Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

CENNÉ PAPÍRY PO REFORMĚ PRÁVNÍ ÚPRAVY

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
08.06.2005
9.00 - cca 16.00
    —
5061

MV CENTRUM
Na Strži 63, Praha 4

Detaily/doprava
metrem trasa C, výstup stanice Pankrác

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Právní úprava cenných papírů prošla v posledních letech nesčetnými novelizacemi, které zcela změnily její obsah a často i koncepci. Cílem semináře je podat přehled o těchto změnách, vnést do nich systém a seznámit účastníky s jejich výsledkem, tj. s platnou úpravou základních otázek obecné, ale i vybraných oblastí zvláštní části práva cenných papírů, jež mají značnou praktickou relevanci a využitelnost a k nimž se v praxi váže nejvíce nejasností či problémů.

Seminář se zaměří zejména na následující okruhy: - pojem cenného papíru - funkce cenného papíru - nepojmenované druhy cenných papírů v českém právu - tuzemský vs. zahraniční cenný papír - kolizní problematika - vydání cenného papíru - definitivní prosazení teorie domnělého práva a praktické důsledky tohoto posunu - zastupitelnost cenného papíru - podoba cenného papíru - zaknihovaný cenný papír a vedení jeho evidence - hromadné listiny - zástavní právo k cennému papíru a jeho realizace - zajišťovací převod cenného papíru a rizika s tím spojená - smlouvy o cenných papírech - převod cenných papírů - vybrané problémy ze směnečného práva - vybrané problémy z právní úpravy akcií - vybrané problémy z právní úpravy dluhopisů - vybrané problémy z právní úpravy podílových listů

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit