Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Majetková a finanční struktura akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
10.02.2009
9.00 - cca 16.00
    —
9060

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Detaily/doprava
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Cílem semináře je podrobněji rozebrat právní úpravu finanční a majetkové struktury akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným, s důrazem na praktické otázky, které se v praxi opakovaně či aktuálně řeší, a zmapovat bohatou judikaturu Nejvyššího soudu ČR i vrchních soudů na tomto úseku práva kapitálových společností.

Seminář se zaměří zejména na následující okruhy:

 • vklady do základního kapitálu
  • pojem, přípustnost a druhy
  • lhůty a způsob splácení
  • „zálohy“ na vklad a jejich právní režim
  • právní důsledky prodlení se splácením
 • příspěvky do ostatních složek vlastního kapitálu
  • druhy, předpoklady přípustnosti
  • příplatková povinnost
  • „vracení“ příspěvků společníkům
 • zvyšování, snižování základního kapitálu
  • způsoby a jejich hlavní úskalí
  • kapitalizace pohledávek
  • omezení / vyloučení, realizace přednostního úpisu
  • úpis předem určeným zájemcem
  • neplatnost / neúčinnost úpisu o neplatnost zvýšení, snížení a jeho právní důsledky
  • nejčastější způsoby obcházení zákona
 • praktické otázky související s financováním z cizích zdrojů
  • půjčky společníků, členů orgánů a naopak
  • ručení / odpovědnost společníků / členů orgánů za závazky společnosti
  • společník coby konkursní věřitel vlastní společnosti?
 • právo na podíl na zisku / likvidačním zůstatku / vypořádací podíl
  • předpoklady, způsob výplaty (nepeněžitá dividenda?)
  • prioritní podíl na zisku / dividenda
  • splatnost, samostatná převoditelnost práva na podíl
  • výplata „na dluh“

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit