Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Správní a trestní právo

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
20.11.2018 Změny v právu na informace? - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
20.11.2018 Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi
22.11.2018 Zákon o majetku státu
23.11.2018 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě
26.11.2018 Ochrana soukromí zaměstnanců po zavedení GDPR a s ohledem na aktuální judikaturu Evropského soudu pro lidská práva
27.11.2018 Jméno a příjmení v matriční praxi
27.11.2018 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
27.11.2018 Aktuální problémy aplikace zákona o svobodném přístupu k informacím a zákona o právu na informace o životním prostředí z pohledu autorů komentářů k těmto zákonům
29.11.2018 Soudní přezkum činnosti a nečinnosti správních orgánů - žalobní typy ve správním soudnictví a rozdíly v řízení o nich podle aktuální judikatury
29.11.2018 Účastníci řízení před a po velké novele stavebního zákona
30.11.2018 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - zkušenosti s aplikací v praxi
03.12.2018 Geometrický plán pro právníky
04.12.2018 Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona
04.12.2018 Občanské průkazy a cestovní doklady po významné novele - první zkušenosti a problémy z aplikační praxe
04.12.2018 Poskytování informací veřejnosti po účinnosti GDPR - vliv GDPR na registr smluv - jak postupovat ve sporných situacích
05.12.2018 Aktuální problémy exekučního řízení
06.12.2018 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
06.12.2018 Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy po významných novelách
06.12.2018 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
07.12.2018 Přestupky na úseku životního prostředí - dopady zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a změnového zákona č. 183/2017 Sb.
11.12.2018 Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona - část II. - příklady a cvičení
11.12.2018 Soudní přezkum ve věcech správního trestání - aktuální judikatura správních soudů
13.12.2018 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
13.12.2018 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě po velké novele stavebního zákona, rozsah dokumentací a projektových dokumentací po novele vyhlášky o dokumentaci staveb
14.12.2018 Opravné prostředky ve správním řízení
18.12.2018 Velká novela stavebního zákona na úseku územního rozhodování a stavebního řádu - první zkušenosti z aplikační praxe
29.01.2019 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
29.01.2019 Novelizovaný registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika a novela
07.02.2019 Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o projednávané novele
14.02.2019 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
19.02.2019 Veřejná prostranství
26.02.2019 Procesní obrana při poskytování dotací po významné novele velkých rozpočtových pravidel, účinné od 1. 1. 2018
05.03.2019 Nařízení eIDAS - elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické podpisy, elektronické doručování, elektronické právní jednání a odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti
12.03.2019 Odstraňování černých staveb po novele stavebního zákona
14.03.2019 GDPR ve vazbě na zákon o zpracování osobních údajů
19.03.2019 Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
22.03.2019 Zákon o kontrole (kontrolní řád)
26.03.2019 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
28.03.2019 Územní plánování v roce 2019
04.04.2019 Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě včetně dopadů GDPR do spisové služby
09.04.2019 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
09.04.2019 Občanské průkazy a cestovní doklady - zkušenosti a problémy z aplikační praxe po významné novele
09.04.2019 Změny v právu na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
11.04.2019 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
16.04.2019 Správní postupy podle stavebního zákona po jeho velké novele
16.04.2019 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
17.05.2019 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě
28.05.2019 GDPR ve vazbě na zákon o zpracování osobních údajů
29.05.2019 Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o projednávané novele
30.05.2019 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
31.05.2019 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - zkušenosti s aplikací v praxi
04.06.2019 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
06.06.2019 Občanské průkazy a cestovní doklady - zkušenosti a problémy z aplikační praxe po významné novele
07.06.2019 Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád
11.06.2019 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
14.06.2019 Opravné prostředky ve správním řízení
18.06.2019 Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi

Nalezeno celkem 57 seminářů na 4 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit