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně)
15.04.2021 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
19.04.2021 Patologické jevy na pracovišti v kontextu právních a pracovně psychologických aspektů
19.04.2021 Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly
19.04.2021 Smlouva o úvěru
20.04.2021 Jak sepsat dovolání v civilní věci, které nebude odmítnuto?
21.04.2021 Dlouho očekávaná novela zákoníku práce
21.04.2021 DPH v roce 2021
21.04.2021 MS Word - efektivně
22.04.2021 Celní předpisy prakticky - jak snížit náklady a rizika
22.04.2021 Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v občanském zákoníku
22.04.2021 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách
22.04.2021 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách - ON-LINE seminář
23.04.2021 Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby
26.04.2021 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků
26.04.2021 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků - ON-LINE seminář
26.04.2021 Novela zákoníku práce 2020 z pohledu zaměstnavatele - praktické problémy, srovnání
27.04.2021 Problémové otázky zadávání veřejných zakázek v roce 2021 - 1. část
28.04.2021 MS Excel - funkce
28.04.2021 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)
29.04.2021 Aktuální problémy exekučního řízení po velké novele
29.04.2021 Služební zákon ve vztahu k zákoníku práce v praxi
05.05.2021 Konzultační seminář o praktickém provádění Intrastatu a jeho změnách v roce 2021
06.05.2021 Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové souvislosti přeměn pro pokročilé
06.05.2021 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
11.05.2021 Padělky platidel (CZK, EUR,USD) a zneužití platebních karet
12.05.2021 MS Excel - analýza dat
12.05.2021 Stylistika současné češtiny
13.05.2021 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních)
17.05.2021 Cizí měna v účetnictví a související kurzové přepočty
18.05.2021 Problémové otázky zadávání veřejných zakázek v roce 2021 - 2. část
19.05.2021 MS Excel - grafy efektivně
20.05.2021 Dlouho očekávaná novela zákoníku práce
24.05.2021 Aktuální judikatura Nejvyššího soudu k náhradě škody a nemajetkové újmy
24.05.2021 Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku
24.05.2021 Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi
25.05.2021 Nový zákon o znalcích
25.05.2021 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
27.05.2021 Ověřování - vidimace, legalizace po novele
31.05.2021 IFRS - základní koncepce
31.05.2021 Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení
01.06.2021 Jak na kontrolu ve veřejné správě aneb kontrola od A do Z
01.06.2021 Padělky listin a zneužití podpisů
02.06.2021 Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců po zavedení GDPR a s důrazem na aktuální přístup ÚOOÚ
02.06.2021 Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením likvidaci spoluvlastnického vztahu a exkurs do správy společné věci
03.06.2021 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
03.06.2021 Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích
03.06.2021 Procesní souvislosti, povinnosti tvrzení a povinnosti důkazní ve vybraných oblastech věcných práv
07.06.2021 Aktuální problémy exekučního řízení po velké novele
07.06.2021 Zákoník práce se zaměřením na právní minimum pro personalisty po jeho novele 2020 a 2021
08.06.2021 Právo na sociálních sítích
08.06.2021 Právo na sociálních sítích - ON-LINE seminář
08.06.2021 Zadávání veřejných zakázek pro pokročilé
08.06.2021 Zadávání veřejných zakázek pro pokročilé - sporné a nejasné paragrafy zákona a pokus o jejich výklad
09.06.2021 DPH v roce 2021
09.06.2021 MS Excel - vzorce a podmíněné formátování efektivně
10.06.2021 Hodnocení rizik podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a dalších norem
10.06.2021 Smluvní a závazkové právo
14.06.2021 Medicínské právo - vybrané otázky
14.06.2021 Novinky v obchodních korporacích - analýza aktuální„korporační“ judikatury
14.06.2021 Smlouva o dílo
17.06.2021 Dlouho očekávaná novela zákoníku práce
17.06.2021 Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel
23.06.2021 Projektové řízení s využitím myšlenkových map
25.08.2021 MS Excel - úvod do programování
26.08.2021 MS Excel - programování - práce s objekty

Nalezeno celkem 361 seminářů na 25 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit