Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Vybrané aktuální problémy z obchodního a závazkového práva

Obchodní a občanské právo (dvoudenní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
14.04.2009, 15.4.2009
9.00 - cca 16.00 po oba dny
    —
9063

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Detaily/doprava
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Cílem dvoudenního semináře je seznámit účastníky s aktuálními praktickými problémy z vybraných institutů obecné úpravy obchodního závazkového práva, se kterými se podnikatelé nejčastěji potýkají a ke kterým se z poslední doby váže řada judikátů Nejvyššího či Ústavního soudu ČR, jejichž neznalost může smluvním stranám způsobit vážné problémy. Důraz bude kladen na zmapování této judikatury, na její právní analýzu a na objasnění jejích dopadů do smluvní praxe.

1. den semináře se zaměří na následující okruhy z oblasti vzniku, změny a zániku obchodních závazkových vztahů:

 • jednání (jménem) podnikatele
 • platnost a účinnost právního úkonu (smlouvy), včetně smluvní retroaktivity
 • prodlení dlužníka a jeho důsledky
 • postoupení pohledávky (globální cese, faktoring), „převod smlouvy“
 • dohoda o změně smlouvy, narovnání
 • odstoupení od smlouvy, výpověď
 • splnění, započtení
 • nemožnost plnění
 • vzdání se práva

2. den semináře se zaměří na následující okruhy z oblasti zajištění obchodních závazkových vztahů:

 • smluvní pokuta (problém určitosti, přiměřenosti, moderace, promlčení)
 • zástavní právo a jeho realizace (s důrazem na zástavní právo k nemovitosti a k pohledávce)
 • zajišťovací převod a jeho právní režim, zákaz propadné zástavy a jeho obcházení
 • výhrada vlastnictví v obchodním právu a důsledky jejího nerespektování
 • smlouva s rozvazovací podmínkou nezaplacení
 • ručení, bankovní záruka
 • uznání závazku
 • kumulace zajišťovacích nástrojů a problémy spojené s jejich konkurencí (regres ručitele či zástavního dlužníka vůči dalším poskytovatelům zajištění)

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit