Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Správní a trestní právo

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
03.11.2020 Jak doložit soulad s GDPR a to i při kontrole úřadu pro ochranu osobních údajůzrušeno
(přeloženo)
03.11.2020 Nový zákon o znalcíchzrušeno
(přeloženo)
03.11.2020 Nový zákon o znalcích - ON-LINE seminářzrušeno
(přeloženo)
03.11.2020 ODLOŽENO - Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nichzrušeno
(přeloženo)
03.11.2020 Stavební zákon na úseku stavebního řádu + jak probíhá rekodifikacezrušeno
(přeloženo)
05.11.2020 Jméno a příjmení v matriční praxi po velké novelezrušeno
(přeloženo)
05.11.2020 Plánovací smlouvy a smlouvy obcí s investoryzrušeno
(přeloženo)
05.11.2020 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupnizrušeno
(přeloženo)
05.11.2020 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni - ON-LINE seminář
10.11.2020 Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu
10.11.2020 Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
10.11.2020 Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest - ON-LINE
10.11.2020 Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě podle národních právních předpisů a jejich novel a evropské právní úpravy
10.11.2020 Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě podle národních právních předpisů a jejich novel a evropské právní úpravy - ON-LINE seminář
10.11.2020 Změny v právu na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel - ON-LINE seminář
10.11.2020 Změny v právu na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novela
11.11.2020 Kybernetická bezpečnost - cyklus tří seminářů
11.11.2020 Kybernetická bezpečnost - cyklus tří seminářů - ON-LINE seminář
11.11.2020 Kybernetická bezpečnost - Kybernetická bezpečnost a ochrana dat ve veřejném sektoru
12.11.2020 Komplexní adaptační opatření k omezení sucha, místních povodní, eroze půdy a zlepšení jakosti vody v krajině
12.11.2020 Stavební zákon a předpisy souvisící v aktuální judikatuře správních soudů
12.11.2020 Stavební zákon a předpisy souvisící v aktuální judikatuře správních soudů - ON-LINE seminář
12.11.2020 Zákon o majetku státu
20.11.2020 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě
20.11.2020 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě - ON-LINE seminář
23.11.2020 Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho očekávané změny v roce 2020
23.11.2020 Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho očekávané změny v roce 2020 - ON-LINE seminář
24.11.2020 Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
24.11.2020 Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest - ON-LINE
24.11.2020 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování a jak probíhá rekodifikace
26.11.2020 Trestní odpovědnost ve veřejné správě
26.11.2020 Účastníci řízení podle stavebního zákona k 1. 4. 2020
27.11.2020 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi
27.11.2020 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE seminář
27.11.2020 Rekodifikace trestního řízení - přípravné řízení
30.11.2020 Kybernetická bezpečnost - Kybernetická bezpečnost v předpisech mimo zákon o kybernetické bezpečnosti
30.11.2020 Kybernetická bezpečnost - kybernetická bezpečnost v předpisech mimo zákon o kybernetické bezpečnosti - ON-LINE seminář
01.12.2020 Námitky sousedů proti stavbě I. - proč a jak je má stavební úřad posuzovat
01.12.2020 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
03.12.2020 Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o velké novele
03.12.2020 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě a jaké změny nás čekají v rámci rekodifikace
04.12.2020 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi
04.12.2020 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE seminář
04.12.2020 Územní plánování - aplikace novely stavebního zákona související s novelou zákona o liniových stavbách a podrobné informace o návrhu nového stavebního zákona
04.12.2020 Zákon o ochraně utajovaných informací a jeho aplikace v praxi včetně informací o připravované velké novele zákona
08.12.2020 Cenotvorba v oboru vodovodů a kanalizací
08.12.2020 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
08.12.2020 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře - ON-LINE seminář
08.12.2020 Nový stavební zákon - podrobné informace o návrhu nového stavebního zákona
09.12.2020 Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti
09.12.2020 Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti - ON-LINE seminář
10.12.2020 „Suchá“ novela vodního zákona a další přijaté a projednávané novely vodního zákona
10.12.2020 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
10.12.2020 Ochrana životního prostředí v judikatuře správních soudů
10.12.2020 Ochrana životního prostředí v judikatuře správních soudů - ON-LINE seminář
10.12.2020 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2021 a připravované úpravy ve vazbě na projednávanou rekodifikaci veřejného stavebního práva
11.12.2020 Opravné prostředky ve správním řízení
11.12.2020 Opravné prostředky ve správním řízení - ON-LINE seminář
11.12.2020 Rekodifikace trestního řízení - řízení před soudem prvního stupně
15.12.2020 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
15.12.2020 Námitky sousedů proti stavbě II. - postup ve správním řízení i před soudem
15.12.2020 Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi
17.12.2020 Padělky listin a zneužití podpisů
17.12.2020 Přestupkové právo a judikatura správních soudů
17.12.2020 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování a jak probíhá rekodifikace
19.01.2021 Hodnocení rizik podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a dalších norem
19.01.2021 Hodnocení rizik podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a dalších norem - ON-LINE seminář
26.01.2021 Padělky platidel (CZK, EUR,USD) a zneužití platebních karet
09.02.2021 Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stavebního zákona - základní přehled
16.02.2021 Veřejná prostranství
18.02.2021 Stavební zákon - problémy současné praxe, aplikace novely zákona o liniových stavbách + nový stavební zákon - nejaktuálnější informace o návrhu a postupu projednávání
25.02.2021 Rodinné právo v praxi matrik po velké novele
09.03.2021 Padělky platidel (CZK, EUR,USD) a zneužití platebních karet
11.03.2021 Zákon o státní službě po novele
12.03.2021 Zákon o kontrole (kontrolní řád)
16.03.2021 Stavební zákon na úseku územního rozhodování + jak probíhá rekodifikace
18.03.2021 Jméno a příjmení v matriční praxi po velké novele
18.03.2021 Správní soudnictví - žaloby a řízení o nich v aktuální judikatuře
22.03.2021 Legislativa platebního styku a regulace FinTech společností
23.03.2021 Aktuální novinky českého e-Governmentu - zákon o právu na digitální služby, bank-ID, nařízení eIDAS, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické podpisy, elektronické doručování, elektronické právní jednání a odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti
25.03.2021 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
25.03.2021 Odstraňování černých staveb po novele stavebního zákona
26.03.2021 Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád
08.04.2021 Padělky listin a zneužití podpisů
08.04.2021 Plánovací smlouvy a smlouvy obcí s investory
13.04.2021 Stavební zákon na úseku stavebního řádu + jak probíhá rekodifikace
14.04.2021 Jak doložit soulad s GDPR a to i při kontrole úřadu pro ochranu osobních údajů
15.04.2021 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
29.04.2021 Aktuální problémy exekučního řízení po velké novele
06.05.2021 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
11.05.2021 Padělky platidel (CZK, EUR,USD) a zneužití platebních karet
25.05.2021 Nový zákon o znalcích
25.05.2021 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
27.05.2021 Ověřování - vidimace, legalizace po novele
01.06.2021 Jak na kontrolu ve veřejné správě aneb kontrola od A do Z
01.06.2021 Padělky listin a zneužití podpisů
03.06.2021 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
03.06.2021 Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích
07.06.2021 Aktuální problémy exekučního řízení po velké novele
10.06.2021 Hodnocení rizik podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a dalších norem
17.06.2021 Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel

Nalezeno celkem 101 seminářů na 7 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit