Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy


Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
02.10.2023 Právní a faktické vady nemovitostí - NOVINKA
02.10.2023 Právní a faktické vady nemovitostí - NOVINKA - ON-LINE
02.10.2023 Smlouva o úvěru
02.10.2023 Smlouva o úvěru - ON-LINE
03.10.2023 Elektronické trendy v právu (nařízení eIDAS, elektronické podpisy, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické právní jednání a digitální služby v soukromém a veřejném právu)
03.10.2023 Elektronické trendy v právu (nařízení eIDAS, elektronické podpisy, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické právní jednání a digitální služby v soukromém a veřejném právu) - ON-LINE
03.10.2023 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení
03.10.2023 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení - ON-LINE
03.10.2023 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi
03.10.2023 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi - ON-LINE
03.10.2023 Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku
03.10.2023 Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku - ON-LINE
03.10.2023 Stylistika současné češtiny - ON-LINE
04.10.2023 Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva včetně další připravované novely
04.10.2023 Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva včetně další připravované novely - ON-LINE
04.10.2023 Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k 31. 12. 2023 včetně dopadů nového zákona o účetnictví - ON-LINE
04.10.2023 MS Excel - analýza dat
04.10.2023 Spotřebitelská novela občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele
04.10.2023 Spotřebitelská novela občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele - ON-LINE
05.10.2023 Digitalizace v právu, jak uzavírat smlouvy elektronicky prostřednictvím nových technologií
05.10.2023 Digitalizace v právu, jak uzavírat smlouvy elektronicky prostřednictvím nových technologií - ON-LINE
05.10.2023 Obchodněprávní judikatura za poslední půlrok
05.10.2023 Obchodněprávní judikatura za poslední půlrok - ON-LINE
05.10.2023 Správní řád v judikatuře správních soudů - NOVINKA
05.10.2023 Správní řád v judikatuře správních soudů - NOVINKA - ON-LINE
05.10.2023 Veřejné zakázky: zadáváme informační systémy a software po novele zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s nejnovější judikaturou
05.10.2023 Veřejné zakázky: zadáváme informační systémy a software po novele zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s nejnovější judikaturou - ON-LINE
05.10.2023 Zákon o vodovodech a kanalizacích
05.10.2023 Zákon o vodovodech a kanalizacích - ON-LINE
06.10.2023 Zákon o kontrole (kontrolní řád)
06.10.2023 Zákon o kontrole (kontrolní řád) - ON-LINE
11.10.2023 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky
11.10.2023 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky - ON-LINE
11.10.2023 MS Excel - funkce
11.10.2023 Nový zákon o preventivní restrukturalizaci - NOVINKA
11.10.2023 Nový zákon o preventivní restrukturalizaci - NOVINKA - ON-LINE
11.10.2023 Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi
11.10.2023 Svět exekucí se zaměřením na nemovitosti - NOVINKA
11.10.2023 Svět exekucí se zaměřením na nemovitosti - NOVINKA - ON-LINE
12.10.2023 Český pravopis: jistoty a novinky - ON-LINE
12.10.2023 Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně významné novely zákona o ochraně spotřebitele z roku 2023)
12.10.2023 Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně významné novely zákona o ochraně spotřebitele z roku 2023) - ON-LINE
12.10.2023 O právnické češtině aneb má i jazyk svá práva?
12.10.2023 Podvody s podpisy, padělané smlouvy a jiná rizika očima soudního znalce
12.10.2023 Rodinné právo v praxi matrik včetně informací o navrhované právní úpravě v této oblasti
12.10.2023 Rodinné právo v praxi matrik včetně informací o navrhované právní úpravě v této oblasti - ON-LINE
12.10.2023 Úskalí a nebezpečí současného internetu - jak se s nimi vypořádat - NOVINKA
16.10.2023 Daňové a účetní souvislosti fúzí a rozdělení v příkladech
16.10.2023 Daňové a účetní souvislosti fúzí a rozdělení v příkladech - ON-LINE
16.10.2023 DPH u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí
16.10.2023 DPH u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí - ON-LINE
16.10.2023 Kurz české interpunkce
16.10.2023 Novelizace zákoníku práce účinná od 1. října 2023
16.10.2023 Novelizace zákoníku práce účinná od 1. října 2023 - ON-LINE
16.10.2023 Základní instituty občanského soudního řízení s přihlédnutím k rozhodovací praxi Nejvyššího soudu
16.10.2023 Základní instituty občanského soudního řízení s přihlédnutím k rozhodovací praxi Nejvyššího soudu - ON-LINE
17.10.2023 Komentář k aktuálnímu znění zákona o zadávání veřejných zakázek: novelizovaná pravidla postupu v zadávacích řízeních a první praktické ohlasy a aplikační otázky
17.10.2023 Místní poplatky v roce 2024 včetně aktuální novely zákona o místních poplatcích
17.10.2023 Místní poplatky v roce 2024 včetně aktuální novely zákona o místních poplatcích - ON-LINE
17.10.2023 Umísťování, povolování a kolaudace staveb podle stávajícího a nového stavebního zákona - základní přehled
17.10.2023 Umísťování, povolování a kolaudace staveb podle stávajícího a nového stavebního zákona - základní přehled - ON-LINE
17.10.2023 Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob ve znění zákona o daních z příjmů platného pro rok 2023
17.10.2023 Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob ve znění zákona o daních z příjmů platného pro rok 2023 - ON-LINE
17.10.2023 Zákoník práce a vedoucí zaměstnanci
17.10.2023 Zákoník práce a vedoucí zaměstnanci - ON-LINE
18.10.2023 Insolvenční řízení - věřitelé (uplatňování a uspokojování pohledávek) - aktuální výkladové problémy a judikatura
18.10.2023 Insolvenční řízení - věřitelé (uplatňování a uspokojování pohledávek) - aktuální výkladové problémy a judikatura - ON-LINE
18.10.2023 MS Excel - vzorce a podmíněné formátování efektivně
18.10.2023 Ochrana vlastnického práva a mimořádné vydržení - NOVINKA
18.10.2023 Ochrana vlastnického práva a mimořádné vydržení - NOVINKA - ON-LINE
18.10.2023 Preferenční obchod Evropské unie
18.10.2023 Preferenční obchod Evropské unie - ON-LINE
18.10.2023 Rozbor aktuální judikatury k náhradě škody a smluvním pokutám
18.10.2023 Rozbor aktuální judikatury k náhradě škody a smluvním pokutám - ON-LINE
19.10.2023 Cenotvorba v oboru vodovodů a kanalizací
19.10.2023 Cenotvorba v oboru vodovodů a kanalizací - ON-LINE
19.10.2023 Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, edokladovka a zvažované legislativní změny - ON-LINE
19.10.2023 Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, edokladovka a zvažované legislativní změny
19.10.2023 Smlouva o dílo
19.10.2023 Smlouva o dílo - ON-LINE
19.10.2023 Smluvní a závazkové právo
19.10.2023 Stavební zákon na úseku územního rozhodování a co lze očekávat od schválené věcné novely nového stavebního zákona
19.10.2023 Stavební zákon na úseku územního rozhodování a co lze očekávat od schválené věcné novely nového stavebního zákona - ON-LINE
19.10.2023 Žaloby a řízení ve správním soudnictví - I. Žaloba proti rozhodnutí, nečinnostní žaloba, II. Přezkum opatření obecné povahy, zásahová žaloba - NOVINKA - dvoudenní seminář
19.10.2023 Žaloby a řízení ve správním soudnictví - I. Žaloba proti rozhodnutí, nečinnostní žaloba, II. Přezkum opatření obecné povahy, zásahová žaloba - NOVINKA - dvoudenní seminář - ON-LINE
20.10.2023 Nový zákon o účetnictví
20.10.2023 Nový zákon o účetnictví - ON-LINE
20.10.2023 Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád
20.10.2023 Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád - ON-LINE
23.10.2023 DPH v roce 2023 v praktických příkladech
23.10.2023 DPH v roce 2023 v praktických příkladech - ON-LINE
23.10.2023 IFRS - základní koncepce
23.10.2023 IFRS - základní koncepce - ON-LINE
23.10.2023 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků
23.10.2023 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků - ON-LINE
23.10.2023 Novela zákoníku práce 2023 z pohledu zaměstnavatele - praktické problémy, srovnání
23.10.2023 Novela zákoníku práce 2023 z pohledu zaměstnavatele - praktické problémy, srovnání - ON-LINE
24.10.2023 Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti po novele zákoníku práce - NOVINKA
24.10.2023 Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti po novele zákoníku práce - NOVINKA - ON-LINE
24.10.2023 Jméno a příjmení v matriční praxi včetně informací o navrhované právní úpravě v této oblasti
24.10.2023 Jméno a příjmení v matriční praxi včetně informací o navrhované právní úpravě v této oblasti - ON-LINE
24.10.2023 Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, edokladovka a zvažované legislativní změny
24.10.2023 Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel
24.10.2023 Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel - ON-LINE
24.10.2023 Provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů
24.10.2023 Provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů - ON-LINE
24.10.2023 Správní postupy podle nového stavebního zákona
24.10.2023 Správní postupy podle nového stavebního zákona - ON-LINE
24.10.2023 Úprava úředních písemností
25.10.2023 MS Word - pro pokročilé
25.10.2023 Nová právní úprava ochrany oznamovatelů protiprávního jednání, tzv. whistleblowingu
25.10.2023 Nová právní úprava ochrany oznamovatelů protiprávního jednání, tzv. whistleblowingu - ON-LINE
25.10.2023 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně)
25.10.2023 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně) - ON-LINE
25.10.2023 Zboží dvojího užití a ostatní kontrolní režimy
25.10.2023 Zboží dvojího užití a ostatní kontrolní režimy - ON-LINE
26.10.2023 Přelomová novela informačních zákonů zákonem č. 241/2022 Sb. - co přinese pro právní praxi povinných subjektů?
26.10.2023 Přelomová novela informačních zákonů zákonem č. 241/2022 Sb. - co přinese pro právní praxi povinných subjektů? - ON-LINE
30.10.2023 IFRS - hlubší a rozšířenější poznání
30.10.2023 IFRS - hlubší a rozšířenější poznání - ON-LINE
30.10.2023 Smluvní pokuta
30.10.2023 Smluvní pokuta - ON-LINE
31.10.2023 Jak zajistit a doložit soulad s GDPR
31.10.2023 Jak zajistit a doložit soulad s GDPR - ON-LINE
31.10.2023 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a co lze očekávat od schválené věcné novely nového stavebního zákona
31.10.2023 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a co lze očekávat od schválené věcné novely nového stavebního zákona - ON-LINE
31.10.2023 Stylistika současné češtiny
31.10.2023 Zákon o státní službě po novele - ON-LINE
31.10.2023 Zákon o státní službě po novele od 1.ledna 2023
01.11.2023 Co vše (ještě) nevíte o listu vlastnictví aneb LV od A až do Z - NOVINKA
01.11.2023 Co vše (ještě) nevíte o listu vlastnictví aneb LV od A až do Z - NOVINKA - ON-LINE
01.11.2023 Konzultační seminář o praktickém provádění Intrastatu v roce 2024
01.11.2023 Konzultační seminář o praktickém provádění Intrastatu v roce 2024 - ON-LINE
01.11.2023 Kybernetická bezpečnost a ochrana dat pohledem soudního znalectví
01.11.2023 Kybernetická bezpečnost a ochrana dat pohledem soudního znalectví - ON-LINE
01.11.2023 MS Word - efektivně
01.11.2023 Praktická aplikace obecných zásad NOZ, aneb jak číst a používat prvních čtrnáct paragrafů
01.11.2023 Praktická aplikace obecných zásad NOZ, aneb jak číst a používat prvních čtrnáct paragrafů - ON-LINE
01.11.2023 Společné jmění manželů - dvoudenní seminář
01.11.2023 Společné jmění manželů - dvoudenní seminář - ON-LINE
02.11.2023 DPH v roce 2023
02.11.2023 DPH v roce 2023 - ON-LINE
02.11.2023 Jak na kontrolu ve veřejné správě aneb kontrola od A do Z
02.11.2023 Jak na kontrolu ve veřejné správě aneb kontrola od A do Z - ON-LINE
02.11.2023 Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona
02.11.2023 Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona - ON-LINE
02.11.2023 Kurz české interpunkce - ON-LINE
02.11.2023 Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu?
02.11.2023 Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu? - ON-LINE
03.11.2023 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě
03.11.2023 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě - ON-LINE
06.11.2023 Evidence skutečných majitelů po velké novele - nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení + praktická ukázka práce s evidencí
06.11.2023 Evidence skutečných majitelů po velké novele - nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení + praktická ukázka práce s evidencí - ON-LINE
06.11.2023 Hmotný a nehmotný majetek ve smyslu daňových a účetních předpisů
06.11.2023 Hmotný a nehmotný majetek ve smyslu daňových a účetních předpisů - ON-LINE
06.11.2023 Nová legislativa platebního styku a regulace FinTech společností (včetně aktuální novely zákona , nových vyhlášek a nové licenční metodiky)
06.11.2023 Nová legislativa platebního styku a regulace FinTech společností (včetně aktuální novely zákona, nových vyhlášek a nové licenční metodiky) - ON-LINE
06.11.2023 Padělky peněz a podvody s platebními kartami očima soudního znalce
07.11.2023 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení
07.11.2023 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení - ON-LINE
07.11.2023 Insolvenční řízení se zaměřením na nemovitosti - NOVINKA
07.11.2023 Insolvenční řízení se zaměřením na nemovitosti - NOVINKA - ON-LINE
07.11.2023 Jak na problematického zaměstnance - předcházení a řešení problémů
07.11.2023 Jak na problematického zaměstnance - předcházení a řešení problémů - ON-LINE
07.11.2023 Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy
07.11.2023 Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy - ON-LINE
07.11.2023 Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě (včetně aktuálního stavu úpravy atestací eSSI a novelizace právních předpisů spisové služby)
07.11.2023 Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě (včetně aktuálního stavu úpravy atestací eSSI a novelizace právních předpisů spisové služby) - ON-LINE
08.11.2023 Autorský zákon po novelách - podrobně a aktuálně
08.11.2023 Autorský zákon po novelách - podrobně a aktuálně - ON-LINE
08.11.2023 Celní klasifikace zboží a změny od 1.1.2024 - stroje, přístroje, zařízení, vozidla a jejich části, součásti a příslušenství
08.11.2023 Celní klasifikace zboží a změny od 1.1.2024 - stroje, přístroje, zařízení, vozidla a jejich části, součásti a příslušenství - ON-LINE
08.11.2023 Daňové a účetní novinky roku 2023 a 2024 - komplexní pohled ke všem novinkám na podzim 2023
08.11.2023 Daňové a účetní novinky roku 2023 a 2024 - komplexní pohled ke všem novinkám na podzim 2023 - ON-LINE
08.11.2023 MS Excel - efektivně
08.11.2023 Novela insolvenčního zákona ve vztahu k oddlužení
08.11.2023 Novela insolvenčního zákona ve vztahu k oddlužení - ON-LINE
08.11.2023 Zástavní právo (prakticky, s judikaturou a důrazem na nová pravidla)
08.11.2023 Zástavní právo (prakticky, s judikaturou a důrazem na nová pravidla) - ON-LINE
09.11.2023 Jak aplikovat pravidla veřejné podpory
09.11.2023 Jak aplikovat pravidla veřejné podpory - ON-LINE
09.11.2023 Jak sepsat dovolání v civilní věci, které nebude odmítnuto?
09.11.2023 Jak sepsat dovolání v civilní věci, které nebude odmítnuto? - ON-LINE
09.11.2023 Povolování záměrů v době účinnosti dvou stavebních zákonů (zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 283/2021 Sb.) - NOVINKA
09.11.2023 Povolování záměrů v době účinnosti dvou stavebních zákonů (zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 283/2021 Sb.) - NOVINKA - ON-LINE
09.11.2023 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
09.11.2023 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni - ON-LINE
09.11.2023 Úprava úředních písemností - ON-LINE
09.11.2023 Veřejné zakázky: zadáváme stavební práce po novele zákona o zadávání veřejných zakázek
09.11.2023 Veřejné zakázky: zadáváme stavební práce po novele zákona o zadávání veřejných zakázek - ON-LINE
13.11.2023 Pohledávky - cizí měna a odpisy
13.11.2023 Pohledávky - cizí měna a odpisy - ON-LINE
13.11.2023 Smlouva o dílo
13.11.2023 Smlouva o dílo - ON-LINE
13.11.2023 Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon)
13.11.2023 Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) - ON-LINE
13.11.2023 Změny v oblasti mzdové a personální agendy v roce 2024
13.11.2023 Změny v oblasti mzdové a personální agendy v roce 2024 - ON-LINE
14.11.2023 Matrika včetně informací o navrhované právní úpravě v této oblasti
14.11.2023 Matrika včetně informací o navrhované právní úpravě v této oblasti - ON-LINE
14.11.2023 Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
14.11.2023 Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest - ON-LINE
14.11.2023 Novelizace zákoníku práce účinná od 1. října 2023
14.11.2023 Novelizace zákoníku práce účinná od 1. října 2023 - ON-LINE
14.11.2023 Vodní zákon po novele v souvislosti s novým stavebním zákonem - NOVINKA
14.11.2023 Vodní zákon po novele v souvislosti s novým stavebním zákonem - NOVINKA - ON-LINE
14.11.2023 Zadávání veřejných zakázek: krok za krokem a prakticky po aktuální novele zákona o zadávání veřejných zakázek
15.11.2023 Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2023 a v roce 2024
15.11.2023 Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2023 a v roce 2024 - ON-LINE
15.11.2023 MS Excel - funkce
15.11.2023 Novely zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti 2023/2024 - NOVINKA
15.11.2023 Novely zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti 2023/2024 - NOVINKA - ON-LINE
15.11.2023 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)
15.11.2023 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech) - ON-LINE
15.11.2023 Zákon o kybernetické bezpečnosti a nová směrnice NIS2 - dopady a povinnosti
15.11.2023 Zákon o kybernetické bezpečnosti a nová směrnice NIS2 - dopady a povinnosti - ON-LINE
16.11.2023 Hodnocení rizik podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a dalších norem
16.11.2023 Hodnocení rizik podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a dalších norem - ON-LINE
16.11.2023 Správní soudnictví pro pokročilé - judikatura k soudnímu přezkumu
20.11.2023 Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku
20.11.2023 Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku - ON-LINE
20.11.2023 Pravidla pro personální agendu zaměstnavatele v roce 2024 včetně mezd a platů
20.11.2023 Pravidla pro personální agendu zaměstnavatele v roce 2024 včetně mezd a platů - ON-LINE
20.11.2023 Účetní závěrka za rok 2023 - jaké jsou změny oproti minulým létům?
20.11.2023 Účetní závěrka za rok 2023 - jaké jsou změny oproti minulým létům? - ON-LINE
21.11.2023 Český pravopis: jistoty a novinky
21.11.2023 Důchodové a nemocenské pojištění v roce 2023 a 2024
21.11.2023 Důchodové a nemocenské pojištění v roce 2023 a 2024 - ON-LINE
21.11.2023 Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. v části územní plánování a jeho uplatňování v praxi
21.11.2023 Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. v části územní plánování a jeho uplatňování v praxi - ON-LINE
21.11.2023 Právo na informace - praktický výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
21.11.2023 Právo na informace - praktický výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel - ON-LINE
21.11.2023 Vše o místních poplatcích za komunální odpad a jejich správa v roce 2024 - NOVINKA
21.11.2023 Vše o místních poplatcích za komunální odpad a jejich správa v roce 2024 - NOVINKA - ON-LINE
22.11.2023 MS Excel - analýza dat
22.11.2023 Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců po zavedení GDPR a s důrazem na aktuální přístup ÚOOÚ
22.11.2023 Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců po zavedení GDPR a s důrazem na aktuální přístup ÚOOÚ - ON-LINE
22.11.2023 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
22.11.2023 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech) - ON-LINE
22.11.2023 Svět nemovitostí a daní aneb realita realit ve světle daňových povinností - NOVINKA
22.11.2023 Svět nemovitostí a daní aneb realita realit ve světle daňových povinností - NOVINKA - ON-LINE
22.11.2023 Změny zákona o silničním provozu od 1. ledna 2024 - NOVINKA
22.11.2023 Změny zákona o silničním provozu od 1. ledna 2024 - NOVINKA - ON-LINE
23.11.2023 Daňové a účetní novinky roku 2023 a 2024 - komplexní pohled ke všem novinkám na podzim 2023
23.11.2023 Daňové a účetní novinky roku 2023 a 2024 - komplexní pohled ke všem novinkám na podzim 2023 - ON-LINE
23.11.2023 Obchodní korporace v roce 2023 - aktuální otázky, problémy a výzvy
23.11.2023 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních)
23.11.2023 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních) - ON-LINE
23.11.2023 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
23.11.2023 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINE
23.11.2023 Veřejné zakázky: píšeme zadávací podmínky po novele zákona o zadávání veřejných zakázek - ON-LINE
23.11.2023 Veřejné zakázky: píšeme zadávací podmínky po novele zákona o zadávání veřejných zakázek
23.11.2023 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu, vybrané činnosti ve výstavbě a informace o novém stavebním zákonu, včetně schválené věcné novely
23.11.2023 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu, vybrané činnosti ve výstavbě a informace o novém stavebním zákonu, včetně schválené věcné novely - ON-LINE
24.11.2023 Praktické zkušenosti s uplatňováním DPH v roce 2023 a změny od roku 2024
24.11.2023 Zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi
24.11.2023 Zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE
27.11.2023 Mezinárodní obchod z pohledu cel a DPH
27.11.2023 Mezinárodní obchod z pohledu cel a DPH - ON-LINE
27.11.2023 Moderní dopis a e-mail snadněji a rychleji
27.11.2023 Nemovitosti, jejich tržní ceny a oceňování
27.11.2023 Nemovitosti, jejich tržní ceny a oceňování - ON-LINE
27.11.2023 Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů
27.11.2023 Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů - ON-LINE
28.11.2023 Daň z nemovitých věcí s výhledem do roku 2024 a aktuálními příklady zdanění
28.11.2023 Daň z nemovitých věcí s výhledem do roku 2024 a aktuálními příklady zdanění - ON-LINE
28.11.2023 Inventarizace majetku a závazků 2023 a nový zákon o účetnictví (pro úředníky územních samosprávných celků a těmito ÚSC zřizovaných příspěvkových organizací)
28.11.2023 Inventarizace majetku a závazků 2023 a nový zákon o účetnictví (pro úředníky územních samosprávných celků a těmito ÚSC zřizovaných příspěvkových organizací) - ON-LINE
28.11.2023 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2023 a změny související se zavedením jednotného environmentálního stanoviska a nového stavebního zákona
28.11.2023 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2023 a změny související se zavedením jednotného environmentálního stanoviska a nového stavebního zákona - ON-LINE
28.11.2023 Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi
28.11.2023 Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi - ON-LINE
28.11.2023 Zákon o odpadech, prováděcí předpisy a jejich aplikace v praxi
28.11.2023 Zákon o odpadech, prováděcí předpisy a jejich aplikace v praxi - ON-LINE
28.11.2023 Zdravotní pojištění 2024 - novinky, problémové situace z praxe a správné postupy, vzory čestných prohlášení aneb co se jinde nedozvíte
28.11.2023 Zdravotní pojištění 2024 - novinky, problémové situace z praxe a správné postupy, vzory čestných prohlášení aneb co se jinde nedozvíte - ON-LINE
29.11.2023 Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura včetně informací o novele insolvenčního zákona
29.11.2023 Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura včetně informací o novele insolvenčního zákona - ON-LINE
29.11.2023 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům)
29.11.2023 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům) - ON-LINE
29.11.2023 MS Excel - grafy efektivně
29.11.2023 Podvody s podpisy, padělané smlouvy a jiná rizika
29.11.2023 Praktikum evidování skutečných majitelů aktuálně
29.11.2023 Praktikum evidování skutečných majitelů aktuálně - ON-LINE
30.11.2023 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele zákona č. 163/2020 Sb.
30.11.2023 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele zákona č. 163/2020 Sb. - ON-LINE
30.11.2023 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, jeho opravy a technické zhodnocení ve veřejné správě (v obcích a krajích)
30.11.2023 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, jeho opravy a technické zhodnocení ve veřejné správě (v obcích a krajích) - ON-LINE
30.11.2023 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi
30.11.2023 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi - ON-LINE
30.11.2023 Nový stavební zákon a co lze očekávat od poslední schválené věcné novely
30.11.2023 Nový stavební zákon a co lze očekávat od poslední schválené věcné novely - ON-LINE
30.11.2023 Ověřování - vidimace, legalizace po novele
30.11.2023 Ověřování - vidimace, legalizace po novele - ON-LINE
01.12.2023 Zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi
01.12.2023 Zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE
04.12.2023 Aktuální judikatura NS k náhradě škody a nemajetkové újmy - ON-LINE
04.12.2023 Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti po novele zákoníku práce - NOVINKA
04.12.2023 Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti po novele zákoníku práce - NOVINKA - ON-LINE
04.12.2023 DPH v roce 2023 a změny od roku 2024
04.12.2023 DPH v roce 2023 a změny od roku 2024 - ON-LINE
04.12.2023 Kyberkriminalita a vyšetřování v kyberprostoru obchodních korporací
04.12.2023 Kyberkriminalita a vyšetřování v kyberprostoru obchodních korporací - ON-LINE
04.12.2023 Náhrada škody v podnikání (dvoudenní seminář)
04.12.2023 Náhrada škody v podnikání (dvoudenní seminář) - ON-LINE
04.12.2023 Smlouva a další právní jednání včetně spotřebitelské novely - vznik a obsah smluv a limity smluvní volnosti
04.12.2023 Smlouva a další právní jednání včetně spotřebitelské novely - vznik a obsah smluv a limity smluvní volnosti - ON-LINE
05.12.2023 Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
05.12.2023 Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest - ON-LINE
05.12.2023 Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, edokladovka a zvažované legislativní změny - ON-LINE
05.12.2023 Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, edokladovka a zvažované legislativní změny
05.12.2023 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí
05.12.2023 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí - ON-LINE
05.12.2023 Účetnictví vybraných účetních jednotek od A do Z a nový zákon o účetnictví
05.12.2023 Účetnictví vybraných účetních jednotek od A do Z a nový zákon o účetnictví - ON-LINE
05.12.2023 Úprava úředních písemností
05.12.2023 Zákon o majetku státu
05.12.2023 Zákon o majetku státu - ON-LINE
06.12.2023 Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva včetně další připravované novely
06.12.2023 Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva včetně další připravované novely - ON-LINE
06.12.2023 Daň z nemovitých věcí pro rok 2024 včetně daňového přiznání - teorie a praxe
06.12.2023 Daň z nemovitých věcí pro rok 2024 včetně daňového přiznání - teorie a praxe - ON-LINE
06.12.2023 Jak se připravit a zvládnout kontroly inspekce práce se zaměřením na nelegální práci a zastřené zprostředkování zaměstnání
06.12.2023 Jak se připravit a zvládnout kontroly inspekce práce se zaměřením na nelegální práci a zastřené zprostředkování zaměstnání - ON-LINE
06.12.2023 MS Word - zpracování smluv a podobných dokumentů
06.12.2023 Nová pravidla Incoterms 2020 a jejich aplikace v obchodních operacích
06.12.2023 Nová pravidla Incoterms 2020 a jejich aplikace v obchodních operacích - ON-LINE
06.12.2023 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu)
06.12.2023 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu) - ON-LINE
06.12.2023 Smlouvy a software
06.12.2023 Smlouvy a software - ON-LINE
07.12.2023 DPH v oboru vodovodů a kanalizací
07.12.2023 DPH v oboru vodovodů kanalizací - ON-LINE
07.12.2023 Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu
07.12.2023 Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu - ON-LINE
07.12.2023 Nový stavební zákon
07.12.2023 Nový stavební zákon - ON-LINE
07.12.2023 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT po aktuální novele zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s nejnovější judikaturou
07.12.2023 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT po aktuální novele zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s nejnovější judikaturou - ON-LINE
07.12.2023 Závazkové právo pohledem judikatury podle stavu k prosinci 2023
07.12.2023 Závazkové právo pohledem judikatury podle stavu k prosinci 2023 - ON-LINE
08.12.2023 Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví za rok 2023 a novinky od roku 2024
08.12.2023 Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení
08.12.2023 Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení - ON-LINE
08.12.2023 Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby
08.12.2023 Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby - ON-LINE
11.12.2023 Daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2023 a od roku 2024
11.12.2023 Daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2023 a od roku 2024 - ON-LINE
11.12.2023 Medicínské právo - vybrané otázky - ON-LINE
11.12.2023 Novelizace zákoníku práce účinná od 1. října 2023
11.12.2023 Novelizace zákoníku práce účinná od 1. října 2023 - ON-LINE
11.12.2023 Praktické následky porušení smlouvy
11.12.2023 Praktické následky porušení smlouvy - ON-LINE
11.12.2023 Právo na sociálních sítích
11.12.2023 Právo na sociálních sítích - ON-LINE
11.12.2023 Základní instituty občanského soudního řízení s přihlédnutím k rozhodovací praxi Nejvyššího soudu
11.12.2023 Základní instituty občanského soudního řízení s přihlédnutím k rozhodovací praxi Nejvyššího soudu - ON-LINE
12.12.2023 Daňové a účetní novinky roku 2023 a 2024 - komplexní pohled ke všem novinkám na podzim 2023
12.12.2023 Daňové a účetní novinky roku 2023 a 2024 - komplexní pohled ke všem novinkám na podzim 2023 - ON-LINE
12.12.2023 Místní poplatky v roce 2024 včetně aktuální novely zákona o místních poplatcích
12.12.2023 Místní poplatky v roce 2024 včetně aktuální novely zákona o místních poplatcích - ON-LINE
12.12.2023 Moderní dopis a e-mail snadněji a rychleji - ON-LINE
12.12.2023 Nájem bytu - aktuální judikatura k nájmu bytu, novela zákona o službách poskytovaných s bydlením
12.12.2023 Nájem bytu - aktuální judikatura k nájmu bytu, novela zákona o službách poskytovaných s bydlením - ON-LINE
12.12.2023 Nový stavební zákon na úseku stavebního řádu a co lze očekávat od poslední schválené věcné novely
12.12.2023 Nový stavební zákon na úseku stavebního řádu a co lze očekávat od poslední schválené věcné novely - ON-LINE
12.12.2023 Provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů
12.12.2023 Provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů - ON-LINE
12.12.2023 Zadávání veřejných zakázek po novelizaci zákona o zadávání veřejných zakázek v konkrétních otázkách a odpovědích pro pokročilé
12.12.2023 Zákon o kybernetické bezpečnosti a nová směrnice NIS2 - dopady a povinnosti
12.12.2023 Zákon o kybernetické bezpečnosti a nová směrnice NIS2 - dopady a povinnosti - ON-LINE
13.12.2023 Cizí měna v účetnictví a související kurzové přepočty - dnes a podle nového zákona o účetnictví
13.12.2023 Cizí měna v účetnictví a související kurzové přepočty - dnes a podle nového zákona o účetnictví - ON-LINE
13.12.2023 Nájem prostoru sloužícího k podnikání (prakticky, s bohatou judikaturou a doporučeními pro smluvní praxi)
13.12.2023 Nájem prostoru sloužícího k podnikání (prakticky, s bohatou judikaturou a doporučeními pro smluvní praxi) - ON-LINE
13.12.2023 Nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění v roce 2024
13.12.2023 Nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění v roce 2024 - ON-LINE
13.12.2023 Nový zákon o hromadném řízení
13.12.2023 Nový zákon o hromadném řízení - ON-LINE
13.12.2023 Prezentování - jak ideálně využít MS Powerpoint - tipy a triky
13.12.2023 Služební vozidla a home office v praxi po novele ZP
13.12.2023 Služební vozidla a home office v praxi po novele ZP- ON-LINE
14.12.2023 Celní problematika a provádění Intrastatu v roce 2024
14.12.2023 Celní problematika a provádění Intrastatu v roce 2024 - ON-LINE
14.12.2023 DPH v roce 2023 a změny od roku 2024
14.12.2023 DPH v roce 2023 a změny od roku 2024 - ON-LINE
14.12.2023 Přestupkové právo a judikatura správních soudů
14.12.2023 Přestupkové právo a judikatura správních soudů - ON-LINE
14.12.2023 Superficiální zásada a její praktické projevy v soudní a právní praxi (vybrané otázky se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR)
14.12.2023 Superficiální zásada a její praktické projevy v soudní a právní praxi (vybrané otázky se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR) - ON-LINE
14.12.2023 Účastníci řízení podle současného a nového stavebního zákona
14.12.2023 Účastníci řízení podle současného a nového stavebního zákona - ON-LINE
14.12.2023 Umělá inteligence v praxi - NOVINKA
15.12.2023 Nový zákon o účetnictví
15.12.2023 Nový zákon o účetnictví - ON-LINE
15.12.2023 Změny v oblasti mzdové a personální agendy v roce 2024
15.12.2023 Změny v oblasti mzdové a personální agendy v roce 2024 - ON-LINE
18.12.2023 Prováděcí předpisy k novelizovanému zákoníku práce
18.12.2023 Prováděcí předpisy k novelizovanému zákoníku práce - ON-LINE
19.12.2023 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
19.12.2023 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře - ON-LINE
19.12.2023 Novinky ve zdaňování mezd od roku 2024 a příprava na roční zúčtování záloh
19.12.2023 Novinky ve zdaňování mezd od roku 2024 a příprava na roční zúčtování záloh - ON-LINE
19.12.2023 Účetní závěrka organizací veřejného sektoru 2023 a nový zákon o účetnictví (pro úředníky územních samosprávných celků a těmito ÚSC zřizovaných příspěvkových organizací)
19.12.2023 Účetní závěrka organizací veřejného sektoru 2023 a nový zákon o účetnictví (pro úředníky územních samosprávných celků a těmito ÚSC zřizovaných příspěvkových organizací) - ON-LINE

Nalezeno celkem 405 seminářů na 27 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit