Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Správní a trestní právo

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
07.09.2021 Nový stavební zákon z pohledu advokáta, stavebníka a souseda
07.09.2021 Nový stavební zákon z pohledu advokáta, stavebníka a souseda - ON-LINE
07.09.2021 Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích
07.09.2021 Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích - ON-LINE
13.09.2021 Padělky listin a zneužití podpisů
14.09.2021 Veřejná prostranství
14.09.2021 Veřejná prostranství - ON-LINE
16.09.2021 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe - ON-LINE
16.09.2021 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
16.09.2021 Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stávajícího a nového stavebního zákona - základní přehled
16.09.2021 Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stávajícího a nového stavebního zákona - základní přehled - ON-LINE
17.09.2021 Opatření obecné povahy
17.09.2021 Opatření obecné povahy - ON-LINE
20.09.2021 Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho změny od roku 2021
20.09.2021 Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho změny od roku 2021 - ON-LINE
21.09.2021 Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti
21.09.2021 Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti - ON-LINE
21.09.2021 Nový zákon o odpadech a nové prováděcí předpisy
21.09.2021 Nový zákon o odpadech a nové prováděcí předpisy - ON-LINE
23.09.2021 Aktuální problémy exekučního řízení po velké novele
23.09.2021 Aktuální problémy exekučního řízení po velké novele - ON-LINE
23.09.2021 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy
23.09.2021 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE
30.09.2021 Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na aktuální vývoj právní úpravy a na stav rekodifikace
30.09.2021 Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na aktuální vývoj právní úpravy a na stav rekodifikace - ON-LINE
04.10.2021 Padělky platidel (CZK, EUR,USD) a zneužití platebních karet
05.10.2021 Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel
05.10.2021 Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel - ON-LINE
05.10.2021 Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely
05.10.2021 Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely - ON-LINE
07.10.2021 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
07.10.2021 Rodinné právo v praxi matrik
07.10.2021 Rodinné právo v praxi matrik po velké novele - ON-LINE
07.10.2021 Správní soudnictví - žaloby a řízení o nich v aktuální judikatuře
07.10.2021 Správní soudnictví - žaloby a řízení o nich v aktuální judikatuře - ON-LINE
07.10.2021 Zákon o státní službě po novele
07.10.2021 Zákon o státní službě po novele - ON-LINE
07.10.2021 Zákon o vodovodech a kanalizacích
07.10.2021 Zákon o vodovodech a kanalizacích - ON-LINE
08.10.2021 Zákon o kontrole (kontrolní řád)
08.10.2021 Zákon o kontrole (kontrolní řád) - ON-LINE
11.10.2021 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi
11.10.2021 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi - ON-LINE
12.10.2021 Nový stavební zákon - podrobné informace
12.10.2021 Nový stavební zákon - podrobné informace - ON-LINE
13.10.2021 Kybernetická bezpečnost - cyklus tří seminářů
13.10.2021 Kybernetická bezpečnost - cyklus tří seminářů - ON-LINE seminář
13.10.2021 Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti
13.10.2021 Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti - ON-LINE
14.10.2021 Komplexní adaptační opatření k omezení sucha, místních povodní, eroze půdy a zlepšení jakosti vody v krajině
15.10.2021 Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád
15.10.2021 Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád - ON-LINE
18.10.2021 Legislativa platebního styku a regulace FinTech společností
18.10.2021 Legislativa platebního styku a regulace FinTech společností - ON-LINE
18.10.2021 Padělky listin a zneužití podpisů
19.10.2021 „Suchá“ novela vodního zákona a další projednávané změny v právní úpravě vodního hospodářství
19.10.2021 Elektronické právní jednání + novinky - nařízení eIDAS, elektronické podpisy, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické právní jednání v soukromém a veřejném právu
19.10.2021 Elektronické právní jednání + novinky - nařízení eIDAS, elektronické podpisy, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické právní jednání v soukromém a veřejném právu - ON-LINE
19.10.2021 Stavební zákon na úseku územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy
19.10.2021 Stavební zákon na úseku územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE
21.10.2021 (Nový?) stavební zákon v judikatuře správních soudů
21.10.2021 (Nový?) stavební zákon v judikatuře správních soudů - ON-LINE
21.10.2021 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe - ON-LINE
21.10.2021 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
26.10.2021 Plánovací smlouvy a smlouvy obcí s investory
26.10.2021 Plánovací smlouvy a smlouvy obcí s investory - ON-LINE
01.11.2021 Nový zákon o znalcích
01.11.2021 Nový zákon o znalcích - ON-LINE seminář
02.11.2021 Aktuální novinky českého e-Governmentu - zákon o právu na digitální služby, zákon o bankovní identitě, zákon kterým se mění zákony v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci, změny občanských průkazů, datových schránek a digitalizace zákoníku práce - ON-LINE
02.11.2021 Aktuální novinky českého e-Governmentu - zákon o právu na digitální služby, zákon o bankovní identitě, zákon kterým se mění zákony v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci, změny občanských průkazů, datových schránek a digitalizace zákoníku práce
02.11.2021 Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností
02.11.2021 Stavební zákon na úseku stavebního řádu dnes a podle nové právní úpravy
02.11.2021 Stavební zákon na úseku stavebního řádu dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE
04.11.2021 Dozorová a kontrolní činnost stavebního úřadu ve veřejném zájmu ve světle současného a nového stavebního zákona
04.11.2021 Dozorová a kontrolní činnost stavebního úřadu ve veřejném zájmu ve světle současného a nového stavebního zákona - ON-LINE
04.11.2021 Jméno a příjmení v matriční praxi
04.11.2021 Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě podle národních právních předpisů a jejich novel a evropské právní úpravy
04.11.2021 Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě podle národních právních předpisů a jejich novel a evropské právní úpravy - ON-LINE
04.11.2021 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
04.11.2021 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni - ON-LINE
05.11.2021 Rekodifikace trestního řízení - přípravné řízení
05.11.2021 Rekodifikace trestního řízení - přípravné řízení - ON-LINE
08.11.2021 Kybernetická bezpečnost a ochrana dat pohledem soudního znalectví
08.11.2021 Kybernetická bezpečnost a ochrana dat pohledem soudního znalectví - ON-LINE
08.11.2021 Padělky platidel (CZK, EUR,USD) a zneužití platebních karet
09.11.2021 Jak doložit soulad s GDPR a to i při kontrole úřadu pro ochranu osobních údajů
09.11.2021 Jak na kontrolu ve veřejné správě aneb kontrola od A do Z
09.11.2021 Jak na kontrolu ve veřejné správě aneb kontrola od A do Z - ON-LINE
09.11.2021 Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
09.11.2021 Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest - ON-LINE
09.11.2021 Územní plánování + podrobné informace o novém stavebním zákonu
09.11.2021 Územní plánování + podrobné informace o novém stavebním zákonu - ON-LINE
11.11.2021 Matrika
11.11.2021 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2021 a připravované úpravy ve vazbě na projednávanou rekodifikaci veřejného stavebního práva
11.11.2021 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2021 a připravované úpravy ve vazbě na projednávanou rekodifikaci veřejného stavebního práva - ON-LINE
12.11.2021 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě
12.11.2021 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě - ON-LINE seminář
23.11.2021 Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
23.11.2021 Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest - ON-LINE
23.11.2021 Právo na informace - praktický výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
23.11.2021 Právo na informace - praktický výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel - ON-LINE
24.11.2021 Kybernetická bezpečnost - kybernetická bezpečnost v předpisech mimo zákon o kybernetické bezpečnosti - ON-LINE seminář
24.11.2021 Kybernetická bezpečnost v předpisech mimo zákon o kybernetické bezpečnosti
25.11.2021 Ochrana životního prostředí v judikatuře správních soudů
25.11.2021 Ochrana životního prostředí v judikatuře správních soudů - ON-LINE seminář
25.11.2021 Trestní odpovědnost ve veřejné správě
25.11.2021 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě dnes a podle nové právní úpravy
25.11.2021 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE
26.11.2021 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi
26.11.2021 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE seminář
26.11.2021 Rekodifikace trestního řízení - řízení před soudem prvního stupně
26.11.2021 Rekodifikace trestního řízení - řízení před soudem prvního stupně - ON-LINE
30.11.2021 Námitky sousedů proti stavbě I. - proč a jak je má stavební úřad posuzovat
30.11.2021 Námitky sousedů proti stavbě I. - proč a jak je má stavební úřad posuzovat - ON-LINE
01.12.2021 Aktuální problémy exekučního řízení po velké novele
01.12.2021 Aktuální problémy exekučního řízení po velké novele - ON-LINE
01.12.2021 Padělky listin a zneužití podpisů
02.12.2021 Ověřování - vidimace, legalizace po novele
02.12.2021 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy
02.12.2021 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE
02.12.2021 Zákon o majetku státu
02.12.2021 Zákon o majetku státu - ON-LINE
03.12.2021 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi
03.12.2021 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE
03.12.2021 Zákon o ochraně utajovaných informací a jeho aplikace v praxi včetně informací o připravované velké novele zákona
03.12.2021 Zákon o ochraně utajovaných informací a jeho aplikace v praxi včetně informací o připravované velké novele zákona - ON-LINE
07.12.2021 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
07.12.2021 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře - ON-LINE
07.12.2021 Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti
07.12.2021 Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti - ON-LINE
07.12.2021 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe - ON-LINE
07.12.2021 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
07.12.2021 Účastníci řízení podle současného a nového stavebního zákona
07.12.2021 Účastníci řízení podle současného a nového stavebního zákona - ON-LINE
08.12.2021 Hodnocení rizik podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a dalších norem
08.12.2021 Hodnocení rizik podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a dalších norem - ON-LINE
09.12.2021 Nový stavební zákon - podrobné informace
09.12.2021 Nový stavební zákon - podrobné informace - ON-LINE
09.12.2021 Padělky platidel (CZK, EUR,USD) a zneužití platebních karet
10.12.2021 Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení
10.12.2021 Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení - ON-LINE
14.12.2021 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi
14.12.2021 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi - ON-LINE
14.12.2021 Námitky sousedů proti stavbě II. - postup ve správním řízení i před soudem
14.12.2021 Námitky sousedů proti stavbě II. - postup ve správním řízení i před soudem - ON-LINE
14.12.2021 Přestupkové právo a judikatura správních soudů
14.12.2021 Přestupkové právo a judikatura správních soudů - ON-LINE
14.12.2021 Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi
16.12.2021 Judikatura ve věcech stavebních a nový stavební zákon NOVINKA
16.12.2021 Judikatura ve věcech stavebních a nový stavební zákon - NOVINKA - ON-LINE

Nalezeno celkem 150 seminářů na 10 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit