Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Přeměny obchodních společností

Obchodní a občanské právo (dvoudenní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
10.03.2009, 11.3.2009
9.00 - cca 16.00 po oba dny
    —
9062

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Detaily/doprava
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Dne 1. července 2008 nabyl účinnosti zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev a zákon č. 126/2008 Sb., kterým se mění zákony související se zákonem o přeměnách (mimo jiné obchodní zákoník a občanský soudní řád). Změny, které přinášejí, se týkají podstaty, koncepce i dílčích otázek právní úpravy přeměn. Zákon o přeměnách také zakotvuje nové formy přeměn i instituty, které dosavadní právo neznalo.

Cílem dvoudenního semináře je zmapovat hlavní posuny, které zákon o přeměnách přinesl oproti dosavadní úpravě v obchodním zákoníku, a četnými úskalími této nové úpravy. Současně bude možné se již podělit o první praktické zkušenosti s jeho aplikací. Ve výkladu se promítne také dosavadní dostupná judikatura k otázkám přeměn, vždy však při zohlednění míry, v jaké je i nadále použitelná.

Zvláštní pozornost bude věnována specifickým případům přeměn, ke kterým v praxi stále častěji dochází, na něž ovšem právní úprava pamatuje jen nedostatečně, o to větší důraz je tudíž nutno klást na rozšiřující či naopak zužující interpretaci zákona. Jedná se např. o fúze mateřské společnosti do dceřiné či naopak, fúze předlužených společností, jejichž čistý obchodní majetek je nulový, atd.

1. den semináře se zaměří na následující obecné otázky:

 • charakteristika zákona o přeměnách, vztah k obchodnímu zákoníku, související novely obchodního zákoníku a občanského soudního řádu
 • typy vnitrostátních a přeshraničních přeměn
 • projekt přeměny, jeho právní povaha a případné změny
 • zprávy o přeměně, informace o přeměně
 • znalecké posudky v procesu přeměn
 • vzdání se práva v procesu přeměn (zejména na výměnu akcií či obchodních podílů) a jeho právní důsledky
 • vystoupení ze společnosti v rámci přeměny
 • ochrana věřitelů
 • ochrana minoritních společníků
 • schvalování projektu přeměny a jeho náležitosti / zrušení projektu přeměny vs. zrušení přeměny
 • zápis přeměny do obchodního rejstříku
 • právo na dorovnání, odpovědnost za škodu
 • neplatnost projektu přeměny a neplatnost přeměny

2. den semináře se zaměří na následující typy přeměn:

 • vnitrostátní fúze
  • fúze společností různých právních forem
  • zvláštnosti fúzí společností s ručením omezeným a akciových společností
  • nové vklady / vydávání nových akcií v nástupnické společnosti z majetku zanikající, popř. nástupnické společnosti a naopak výplaty společníkům ze snížení základního či jiných složek vlastního kapitálu v procesu fúze
  • ručení společníků nástupnické společnosti za závazky ostatních zúčastněných společností
  • zvláštnosti fúze mateřské společnosti do dceřiné a naopak
  • fúze předlužených či jednočlenných společností, společností s týmž okruhem společníků
 • přeshraniční fúze
  • přípustné formy a druhy
  • vybraná specifika oproti vnitrostátním fúzím
 • převod jmění na společníka
  • zvláštnosti převodu jmění v jednotlivých formách společností
  • zvláštnosti přeshraničního převodu jmění
 • rozdělení
  • formy a druhy vnitrostátních rozdělení
  • otázka přípustnosti a průběhu přeshraničních rozdělení
  • projekt rozdělení
  • ochrana věřitelů a dlužníků při rozdělení
  • zvláštnosti rozdělení společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti
  • změna právní formy

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit