Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Správní a trestní právo

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
08.12.2022 Nový stavební zákon - podrobné aktuální informace, dění kolem něj, očekávaný vývoj a dopady změn
08.12.2022 Nový stavební zákon - podrobné aktuální informace, dění kolem něj, očekávaný vývoj a dopady změn - ON-LINE
08.12.2022 Padělky listin a zneužití podpisů
08.12.2022 Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi
08.12.2022 Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi - ON-LINE
09.12.2022 Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení
09.12.2022 Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení - ON-LINE
13.12.2022 Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel - ON-LINE
13.12.2022 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
13.12.2022 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení - ON-LINE
15.12.2022 Ověřování - vidimace, legalizace po novele
15.12.2022 Ověřování - vidimace, legalizace po novele - ON-LINE
15.12.2022 Přestupkové právo a judikatura správních soudů
15.12.2022 Přestupkové právo a judikatura správních soudů - ON-LINE
15.12.2022 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování včetně aktuálních informací o novém stavebním zákonu, jeho novelách i očekávaném vývoji
15.12.2022 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování včetně aktuálních informací o novém stavebním zákonu, jeho novelách i očekávaném vývoji ON-LINE
16.12.2022 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
16.12.2022 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře - ON-LINE
17.01.2023 Zákon o státní službě po novele od 1.ledna 2023
17.01.2023 Zákon o státní službě po novele od 1.ledna 2023 - ON-LINE
26.01.2023 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování včetně aktuálních informací o novém stavebním zákonu, dění kolem něj a co lze očekávat od jeho věcné novely
26.01.2023 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování včetně aktuálních informací o novém stavebním zákonu, dění kolem něj a co lze očekávat od jeho věcné novely - ON-LINE
08.02.2023 Co by měl znát a vědět nový zastupitel obce a města - ON-LINE
16.02.2023 Padělky listin a zneužití podpisů
28.02.2023 Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích
28.02.2023 Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích - ON-LINE
28.02.2023 Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě (včetně aktuálního stavu úpravy atestací eSSI a novelizace právních předpisů spisové služby)
28.02.2023 Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě (včetně aktuálního stavu úpravy atestací eSSI a novelizace právních předpisů spisové služby) - ON-LINE
07.03.2023 Ochranné známky po velké novele - řízení o zápisu ochranné známky před úřadem průmyslového vlastnictví
07.03.2023 Ochranné známky po velké novele - řízení o zápisu ochranné známky před úřadem průmyslového vlastnictví - ON-LINE
08.03.2023 Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti
08.03.2023 Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti - ON-LINE
23.03.2023 Organizačně - právní a personální minimum pro nové starosty měst a obcí
23.03.2023 Organizačně - právní a personální minimum pro nové starosty měst a obcí - ON-LINE
23.03.2023 Rodinné právo v praxi matrik včetně informací o navrhované právní úpravě v této oblasti
23.03.2023 Rodinné právo v praxi matrik včetně informací o navrhované právní úpravě v této oblasti - ON-LINE
23.03.2023 Stavební zákon na úseku územního rozhodování a aktuální informace o novém stavebním zákonu, dění kolem něj a co lze očekávat od jeho věcné novely
23.03.2023 Stavební zákon na úseku územního rozhodování a aktuální informace o novém stavebním zákonu, dění kolem něj a co lze očekávat od jeho věcné novely - ON-LINE
24.03.2023 Zákon o kontrole (kontrolní řád)
24.03.2023 Zákon o kontrole (kontrolní řád) - ON-LINE
27.03.2023 Nová legislativa platebního styku a regulace FinTech společností (včetně aktuální novely zákona, nových vyhlášek a nové licenční metodiky)
27.03.2023 Nová legislativa platebního styku a regulace FinTech společností (včetně aktuální novely zákona, nových vyhlášek a nové licenční metodiky) - ON-LINE
30.03.2023 Padělky platidel (CZK, EUR,USD) a zneužití platebních karet
13.04.2023 Co by měl znát a vědět nový zastupitel obce a města
13.04.2023 Co by měl znát a vědět nový zastupitel obce a města - ON-LINE
13.04.2023 Jméno a příjmení v matriční praxi včetně informací o navrhované právní úpravě v této oblasti
13.04.2023 Jméno a příjmení v matriční praxi včetně informací o navrhované právní úpravě v této oblasti - ON-LINE
14.04.2023 Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád
14.04.2023 Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád - ON-LINE
18.04.2023 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a aktuální informace o novém stavebním zákonu, dění kolem něj a co lze očekávat od jeho věcné novely
18.04.2023 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a aktuální informace o novém stavebním zákonu, dění kolem něj a co lze očekávat od jeho věcné novely - ON-LINE
18.04.2023 Trestní odpovědnost ve veřejné správě
18.04.2023 Trestní odpovědnost ve veřejné správě - ON-LINE
20.04.2023 Regulace cloud computingu ve veřejné správě
20.04.2023 Regulace cloud computingu ve veřejné správě - ON-LINE
21.04.2023 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě
21.04.2023 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě - ON-LINE
25.04.2023 Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností
26.04.2023 Kyberkriminalita a vyšetřování v kyberprostoru obchodních korporací
26.04.2023 Kyberkriminalita a vyšetřování v kyberprostoru obchodních korporací - ON-LINE
11.05.2023 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě včetně aktuálních informací o novém stavebním zákonu, dění kolem něj a co lze očekávat od jeho věcné novely
11.05.2023 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě včetně aktuálních informací o novém stavebním zákonu, dění kolem něj a co lze očekávat od jeho věcné novely - ON-LINE
16.05.2023 Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
16.05.2023 Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest - ON-LINE
17.05.2023 Hodnocení rizik podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a dalších norem
17.05.2023 Hodnocení rizik podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a dalších norem - ON-LINE
19.05.2023 Zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi
19.05.2023 Zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE
23.05.2023 Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stávajícího a nového stavebního zákona
23.05.2023 Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stávajícího a nového stavebního zákona - ON-LINE
25.05.2023 Matrika včetně informací o navrhované právní úpravě v této oblasti
25.05.2023 Matrika včetně informací o navrhované právní úpravě v této oblasti - ON-LINE
25.05.2023 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
25.05.2023 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni - ON-LINE
26.05.2023 Rekodifikace trestního řízení - přípravné řízení
26.05.2023 Rekodifikace trestního řízení - přípravné řízení - ON-LINE
30.05.2023 Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
30.05.2023 Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest - ON-LINE
30.05.2023 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2023 a změny související se zavedením jednotného environmentálního stanoviska a nového stavebního zákona
30.05.2023 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2023 a změny související se zavedením jednotného environmentálního stanoviska a nového stavebního zákona - ON-LINE
30.05.2023 Zákon o majetku státu
30.05.2023 Zákon o majetku státu - ON-LINE
01.06.2023 Dozorová a kontrolní činnost stavebního úřadu ve veřejném zájmu ve světle současného a nového stavebního zákona
01.06.2023 Dozorová a kontrolní činnost stavebního úřadu ve veřejném zájmu ve světle současného a nového stavebního zákona - ON-LINE
01.06.2023 Padělky listin a zneužití podpisů
01.06.2023 Zákon o odpadech, prováděcí předpisy a jejich aplikace v praxi
01.06.2023 Zákon o odpadech, prováděcí předpisy a jejich aplikace v praxi - ON-LINE
08.06.2023 Správná aplikace zákon o úřednících ÚSC včetně zákona o obcích v personální praxi - ON-LINE
08.06.2023 Správná aplikace zákona o úřednících ÚSC včetně zákona o obcích v personální praxi
08.06.2023 Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na nový stavební zákon a jeho novely
08.06.2023 Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na nový stavební zákon a jeho novely- ON-LINE
09.06.2023 Zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi
09.06.2023 Zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE
12.06.2023 Kybernetická bezpečnost a ochrana dat pohledem soudního znalectví
12.06.2023 Kybernetická bezpečnost a ochrana dat pohledem soudního znalectví - ON-LINE
13.06.2023 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování včetně aktuálních informací o novém stavebním zákonu, dění kolem něj a co lze očekávat od jeho věcné novely
13.06.2023 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování včetně aktuálních informací o novém stavebním zákonu, dění kolem něj a co lze očekávat od jeho věcné novely - ON-LINE
15.06.2023 Ochrana životního prostředí v judikatuře správních soudů
15.06.2023 Účastníci řízení podle současného a nového stavebního zákona
15.06.2023 Účastníci řízení podle současného a nového stavebního zákona - ON-LINE
16.06.2023 Rekodifikace trestního řízení - řízení před soudem prvního stupně
16.06.2023 Rekodifikace trestního řízení - řízení před soudem prvního stupně - ON-LINE
21.06.2023 Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti
21.06.2023 Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti - ON-LINE
22.06.2023 Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi
22.06.2023 Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi - ON-LINE

Nalezeno celkem 106 seminářů na 8 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit