Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Správní a trestní právo

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
13.04.2021 Aktuální novinky českého e-Governmentu - zákon o právu na digitální služby, zákon o bankovní identitě, zákon kterým se mění zákony v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci, změny občanských průkazů, datových schránek a digitalizace zákoníku práce - ON-LINE
13.04.2021 Stavební zákon na úseku stavebního řádu + jak probíhá rekodifikace - ON-LINEzrušeno
(přeloženo)
14.04.2021 Jak doložit soulad s GDPR a to i při kontrole úřadu pro ochranu osobních údajů - ON-LINE
15.04.2021 Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě podle národních právních předpisů a jejich novel a evropské právní úpravy - ON-LINE
15.04.2021 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni - ON-LINE seminář
20.04.2021 Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest - ON-LINE
20.04.2021 Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na aktuální vývoj právní úpravy a na přípravu rekodifikace - ON-LINE
22.04.2021 Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu - ON-LINE
27.04.2021 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování a jak probíhá rekodifikace - ON-LINE
28.04.2021 Kybernetická bezpečnost - cyklus tří seminářů - ON-LINE seminář
28.04.2021 Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti - ON-LINE seminář
29.04.2021 Aktuální problémy exekučního řízení po velké novele - ON-LINE
30.04.2021 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě - ON-LINE seminář
30.04.2021 Rekodifikace trestního řízení - přípravné řízení - ON-LINE
04.05.2021 Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
04.05.2021 Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest - ON-LINE
04.05.2021 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2021 a připravované úpravy ve vazbě na projednávanou rekodifikaci veřejného stavebního práva
04.05.2021 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2021 a připravované úpravy ve vazbě na projednávanou rekodifikaci veřejného stavebního práva - ON-LINE
04.05.2021 Zákon o majetku státu
04.05.2021 Zákon o majetku státu - ON-LINE
06.05.2021 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
06.05.2021 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe - ON-LINE
06.05.2021 Stavební zákon a předpisy související v aktuální judikatuře správních soudů
06.05.2021 Stavební zákon a předpisy související v aktuální judikatuře správních soudů - ON-LINE
10.05.2021 Kybernetická bezpečnost - Kybernetická bezpečnost a ochrana dat ve veřejném sektoru
10.05.2021 Kybernetická bezpečnost - Kybernetická bezpečnost a ochrana dat ve veřejném sektoru - ON-LINE
11.05.2021 Padělky platidel (CZK, EUR,USD) a zneužití platebních karet
11.05.2021 Právo na informace - praktický výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
11.05.2021 Právo na informace - praktický výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel - ON-LINE
11.05.2021 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě a jak probíhá rekodifikace veřejného stavebního práva
11.05.2021 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě a jak probíhá rekodifikace veřejného stavebního práva - ON-LINE
13.05.2021 Účastníci řízení podle stavebního zákona ke květnu 2021
13.05.2021 Účastníci řízení podle stavebního zákona ke květnu 2021 - ON-LINE
14.05.2021 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi
14.05.2021 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE seminář
18.05.2021 Kybernetická bezpečnost - Kybernetická bezpečnost v předpisech mimo zákon o kybernetické bezpečnosti
18.05.2021 Kybernetická bezpečnost - kybernetická bezpečnost v předpisech mimo zákon o kybernetické bezpečnosti - ON-LINE seminář
18.05.2021 Námitky sousedů proti stavbě I. - proč a jak je má stavební úřad posuzovat
18.05.2021 Námitky sousedů proti stavbě I. - proč a jak je má stavební úřad posuzovat - ON-LINE
21.05.2021 Rekodifikace trestního řízení - řízení před soudem prvního stupně
21.05.2021 Rekodifikace trestního řízení - řízení před soudem prvního stupně - ON-LINE
25.05.2021 Nový stavební zákon - podrobné informace o návrhu nového stavebního zákona
25.05.2021 Nový stavební zákon - podrobné informace o návrhu nového stavebního zákona - ON-LINE
25.05.2021 Nový zákon o znalcích
25.05.2021 Nový zákon o znalcích - ON-LINE seminář
25.05.2021 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
27.05.2021 Ochrana životního prostředí v judikatuře správních soudů
27.05.2021 Ochrana životního prostředí v judikatuře správních soudů - ON-LINE seminář
27.05.2021 Ověřování - vidimace, legalizace po novele
27.05.2021 Ověřování - vidimace, legalizace po novele - ON-LINE
28.05.2021 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi
28.05.2021 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE
01.06.2021 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
01.06.2021 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře - ON-LINE seminář
01.06.2021 Jak na kontrolu ve veřejné správě aneb kontrola od A do Z
01.06.2021 Námitky sousedů proti stavbě II. - postup ve správním řízení i před soudem
01.06.2021 Námitky sousedů proti stavbě II. - postup ve správním řízení i před soudem - ON-LINE
01.06.2021 Padělky listin a zneužití podpisů
03.06.2021 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
03.06.2021 Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích
03.06.2021 Přestupkové právo a judikatura správních soudů
07.06.2021 Aktuální problémy exekučního řízení po velké novele
07.06.2021 Aktuální problémy exekučního řízení po velké novele - ON-LINE
08.06.2021 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi
09.06.2021 Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti
10.06.2021 Hodnocení rizik podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a dalších norem
10.06.2021 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování a jak probíhá rekodifikace
11.06.2021 Opravné prostředky ve správním řízení
17.06.2021 Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel
22.06.2021 Komplexní adaptační opatření k omezení sucha, místních povodní, eroze půdy a zlepšení jakosti vody v krajině
22.06.2021 Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi
05.10.2021 Odstraňování černých staveb po novele stavebního zákona
05.10.2021 Odstraňování černých staveb po novele stavebního zákona - ON-LINE
05.10.2021 Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely
05.10.2021 Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely - ON-LINE
13.10.2021 Kybernetická bezpečnost - cyklus tří seminářů
13.10.2021 Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti
18.10.2021 Legislativa platebního styku a regulace FinTech společností
18.10.2021 Legislativa platebního styku a regulace FinTech společností - ON-LINE
02.11.2021 Aktuální novinky českého e-Governmentu - zákon o právu na digitální služby, zákon o bankovní identitě, zákon kterým se mění zákony v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci, změny občanských průkazů, datových schránek a digitalizace zákoníku práce
02.11.2021 Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností
02.11.2021 Stavební zákon na úseku stavebního řádu + jak probíhá rekodifikace
02.11.2021 Stavební zákon na úseku stavebního řádu + jak probíhá rekodifikace - ON-LINE
04.11.2021 Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu
04.11.2021 Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě podle národních právních předpisů a jejich novel a evropské právní úpravy
04.11.2021 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
05.11.2021 Rekodifikace trestního řízení - přípravné řízení
09.11.2021 Jak doložit soulad s GDPR a to i při kontrole úřadu pro ochranu osobních údajů
09.11.2021 Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
12.11.2021 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě

Nalezeno celkem 90 seminářů na 6 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit