Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Vybrané otázky z práva obchodních závazkových vztahů
POZOR ZMĚNA TERMÍNU - PŮVODNÍ TERMÍN 4.4.2006!!!

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
19.04.2006
9.00 - cca 16.00
    —
6051

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Detaily/doprava
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Cílem semináře je podrobněji rozebrat vybrané instituty obchodního závazkového práva, s nimiž praxe přichází do styku, a to s přihlédnutím k posledním novelizacím, komunitárně-právním souvislostem, judikatuře, ale i vývoji v právní vědě.

Seminář se zaměří zejména na následující okruhy: - neplatnost právních úkonů v obchodním styku - předsmluvní odpovědnost (culpa in contrahendo) v obchodním právu - princip dobré víry a ohleduplnosti (good faith, Treu und Glauben) v obchodním právu a jeho praktické projevy - všeobecné smluvní podmínky a jejich kolize - ochrana spotřebitele (slabší strany) v obchodních vztazích - nová úprava prodlení v obchodních vztazích - zajištění v obchodních vztazích (s důrazem na zástavní právo k podniku, k obchodnímu podílu či na dohody o finančním zajištění) - nová úprava obchodního zastoupení - prodej podniku a jeho části - komunitární souvislosti, lex mercatoria, principy UNIDROIT, zásady evropského smluvního práva a jejich vliv na komunitární i národní úpravu, resp. jejich interpretaci - očekávané posuny v připravované rekodifikaci civilního práva - další aktuální otázky

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit