Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Zajištění v obchodních závazkových vztazích

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
28.02.2007
9.00 - cca 16.00
    —
7059

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Detaily/doprava
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Cílem semináře je podrobněji rozebrat vybrané zajišťovací instituty obchodního závazkového práva, s nimiž praxe přichází do styku, a to s důrazem na praktické problémy, před kterými je třeba varovat. Účelem je také podat přehled o bohaté judikatuře Nejvyššího či Ústavního soudu ke každému z přednášených tématických okruhů, která má zásadní význam pro smluvní praxi a řeší mnohé dosud sporné otázky.

Seminář se zaměří zejména na následující okruhy: - smluvní pokuta, její vynutitelnost, přiměřenost, vztah k jiným institutům smluvního práva - zástavní právo (k věci, k pohledávce, k obchodnímu podílu, k podniku, k cenným papírům), problém tzv. propadné zástavy - zajišťovací převod práva, věci - výhrada vlastnictví v obchodním právu a nabytí od nevlastníka - ručení, problém tzv. subrogačního regresu - dohody o finančním zajištění - uznání závazku - kumulace zajišťovacích nástrojů a problémy spojené s jejich vzájemnou konkurencí - zajišťovací nástroje v adhezních smlouvách a problém ochrany spotřebitele - právo mezinárodního obchodu, kolizní souvislosti

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit