Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Správní a trestní právo

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
28.03.2023 Jak se bránit zneužívání práva na informace - nová judikatura a legislativa v oblasti střetu práva na informace s ochranou osobních údajů
28.03.2023 Jak se bránit zneužívání práva na informace - nová judikatura a legislativa v oblasti střetu práva na informace s ochranou osobních údajů - ON-LINE
13.04.2023 Co by měl znát a vědět nový zastupitel obce a města
13.04.2023 Co by měl znát a vědět nový zastupitel obce a města - ON-LINE
13.04.2023 Jméno a příjmení v matriční praxi včetně informací o navrhované právní úpravě v této oblasti
13.04.2023 Jméno a příjmení v matriční praxi včetně informací o navrhované právní úpravě v této oblasti - ON-LINE
13.04.2023 Žaloby a řízení ve správním soudnictví - I. Žaloba proti rozhodnutí, nečinnostní žaloba, II. Přezkum opatření obecné povahy, zásahová žaloba - dvoudenní seminář
14.04.2023 Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád
14.04.2023 Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád - ON-LINE
18.04.2023 Elektronické trendy v právu (nařízení eIDAS, elektronické podpisy, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické právní jednání a digitální služby v soukromém a veřejném právu)
18.04.2023 Elektronické trendy v právu (nařízení eIDAS, elektronické podpisy, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické právní jednání a digitální služby v soukromém a veřejném právu) - ON-LINE
18.04.2023 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a aktuální informace o novém stavebním zákonu po schválení tzv. věcné novely v Poslanecké sněmovně dne 24. března 2023.
18.04.2023 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a aktuální informace o novém stavebním zákonu po schválení tzv. věcné novely v Poslanecké sněmovně dne 24. března 2023. - ON-LINE
18.04.2023 Trestní odpovědnost ve veřejné správě
18.04.2023 Trestní odpovědnost ve veřejné správě - ON-LINE
19.04.2023 Regulace cloud computingu ve veřejné správě
19.04.2023 Regulace cloud computingu ve veřejné správě - ON-LINE
25.04.2023 Nový stavební zákon na úseku stavebního řádu a informace o aktuální věcné novele, která byla schválena Poslaneckou sněmovnou 24. 3. 2023.
25.04.2023 Nový stavební zákon na úseku stavebního řádu a informace o aktuální věcné novele, která byla schválena Poslaneckou sněmovnou 24. 3. 2023 - ON-LINE
25.04.2023 Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností
26.04.2023 Kyberkriminalita a vyšetřování v kyberprostoru obchodních korporací
26.04.2023 Kyberkriminalita a vyšetřování v kyberprostoru obchodních korporací - ON-LINE
28.04.2023 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě
28.04.2023 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě - ON-LINE
11.05.2023 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě včetně aktuálních informací o novém stavebním zákonu po schválení tzv. věcné novely v Poslanecké sněmovně dne 24. března 2023
11.05.2023 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě včetně aktuálních informací o novém stavebním zákonu po schválení tzv. věcné novely v Poslanecké sněmovně dne 24. března 2023 - ON-LINE
16.05.2023 Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
16.05.2023 Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest - ON-LINE
16.05.2023 Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy
16.05.2023 Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy - ON-LINE
16.05.2023 Územní plánování - současný stavební zákon a souběh s částmi nového stavebního zákona, které jsou již účinné, novely prováděcích vyhlášek a aplikace těchto právních předpisů v praxi v přechodném období, metodiky a judikatura, informace o nejaktuálnějších novelách nového stavebního zákona a dalším očekávaném vývoji - ON-LINE
16.05.2023 Územní plánování - současný stavební zákon a souběh s částmi nového stavebního zákona, které jsou již účinné, novely prováděcích vyhlášek a aplikace těchto právních předpisů v praxi v přechodném období, metodiky a judikatura, informace o nejaktuálnějších novelách nového stavebního zákona a dalším očekávaném vývoji
17.05.2023 Hodnocení rizik podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a dalších norem
17.05.2023 Hodnocení rizik podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a dalších norem - ON-LINE
18.05.2023 Judikatura ve věcech stavebních a nový stavební zákon - aktuálně
23.05.2023 Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona
23.05.2023 Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona - ON-LINE
23.05.2023 Právo na informace - praktický výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
23.05.2023 Právo na informace - praktický výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel - ON-LINE
23.05.2023 Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stávajícího a nového stavebního zákona
23.05.2023 Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stávajícího a nového stavebního zákona - ON-LINE
25.05.2023 Matrika včetně informací o navrhované právní úpravě v této oblasti
25.05.2023 Matrika včetně informací o navrhované právní úpravě v této oblasti - ON-LINE
25.05.2023 Nový stavební zákon a aktuální informace o věcné novele, která byla schválena Poslaneckou sněmovnou 24. 3. 2023
25.05.2023 Nový stavební zákon a aktuální informace o věcné novele, která byla schválena Poslaneckou sněmovnou 24. 3. 2023 - ON-LINE
25.05.2023 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
25.05.2023 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni - ON-LINE
26.05.2023 Rekodifikace trestního řízení - přípravné řízení
26.05.2023 Rekodifikace trestního řízení - přípravné řízení - ON-LINE
30.05.2023 Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
30.05.2023 Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest - ON-LINE
30.05.2023 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2023 a změny související se zavedením jednotného environmentálního stanoviska a nového stavebního zákona
30.05.2023 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2023 a změny související se zavedením jednotného environmentálního stanoviska a nového stavebního zákona - ON-LINE
30.05.2023 Zákon o majetku státu
30.05.2023 Zákon o majetku státu - ON-LINE
01.06.2023 Dozorová a kontrolní činnost stavebního úřadu ve veřejném zájmu ve světle současného a nového stavebního zákona
01.06.2023 Dozorová a kontrolní činnost stavebního úřadu ve veřejném zájmu ve světle současného a nového stavebního zákona - ON-LINE
01.06.2023 Padělky listin a zneužití podpisů
01.06.2023 Správní soudnictví pro "pokročilé" - judikatura k soudnímu přezkumu
01.06.2023 Zákon o odpadech, prováděcí předpisy a jejich aplikace v praxi
01.06.2023 Zákon o odpadech, prováděcí předpisy a jejich aplikace v praxi - ON-LINE
02.06.2023 Zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi
02.06.2023 Zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE
06.06.2023 Nový stavební zákon a jeho velká věcná novela k 1. 7. 2023
06.06.2023 Nový stavební zákon a jeho velká věcná novela k 1. 7. 2023 - ON-LINE
06.06.2023 Přestupkové právo a judikatura správních soudů
06.06.2023 Přestupkové právo a judikatura správních soudů - ON-LINE
08.06.2023 Správná aplikace zákona o úřednících ÚSC včetně zákona o obcích v personální praxi
08.06.2023 Správná aplikace zákona o úřednících ÚSC včetně zákona o obcích v personální praxi - ON-LINE
08.06.2023 Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na nový stavební zákon a jeho novely
08.06.2023 Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na nový stavební zákon a jeho novely- ON-LINE
09.06.2023 Zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi
09.06.2023 Zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE
12.06.2023 Kybernetická bezpečnost a ochrana dat pohledem soudního znalectví
12.06.2023 Kybernetická bezpečnost a ochrana dat pohledem soudního znalectví - ON-LINE
13.06.2023 Nový stavební zákon na úseku stavebního řádu a informace o aktuální věcné novele, která byla schválena Poslaneckou sněmovnou 24. 3. 2023.
13.06.2023 Nový stavební zákon na úseku stavebního řádu a informace o aktuální věcné novele, která byla schválena Poslaneckou sněmovnou 24. 3. 2023 - ON-LINE
13.06.2023 Ověřování - vidimace, legalizace po novele
13.06.2023 Ověřování - vidimace, legalizace po novele - ON-LINE
14.06.2023 Zákon o kybernetické bezpečnosti a nová směrnice NIS2 - dopady a povinnosti
14.06.2023 Zákon o kybernetické bezpečnosti a nová směrnice NIS2 - dopady a povinnosti - ON-LINE
15.06.2023 Ochrana životního prostředí v judikatuře správních soudů
15.06.2023 Účastníci řízení podle současného a nového stavebního zákona
15.06.2023 Účastníci řízení podle současného a nového stavebního zákona - ON-LINE
16.06.2023 Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení
16.06.2023 Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení - ON-LINE
16.06.2023 Rekodifikace trestního řízení - řízení před soudem prvního stupně
16.06.2023 Rekodifikace trestního řízení - řízení před soudem prvního stupně - ON-LINE
20.06.2023 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
20.06.2023 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře - ON-LINE
20.06.2023 Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel
20.06.2023 Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel - ON-LINE
22.06.2023 Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi
22.06.2023 Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi - ON-LINE

Nalezeno celkem 94 seminářů na 7 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit