Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Vybrané otázky z práva obchodních závazkových vztahů

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
16.11.2006
9.00 - cca 16.00
    —
6184

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Detaily/doprava
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Cílem semináře je podrobněji rozebrat vybrané instituty obchodního závazkového práva, s nimiž praxe přichází do styku, a to s přihlédnutím k nedávným novelizacím obchodního zákoníku, ke komunitárně -právním souvislostem, či k vývoji v právní vědě. Účelem je ale také upozornit na průlomové judikáty Nejvyššího či Ústavního soudu z poslední doby, které mají zásadní význam pro kontraktační praxi.

Seminář se zaměří zejména na následující okruhy: - šíře aplikace obchodního zákoníku na závazkové vztahy (viz např. problémy ochrany spotřebitele v obchodněprávních vztazích či judikaturu NS ČR k bezdůvodnému obohacení v obchodněprávních vztazích) - komunitární souvislosti, lex mercatoria a význam pro smluvní právo a jeho interpretaci - dobré mravy a obchodní právo, poctivý obchodní styk, nekalé obchodní praktiky, interpretace a neplatnost právních úkonů, aktuální judikatura ÚS ČR - loajalita, dobrá víra, poctivost, před- a post-smluvní odpovědnost (culpa in contrahendo, culpa post contrahendum) v obchodních závazkových vztazích - prodlení s placením v obchodních závazkových vztazích a jeho důsledky - prodej podniku a jeho části, inominátní smlouvy o prodeji podniku, rozsah přechodu práv a povinností, judikatura NS ČR - zástavní právo k podniku, k obchodnímu podílu, k pohledávce za zástavním věřitelem (zástavní právo k vlastnímu dluhu) - dohody o finančním zajištění - smluvní pokuta v obchodněprávních vztazích a judikatura NS ČR - ručení a subrogační regres včetně aktuální judikatury NS ČR - odstoupení od smlouvy a jeho vliv na věcná práva k předmětu smlouvy z pohledu nedávné judikatury NS ČR.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit