Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Obchodní zákoník po četných novelizacích - Nová legislativní smršť v obchodním zákoníku

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
03.12.2008
9.00 - cca 16.00
    —
8188

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Detaily/doprava
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Rok 2008 přinesl (a zčásti zřejmě ještě přinese) řadu významných a rozsáhlých novelizací obchodního zákoníku. Některé si žádá nutnost harmonizovat české obchodní právo s právem komunitárním, jiné reagují na potřeby praxe. Cílem semináře je podat přehled o těchto novelizacích a zmapovat jejich hlavní přínos, ale i možná interpretační a aplikační úskalí.

Seminář se zaměří zejména na následující přijaté či očekávané novelizace:

 • harmonizační průřezová novela obchodního zákoníku (a související nová letošní judikatura Nejvyššího soudu ČR a Vrchního soudu v Praze k obchodnímu rejstříku)
 • novelizace vyvolaná insolvenčním zákonem
 • vliv nové právní úpravy nekalých obchodních praktik na soutěžní právo a na podnikatelskou praxi
 • novelizace vyvolaná přijetím zákona o nabídkách převzetí (a několik významných nových judikátů Ústavního soudu ČR a Nejvyššího soudu ČR k nabídkám převzetí a vytěsnění)
 • novelizace vyvolaná přijetím zákona o přeměnách
 • dopady zásadní novelizace živnostenského zákona (nová koncepce volné živnosti a její promítnutí do společenské smlouvy / stanov společnosti a do zápisu předmětu podnikání společnosti do obchodního rejstříku)
 • změny v obchodním zákoníku vyvolané zásadní novelizací práva cenných papírů a kapitálového trhu
 • změny umožněné novelou druhé směrnice (oceňování nepeněžitých vkladů, nabývání vlastních akcií, finanční asistence)
 • projednávaná novela reagující na potřeby praxe (nové znění § 67a, § 196a ObchZ aj.)
 • další přijaté či přijímané novely (projednávané změny v úpravě povinného auditu aj.)
 • „harmonizační“ výhled na rok 2009 (transpozice směrnice o akcionářských právech, zpřísnění odpovědnosti členů orgánů společností za správnost účetních výkazů aj.)

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit