Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Správní a trestní právo

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
19.02.2019 Veřejná prostranství
20.02.2019 GDPR ve školství - časté problémy
26.02.2019 Procesní obrana při poskytování dotací po významné novele velkých rozpočtových pravidel, účinné od 1. 1. 2018
28.02.2019 Stavební zákon na úseku územního rozhodování po velké novele stavebního zákona
05.03.2019 Nařízení eIDAS - elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické podpisy, elektronické doručování, elektronické právní jednání a odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti
06.03.2019 Vybrané problémy školského zákona: přijímací řízení na ZŠ a SŠ
07.03.2019 Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu
12.03.2019 Odstraňování černých staveb po novele stavebního zákona
14.03.2019 GDPR a nový zákon o zpracování osobních údajů - praktické postupy a příklady pro aplikaci
14.03.2019 Velká novela stavebního zákona na úseku územního rozhodování a stavebního řádu - zkušenosti z aplikační praxe
19.03.2019 Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
21.03.2019 Stavební zákon na úseku stavebního řádu po velké novele stavebního zákona
21.03.2019 Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a GDPR - jak poskytovat osobní údaje veřejnosti a subjektům údajů a neporušit právo?
22.03.2019 Zákon o kontrole (kontrolní řád)
26.03.2019 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
26.03.2019 Soudní přezkum činnosti a nečinnosti správních orgánů - žalobní typy ve správním soudnictví a rozdíly v řízení o nich podle aktuální judikatury
28.03.2019 Územní plánování v roce 2019
02.04.2019 Jak se připravit na kontrolu Úřadu pro ochranu osobních údajů po zavedení GDPR
02.04.2019 Právní odpovědnost pedagogů
04.04.2019 Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě včetně dopadů GDPR do spisové služby
04.04.2019 Účastníci řízení před a po velké novele stavebního zákona
04.04.2019 Obce a hazardní hry
09.04.2019 Změny v právu na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
09.04.2019 Občanské průkazy a cestovní doklady - zkušenosti a problémy z aplikační praxe po významné novele
09.04.2019 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
11.04.2019 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí po novelizacích z roku 2017
11.04.2019 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
16.04.2019 Správní postupy podle stavebního zákona po jeho velké novele
16.04.2019 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
14.05.2019 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
14.05.2019 Soudní přezkum ve věcech správního trestání - aktuální judikatura správních soudů
16.05.2019 Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy po významných novelách
16.05.2019 Zákon o státní službě
17.05.2019 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě
21.05.2019 Námitky sousedů proti stavbě I. - proč a jak je má stavební úřad posuzovat
21.05.2019 Zákon o majetku státu
22.05.2019 Trestní odpovědnost právnických osob a související problematika trestního compliance
23.05.2019 Občanské průkazy a cestovní doklady - zkušenosti a problémy z aplikační praxe po významné novele POZOR: MÍSTO KONÁNÍ: Bea centrum Olomouc!
23.05.2019 Stavební zákon a předpisy souvisící v aktuální judikatuře správních soudů
24.05.2019 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi
28.05.2019 GDPR a nový zákon o zpracování osobních údajů - praktické postupy a příklady pro aplikaci
28.05.2019 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě po velké novele stavebního zákona, rozsah dokumentací a projektových dokumentací po novele vyhlášky o dokumentaci staveb
29.05.2019 Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o projednávané novele
30.05.2019 Právní regulace hazardních her - komplexní přehled podstatných souvislostí s důrazem na praktické důsledky
30.05.2019 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
31.05.2019 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi
04.06.2019 Poskytování informací veřejnosti po účinnosti GDPR - vliv GDPR na registr smluv - jak postupovat ve sporných situacích
04.06.2019 Námitky sousedů proti stavbě II. - provádění a užívání stavby a obrana sousedů ve správním řízení i před soudem
06.06.2019 Občanské průkazy a cestovní doklady - zkušenosti a problémy z aplikační praxe po významné novele
07.06.2019 Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád
11.06.2019 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
13.06.2019 Velká novela stavebního zákona na úseku územního rozhodování a stavebního řádu - zkušenosti z aplikační praxe
14.06.2019 Opravné prostředky ve správním řízení
18.06.2019 Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi
18.06.2019 Smlouvy ve stavebnictví a nové právo veřejných zakázek v Česku a v dalších zemích střední a východní Evropy (aktuální témata investorů a dodavatelů)
20.06.2019 Aktuální právní problémy ochrany ŽP ve městech a obcích

Nalezeno celkem 56 seminářů na 4 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit