Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Aktuální problémy zajištění, změny a zániku obchodních závazkových vztahů v soudní judikatuře a v právní praxi

Obchodní a občanské právo (dvoudenní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
19.04.2010, 20.4.2010
9.00 - cca 16.30 po oba dny
    —
10058

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Detaily/doprava
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Cílem dvoudenního semináře je seznámit účastníky s aktuálními praktickými problémy zajištění v obchodních závazkových vztazích a klíčovými způsoby změny a zániku těchto vztahů, se kterými se podnikatelé nejčastěji potýkají a ke kterým se z poslední doby váže řada judikátů Nejvyššího soudu ČR, jejichž neznalost může smluvním stranám způsobit vážné problémy. Důraz bude kladen na zmapování této judikatury, na její důkladnou právní analýzu a na objasnění všech souvislostí, pokud jde o její dopady do smluvní praxe.

Seminář se postupně zaměří na následující okruhy:

 • zajištění v podnikatelské praxi
  • smluvní pokuta, její přiměřenost, vztah k úroku z prodlení
  • ručení, bankovní záruka
  • zástavní právo, zajišťovací převod
  • výhrada vlastnictví (a nabytí od nevlastníka)
  • uznání závazku
  • rozvazovací podmínka (včasného) nesplnění
  • problémy s pluralitou zajišťovacích nástrojů a s pořadím jejich uplatnění
 • změna obchodního závazku
  • privativní vs. kumulativní novace, dohoda o narovnání
  • posunutí splatnosti / dohoda o splátkovém kalendáři po nastalém prodlení
  • změna neplatného / splněného závazku
  • prodlení dlužníka
  • prodlení věřitele
  • postoupení pohledávky, globální cesse, faktoring
  • převzetí dluhu a souhlas věřitele s ním
 • zánik obchodního závazku
  • splnění
  • započtení
  • nemožnost plnění
  • (částečné) vzdání se práv
  • výpověď
  • odstoupení od smlouvy

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit