Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Správní a trestní právo

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
19.04.2024 Zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi
19.04.2024 Zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE
23.04.2024 Místní a účelové komunikace včetně změn souvisejících s účinností nového stavebního zákona - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
23.04.2024 Místní a účelové komunikace včetně změn souvisejících s účinností nového stavebního zákona - 1. část - vznik a užívání veřejných cest - ON-LINE
23.04.2024 Nový stavební zákon v detailu - Stavební řád
23.04.2024 Nový stavební zákon v detailu - Stavební řád - ON-LINE
25.04.2024 Nový stavební zákon a judikatura ve věcech stavebních - aktuálně
25.04.2024 Nový stavební zákon a judikatura ve věcech stavebních - aktuálně - ON-LINE
25.04.2024 Podvody s podpisy, padělané smlouvy a jiná rizika očima soudního znalce
14.05.2024 Místní a účelové komunikace včetně změn souvisejících s účinností nového stavebního zákona - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
14.05.2024 Místní a účelové komunikace včetně změn souvisejících s účinností nového stavebního zákona - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest - ON-LINE
14.05.2024 Právo na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím s judikaturou
14.05.2024 Právo na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím s judikaturou - ON-LINE
14.05.2024 Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované evropské AML legislativy
14.05.2024 Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované evropské AML legislativy - ON-LINE
15.05.2024 Padělky peněz a podvody s platebními kartami očima soudního znalce
16.05.2024 Nový stavební zákon v rozsahu stavební právo hmotné, vybrané činnosti ve výstavbě, povinnosti osob zúčastněných ve výstavbě, zvláštní pravomoci stavebního úřadu a nové prováděcí vyhlášky
16.05.2024 Nový stavební zákon v rozsahu stavební právo hmotné, vybrané činnosti ve výstavbě, povinnosti osob zúčastněných ve výstavbě, zvláštní pravomoci stavebního úřadu a nové prováděcí vyhlášky - ON-LINE
17.05.2024 Zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi
17.05.2024 Zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE
20.05.2024 Trestní odpovědnost právnických osob
20.05.2024 Trestní odpovědnost právnických osob - ON-LINE
21.05.2024 Matrika po velké novele zákona o matrikách
21.05.2024 Matrika po velké novele zákona o matrikách - ON-LINE
21.05.2024 Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. na úseku územního plánování, postupy při jeho uplatňování v období bezprostředně po nabytí účinnosti
21.05.2024 Nový stavební zákon č. 283/2021 sb. na úseku územního plánování, postupy při jeho uplatňování v období bezprostředně po nabytí účinnosti - ON-LINE
22.05.2024 Legislativa platebního styku a regulace Fintech společností (včetně významných novel příslušných předpisů a licenční metodiky)
22.05.2024 Legislativa platebního styku a regulace Fintech společností (včetně významných novel příslušných předpisů a licenční metodiky) - ON-LINE
23.05.2024 Ochrana životního prostředí v judikatuře správních soudů
23.05.2024 Ochrana životního prostředí v judikatuře správních soudů - ON-LINE
23.05.2024 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
23.05.2024 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni - ON-LINE
28.05.2024 Nový stavební zákon v detailu - Stavební právo hmotné, požadavky na výstavbu, prováděcí předpisy
28.05.2024 Nový stavební zákon v detailu - Stavební právo hmotné, požadavky na výstavbu, prováděcí předpisy - ON-LINE
30.05.2024 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2024 a změny související se zavedením jednotného environmentálního stanoviska a nového stavebního zákona
30.05.2024 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2024 a změny související se zavedením jednotného environmentálního stanoviska a nového stavebního zákona - ON-LINE
31.05.2024 Aktuální otázky zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
31.05.2024 Aktuální otázky zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - ON-LINE
04.06.2024 Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona
04.06.2024 Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona - ON-LINE
04.06.2024 Správní postupy podle nového stavebního zákona
04.06.2024 Správní postupy podle nového stavebního zákona - ON-LINE
04.06.2024 Zákon o majetku státu včetně informací o projednávané novele
04.06.2024 Zákon o majetku státu včetně informací o projednávané novele - ON-LINE
05.06.2024 (Nový) zákon o kybernetické bezpečnosti a nová směrnice NIS2 - dopady a povinnosti
05.06.2024 (Nový) zákon o kybernetické bezpečnosti a nová směrnice NIS2 - dopady a povinnosti - ON-LINE
06.06.2024 Správní soudnictví pro pokročilé - judikatura k soudnímu přezkumu - NOVÁ TÉMATA
11.06.2024 Nový stavební zákon na úseku stavebního řádu a co přinesla poslední věcná novela
11.06.2024 Nový stavební zákon na úseku stavebního řádu a co přinesla poslední věcná novela - ON-LINE
11.06.2024 Ověřování - vidimace, legalizace (včetně změn)
11.06.2024 Ověřování - vidimace, legalizace (včetně změn) - ON-LINE
13.06.2024 Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, novinky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, připravované legislativní změny a první zkušenosti s edoklady - ON-LINE
13.06.2024 Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, novinky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, připravované legislativní změny a první zkušenosti s edoklady
13.06.2024 Podvody s podpisy, padělané smlouvy a jiná rizika
13.06.2024 Přestupkové právo a judikatura správních soudů
13.06.2024 Přestupkové právo a judikatura správních soudů - ON-LINE
14.06.2024 Aktuální otázky správního řízení
14.06.2024 Aktuální otázky správního řízení - ON-LINE
18.06.2024 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
18.06.2024 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře - ON-LINE
19.06.2024 Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva včetně další připravované novely
19.06.2024 Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva včetně další připravované novely - ON-LINE
20.06.2024 Elektronizace v právu (nařízení eIDAS, elektronické podpisy, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické právní jednání a digitální služby v soukromém a veřejném právu)
20.06.2024 Elektronizace v právu (nařízení eIDAS, elektronické podpisy, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické právní jednání a digitální služby v soukromém a veřejném právu) - ON-LINE
20.06.2024 Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu
20.06.2024 Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu - ON-LINE
20.06.2024 Povolování záměrů v době účinnosti dvou stavebních zákonů (zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 283/2021 Sb.) - NOVINKA
20.06.2024 Povolování záměrů v době účinnosti dvou stavebních zákonů (zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 283/2021 Sb.) - NOVINKA - ON-LINE
20.06.2024 Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi
20.06.2024 Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi - ON-LINE
21.06.2024 Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení
21.06.2024 Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení - ON-LINE
14.11.2024 Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva včetně další připravované novely
14.11.2024 Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva včetně další připravované novely - ON-LINE

Nalezeno celkem 74 seminářů na 5 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit