Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Správní a trestní právo

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
04.06.2020 Stavební zákon a předpisy souvisící v aktuální judikatuře správních soudůzrušeno
(přeloženo)
05.06.2020 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxizrušeno
(přeloženo)
09.06.2020 Trestní odpovědnost ve veřejné správězrušeno
(přeloženo)
09.06.2020 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxezrušeno
(přeloženo)
10.06.2020 Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o velké novelezrušeno
(přeloženo)
11.06.2020 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování a jak probíhá rekodifikace
11.06.2020 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
12.06.2020 Opravné prostředky ve správním řízení
16.06.2020 Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi
18.06.2020 Stavební zákon na úseku územního rozhodování + jak probíhá rekodifikace
18.06.2020 Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel
23.06.2020 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2021 a připravované úpravy ve vazbě na projednávanou rekodifikaci veřejného stavebního práva
09.09.2020 Padělky listin a zneužití podpisů
10.09.2020 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
15.09.2020 Veřejná prostranství
15.09.2020 Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na aktuální vývoj právní úpravy a na přípravu rekodifikace
16.09.2020 Nový zákon o realitním zprostředkování (základní novinky, změny a úskalí vyplývající z nového realitního zákona)
17.09.2020 Ochrana soukromí a osobních údajů versus právo na informace, jak se bránit zneužívání práv?
17.09.2020 Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích
18.09.2020 Opatření obecné povahy
22.09.2020 Ověřování - vidimace, legalizace po novele
23.09.2020 Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti
24.09.2020 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
24.09.2020 Hodnocení rizik podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a dalších norem
01.10.2020 Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě podle národních právních předpisů a jejich novel a evropské právní úpravy
01.10.2020 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
01.10.2020 Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o velké novele
01.10.2020 Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stavebního zákona - základní přehled
06.10.2020 Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely
06.10.2020 Odstraňování černých staveb po novele stavebního zákona
06.10.2020 Padělky listin a zneužití podpisů
08.10.2020 Zákon o vodovodech a kanalizacích
09.10.2020 Zákon o kontrole (kontrolní řád)
12.10.2020 Legislativa platebního styku a regulace FinTech společností
13.10.2020 Zákon o státní službě po novele
13.10.2020 Stavební zákon - problémy současné praxe + nový stavební zákon - nejaktuálnější informace o návrhu a postupu projednávání
13.10.2020 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
14.10.2020 Kybernetická bezpečnost - cyklus tří seminářů
14.10.2020 Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti
15.10.2020 Správní soudnictví - žaloby a řízení o nich v aktuální judikatuře
15.10.2020 Rodinné právo v praxi matrik po velké novele
15.10.2020 Cenotvorba v oboru vodovodů a kanalizací
16.10.2020 Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád
20.10.2020 Aktuální novinky českého e-Governmentu - zákon o právu na digitální služby, bank-ID, nařízení eIDAS, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické podpisy, elektronické doručování, elektronické právní jednání a odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti
22.10.2020 Územní plánování - problémy současné praxe, aktuální informace o přípravě nového stavebního zákona
22.10.2020 Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
03.11.2020 Nový zákon o znalcích
03.11.2020 Stavební zákon na úseku stavebního řádu + jak probíhá rekodifikace
03.11.2020 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
05.11.2020 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
05.11.2020 Jak doložit soulad s GDPR a to i při kontrole úřadu pro ochranu osobních údajů
05.11.2020 Jméno a příjmení v matriční praxi po novele
10.11.2020 Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu
10.11.2020 Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
10.11.2020 Změny v právu na informace - výklad zákon o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
11.11.2020 Kybernetická bezpečnost - Kybernetická bezpečnost a ochrana dat ve veřejném sektoru
12.11.2020 Trestní odpovědnost ve veřejné správě
12.11.2020 Stavební zákon a předpisy souvisící v aktuální judikatuře správních soudů
12.11.2020 Zákon o majetku státu
20.11.2020 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě
23.11.2020 Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho očekávané změny v roce 2020
24.11.2020 Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
26.11.2020 Účastníci řízení podle stavebního zákona k 1. 4. 2020
27.11.2020 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi
27.11.2020 Rekodifikace trestního řízení - přípravné řízení
30.11.2020 Kybernetická bezpečnost - Kybernetická bezpečnost v předpisech mimo zákon o kybernetické bezpečnosti
01.12.2020 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
01.12.2020 Námitky sousedů proti stavbě I. - proč a jak je má stavební úřad posuzovat
03.12.2020 Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o velké novele
03.12.2020 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě a jaké změny nás čekají v rámci rekodifikace
04.12.2020 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi
04.12.2020 Zákon o ochraně utajovaných informací a jeho aplikace v praxi včetně informací o připravované velké novele zákona
08.12.2020 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
08.12.2020 Nový stavební zákon - podrobné informace o návrhu paragrafového znění nového stavebního zákona
09.12.2020 Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti
10.12.2020 Ochrana životního prostředí v judikatuře správních soudů
10.12.2020 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2021 a připravované úpravy ve vazbě na projednávanou rekodifikaci veřejného stavebního práva
10.12.2020 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
11.12.2020 Rekodifikace trestního řízení - řízení před soudem prvního stupně
15.12.2020 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
15.12.2020 Námitky sousedů proti stavbě II. - postup ve správním řízení i před soudem
17.12.2020 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování a jak probíhá rekodifikace
17.12.2020 Přestupkové právo a judikatura správních soudů

Nalezeno celkem 83 seminářů na 6 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit