Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Správní a trestní právo

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
04.02.2020 Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely
06.02.2020 Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stavebního zákona - základní přehled
11.02.2020 Nový stavební zákon - podrobné informace o návrhu paragrafového znění nového stavebního zákona
13.02.2020 Jak se připravit na kontrolu Úřadu pro ochranu osobních údajů po zavedení GDPR
25.02.2020 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
25.02.2020 Veřejná prostranství
26.02.2020 Přípravný kurz k absolvování realitní zkoušky podle NOVÉHO ZÁKONA O REALITNÍM ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
26.02.2020 Přípravný kurz k absolvování realitní zkoušky podle NOVÉHO ZÁKONA O REALITNÍM ZPROSTŘEDKOVÁNÍ + REALITNÍ ZKOUŠKA
27.02.2020 Stavební zákon na úseku územního rozhodování + jaké změny se připravují v rámci rekodifikace
06.03.2020 Zákon o kontrole (kontrolní řád)
10.03.2020 Aktuální novinky e-Governmentu - zákon o právu na digitální služby, bank-id, nařízení eIDAS, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické podpisy, elektronické doručování, elektronické právní jednání a odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti
12.03.2020 Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu
17.03.2020 Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě podle národních právních předpisů a jejich novel a evropské právní úpravy
17.03.2020 Odstraňování černých staveb po novele stavebního zákona
18.03.2020 Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o projednávané novele
19.03.2020 Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
19.03.2020 Ochrana soukromí a osobních údajů versus právo na informace, jak se bránit zneužívání práv?
24.03.2020 Územní plánování - problémy současné praxe, aktuální informace o přípravě nového stavebního zákona
25.03.2020 Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti
26.03.2020 Hodnocení rizik podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a dalších norem
27.03.2020 Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád
31.03.2020 Ověřování - vidimace, legalizace po novele
31.03.2020 Stavební zákon na úseku stavebního řádu + jaké změny se připravují v rámci rekodifikace
02.04.2020 Občanské průkazy a cestovní doklady - zkušenosti a problémy z aplikační praxe po významné novele, biometrické údaje v občanském průkazu
02.04.2020 Správní soudnictví - žaloby a řízení o nich v aktuální judikatuře
02.04.2020 Realitní zkouška podle nového zákona o realitním zprostředkování
02.04.2020 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2020 a připravované úpravy ve vazbě na projednávanou rekodifikaci veřejného stavebního práva
03.04.2020 Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád
07.04.2020 Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
07.04.2020 Účastníci řízení podle stavebního zákona k 1. 4. 2020
14.04.2020 Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na aktuální návrh novely a na přípravu rekodifikace
16.04.2020 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
21.04.2020 Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
21.04.2020 Změny v právu na informace - výklad zákon o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
23.04.2020 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě a jaké změny se očekávají v rámci rekodifikace
23.04.2020 Rodinné právo v praxi matrik po velké novele
28.04.2020 Kybernetická bezpečnost I - zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti
28.04.2020 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
28.04.2020 Kybernetická bezpečnost
12.05.2020 Zákon o státní službě po novele
12.05.2020 Námitky sousedů proti stavbě I. - proč a jak je má stavební úřad posuzovat
13.05.2020 Kybernetická bezpečnost II - kybernetická bezpečnost v předpisech mimo zákon o kybernetické bezpečnosti
14.05.2020 Jméno a příjmení v matriční praxi po novele
15.05.2020 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě
21.05.2020 Občanské průkazy a cestovní doklady - zkušenosti a problémy z aplikační praxe po významné novele, biometrické údaje v občanském průkazu
21.05.2020 Soudní přezkum ve věcech správního trestání - aktuální judikatura správních soudů
21.05.2020 Stavební zákon - problémy současné praxe + nový stavební zákon - nejaktuálnější informace o návrhu a postupu projednávání
25.05.2020 Kybernetická bezpečnost III - kybernetická bezpečnost a ochrana dat ve veřejném sektoru
26.05.2020 Námitky sousedů proti stavbě II. - postup ve správním řízení i před soudem
26.05.2020 Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho změny v roce 2020
26.05.2020 Nový zákon o znalcích
28.05.2020 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
28.05.2020 Zákon o majetku státu
29.05.2020 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi
02.06.2020 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
02.06.2020 Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích
04.06.2020 Stavební zákon a předpisy souvisící v aktuální judikatuře správních soudů
05.06.2020 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi
09.06.2020 Občanské průkazy a cestovní doklady - zkušenosti a problémy z aplikační praxe po významné novele, biometrické údaje v občanském průkazu
09.06.2020 Trestní odpovědnost ve veřejné správě
10.06.2020 Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o projednávané novele
11.06.2020 Stavební zákon na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a jaké změny se připravují v rámci rekodifikace
11.06.2020 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
12.06.2020 Opravné prostředky ve správním řízení
16.06.2020 Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi
18.06.2020 Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel

Nalezeno celkem 66 seminářů na 5 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit