Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Akciová společnost, akcie a kapitálový trh

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
21.10.2008
9.00 - cca 16.00
    —
8190

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Detaily/doprava
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Několik rozsáhlých novelizací obchodního práva (včetně práva cenných papírů) v roce 2008 významně změnilo, popř. ještě změní prostředí tuzemského kapitálového trhu a s ním i právní postavení akciových společností, které na něj vstupují, resp. s jejichž akciemi se na něm obchoduje. K posunům přispívá též vývoj v judikatuře Nejvyššího soudu ČR. Cílem semináře je pojednat o hlavních změnách, ke kterým došlo, popř. v dohledné době dojde, s důrazem na povinnosti emitentů, resp. jejich akcionářů.

Seminář se zaměří zejména na následující okruhy:

infrastruktura trhu po transpozici směrnice o trzích s finančními nástroji (MIFID)

 • regulovaný trh a jeho segmenty (novinky v oblasti přijímání akcií k obchodování na těchto trzích, nový režim duálních a násobných kótací)
 • vícestranné obchodní systémy
 • správa vlastního majetku a investiční služba obchodování na vlastní účet

oznamovací povinnost o významných účastech v kótované společnosti

 • předpokládané změny týkající se oznamovatelů i emitentů
 • kolizní souvislosti (tuzemský oznamovatel - zahraniční společnost a naopak)
 • zvláštnosti při přeshraničních, duálních či násobných kótacích
 • judikatura k oznamovací povinnosti

povinnosti kótované společnosti

 • pravidelná publicita (obsah a frekvence zpráv)
 • transparence struktur corporate governance
 • publicita ad-hoc a ochrana vnitřních informací
 • směrnice o akcionářských právech a její připravovaná transpozice
 • novinky v oblasti auditu

povinná nabídka převzetí při ovládnutí společnosti

 • nová úprava vzniku povinnosti
 • ostatní novinky (náležitosti nabídky, schválení, cena aj.)

akcie jako cenný papír a předmět právních vztahů

 • aktuální judikatura k prodeji a převodu akcií
 • prodej akcií, které prodávající nevlastní
 • odpovědnost za vady převáděných akcií
 • kontinuita a zastupitelnost akcií při přeměnách, výměně akcií, změně práv
 • změna podoby (kótované) akcie
 • škoda způsobená snížením hodnoty akcie

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit