Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Valná hromada a.s. a s.r.o.

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
23.03.2011
9.00 - cca 16.30
    —
11058

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Detaily/doprava
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

K málokteré oblasti právní úpravy společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti se váže tolik rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR jako k ustanovením obchodního zákoníku o valné hromadě. Dokládají, s kolika problémy se praxe na tomto úseku obchodního práva dodnes potýká. Na sklonku roku 2009 navíc nabyla účinnosti zásadní reforma této právní úpravy, která reflektuje požadavky unijního práva na modernizaci předpokladů a způsobu výkonu akcionářských práv na valné hromadě (moderní metody svolávání, distanční výkon práv atd.). Cílem semináře je nastínit řešení řady praktických problémů a nejasností týkajících se valné hromady, zmapovat dostupnou soudní judikaturu a její dopady do praxe a v čase vrcholících příprav na nadcházející „sezónu valných hromad“ poukázat na možná rizika a úskalí, jichž by se společnosti i jejich právní poradci měli bezpodmínečně vyvarovat.

Seminář se zaměří zejména na následující okruhy:

 • svolání valné hromady
  • okruh osob oprávněných svolat / domáhat se svolání
  • právní povaha a náležitosti pozvánky / oznámení
  • způsob svolání a lhůty pro něj
  • obvyklé vady svolání a jejich právní důsledky
 • organizace valné hromady
  • datum / čas / místo / pořad jednání a jejich změny
  • orgány valné hromady a jejich působnost (zvláště předsedy)
  • jednací řád, jeho přípustný obsah, praktická relevance a způsob přijetí
  • „procesní“ rozhodnutí valné hromady
  • technické zajištění hlasování
 • práva akcionáře / společníka na valné hromadě
  • plná moc k účasti na valné hromadě, její náležitosti a právní povaha
  • dohody mezi společníky o výkonu těchto práv a jejich právní význam
  • práva na valné hromadě (dávat návrhy, protinávrhy, diskutovat, požadovat a dostat vysvětlení aj.)
  • obvyklá porušení ze strany společnosti či dalších osob a jejich důsledky
  • zneužití práva na valné hromadě i mimo ni
  • protiprávní, nemravný výkon hlasovacího práva, zákaz jeho výkonu
 • usnesení valné hromady
  • právní povaha, náležitosti
  • neplatnost / nicotnost / neúčinnost a procesní prostředky obrany
 • zápis z jednání valné hromady
  • náležitosti, dostupnost
  • vady a jejich důsledky
 • specifika společnosti o jediném akcionáři / společníkovi, zejména je-li jím jiná akciová společnost / společnost s ručením omezeným / obec / zahraniční právnická osoba

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit