Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Orgány akciové společnosti v judikatuře i v praxi

Obchodní a občanské právo (dvoudenní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
23.11.2009, 24.11.2009
9.00 - cca 16.00 po oba dny
    —
9209

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Detaily/doprava
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Cílem dvoudenního semináře je podrobně rozebrat aktuální praktické problémy týkající se působnosti, složení a rozhodování orgánů akciové společnosti a zmapovat judikaturu Nejvyššího soudu ČR, která řadu těchto problémů řeší.

Seminář se postupně zaměří zejména na následující okruhy:

valná hromada

 • působnost a důsledky jejího nerespektování
 • přípustné pokyny, instrukce, zásahy do jednatelských oprávnění
 • svolání
 • datum / čas / místo / pořad jednání a jejich změny
 • orgány valné hromady a jejich působnost
 • průběh, jednací řád
 • práva akcionáře na valné hromadě, jejich výkon a zneužití
 • usnesení valné hromady, jeho náležitosti
 • neplatnost, nicotnost, neúčinnost usnesení valné hromady
 • vady zápisu a jejich důsledky
 • specifika společnosti o jediném akcionáři
 • specifika společnosti s kótovanými akciemi

představenstvo

 • obchodní vedení a jeho náplň
 • jednání jménem společnosti
 • delegace působnosti uvnitř či vně společnosti
 • vznik, zánik funkce
 • odměňování
 • souběh funkce a zaměstnaneckého poměru / funkce prokuristy / dalších obchodněprávních vztahů
 • péče řádného hospodáře / odborná péče / loajalita / mlčenlivost
 • přímá odpovědnost vůči třetím osobám (např. za nepodaný insolvenční návrh), sankční ručení za závazky společnosti
 • pravidla rozhodování, hlasování v nepřítomnosti, distančně
 • zápis a jeho náležitosti
 • neplatnost / nicotnost / neúčinnost usnesení
 • pravidla pro konflikt zájmů (§ 196a ObchZ)

dozorčí rada

 • kontrolní pravomoci (jednotlivých) členů dozorčí rady
 • subordinace zaměstnanců společnosti dozorčí radě?
 • specifika postavení člena dozorčí rady oproti jiným orgánům
 • specifika postavení členů dozorčí rady – zaměstnanců společnosti?

výbor pro audit

 • subjekt veřejného zájmu
 • působnost výboru, vztah k ostatním orgánům
 • nezávislost / odborná kvalifikace členů, vztah ke společnosti

další orgány

 • další výbory společnosti
 • tajemník orgánů atd.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit