Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Přeměny obchodních společností - vybrané praktické problémy

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
06.10.2009
9.00 - cca 16.00
    —
9210

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Detaily/doprava
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, je více než rok účinný. Teorie i praxe (včetně rejstříkové) mezitím odhalila řadu jeho závažných nedostatků i výkladových nejasností. Mnohé se vyskytují opakovaně. Základ jejich řešení zpravidla tkví v aplikaci zásad, ze kterých právní úprava vychází, obvyklých metod interpretace a zčásti též v použití dosavadní judikatury.

Cílem semináře je podat přehled hlavních problémů, na něž praxe v souvislosti s procesem přeměn naráží, nastínit jejich řešení, upozornit na nejvýznamnější úskalí, která zákon o přeměnách před uživatele klade, a poskytnout návod, jak jim co nejefektivněji čelit. Zvláštní pozornost bude věnována specifickým případům přeměn, ke kterým v praxi stále častěji dochází, na něž ovšem právní úprava pamatuje jen nedostatečně, o to větší důraz je tudíž nutno klást na rozšiřující či naopak zužující interpretaci zákona.

Seminář se zaměří zejména na následující otázky:

 • projekt přeměny, jeho právní povaha a změny
 • změny společenské smlouvy / stanov / výše základního kapitálu / společníků společnosti zúčastněné na přeměně v průběhu přeměny (po zveřejnění projektu, avšak před zápisem přeměny)
 • znalecké posudky v procesu přeměny – kdy jsou nutné a kdy ne
 • vzdání se práva na výměnu a jeho právní důsledky
 • problémy právního nástupnictví v důsledku přeměny
 • fúze společností různých právních forem (kombinace se změnou právní formy nástupnické společnosti)
 • nové vklady v nástupnické společnosti z majetku zanikající či nástupnické společnosti / výplaty společníkům ze snížení základního či jiných složek vlastního kapitálu v procesu fúze
 • odpovědnost společníků za nedostatečnou hodnotu „vkladu“ do základního kapitálu nástupnické společnosti při přeměně
 • fúze mateřské společnosti do dceřiné a naopak, fúze předlužených, jednočlenných společností, společností s týmž okruhem společníků
 • praktické problémy přeshraničních fúzí
 • praktické problémy převodu jmění na společníka, převod jmění do zahraničí
 • rozdělení s nerovnoměrným výměnným poměrem (k nule) / rozdělení se zánikem účasti společníka v rozdělované společnosti
 • přeshraniční rozdělení z / do České republiky
 • další praktické problémy rozdělení
 • přeshraniční změna právní formy (z tuzemské na zahraniční společnost)
 • další praktické otázky

Na tento seminář volně navazuje seminář "Účetní a daňové souvislosti zákona o přeměnách" (přednáší: Ing. Jana Skálová), který proběhne 21. října. Seminář má číslo 9186.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit