Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Vybrané aktuální problémy z obchodního závazkového práva

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
15.10.2008
9.00 - cca 16.00
    —
8194

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Detaily/doprava
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuálními praktickými problémy z vybraných institutů obchodního závazkového práva, se kterými se podnikatelé nejčastěji potýkají a ke kterým se z poslední doby váže řada judikátů Nejvyššího či Ústavního soudu ČR, jejichž neznalost může smluvním stranám způsobit vážné problémy. Důraz bude kladen na zmapování této judikatury, na její právní analýzu a na objasnění jejích dopadů do smluvní praxe.

Seminář se postupně zaměří na následující okruhy:

  • použití obchodního zákoníku na závazkové vztahy vznikající při podnikání
  • smluvní pokuta, vztah k úroku z prodlení, přiměřenost výše
  • ručení, bankovní záruka
  • uznání závazku, promlčení
  • postoupení pohledávky
  • dohoda o změně závazku (smlouvy), narovnání
  • započtení (a vztah k právní úpravě splnění)
  • odstoupení od smlouvy

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit