Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy


Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
23.09.2020 Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnostizrušeno
(přeloženo)
23.09.2020 MS Word - efektivnězrušeno
(přeloženo)
23.09.2020 Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury)
23.09.2020 Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury) - ON-LINE seminář
23.09.2020 Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců po zavedení GDPR a s důrazem na aktuální přístup ÚOOÚ
24.09.2020 Hodnocení rizik podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a dalších noremzrušeno
(přeloženo)
24.09.2020 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
24.09.2020 Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušenízrušeno
(přeloženo)
24.09.2020 Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení - ON-LINE seminářzrušeno
(přeloženo)
24.09.2020 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování a jak probíhá rekodifikacezrušeno
(přeloženo)
24.09.2020 Významná novela bytového spoluvlastnictví - zásadní změny + další informace o otázkách bytového spoluvlastnictvízrušeno
(přeloženo)
29.09.2020 Moderní dopis a e-mail snadněji a rychleji
29.09.2020 Nová úprava a.s. a s.r.o. po novele - aktuálně k hlavním změnám a nejasnostem
30.09.2020 Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vznikuzrušeno
(přeloženo)
30.09.2020 Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti
30.09.2020 Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti - ON-LINE seminář
30.09.2020 MS Excel - analýza datzrušeno
(přeloženo)
30.09.2020 Průvodce řádným splněním závazku podle NOZ (a dalšími způsoby jeho zániku)zrušeno
(přeloženo)
30.09.2020 Žaloby v oblasti věcných práv a jejich hmotněprávní a procesní souvislosti (vybrané typy žalob)zrušeno
(přeloženo)
01.10.2020 Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o velké novele
01.10.2020 Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o velké novele - ON-LINE seminář
01.10.2020 Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně první novely směrnice o nekalých obchodních praktikách)
01.10.2020 Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě podle národních právních předpisů a jejich novel a evropské právní úpravy
01.10.2020 Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě podle národních právních předpisů a jejich novel a evropské právní úpravy - ON-LINE seminář
01.10.2020 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízenízrušeno
(přeloženo)
01.10.2020 Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stavebního zákona - základní přehledzrušeno
(přeloženo)
05.10.2020 Hodnocení rizik podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a dalších norem
05.10.2020 Hodnocení rizik podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a dalších norem - ON-LINE seminář
05.10.2020 Kurz pro přípravu na zvláštní zkoušky insolvenčních správců
05.10.2020 Pracovní právo v personální praxi se zaměřením na novelu zákoníku práce (vybrané okruhy a výkladové problémy)
05.10.2020 Smlouvy a softwarezrušeno
(přeloženo)
05.10.2020 Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob
05.10.2020 Velká novela zákona o obchodních korporacích - dvoudenní seminář
05.10.2020 Velká novela zákona o obchodních korporacích - dvoudenní seminář - ON-LINE seminář
05.10.2020 Velká novela zákona o obchodních korporacích - obchodní korporace obecně + společnost s ručením omezeným
05.10.2020 Velká novela zákona o obchodních korporacích - obchodní korporace obecně + společnost s ručením omezeným - ON-LINE seminář
06.10.2020 Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k 31. 12. 2020
06.10.2020 Odstraňování černých staveb po novele stavebního zákona
06.10.2020 Padělky listin a zneužití podpisů
06.10.2020 Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely
06.10.2020 Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely - ON-LINE seminář
06.10.2020 Velká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnost
06.10.2020 Velká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnost - ON-LINE seminář
07.10.2020 MS Excel - základy powerpivot, 3D mapy
07.10.2020 Právní aspekty reklamy s důrazem na aktuální judikaturu a praxi
07.10.2020 Právo na sociálních sítích
07.10.2020 Právo na sociálních sítích - ON-LINE seminář
07.10.2020 Veřejné zakázky ve zdravotnictví
07.10.2020 Veřejné zakázky ve zdravotnictví - ON-LINE seminář
07.10.2020 Zástavní právo v praxi
07.10.2020 Zástavní právo v praxi - ON-LINE seminář
08.10.2020 GDPR - vše co potřebujete vědět
08.10.2020 GDPR - vše co potřebujete vědět - ON-LINE seminář
08.10.2020 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky
08.10.2020 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky - ON-LINE seminář
08.10.2020 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
08.10.2020 Nejčastější dotazy správců poplatků po novele zákona o místních poplatcích a nesprávnosti při výkonu správy místních poplatků
08.10.2020 Zákon o vodovodech a kanalizacích
09.10.2020 Zákon o kontrole (kontrolní řád)
09.10.2020 Zákon o kontrole (kontrolní řád) - ON-LINE seminář
12.10.2020 DPH u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí
12.10.2020 DPH u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí - ON-LINE seminář
12.10.2020 Legislativa platebního styku a regulace FinTech společností
12.10.2020 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků
12.10.2020 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků - ON-LINE seminář
12.10.2020 Patologické jevy na pracovišti v kontextu právních a pracovně psychologických aspektů
13.10.2020 Český pravopis: jistoty a novinky
13.10.2020 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
13.10.2020 Stavební zákon - problémy současné praxe + nový stavební zákon - nejaktuálnější informace o návrhu a postupu projednávání
13.10.2020 Zadávání veřejných zakázek - krok za krokem a prakticky
13.10.2020 Zákon o státní službě po novele
14.10.2020 Kybernetická bezpečnost - cyklus tří seminářů
14.10.2020 Kybernetická bezpečnost - cyklus tří seminářů - ON-LINE seminář
14.10.2020 Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti
14.10.2020 Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti - ON-LINE seminář
14.10.2020 MS Excel - vzorce a podmíněné formátování efektivně
14.10.2020 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně)
14.10.2020 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně) - ON-LINE seminář
14.10.2020 Ocenění podniku v praktických souvislostech - poznejte, co tvoří a ovlivňuje hodnotu podniku
14.10.2020 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách
14.10.2020 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách - ON-LINE seminář
15.10.2020 Cenotvorba v oboru vodovodů a kanalizací
15.10.2020 Preferenční obchod Evropské unie
15.10.2020 Rodinné právo v praxi matrik po velké novele
15.10.2020 Služební zákon ve vztahu k zákoníku práce v praxi
15.10.2020 Smluvní a závazkové právo
15.10.2020 Správní soudnictví - žaloby a řízení o nich v aktuální judikatuře
15.10.2020 Správní soudnictví - žaloby a řízení o nich v aktuální judikatuře - ON-LINE seminář
16.10.2020 Dlouho očekávaná novela zákoníku práce v roce 2020
16.10.2020 Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řádzrušeno
(přeloženo)
19.10.2020 Evidence skutečných majitelů - přetrvávající nejasnosti platné úpravy i výhled na stav po implementaci V. směrnice AML
19.10.2020 Evidence skutečných majitelů - přetrvávající nejasnosti platné úpravy i výhled na stav po implementaci V. směrnice AML - ON-LINE seminář
19.10.2020 Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové souvislosti přeměn pro pokročilé
19.10.2020 Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz A
19.10.2020 Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz A + B
19.10.2020 Řešení praktických příkladů z novely zákoníku práce 2020
19.10.2020 Smlouva o úvěru a půjčce
20.10.2020 Aktuální novinky českého e-Governmentu - zákon o právu na digitální služby, bank-ID, nařízení eIDAS, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické podpisy, elektronické doručování, elektronické právní jednání a odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti - ON-LINE seminář
20.10.2020 Aktuální novinky českého e-Governmentu - zákon o právu na digitální služby, bank-ID, nařízení eIDAS, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické podpisy, elektronické doručování, elektronické právní jednání a odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti
20.10.2020 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele od 1. 7. 2020
20.10.2020 Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi
20.10.2020 Stavební zákon na úseku územního rozhodování + jak probíhá rekodifikace
20.10.2020 Veřejné zakázky: píšeme zadávací podmínky
20.10.2020 Veřejné zakázky: píšeme zadávací podmínky - ON-LINE seminář
21.10.2020 Cizí měna v účetnictví a související kurzové přepočty
21.10.2020 Insolvenční řízení - věřitelé (uplatňování a uspokojování pohledávek) - aktuální výkladové problémy a judikatura
21.10.2020 Insolvenční řízení - věřitelé (uplatňování a uspokojování pohledávek) - aktuální výkladové problémy a judikatura - ON-LINE seminář
21.10.2020 MS Word - efektivně
21.10.2020 Nemovitosti - zajištění přístupu a nároky k cizím nemovitostem
21.10.2020 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)
21.10.2020 Vazby zákona o DPH na účetnictví
21.10.2020 Vazby zákona o DPH na účetnictví - ON-LINE seminář
21.10.2020 Zboží dvojího užití a ostatní kontrolní režimy
22.10.2020 Daňový režim nejen benefitů u zaměstnance a zaměstnavatele
22.10.2020 Kurz české interpunkce
22.10.2020 ODLOŽENO - Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nichzrušeno
(přeloženo)
22.10.2020 Průvodce procesem zkoušky insolvenčního správce
22.10.2020 Územní plánování - problémy současné praxe, aktuální informace o přípravě nového stavebního zákona
22.10.2020 Významná novela zákoníku práce v roce 2020
23.10.2020 Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád
23.10.2020 Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád - ON-LINE seminář
23.10.2020 Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby
02.11.2020 IFRS - základní koncepce
02.11.2020 Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz B
02.11.2020 Oddlužení ve světle posledních změn insolvenčního zákona
02.11.2020 Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly
02.11.2020 Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly - ON-LINE seminář
03.11.2020 Jak doložit soulad s GDPR a to i při kontrole úřadu pro ochranu osobních údajů
03.11.2020 Nový zákon o znalcích
03.11.2020 ODLOŽENO - Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nichzrušeno
(přeloženo)
03.11.2020 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních)
03.11.2020 Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení
03.11.2020 Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení - ON-LINE seminář
03.11.2020 Stavební zákon na úseku stavebního řádu + jak probíhá rekodifikace
03.11.2020 Zadávání veřejných zakázek pro pokročilé - sporné a nejasné paragrafy zákona a pokus o jejich výklad
04.11.2020 DPH v roce 2020
04.11.2020 DPH v roce 2020 - ON-LINE seminář
04.11.2020 Konzultační seminář o praktickém provádění Intrastatu a jeho změnách v roce 2021
04.11.2020 MS Excel - funkce
04.11.2020 Náhrada újmy způsobené krizovými opatřeními v době koronavirové krize (COVID-19) - použitelnost judikatury Nejvyššího soudu
04.11.2020 Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v občanském zákoníku
04.11.2020 Společné jmění manželů a podílové spoluvlastnictví
04.11.2020 Společné jmění manželů se zaměřením na praktické problémy a rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR
04.11.2020 Úprava úředních písemností
05.11.2020 Hmotný a nehmotný majetek ve smyslu daňových a účetních předpisů
05.11.2020 Jméno a příjmení v matriční praxi po novele
05.11.2020 Plánovací smlouvy a smlouvy obcí s investory
05.11.2020 Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na správu věci ve spoluvlastnictví a otázky spojené s likvidací spoluvlastnického vztahu
05.11.2020 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
05.11.2020 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni - ON-LINE seminář
09.11.2020 IFRS - hlubší a rozšířenější poznání
09.11.2020 Povinnosti a rizika pro jednatele, statutární ředitele, členy představenstva, správní či dozorčí rady, ale i společníky, akcionáře a další osoby
09.11.2020 Smlouvy a software
09.11.2020 Smlouvy a software - ON-LINE seminář
09.11.2020 Veřejné zakázky a dotace
09.11.2020 Veřejné zakázky a dotace - ON-LINE seminář
09.11.2020 Zaměstnávání a zdaňování cizinců v ČR a specifika vysílání Čechů do zahraničí
10.11.2020 Daňové a účetní novinky roku 2020 a 2021 - komplexní pohled
10.11.2020 Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu
10.11.2020 Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
10.11.2020 Porušení rozpočtové kázně a rizika v praxi
10.11.2020 Změny v právu na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel - ON-LINE seminář
10.11.2020 Změny v právu na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novela
11.11.2020 Autorský zákon - podrobně a aktuálně
11.11.2020 Celní klasifikace zboží a změny od 1. 1. 2021 - stroje, přístroje, zařízení, vozidla a jejich části, součásti a příslušenství
11.11.2020 Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2019 a v roce 2020
11.11.2020 Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2019 a v roce 2020 - ON-LINE seminář
11.11.2020 Kybernetická bezpečnost - Kybernetická bezpečnost a ochrana dat ve veřejném sektoru
11.11.2020 MS Excel - analýza dat pro pokročilé
11.11.2020 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
11.11.2020 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech) - ON-LINE seminář
12.11.2020 Komplexní adaptační opatření k omezení sucha, místních povodní, eroze půdy a zlepšení jakosti vody v krajině
12.11.2020 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
12.11.2020 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINE seminář
12.11.2020 Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi
12.11.2020 Stavební zákon a předpisy souvisící v aktuální judikatuře správních soudů
12.11.2020 Stavební zákon a předpisy souvisící v aktuální judikatuře správních soudů - ON-LINE seminář
12.11.2020 Zákon o majetku státu
18.11.2020 Evidence skutečných majitelů svěřenských fondů a fundací, svěřenské fondy v kontextu správy rodinného majetku - novinky v právní úpravě, zkušenosti, interpretační problémy a soudní rozhodnutí
19.11.2020 Mezinárodní obchod z pohledu cel a DPH
19.11.2020 Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů
19.11.2020 Smlouva o dílo
19.11.2020 Smlouva o dílo - ON-LINE seminář
19.11.2020 Stylistika současné češtiny
19.11.2020 Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce 2020 a 2021 včetně změn a novinek
20.11.2020 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě
20.11.2020 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě - ON-LINE seminář
20.11.2020 Orgány kapitálových společností, vznik a zánik funkce - se zdůrazněním změn, jež přináší aktuální novela ZOK
20.11.2020 Orgány kapitálových společností, vznik a zánik funkce - se zdůrazněním změn, jež přináší aktuální novela ZOK - ON-LINE seminář
23.11.2020 Aktuální judikatura Nejvyššího soudu k náhradě škody a nemajetkové újmy
23.11.2020 O právnické češtině aneb má i jazyk svá práva?
23.11.2020 Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost a výklad
23.11.2020 Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho očekávané změny v roce 2020
23.11.2020 Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2021 aneb co musí znát mzdová účetní v novém roce
24.11.2020 Daňové a účetní novinky roku 2020 a 2021 - komplexní pohled
24.11.2020 Dlouho očekávaná novela zákoníku práce v roce 2020
24.11.2020 Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
24.11.2020 Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu
24.11.2020 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování a jak probíhá rekodifikace
24.11.2020 Vybrané aktuální otázky věcných práv (držba a její ochrana, sousedská práva, stavební činnost na pozemku, věcná břemena)
25.11.2020 MS Word - pro pokročilé
25.11.2020 Důchodové a nemocenské pojištění v roce 2020 a 2021
25.11.2020 Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura
25.11.2020 Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura - ON-LINE seminář
25.11.2020 Jak na problematického zaměstnance - předcházení a řešení problémů
25.11.2020 Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů
25.11.2020 Zvyšování a snižování vlastního kapitálu v kapitálových společnostech po velké novele ZOK - právní a daňové souvislosti
26.11.2020 Akciová společnost a s.r.o. v předvečer rozsáhlých změn
26.11.2020 Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí v roce 2021 s aktuálními příklady zdanění
26.11.2020 Pohledávky - účetní a daňová příprava na účetní závěrku
26.11.2020 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí
26.11.2020 Trestní odpovědnost ve veřejné správě
26.11.2020 Účastníci řízení podle stavebního zákona k 1. 4. 2020
26.11.2020 Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím nového NEN + bonus
26.11.2020 Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím nového NEN + bonus - ON-LINE seminář
27.11.2020 Novinky 2021 v daních a účetnictví pro nestátní neziskové organizace a účetní závěrka 2020
27.11.2020 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi
27.11.2020 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE seminář
27.11.2020 Praktické zkušenosti s uplatňováním DPH v roce 2020 a změny od roku 2021
27.11.2020 Rekodifikace trestního řízení - přípravné řízení
30.11.2020 Český pravopis: jistoty a novinky
30.11.2020 Daň z příjmů právnických osob ve vazbě na účetnictví za rok 2020 a novinky od roku 2021
30.11.2020 Dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních
30.11.2020 Kybernetická bezpečnost - Kybernetická bezpečnost v předpisech mimo zákon o kybernetické bezpečnosti
30.11.2020 Kybernetická bezpečnost - kybernetická bezpečnost v předpisech mimo zákon o kybernetické bezpečnosti - ON-LINE seminář
30.11.2020 Písemnosti, vzory smluv, dohod a vnitrofiremních předpisů, které vydává zaměstnavatel po novele zákoníku práce
30.11.2020 Smluvní pokuta
01.12.2020 GDPR - vše co potřebujete vědět
01.12.2020 GDPR - vše co potřebujete vědět - ON-LINE seminář
01.12.2020 Námitky sousedů proti stavbě I. - proč a jak je má stavební úřad posuzovat
01.12.2020 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
01.12.2020 Veřejná podpora - sporné otázky při aplikaci pravidel
01.12.2020 Veřejné zakázky malého rozsahu - velký seminář o zadávání malých zakázek
02.12.2020 DPH v roce 2020 a změny od roku 2021
02.12.2020 DPH v roce 2020 a změny od roku 2021 - ON-LINE seminář
02.12.2020 MS Excel - funkce pro pokročilé
02.12.2020 Nová pravidla Incoterms 2020 a jejich aplikace v obchodních operacích
02.12.2020 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu)
02.12.2020 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku
02.12.2020 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku - ON-LINE seminář
03.12.2020 Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o velké novele
03.12.2020 Elektronizace v právu - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contracts
03.12.2020 Elektronizace v právu - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contracts - ON-LINE seminář
03.12.2020 Nájemní vztahy, obecná a zvláštní úprava, rozbor některých diskutovaných ustanovení nájmu bytu, aktuální judikatura k nájemním vztahům - novela ObčZ č. 163/2020 Sb., další připravované úpravy zasahující do oblasti nájemních vztahů
03.12.2020 Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu?
03.12.2020 Závazkové právo pohledem judikatury podle stavu k listopadu 2020
03.12.2020 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě a jaké změny nás čekají v rámci rekodifikace
04.12.2020 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi
04.12.2020 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE seminář
04.12.2020 Zákon o ochraně utajovaných informací a jeho aplikace v praxi včetně informací o připravované velké novele zákona
07.12.2020 Aktuální daňová judikatura Nejvyššího správního soudu
07.12.2020 Daň z nemovitých věcí pro rok 2021 včetně daňového přiznání - teorie a praxe
07.12.2020 Incidenční spory v insolvenci se zvláštním zaměřením na neúčinná a odporovatelná právní jednání
07.12.2020 Novinky v daňové legislativě roku 2020/2021 a informace k daňovému přiznání fyzických osob za rok 2020
07.12.2020 Velká novela zákona o obchodních korporacích (s důrazem na její dopady pro as a sro) - cyklus ON-LINE seminářů
07.12.2020 Velká novela ZOK - obchodní korporace obecně (obecná část ZOK) - ON-LINE seminář
08.12.2020 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
08.12.2020 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře - ON-LINE seminář
08.12.2020 Místní poplatky - aktuálně v roce 2020 a 2021 včetně informací o novele od roku 2021
08.12.2020 Nový stavební zákon - podrobné informace o návrhu paragrafového znění nového stavebního zákona
08.12.2020 Účetnictví vybraných účetních jednotek od A do Z
08.12.2020 Velká novela ZOK - společnost s ručením omezeným - ON-LINE seminář
09.12.2020 Daňové a účetní novinky roku 2020 a 2021 - komplexní pohled
09.12.2020 DPH v roce 2020 u služeb cestovního ruchu a v lázeňství
09.12.2020 DPH v roce 2020 u služeb cestovního ruchu a v lázeňství - ON-LINE seminář
09.12.2020 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům)
09.12.2020 Klasifikace zboží pro celní účely - přehled 2020 a co očekávat od roku 2021
09.12.2020 Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti
09.12.2020 Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti - ON-LINE seminář
09.12.2020 MS Excel - efektivně
10.12.2020 „Suchá“ novela vodního zákona a další přijaté a projednávané novely vodního zákona
10.12.2020 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
10.12.2020 Ochrana životního prostředí v judikatuře správních soudů
10.12.2020 Ochrana životního prostředí v judikatuře správních soudů - ON-LINE seminář
10.12.2020 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2021 a připravované úpravy ve vazbě na projednávanou rekodifikaci veřejného stavebního práva
10.12.2020 Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti
11.12.2020 Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví za rok 2020 a novinky od roku 2021
11.12.2020 Opravné prostředky ve správním řízení
11.12.2020 Opravné prostředky ve správním řízení - ON-LINE seminář
11.12.2020 Rekodifikace trestního řízení - řízení před soudem prvního stupně
14.12.2020 Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona o daních z příjmů platného pro rok 2020 - 2021
14.12.2020 Úprava úředních písemností
14.12.2020 Velká novela ZOK - akciová společnost, část I. - ON-LINE seminář
14.12.2020 Zákoník práce se zaměřením na právní minimum pro personalisty po jeho novele 2020
14.12.2020 Zdravotní pojištění - aktuální témata 2020 - 2021 aneb postupy v době (post)koronavirové
15.12.2020 Aktuální novinky ve zdaňování mezd v roce 2020 a 2021
15.12.2020 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
15.12.2020 Námitky sousedů proti stavbě II. - postup ve správním řízení i před soudem
15.12.2020 Nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění v roce 2020 a 2021
15.12.2020 Velká novela ZOK - akciová společnost, část II. - ON-LINE seminář
15.12.2020 Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi
16.12.2020 Aktuální pracovněprávní judikatura a novinky v pracovněprávní oblasti od roku 2020
16.12.2020 DPH v roce 2020 a změny od roku 2021
16.12.2020 DPH v roce 2020 a změny od roku 2021 - ON-LINE seminář
16.12.2020 MS Word - zpracování smluv a podobných dokumentů
16.12.2020 Náhrada škody v podnikání
16.12.2020 Nájem nebytových prostor (praktické rady pronajímatelům i nájemcům)
16.12.2020 Stavby na cizích pozemcích z hlediska občanskoprávní regulace a přechodná ustanovení k pozemkům a stavbám
16.12.2020 Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2021 aneb co musí znát mzdová účetní v novém roce
17.12.2020 Celní problematika a provádění Intrastatu v roce 2021
17.12.2020 Přestupkové právo a judikatura správních soudů
17.12.2020 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování a jak probíhá rekodifikace
17.12.2020 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
17.12.2020 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT - ON-LINE seminář
18.01.2021 Novinky v obchodních korporacích - analýza aktuální„korporační“ judikatury
27.01.2021 Žaloby v oblasti věcných práv a jejich hmotněprávní a procesní souvislosti (vybrané typy žalob)
09.02.2021 Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stavebního zákona - základní přehled
10.02.2021 MS Excel - analýza dat
18.02.2021 Významná novela bytového spoluvlastnictví - zásadní změny + další informace o otázkách bytového spoluvlastnictví
03.03.2021 Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku

Nalezeno celkem 310 seminářů na 21 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit