Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Správní a trestní právo

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
15.11.2018 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí po novelizacích v roce 2017
16.11.2018 Zákon o ochraně utajovaných informací a jeho aplikace v praxi
20.11.2018 Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi
20.11.2018 Změny v právu na informace? - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
22.11.2018 Zákon o majetku státu
23.11.2018 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě
26.11.2018 Ochrana soukromí zaměstnanců po zavedení GDPR a s ohledem na aktuální judikaturu Evropského soudu pro lidská práva
27.11.2018 Jméno a příjmení v matriční praxi
27.11.2018 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
27.11.2018 Aktuální problémy aplikace zákona o svobodném přístupu k informacím a zákona o právu na informace o životním prostředí z pohledu autorů komentářů k těmto zákonům
29.11.2018 Účastníci řízení před a po velké novele stavebního zákona
29.11.2018 Soudní přezkum činnosti a nečinnosti správních orgánů - žalobní typy ve správním soudnictví a rozdíly v řízení o nich podle aktuální judikatury
30.11.2018 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - zkušenosti s aplikací v praxi
03.12.2018 Geometrický plán pro právníky
04.12.2018 Občanské průkazy a cestovní doklady po významné novele - první zkušenosti a problémy z aplikační praxe
04.12.2018 Poskytování informací veřejnosti po účinnosti GDPR - vliv GDPR na registr smluv - jak postupovat ve sporných situacích
04.12.2018 Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona
05.12.2018 Aktuální problémy exekučního řízení
06.12.2018 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
06.12.2018 Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy po významných novelách
06.12.2018 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
07.12.2018 Přestupky na úseku životního prostředí - dopady zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a změnového zákona č. 183/2017 Sb.
11.12.2018 Soudní přezkum ve věcech správního trestání - aktuální judikatura správních soudů
11.12.2018 Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona - část II. - příklady a cvičení
13.12.2018 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
13.12.2018 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě po velké novele stavebního zákona, rozsah dokumentací a projektových dokumentací po novele vyhlášky o dokumentaci staveb
14.12.2018 Opravné prostředky ve správním řízení
18.12.2018 Velká novela stavebního zákona na úseku územního rozhodování a stavebního řádu - první zkušenosti z aplikační praxe
29.01.2019 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
07.02.2019 Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o projednávané novele
14.02.2019 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
19.02.2019 Veřejná prostranství
26.02.2019 Procesní obrana při poskytování dotací po významné novele velkých rozpočtových pravidel, účinné od 1. 1. 2018
12.03.2019 Odstraňování černých staveb po novele stavebního zákona
14.03.2019 GDPR ve vazbě na zákon o zpracování osobních údajů
19.03.2019 Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
22.03.2019 Zákon o kontrole (kontrolní řád)
26.03.2019 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
28.03.2019 Územní plánování v roce 2019
04.04.2019 Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě včetně dopadů GDPR do spisové služby
09.04.2019 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
11.04.2019 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
16.04.2019 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
17.05.2019 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě
28.05.2019 GDPR ve vazbě na zákon o zpracování osobních údajů
29.05.2019 Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o projednávané novele
30.05.2019 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
31.05.2019 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - zkušenosti s aplikací v praxi
07.06.2019 Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád
11.06.2019 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
14.06.2019 Opravné prostředky ve správním řízení

Nalezeno celkem 51 seminářů na 4 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit